Obec Horná Súča Obec Horná Súča

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 1    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť po stránkach

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF177/2018 174 € 31.05.2018 VIKTÓRIA-HÁMOR,s.r.o. ND - struna hranatá pr. 3mm do vyžínačiek 2ks
DF176/2018 7200 € 29.05.2018 GEOMETRA Trenčín s.r.o. Vypracovanie JPU Dolný Brodek a Horné Lány
DF175/2018 60 € 29.05.2018 Prima banka Slovensko a.s. Poplatok za poskytnutie informácie audítorovi
DF174/2018 438,6 € 21.05.2018 PYROSERVIS a.s. O.Z. Sklenené plaketa 20ks - 810.výročie 1 pís. zmienky
DF173/2018 2000 € 21.05.2018 Carpio, s.r.o. Vypracovanie žiadosti o NFP pre projekt
DF172/2018 80 € 21.05.2018 Katarína Martinusová Položkový rozpočet - cyklotrasa Horná Súča - Šanov
DF171/2018 25,09 € 21.05.2018 IVES Organizácia pre informatiku Služby STP APV od 04.2018 do 03.2019
DF170/2018 42 € 21.05.2018 Československá obchodná banka, a.s. Poplatok za audit
DF169/2018 1198,88 € 21.05.2018 MET Slovakia, a.s. Zemný plyn za obdobie 1.1.2017 - 31.1.2017
DF168/2018 54 € 18.05.2018 MADE spol. s r.o. Školenie k IS URBIS - mzdy a personalistika
DF167/2018 250 € 18.05.2018 TENDERnet, s.r.o. Licencia na využívanie softvéreu TENDERnet
DF166/2018 1440 € 18.05.2018 Ing. Marta Tóthová Overenie účtovnej závierky obce za rok 2017
DF165/2018 552,8 € 18.05.2018 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Výdavky spojené s vykonaním laboratórneho rozboru
DF164/2018 615,12 € 18.05.2018 Služby Horná Súča, s.r.o. Vývoz fekálií TN857BC-záznam o prev.NV č.289753
DF163/2018 637,8 € 18.05.2018 Služby Horná Súča, s.r.o. Zber, nakladanie a podhrňanie komunálneho odpadu
DF162/2018 7520,74 € 18.05.2018 Služby Horná Súča, s.r.o. Pracovné činnosti vykonané v mes. apríl 2018.
DF161/2018 1033,08 € 18.05.2018 Služby Horná Súča, s.r.o. Za pracovné činnosti v mesiaci apríl
DF160/2018 13845,6 € 18.05.2018 Služby Horná Súča, s.r.o. Za pracovné činnosti vykonané v apríli 2018
DF159/2018 1110 € 18.05.2018 Peter Ščasnovič - IGLU CHLAD Servis chladiaceho boxu v Dome smútku
DF158/2018 360 € 14.05.2018 CBS spol. s r.o. Prezentácia v maľovanej cyklomape,
DF157/2018 89,45 € 14.05.2018 Distribučná agentúra AD REM Knihy do obecnej knižnice 12 ks
DF156/2018 1387,25 € 14.05.2018 Marius Pedersen,a.s. Zneškodnenie odpadu 200301 zmes.komunálny odpad
DF155/2018 1945,37 € 14.05.2018 Marius Pedersen,a.s. Vývoz komunálneho odpadu
DF154/2018 1282,68 € 14.05.2018 Edenred Slovakia, s. r. o. Stravovacie poukážky Ticket Restaurant 300ks,
DF153/2018 173,63 € 14.05.2018 V-Elektra Slovakia, a.s. Vyúčt. elektriny KD 234, KD 722, VO 491, VO 917,
DF151/2018 29,5 € 14.05.2018 Orange Slovensko,a.s. Mobil 0918 500 836
DF152/2018 567,5 € 09.05.2018 ABLA Ing.Anton Blažej Kontrola vodojemov,činn.dezinfek.zariad.,
DF150/2018 50,35 € 09.05.2018 Orange Slovensko,a.s. Mobil 0918 421 388
DF149/2018 0 € 09.05.2018 Orange Slovensko,a.s. Denný internet 0917908772
DF148/2018 0 € 09.05.2018 Orange Slovensko,a.s. Denný internet 0917908771
DF147/2018 0 € 09.05.2018 Orange Slovensko,a.s. Mobil 0915 919 344
DF146/2018 30,14 € 09.05.2018 Orange Slovensko,a.s. Mobil 0915 793 663
DF145/2018 27,71 € 09.05.2018 Orange Slovensko,a.s. Mobil 0905 434417
DF144/2018 754 € 07.05.2018 Úrad verejného zdravotníctva SR Vyšetrenie pitnej vody a rádiologické vyšetrenie
DF143/2018 500 € 07.05.2018 ABLA Ing.Anton Blažej Prevádzkovanie verejného vodovodu za apríl 2018
DF142/2018 2242,21 € 07.05.2018 DUŽEK inštalácie s.r.o. Výmena plynového kotla v byte č.5 b.j.251
DF141/2018 700 € 04.05.2018 Peter Gaží - GAMA Murárske a obkladačské práce na bud. súp.č.1070
DF140/2018 285 € 04.05.2018 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. Zemný plyn za obdobie 1.5.2018 - 31.5.2018
DF139/2018 327 € 04.05.2018 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. Zemný plyn za obdobie 1.5.2018 - 31.5.2018
DF138/2018 44 € 04.05.2018 Špalek Rastislav Knihy do obecnej knižnice 3 ks
DF137/2018 495,6 € 04.05.2018 Služby Horná Súča, s.r.o. Vývoz fekálií TN857BC-záznam o prev.NV č.289702,
DF136/2018 147 € 04.05.2018 Verlag Dashofer vydavateľstvo,s.r.o. Vyúčtovacia faktúra k zálohovej fa
DFI8/2018 6720 € 27.04.2018 AŽ PROJEKT s.r.o. Zmeny a doplnky č.1/2016 ÚPN obce Horná Súča
DF135/2018 341 € 25.04.2018 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Výdavky spojené s vykonaním laboratórneho rozboru
DF134/2018 559,2 € 25.04.2018 Služby Horná Súča, s.r.o. Vývoz fekálií TN857BC-záznam o prev.NV č.289675,
DF133/2018 129,6 € 25.04.2018 K.B.F. group s.r.o. MNQN 2,5 oprava+overenie 12ks
DF132/2018 363 € 23.04.2018 Geodetická služba,s.r.o. Vyhotovenie geometrického plánu - vodovod u Kakov
DF104/2018 2836,41 € 23.04.2018 Marius Pedersen, a.s. Zneškodnenie odpadu 200307 objemný odpad, zákonný poplatok
DF131/2018 205,19 € 19.04.2018 VIVA TRADE, s.r.o. Poháre, medaile, stuhy na športové podujatia
DF130/2018 1297,06 € 18.04.2018 Marius Pedersen,a.s. Zneškodnenie odpadu 200301 zmes.komunálny odpad
DF129/2018 1945,37 € 18.04.2018 Marius Pedersen,a.s. Vývoz komunálneho odpadu
DF128/2018 93,89 € 17.04.2018 Distribučná agentúra AD REM Knihy do obecnej knižnice 14ks
DF127/2018 827,59 € 13.04.2018 V-Elektra Slovakia, a.s. Vyúčt. elektriny KD 234, KD 722, VO 491, VO 917,
DF126/2018 5629,67 € 13.04.2018 Služby Horná Súča, s.r.o. Pracovné činnosti vykonané v mes. marec 2018.
DF125/2018 1166,88 € 13.04.2018 Služby Horná Súča, s.r.o. Pracovné činnosti vykonané v mes. marec 2018
DF124/2018 4537,13 € 13.04.2018 Služby Horná Súča, s.r.o. Za zimnú údržbu ciest a verej.priestranstiev
DF123/2018 571,2 € 13.04.2018 Služby Horná Súča, s.r.o. Za opravu VO a verejného rozhlasu a dovoz peliet
DF122/2018 423,6 € 13.04.2018 Služby Horná Súča, s.r.o. Zber, nakladanie a podhrňanie komunálneho odpadu
DF121/2018 32,5 € 10.04.2018 Orange Slovensko,a.s. Mobil 0918 500 836
DF120/2018 37,96 € 10.04.2018 Orange Slovensko,a.s. Mobil 0918 421 388
DF119/2018 0 € 10.04.2018 Orange Slovensko,a.s. Denný internet 0917908772
DF118/2018 0 € 10.04.2018 Orange Slovensko,a.s. Denný internet 0917908771
DF117/2018 0 € 10.04.2018 Orange Slovensko,a.s. Mobil 0915 919 344
DF116/2018 30,49 € 10.04.2018 Orange Slovensko,a.s. Mobil 0915 793 663
DF115/2018 27,5 € 10.04.2018 Orange Slovensko,a.s. Mobil 0905 434417
DF114/2018 130,22 € 09.04.2018 Slovak Telekom, a.s. Telefón za 3/2018
DF113/2018 130,79 € 09.04.2018 SH systém spol. s r.o. Za správu výpočt. techniky podľa zmluvy o servise,
DF112/2018 1282,68 € 09.04.2018 Edenred Slovakia, s. r. o. Stravovacie poukážky Ticket Restaurant 300ks,
DFI7/2018 100 € 06.04.2018 Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Vypracovanie potvrdenia pre projekt
DFI6/2018 350 € 06.04.2018 Mgr. Alexandra Mihaldová - CASSIEN Vypracovanie žiadosti o dotáciu
DFI5/2018 250 € 06.04.2018 Mgr. Alexandra Mihaldová - CASSIEN Vypracovanie žiadosti o dotáciu - Zníženie
DF111/2018 559,2 € 05.04.2018 Služby Horná Súča, s.r.o. Vývoz fekálií TN857BC-záznam o prev.NV č.289583,
DF110/2018 554,4 € 05.04.2018 Alfa print, s.r.o. Časopis Súčanský Hlásnik 1/2018 700ks
DF109/2018 327 € 05.04.2018 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. Zemný plyn za obdobie 1.4.2018 - 30.4.2018
DF108/2018 285 € 05.04.2018 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. Zemný plyn za obdobie 1.4.2018 - 30.4.2018
DF107/2018 350 € 04.04.2018 MADE spol. s r.o. Systémová podpora URBIS 1.4.2018-30.6.2018
DF106/2018 500 € 03.04.2018 ABLA Ing.Anton Blažej Prevádzkovanie verejného vodovodu za marec 2018
DF105/2018 568 € 03.04.2018 ABLA Ing.Anton Blažej Kontrola vodojemov,činn.dezinfek.zariad.,
DF103/2018 71,7 € 29.03.2018 RM Gastro - JAZ s.r.o. Vykonanie servisnej prehliadky na umývačke QQ50
DF102/2018 364 € 29.03.2018 Vojtech Kuman Teflónové obrusy 120x140cm 26ks
DFD3/2018 -303,16 € 27.03.2018 Západoslovenská distribučná,a.s. Opravná faktúra - zrušenie zmluvy
DF101/2018 38,5 € 27.03.2018 SLOVGRAM Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvuk.obr.
DF99/2018 422,76 € 21.03.2018 PYROSERVIS a.s. O.Z. Kontrola prenosných hasiacich prístrojov
DF98/2018 559,2 € 21.03.2018 Služby Horná Súča, s.r.o. Vývoz fekálií TN857BC-záznam o prev.NV č.289583,
DF100/2018 49,8 € 21.03.2018 MEGGY s.r.o. Školské potreby - hmotná núdza
DF97/2018 140 € 20.03.2018 Business & Management Consulting, s. r. o. Účastnícky poplatok za seminár Kataster nehnuteľ.
DF96/2018 246 € 15.03.2018 Služby Horná Súča, s.r.o. Za zriadenie novej prípojky verejného vodovodu
DF95/2018 1203,23 € 15.03.2018 Služby Horná Súča, s.r.o. Pracovné činnosti vykonané v mes. február 2018.
DF94/2018 1362,97 € 15.03.2018 Služby Horná Súča, s.r.o. Pracovné činnosti vykonané v mes. február 2018
DF93/2018 5091,6 € 15.03.2018 Služby Horná Súča, s.r.o. Za zimnú údržbu ciest a verej.priestranstiev
DF92/2018 824,4 € 15.03.2018 Služby Horná Súča, s.r.o. Za opravu VO a verejného rozhlasu a dovoz peliet
DF91/2018 1774,2 € 15.03.2018 Služby Horná Súča, s.r.o. Zber, nakladanie a podhrňanie komunálneho odpadu
DFI4/2018 120 € 14.03.2018 SPP-distribucia,a.s. Poplatok za vyjadrenie k PD pre staveb.povolenie
DF90/2018 45,68 € 12.03.2018 Orange Slovensko,a.s. Mobil 0918 500 836
DF89/2018 36,37 € 12.03.2018 Orange Slovensko,a.s. Mobil 0918 421 388
DF88/2018 0 € 12.03.2018 Orange Slovensko,a.s. Denný internet 0917908772
DF87/2018 0 € 12.03.2018 Orange Slovensko,a.s. Denný internet 0917908771
DF86/2018 0 € 12.03.2018 Orange Slovensko,a.s. Mobil 0915 919 344
DF85/2018 30,53 € 12.03.2018 Orange Slovensko,a.s. Mobil 0915 793 663
DF84/2018 27,82 € 12.03.2018 Orange Slovensko,a.s. Mobil 0905 434417
DF83/2018 1109,61 € 12.03.2018 Marius Pedersen,a.s. Zneškodnenie odpadu
DF82/2018 1945,37 € 12.03.2018 Marius Pedersen,a.s. Vývoz komunálneho odpadu
DF81/2018 945,88 € 12.03.2018 V-Elektra Slovakia, a.s. Vyúčt. elektriny KD 234, KD 722, VO 491, VO 917,
DF80/2018 8,11 € 12.03.2018 HAPPY FOTO Slovensko spol..s r.o. Digit. fotografie 9x13cm 28ks, balné, manip.popl
DF79/2018 576,48 € 12.03.2018 MINERÁL MMV, a.s. Svietidlo Iridum gen 3 LED Mini BGP381 1ks, práca
DFI3/2018 120 € 08.03.2018 TECHNICKÁ INŠPEKCIA,a.s. Posúdenie projek.dokumentácie pre staveb.povolenie
DF78/2018 800 € 08.03.2018 DFB Slovakia, s.r.o. Prevodovka LIAZ typ S 706RTHP
DF76/2018 827 € 08.03.2018 Ing. Michal Matz - Geodetická súkromná kancelária Vyhotovenie GP na odčlenenie parciel a určenie
DFD2/2018 -367,62 € 07.03.2018 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. Oprava ceny za distribúciu plynu
DF75/2018 367,62 € 07.03.2018 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. Oprava ceny za distrib.plynu - fa č. 660000001087
DF74/2018 132,28 € 07.03.2018 Slovak Telekom, a.s. Telefón za 2/2018
DF73/2018 559,2 € 07.03.2018 Služby Horná Súča, s.r.o. Vývoz fekálií TN857BC-záznam o prev.NV č.289613,
DF72/2018 26 € 07.03.2018 Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia Publikácia Účtovné sävzťažnosti od 1.1.18
DF71/2018 39 € 07.03.2018 Asociácia správcov registratúry Seminár - Aktuálne povinnosti pri správe dokumento
DF70/2018 113,18 € 07.03.2018 M.S.OK s.r.o. Vývoz VOK
DF69/2018 600 € 05.03.2018 Požiarna ochrana - Hrbáček, s.r.o. Za požiarnu prevenciu za mesiac január, február 18
DF68/2018 500 € 05.03.2018 ABLA Ing.Anton Blažej Prevádzkovanie verejného vodovodu za február 2018
DF67/2018 809 € 05.03.2018 ABLA Ing.Anton Blažej Kontrola vodojemov,činn.dezinfek.zariad.,
DF66/2018 559,2 € 02.03.2018 Služby Horná Súča, s.r.o. Vývoz fekálií TN857BC-záznam o prev.NV č.289583,
DF65/2018 1209,65 € 02.03.2018 RM Gastro - JAZ s.r.o. A-krájač zeleniny 1ks, Kotúč P2mm plátkovač 1ks
DF64/2018 189 € 02.03.2018 ML-print Miroslav Marušinec Toner Toshiba T-2309 pre e-Studio2309 5ks
DF63/2018 200 € 02.03.2018 Martin Minaroviech MM SERVIS Oprava kotla ATACK b.j. 251 ventilátor kotla,
DF62/2018 285 € 02.03.2018 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. Zemný plyn za obdobie 1.3.2018 - 31.3.2018
DF61/2018 327 € 02.03.2018 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. Zemný plyn za obdobie 1.3.2018 - 31.3.2018
DF60/2018 52,37 € 02.03.2018 Distribučná agentúra AD REM Knihy do obecnej knižnice 7ks
DF59/2018 48 € 02.03.2018 SBA, s.r.o. Odrezky - KD Trnávka
DF58/2018 151,2 € 02.03.2018 K.B.F. group s.r.o. MNQN 2,5 oprava+overenie 12ks, Qn 2,5 Elster 2ks
DFD1/2018 -367,62 € 28.02.2018 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. Oprava ceny za distribúciu plynu
DF57/2018 250 € 28.02.2018 Katarína Martinusová Vypracovanie staveb. rozpočtu na stavbu
DF56/2018 225,62 € 28.02.2018 PP-SOT, s.r.o. Balzam Aloe Vera 5l 9ks, Krystal 5L Sanan 6ks
DF55/2018 11378,4 € 28.02.2018 Služby Horná Súča, s.r.o. Za zimnú údržbu ciest za mesiac január 2018,
DF54/2018 1283,03 € 28.02.2018 Služby Horná Súča, s.r.o. Za pracovné činnosti - vodoinšt.práce ZS, KD Horná
DF53/2018 2660,96 € 28.02.2018 Služby Horná Súča, s.r.o. Pracovné činnosti vykonané v mes. január 2018.
DF52/2018 824,4 € 28.02.2018 Služby Horná Súča, s.r.o. Za opravu VO a verejného rozhlasu za 1/2018.
DF51/2018 1727,4 € 28.02.2018 Služby Horná Súča, s.r.o. Zber, nakladanie a podhrňanie komunálneho odpadu
DF50/2018 279,6 € 28.02.2018 Služby Horná Súča, s.r.o. Vývoz fekálií TN857BC-záznam o prev.NV č.289572,
DF49/2018 277,92 € 27.02.2018 ML-print Miroslav Marušinec Údržba kopír.stroja TOSHIBA eStudio167
DF48/2018 1590 € 27.02.2018 ML-print Miroslav Marušinec Kopírovací multif.stroj TOSHIBA eStudio2309
DF47/2018 5507,58 € 23.02.2018 Marius Pedersen,a.s. Zneškodnenie odpadu 200307
DF46/2018 78 € 20.02.2018 TOPSET Solutions, s.r.o. Aktualizácia programov za rok 2018 - systémová
DFI2/2018 13,9 € 16.02.2018 Slovak Telekom, a.s. Náklady spojené s vyjadrením ku existencii telek.
DFI1/2018 190 € 16.02.2018 Ing. Eleonóra Tomaníková Vypracovanie riešenia protipožiarnej bezpečnosti
DF45/2018 20,4 € 16.02.2018 Slovenský ochranný zväz autorský Autorská odmena za licenciu na verejné použitie
DF44/2018 3415 € 16.02.2018 Miestna akčná skupina Vršatec Členský poplatok na rok 2018
DF43/2018 200 € 16.02.2018 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Výdavky spojené s vykonaním laboratórneho rozboru
DF42/2018 1061,93 € 14.02.2018 V-Elektra Slovakia, a.s. Vyúčt. elektriny KD 234, KD 722, VO 491, VO 917,
DF41/2018 781,02 € 14.02.2018 Extreme Digital Zrt. Digikamera MS Sony FDR-AX53 4K Handycam
DF40/2018 394,85 € 13.02.2018 Ing. Pavol Ellinger - STAVIVO Vykurovacie drevené pelety 1,82 t
DF39/2018 500 € 12.02.2018 HARIX PRODUCTION, s. r. o. Spevácke vystúpenie Petra Armstrong Ondriu dňa
DF38/2018 132,18 € 12.02.2018 Slovak Telekom, a.s. Telefón za 1/2018
DF37/2018 29,56 € 12.02.2018 Orange Slovensko,a.s. Mobil 0918 500 836
DF36/2018 31,38 € 12.02.2018 Orange Slovensko,a.s. Mobil 0918 421 388
DF35/2018 0 € 12.02.2018 Orange Slovensko,a.s. Denný internet
DF34/2018 0 € 12.02.2018 Orange Slovensko,a.s. Denný internet
DF33/2018 0 € 12.02.2018 Orange Slovensko,a.s. Mobil 0915 919 344
DF32/2018 28,21 € 12.02.2018 Orange Slovensko,a.s. Mobil 0915 793 663
DF31/2018 28,72 € 12.02.2018 Orange Slovensko,a.s. Mobil 0905 434417
DF30/2018 1419,96 € 12.02.2018 Marius Pedersen,a.s. Zneškodnenie odpadu
DF29/2018 1945,37 € 12.02.2018 Marius Pedersen,a.s. Vývoz komunálneho odpadu
DF28/2018 1007,4 € 12.02.2018 Regionálne združenie Vlára-Váh Členský príspevok na rok 2018
DF27/2018 171,49 € 07.02.2018 PARTNER Retail s.r.o. Pamäťová karta do kamery ADATA Premier one 256GB
DF26/2018 1282,68 € 05.02.2018 Edenred Slovakia, s. r. o. Stravovacie poukážky Ticket Restaurant 300ks,
DF25/2018 327 € 02.02.2018 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. Zemný plyn za obdobie 1.2.2018 - 28.2.2018
DF24/2018 285 € 02.02.2018 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. Zemný plyn za obdobie 1.2.2018 - 28.2.2018
DF23/2018 500 € 02.02.2018 ABLA Ing.Anton Blažej Prevádzkovanie verejného vodovodu za január 2018
DF22/2018 582 € 02.02.2018 ABLA Ing.Anton Blažej Kontrola vodojemov,činn.dezinfek.zariad.,
DF21/2018 109,51 € 02.02.2018 Soft-Tech, s.r.o. Tonery do knižnice 5ks
DF20/2018 559,2 € 02.02.2018 Služby Horná Súča, s.r.o. Vývoz fekálií TN857BC-záznam o prev.NV č.289538,
DF19/2018 144,24 € 02.02.2018 Karasová Zuzana - notár Výmaz ZP N 123-126/2018
DF18/2018 75,05 € 29.01.2018 Distribučná agentúra AD REM Knihy do obecnej knižnice 11ks
DF17/2018 171,19 € 25.01.2018 CEIBA spol. s r.o. Filmolux 609 25mx24cm 3ks, 25mx26cm 1ks
DF16/2018 55,35 € 24.01.2018 Richard Srobar-Littera Knihy do obecnej knižnice 7ks, 1ks cena do tomboly
DF15/2018 285 € 19.01.2018 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. Zemný plyn od 1.1.18-31.1.18
DF14/2018 327 € 19.01.2018 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. Zemný plyn od 1.1.18-31.1.18
DF465/2017 77,4 € 18.01.2018 Wolters Kluwer s.r.o. Právo pre ROPO a obce predplatné mesačníka
DF463/2017 1288,25 € 18.01.2018 Marius Pedersen,a.s. Zneškodnenie odpadu
DF462/2017 1945,37 € 18.01.2018 Marius Pedersen,a.s. Vývoz komunálneho odpadu
DF461/2017 7,45 € 17.01.2018 Poradca podnikateľa,spol. s r.o. FInančný spravodajca ročník 2017
DF13/2018 39,6 € 17.01.2018 PYROSERVIS a.s. O.Z. Kazeta, drevenná plaketa - 200r.mesta Wilamowice
DFD6/2017 -23,58 € 16.01.2018 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. Vyúčtovacia faktúra - dodávka plynu
DFD5/2017 -549,88 € 16.01.2018 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. Vyúčtovacia faktúra - dodávka plynu
DF464/2017 559,3 € 16.01.2018 V-Elektra Slovakia, a.s. Vyúčt. elektriny KD 234, KD 722, VO 491, VO 917,
DF460/2017 300 € 16.01.2018 GANYWED s.r.o. Servis zvár.automatu FRIAMAT basic eco
DF459/2017 135,84 € 16.01.2018 Brantner Altglas s.r.o. Zhodnotenie odpadu, drevo iné ako uvedené
DF12/2018 615,12 € 16.01.2018 Služby Horná Súča, s.r.o. Vývoz fekálií TN857BC-záznam o prev.NV č.289513,
DF458/2017 652,2 € 15.01.2018 Služby Horná Súča, s.r.o. Zber, nakladanie a podhrňanie komunálneho odpadu
DF457/2017 5488,2 € 15.01.2018 Služby Horná Súča, s.r.o. Za zimnú údržbu ciest za mesiac december 2017.
DF456/2017 1484,4 € 15.01.2018 Služby Horná Súča, s.r.o. Za opravu VO a verejného rozhlasu za 12/2017.
DF455/2017 1057,2 € 15.01.2018 Služby Horná Súča, s.r.o. Za pracovné činnosti vykonané v mes december 2017
DF454/2017 3470,99 € 15.01.2018 Služby Horná Súča, s.r.o. Pracovné činnosti vykonané v mes. december 2017.
DF453/2017 1297,2 € 15.01.2018 Služby Horná Súča, s.r.o. Za pracovné činnosti - opravy ciest a miestnych
DF9/2018 0 € 09.01.2018 Orange Slovensko,a.s. Denný internet
DF8/2018 0 € 09.01.2018 Orange Slovensko,a.s. Denný internet
DF7/2018 0 € 09.01.2018 Orange Slovensko,a.s. Mobil 0915 919 344
DF6/2018 31,69 € 09.01.2018 Orange Slovensko,a.s. Mobil 0915 793 663
DF5/2018 31,22 € 09.01.2018 Orange Slovensko,a.s. Mobil 0905 434417
DF4/2018 1710,24 € 09.01.2018 Edenred Slovakia, s. r. o. Stravovacie poukážky Ticket Restaurant 400ks,
DF11/2018 38,2 € 09.01.2018 Orange Slovensko,a.s. Mobil 0918 500 836
DF10/2018 32,15 € 09.01.2018 Orange Slovensko,a.s. Mobil 0918 421 388
DF3/2018 130,79 € 08.01.2018 SH systém spol. s r.o. Za správu výpočt. techniky podľa zmluvy o servise,
DF2/2018 96 € 08.01.2018 eGov Systems spol. s r.o. Webhosting, služba elektronickej pošty,registracia
DF1/2018 290 € 08.01.2018 MADE spol. s r.o. Systémová podpora URBIS 1.1.2018-31.3.2018
DF452/2017 612 € 04.01.2018 Alfa print, s.r.o. Časopis Súčanský Hlásnik 3/2017 750ks
DF451/2017 403 € 04.01.2018 ABLA Ing.Anton Blažej Kontrola vodojemov,činn.dezinfek.zariad.,
DF450/2017 420 € 04.01.2018 ABLA Ing.Anton Blažej Prevádzkovanie verejného vodovodu za december 2017

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 1    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť po stránkach

Rok: