Obec Krásna Ves Obec Krásna Ves

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 3    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2018/1 84,81 € 02.01.2018 ZMOS Členské 2018
DF2018/10 1098,13 € 16.01.2018 Spoločný obecný úrad Vyúčtovanie 4Q/2017 a preddavok 1Q/2018
DF2018/11 26,5 € 17.01.2018 Wolters Kluwer SR s. r. o. Odb.literatúra - Susedské spory v obci
DF2018/12 33,21 € 22.01.2018 ORANGE SLOVENSKO, a.s. Mobilný telefón orange 17.1.2018-16.2.2018
DF2018/13 289 € 22.01.2018 SPP, a.s. Dodávka plynu pre MŠ 2018/1
DF2018/14 457 € 22.01.2018 SPP, a.s. Dodávka plynu pre OcU 2018/1
DF2018/15 47 € 22.01.2018 SPP, a.s. Dodávka plynu pre TJ 2018/1
DF2018/16 226,94 € 22.01.2018 KONICA MINOLTA spol. s r.o. Nájom fareb.multif.zar.bizhub C227-vyuč.11/17-1/18
DF2018/17 37,38 € 22.01.2018 Róbert Šiko Dodaný tovar pre MŠ Krásna Ves
DF2018/18 6,54 € 22.01.2018 SPP, a.s. Vyúčtovanie plynu TJ 2017
DF2018/19 -1747,07 € 22.01.2018 SPP, a.s. Vyúčtovanie plynu OcU 2017
DF2018/2 67,6 € 02.01.2018 INPROST s.r.o. Obecné noviny 2018
DF2018/20 -1260,62 € 22.01.2018 SPP, a.s. Vyúčtovanie plynu MŠ 2017
DF2018/21 517,11 € 29.01.2018 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Združené poistenie majetku OcU,TJ,KD,VO
DF2018/22 18 € 29.01.2018 RZMOSP Školenie- Konsolidovaná účtovná závierka v obci
DF2018/23 18 € 29.01.2018 RZMOSP Školenie- Účtovníc. a rozpoč. pre obce v roku 2018
DF2018/24 36 € 29.01.2018 RZMOSP Školenie- Povinnosti samosprávy vyplývajúce
DF2018/25 123,12 € 31.01.2018 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Refundácia mzdy ved. ŠJ MŠ Krásna Ves 2018/1
DF2018/26 14 € 31.01.2018 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Odber biologicky rozlož. odpadu z MŠ K.Ves
DF2018/27 234,2 € 31.01.2018 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Dodanie stravy pre zamestnancov a dôchodcov

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 3    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: