<<Prvá   <Predošlá   1 z 9    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2018/42 -34,06 € 06.02.2018 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. VO Rakoľuby - el. energia 1/2018 - vyúčtovanie
DF2018/41 -28,5 € 06.02.2018 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. VO Kočovce - el. energia 1/2018 - vyúčtovanie
DF2018/82 -23,82 € 05.03.2018 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. VO B. Vieska - el. energia 2/2018 - vyúčtovanie
DF2018/39 -23,41 € 05.02.2018 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. VO Rakoľuby - el. energia 1/2018 - vyúčtovanie
DF2018/112 -20,2 € 05.04.2018 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. VO B. Vieska - el. energia 3/2018 - vyúčtovanie
DF2018/80 -16,11 € 05.03.2018 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. VO Kočovce - el. energia 2/2018 - vyúčtovanie
DF2018/111 -11,4 € 05.04.2018 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. VO Kočovce - el. energia 3/2018 - vyúčtovanie
DF2018/147 -8,72 € 03.05.2018 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. VO Kočovce - el. energia 4/2018 - vyúčtovanie
DF2018/113 -5,39 € 05.04.2018 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. VO Rakoľuby - el. energia 3/2018 - vyúčtovanie
DF2018/89 -4,2 € 07.03.2018 ERES property, s.r.o. Správa 10 BJ a 19 BJ 01/2018 - dobropis
DF2018/148 -4,2 € 03.05.2018 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. VO B. Vieska - el. energia 4/2018 - vyúčtovanie
DF2018/78 -2,75 € 03.03.2018 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. VO Rakoľuby - el. energia 2/2018 - vyúčtovanie
DF2018/149 0,23 € 03.05.2018 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. VO Rakoľuby - el. energia 4/2018 - vyúčtovanie
DF2018/117 3 € 05.04.2018 TRIO Publishing, s.r.o. Knihy do obecnej knižnice
DF2018/94 10 € 07.03.2018 MUDr. Lenka Benáková - všeobecný lekár pre dospelých Posudok na sociálnu odkázanosť
DF2018/170 14 € 16.05.2018 TN REAL, s.r.o. 19 BJ - deratizácia spoločných priestorov
DF2018/169 14 € 16.05.2018 TN REAL, s.r.o. 10 BJ - deratizácia spoločných priestorov
DF2018/63 14,28 € 19.02.2018 Slov.ochr.zväz autorský Poplatok SOZA - rozhlas
DF2018/35 18 € 31.01.2018 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Digitálny model reliéfu - príprava údajov
DF2018/53 21,18 € 08.02.2018 WEBY GROUP, s.r.o. Prevádzkový poplatok za domému kocovce.sk

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 9    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: