Obec Krásna Ves Obec Krásna Ves

  <<Prvá   <Predošlá   3 z 7    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2018/82 130,79 € 09.04.2018 SH systém spol. s r.o. Správa a údržba tech.a prog.vybavenia 2Q/2018
DF2018/81 36,89 € 09.04.2018 Slovak Telekom, a.s. Telefón a internet za obdobie 1.3.-31.3.2018
DF2018/80 346,51 € 09.04.2018 EKO HUNKA s.r.o. Vývoz a uloženie objemného odpadu za 2018/3
DF2018/79 502,11 € 09.04.2018 EKO HUNKA s.r.o. Vývoz a uloženie komunál. odpadu za 2018/3
DF2018/78 51,9 € 05.04.2018 Poľnohospodárske družstvo Vývoz odpadových vôd zo žúmp.
DF2018/77 145 € 03.04.2018 SPP, a.s. Dodávka plynu pre MŠ 2018/4
DF2018/76 229 € 03.04.2018 SPP, a.s. Dodávka plynu pre OcU 2018/4
DF2018/75 47 € 03.04.2018 SPP, a.s. Dodávka plynu pre TJ 2018/4
DF2018/74 458,48 € 31.03.2018 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Dodaný tovar pre MŠ Krásna Ves za 2018/3
DF2018/73 275,33 € 31.03.2018 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Dodanie stravy pre zamestnancov a dôchodcov
DF2018/72 14 € 31.03.2018 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Odber biologicky rozlož. odpadu z MŠ K.Ves
DF2018/71 123,12 € 31.03.2018 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Refundácia mzdy ved. ŠJ MŠ Krásna Ves 2018/3
DF2018/70 38,5 € 23.03.2018 SLOVGRAM Odmeny výk. umelcom a výrobcom zvuk. záznamov
DF2018/69 43,22 € 22.03.2018 ORANGE SLOVENSKO, a.s. Mobilný telefón orange 17.3.2018-16.4.2018
DF2018/68 32,4 € 20.03.2018 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dodávka vody šk. byt č.145 - 6.9.2017-3.3.2018
DF2018/67 82,96 € 20.03.2018 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dodávka vody MŠ 6.9.2017-3.3.2018
DF2018/66 242,39 € 20.03.2018 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dodávka vody OcU + KD 6.9.2017-2.3.2018
DF2018/65 18 € 15.03.2018 RZMOSP Školenie- Dokumentácia-ochrana os. údajov v MŠ
DF2018/64 296,76 € 15.03.2018 Verlag Dashofer, Transferové oceňovanie
DF2018/63 400 € 15.03.2018 Dobrovoľná požiarna ochrana SR Školenie za obsluhu reťaz.motor.píl-členov DHZO

  <<Prvá   <Predošlá   3 z 7    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: