Obec Krásna Ves Obec Krásna Ves

  <<Prvá   <Predošlá   2 z 3    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2018/39 111,79 € 14.02.2018 AutoMarket TRENČÍN s.r.o. Opravia KIA Ceed
DF2018/38 103,94 € 12.02.2018 KONICA MINOLTA spol. s r.o. Nájom fareb.multif.zar. bizhub C227 - 2018/2
DF2018/37 33,71 € 02.02.2018 Slovak Telekom, a.s. Telefón a internet za obdobie 1.1.-31.1.2018
DF2018/36 129,34 € 02.02.2018 BAMS BUSINESS s. r. o. Dezinfekcia priestorov MŠ Krásna Ves
DF2018/35 642,49 € 02.02.2018 EKO HUNKA s.r.o. Vývoz a uloženie komunál. odpadu za 2018/1
DF2018/34 514 € 02.02.2018 Miestna akčná skupina mikroregiónu Teplička Členské MAS Strážovské vrchy 2018
DF2018/33 280 € 02.02.2018 SPP, a.s. Dodávka plynu pre MŠ 2018/2
DF2018/32 443 € 02.02.2018 SPP, a.s. Dodávka plynu pre OcU 2018/2
DF2018/31 47 € 02.02.2018 SPP, a.s. Dodávka plynu pre TJ 2018/2
DF2018/30 362,49 € 02.02.2018 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Dodaný tovar pre MŠ Krásna Ves za 2018/1
DF2018/29 38,63 € 02.02.2018 Róbert Šiko Dodaný tovar pre MŠ Krásna Ves
DF2018/28 141,47 € 02.02.2018 TORBIA, s.r.o. Hygienické potrieby.
DF2018/27 234,2 € 31.01.2018 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Dodanie stravy pre zamestnancov a dôchodcov
DF2018/26 14 € 31.01.2018 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Odber biologicky rozlož. odpadu z MŠ K.Ves
DF2018/25 123,12 € 31.01.2018 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Refundácia mzdy ved. ŠJ MŠ Krásna Ves 2018/1
DF2018/24 36 € 29.01.2018 RZMOSP Školenie- Povinnosti samosprávy vyplývajúce
DF2018/23 18 € 29.01.2018 RZMOSP Školenie- Účtovníc. a rozpoč. pre obce v roku 2018
DF2018/22 18 € 29.01.2018 RZMOSP Školenie- Konsolidovaná účtovná závierka v obci
DF2018/21 517,11 € 29.01.2018 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Združené poistenie majetku OcU,TJ,KD,VO
DF2018/20 -1260,62 € 22.01.2018 SPP, a.s. Vyúčtovanie plynu MŠ 2017

  <<Prvá   <Predošlá   2 z 3    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: