Obec Krásna Ves Obec Krásna Ves

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 7    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2018/19 -1747,07 € 22.01.2018 SPP, a.s. Vyúčtovanie plynu OcU 2017
DF2018/20 -1260,62 € 22.01.2018 SPP, a.s. Vyúčtovanie plynu MŠ 2017
DF2018/18 6,54 € 22.01.2018 SPP, a.s. Vyúčtovanie plynu TJ 2017
DF2018/72 14 € 31.03.2018 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Odber biologicky rozlož. odpadu z MŠ K.Ves
DF2018/53 14 € 28.02.2018 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Odber biologicky rozlož. odpadu z MŠ K.Ves
DF2018/26 14 € 31.01.2018 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Odber biologicky rozlož. odpadu z MŠ K.Ves
DF2018/100 14 € 02.05.2018 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Odber biologicky rozlož. odpadu z MŠ K.Ves
DF2018/86 15,98 € 11.04.2018 Slovak Telekom, a.s. Poskyt.verej.služieb-mob. telefón 8.3.-7.4.2018
DF2018/117 15,98 € 15.05.2018 Slovak Telekom, a.s. Poskyt.verej.služieb-mob. telefón 8.4.-7.5.2018
DF2018/62 16,19 € 15.03.2018 Slovak Telekom, a.s. Poskyt.verej.služieb-mob. telefón 8.2.-7.3.2018
DF2018/88 18 € 11.04.2018 RZMOSP Školenie- novela Zákonníka práce od 1.5.2018
DF2018/65 18 € 15.03.2018 RZMOSP Školenie- Dokumentácia-ochrana os. údajov v MŠ
DF2018/3 18 € 02.01.2018 RZMOSP Školenie-daňové priznanie právnic.osôb za rok 2017
DF2018/23 18 € 29.01.2018 RZMOSP Školenie- Účtovníc. a rozpoč. pre obce v roku 2018
DF2018/22 18 € 29.01.2018 RZMOSP Školenie- Konsolidovaná účtovná závierka v obci
DF2018/118 18 € 21.05.2018 RZMOSP Školenie- Správny poriadok pre obce po novelách
DF2018/93 20 € 20.04.2018 ArtEdu spol. s r.o. Školenie-Význam bezpeč. potravín v zar.škols.strav
DF2018/46 20 € 26.02.2018 Kantorka, n.o. Školenie - Aktual. legislatíva v škols. stravovaní
DF2018/43 20,4 € 15.02.2018 SOZA Autorská odmena za licenciu na verejné
DF2018/42 20,48 € 15.02.2018 Slovak Telekom, a.s. Poskyt.verej.služieb-mob. telefón 8.1.-7.2.2018

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 7    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: