Obec Krásna Ves Obec Krásna Ves

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 1    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť po stránkach

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2018/59 32,99 € 05.03.2018 Slovak Telekom, a.s. Telefón a internet za obdobie 1.2.-28.2.2018
DF2018/58 143,09 € 05.03.2018 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group HP vozík Kubota 18.3.2018-18.3.2019
DF2018/57 440,91 € 02.03.2018 EKO HUNKA s.r.o. Vývoz a uloženie komunál. odpadu za 2018/2
DF2018/56 47 € 02.03.2018 SPP, a.s. Dodávka plynu pre TJ 2018/3
DF2018/55 418 € 02.03.2018 SPP, a.s. Dodávka plynu pre OcU 2018/3
DF2018/54 264 € 02.03.2018 SPP, a.s. Dodávka plynu pre MŠ 2018/3
DF2018/53 14 € 28.02.2018 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Odber biologicky rozlož. odpadu z MŠ K.Ves
DF2018/52 123,12 € 28.02.2018 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Refundácia mzdy ved. ŠJ MŠ Krásna Ves 2018/2
DF2018/51 240,4 € 28.02.2018 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Dodanie stravy pre zamestnancov a dôchodcov
DF2018/50 204,34 € 28.02.2018 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Dodaný tovar pre MŠ Krásna Ves za 2018/2
DF2018/49 41,86 € 28.02.2018 Róbert Šiko Dodaný tovar pre MŠ Krásna Ves
DF2018/48 185 € 26.02.2018 RZMOSP Školenie- profesný rast zamestnancov obcí
DF2018/47 2400 € 26.02.2018 AE group, s.r.o. 80% sumy z realiz. verejného obstarávania
DF2018/46 20 € 26.02.2018 Kantorka, n.o. Školenie - Aktual. legislatíva v škols. stravovaní
DF2018/45 30,79 € 26.02.2018 ORANGE SLOVENSKO, a.s. Mobilný telefón orange 17.2.2018-16.3.2018
DF2018/44 34,91 € 20.02.2018 ABAXA spol. s r.o. Bateria RBC 17 pre UPS
DF2018/43 20,4 € 15.02.2018 SOZA Autorská odmena za licenciu na verejné
DF2018/42 20,48 € 15.02.2018 Slovak Telekom, a.s. Poskyt.verej.služieb-mob. telefón 8.1.-7.2.2018
DF2018/41 187,9 € 15.02.2018 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Dodané občerstvenie na fašiangy.
DF2018/40 670,63 € 14.02.2018 V-Elektra Slovakia, a.s. Dodávka el. energie - vyúčtovanie KD, VO - 2018/1
DF2018/39 111,79 € 14.02.2018 AutoMarket TRENČÍN s.r.o. Opravia KIA Ceed
DF2018/38 103,94 € 12.02.2018 KONICA MINOLTA spol. s r.o. Nájom fareb.multif.zar. bizhub C227 - 2018/2
DF2018/37 33,71 € 02.02.2018 Slovak Telekom, a.s. Telefón a internet za obdobie 1.1.-31.1.2018
DF2018/36 129,34 € 02.02.2018 BAMS BUSINESS s. r. o. Dezinfekcia priestorov MŠ Krásna Ves
DF2018/35 642,49 € 02.02.2018 EKO HUNKA s.r.o. Vývoz a uloženie komunál. odpadu za 2018/1
DF2018/34 514 € 02.02.2018 Miestna akčná skupina mikroregiónu Teplička Členské MAS Strážovské vrchy 2018
DF2018/33 280 € 02.02.2018 SPP, a.s. Dodávka plynu pre MŠ 2018/2
DF2018/32 443 € 02.02.2018 SPP, a.s. Dodávka plynu pre OcU 2018/2
DF2018/31 47 € 02.02.2018 SPP, a.s. Dodávka plynu pre TJ 2018/2
DF2018/30 362,49 € 02.02.2018 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Dodaný tovar pre MŠ Krásna Ves za 2018/1
DF2018/29 38,63 € 02.02.2018 Róbert Šiko Dodaný tovar pre MŠ Krásna Ves
DF2018/28 141,47 € 02.02.2018 TORBIA, s.r.o. Hygienické potrieby.
DF2018/27 234,2 € 31.01.2018 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Dodanie stravy pre zamestnancov a dôchodcov
DF2018/26 14 € 31.01.2018 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Odber biologicky rozlož. odpadu z MŠ K.Ves
DF2018/25 123,12 € 31.01.2018 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Refundácia mzdy ved. ŠJ MŠ Krásna Ves 2018/1
DF2018/24 36 € 29.01.2018 RZMOSP Školenie- Povinnosti samosprávy vyplývajúce
DF2018/23 18 € 29.01.2018 RZMOSP Školenie- Účtovníc. a rozpoč. pre obce v roku 2018
DF2018/22 18 € 29.01.2018 RZMOSP Školenie- Konsolidovaná účtovná závierka v obci
DF2018/21 517,11 € 29.01.2018 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Združené poistenie majetku OcU,TJ,KD,VO
DF2018/20 -1260,62 € 22.01.2018 SPP, a.s. Vyúčtovanie plynu MŠ 2017
DF2018/19 -1747,07 € 22.01.2018 SPP, a.s. Vyúčtovanie plynu OcU 2017
DF2018/18 6,54 € 22.01.2018 SPP, a.s. Vyúčtovanie plynu TJ 2017
DF2018/17 37,38 € 22.01.2018 Róbert Šiko Dodaný tovar pre MŠ Krásna Ves
DF2018/16 226,94 € 22.01.2018 KONICA MINOLTA spol. s r.o. Nájom fareb.multif.zar.bizhub C227-vyuč.11/17-1/18
DF2018/15 47 € 22.01.2018 SPP, a.s. Dodávka plynu pre TJ 2018/1
DF2018/14 457 € 22.01.2018 SPP, a.s. Dodávka plynu pre OcU 2018/1
DF2018/13 289 € 22.01.2018 SPP, a.s. Dodávka plynu pre MŠ 2018/1
DF2018/12 33,21 € 22.01.2018 ORANGE SLOVENSKO, a.s. Mobilný telefón orange 17.1.2018-16.2.2018
DF2018/11 26,5 € 17.01.2018 Wolters Kluwer SR s. r. o. Odb.literatúra - Susedské spory v obci
DF2018/9 50,9 € 16.01.2018 RZMOSP Členské 2018
DF2018/10 1098,13 € 16.01.2018 Spoločný obecný úrad Vyúčtovanie 4Q/2017 a preddavok 1Q/2018
DF2018/8 103,94 € 10.01.2018 KONICA MINOLTA spol. s r.o. Nájom fareb.multif.zar. bizhub C227 - 2018/1
DF2018/7 130,79 € 04.01.2018 SH systém spol. s r.o. Správa a údržba tech.a prog.vybavenia
DF2018/6 21,6 € 02.01.2018 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group PZP traktor Kubota 17.3.2018-16.3.2019
DF2018/5 21,59 € 02.01.2018 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group PZP vozík Kubota 17.3.2018-16.3.2019
DF2018/4 36 € 02.01.2018 RZMOSP Školenie- susedské spory v obci
DF2018/3 18 € 02.01.2018 RZMOSP Školenie-daňové priznanie právnic.osôb za rok 2017
DF2018/2 67,6 € 02.01.2018 INPROST s.r.o. Obecné noviny 2018
DF2018/1 84,81 € 02.01.2018 ZMOS Členské 2018

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 1    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť po stránkach

Rok: