Obec Krásna Ves Obec Krásna Ves

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 3    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2018/47 2400 € 26.02.2018 AE group, s.r.o. 80% sumy z realiz. verejného obstarávania
DF2018/43 20,4 € 15.02.2018 SOZA Autorská odmena za licenciu na verejné
DF2018/44 34,91 € 20.02.2018 ABAXA spol. s r.o. Bateria RBC 17 pre UPS
DF2018/9 50,9 € 16.01.2018 RZMOSP Členské 2018
DF2018/1 84,81 € 02.01.2018 ZMOS Členské 2018
DF2018/34 514 € 02.02.2018 Miestna akčná skupina mikroregiónu Teplička Členské MAS Strážovské vrchy 2018
DF2018/36 129,34 € 02.02.2018 BAMS BUSINESS s. r. o. Dezinfekcia priestorov MŠ Krásna Ves
DF2018/41 187,9 € 15.02.2018 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Dodané občerstvenie na fašiangy.
DF2018/51 240,4 € 28.02.2018 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Dodanie stravy pre zamestnancov a dôchodcov
DF2018/27 234,2 € 31.01.2018 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Dodanie stravy pre zamestnancov a dôchodcov
DF2018/49 41,86 € 28.02.2018 Róbert Šiko Dodaný tovar pre MŠ Krásna Ves
DF2018/29 38,63 € 02.02.2018 Róbert Šiko Dodaný tovar pre MŠ Krásna Ves
DF2018/17 37,38 € 22.01.2018 Róbert Šiko Dodaný tovar pre MŠ Krásna Ves
DF2018/30 362,49 € 02.02.2018 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Dodaný tovar pre MŠ Krásna Ves za 2018/1
DF2018/50 204,34 € 28.02.2018 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Dodaný tovar pre MŠ Krásna Ves za 2018/2
DF2018/40 670,63 € 14.02.2018 V-Elektra Slovakia, a.s. Dodávka el. energie - vyúčtovanie KD, VO - 2018/1
DF2018/13 289 € 22.01.2018 SPP, a.s. Dodávka plynu pre MŠ 2018/1
DF2018/33 280 € 02.02.2018 SPP, a.s. Dodávka plynu pre MŠ 2018/2
DF2018/54 264 € 02.03.2018 SPP, a.s. Dodávka plynu pre MŠ 2018/3
DF2018/14 457 € 22.01.2018 SPP, a.s. Dodávka plynu pre OcU 2018/1

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 3    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: