Obec Krásna Ves Obec Krásna Ves

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 3    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2018/59 32,99 € 05.03.2018 Slovak Telekom, a.s. Telefón a internet za obdobie 1.2.-28.2.2018
DF2018/58 143,09 € 05.03.2018 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group HP vozík Kubota 18.3.2018-18.3.2019
DF2018/57 440,91 € 02.03.2018 EKO HUNKA s.r.o. Vývoz a uloženie komunál. odpadu za 2018/2
DF2018/56 47 € 02.03.2018 SPP, a.s. Dodávka plynu pre TJ 2018/3
DF2018/55 418 € 02.03.2018 SPP, a.s. Dodávka plynu pre OcU 2018/3
DF2018/54 264 € 02.03.2018 SPP, a.s. Dodávka plynu pre MŠ 2018/3
DF2018/53 14 € 28.02.2018 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Odber biologicky rozlož. odpadu z MŠ K.Ves
DF2018/52 123,12 € 28.02.2018 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Refundácia mzdy ved. ŠJ MŠ Krásna Ves 2018/2
DF2018/51 240,4 € 28.02.2018 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Dodanie stravy pre zamestnancov a dôchodcov
DF2018/50 204,34 € 28.02.2018 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Dodaný tovar pre MŠ Krásna Ves za 2018/2
DF2018/49 41,86 € 28.02.2018 Róbert Šiko Dodaný tovar pre MŠ Krásna Ves
DF2018/48 185 € 26.02.2018 RZMOSP Školenie- profesný rast zamestnancov obcí
DF2018/47 2400 € 26.02.2018 AE group, s.r.o. 80% sumy z realiz. verejného obstarávania
DF2018/46 20 € 26.02.2018 Kantorka, n.o. Školenie - Aktual. legislatíva v škols. stravovaní
DF2018/45 30,79 € 26.02.2018 ORANGE SLOVENSKO, a.s. Mobilný telefón orange 17.2.2018-16.3.2018
DF2018/44 34,91 € 20.02.2018 ABAXA spol. s r.o. Bateria RBC 17 pre UPS
DF2018/43 20,4 € 15.02.2018 SOZA Autorská odmena za licenciu na verejné
DF2018/42 20,48 € 15.02.2018 Slovak Telekom, a.s. Poskyt.verej.služieb-mob. telefón 8.1.-7.2.2018
DF2018/41 187,9 € 15.02.2018 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Dodané občerstvenie na fašiangy.
DF2018/40 670,63 € 14.02.2018 V-Elektra Slovakia, a.s. Dodávka el. energie - vyúčtovanie KD, VO - 2018/1

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 3    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: