Obec Melčice-Lieskové Obec Melčice-Lieskové

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 1    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. obj Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
15/20180 € 09.04.2018JJ EkostavsolObjednávame si u Vás žeriav na 29.04.2018 o 17.00 na zdvíhanie mája v priestoroch futbalového ihriska pri KD v obci Melčice-Lieskové.
Čislo objednávky
Suma
Číslo zmluvy
Dátum vystavenia
Dátum zverejenia
Dodávateľ
Adresa
Obec
PSČ
IČO
Predmet1
Predmet2
Predmet3
Obj. podpísal/a
Funkcia
14/20180 € 03.04.2018Ing. Miroslav KováčikObjednávame si u Vás vypracovanie projektovej dokumentácie na budovu Svadobka súp. č. 444 za účelom legalizácie prístavby budovy u roku 1970, rekonštrukcie soc. zariadení a strechy podľa zaslanej cenovej ponuky.
Čislo objednávky
Suma
Číslo zmluvy
Dátum vystavenia
Dátum zverejenia
Dodávateľ
Adresa
Obec
PSČ
IČO
Predmet1
Predmet2
Predmet3
Obj. podpísal/a
Funkcia
13/20180 € 27.03.2018Slovex alfa s.r.o.Objednávame si u Vás nasledovné svetelné zdroje na osvetlenie tréningového futbalového ihriska v obci Melčice-Lieskové.
Čislo objednávky
Suma
Číslo zmluvy
Dátum vystavenia
Dátum zverejenia
Dodávateľ
Adresa
Obec
PSČ
IČO
Predmet1
Predmet2
Predmet3
Obj. podpísal/a
Funkcia
13/20180 € 27.03.2018Slovex alfa s.r.o.Objednávame si u Vás nasledovné svetelné zdroje na osvetlenie tréningového futbalového ihriska v obci Melčice-Lieskové. 5ks Disano Illuminazione SpA 178728 led CLD CELL-D 1787 Astro LED- asimmetrico 50°.
Čislo objednávky
Suma
Číslo zmluvy
Dátum vystavenia
Dátum zverejenia
Dodávateľ
Adresa
Obec
PSČ
IČO
Predmet1
Predmet2
Predmet3
Obj. podpísal/a
Funkcia
12/20180 € 20.03.2018Ing. Vladimír Murcin GeodéziaObjednávame si u Vás vypracovanie GP, zameranie polohopisu a výškopisu, ako aj vyznačenia KN stavu a IS podľa povrchových znakov pre parcely chodníka v KÚ Zemianske Lieskové aj Melčice v celkovej dížke cca 210 m a 300 m podľa zaslanej cenovej ponuky.
Čislo objednávky
Suma
Číslo zmluvy
Dátum vystavenia
Dátum zverejenia
Dodávateľ
Adresa
Obec
PSČ
IČO
Predmet1
Predmet2
Predmet3
Obj. podpísal/a
Funkcia
11/20180 € 12.03.2018JJ EkostavsolObjednávame si u Vás vybudovanie podlahy (dodávku a montáž) na Zdravotnom stredisku v obci Melčice-Lieskové predajňa priemyslu o výmere 32 m². Jedná sa o nasledovnú skladbu podlahy: Podsyp kamenivom, zhutnenie kameniva, zabetónovanie podlahy betónom B20 v Hr. 10 cm, permetračný náter, hydroizolácia Ipou, tepelná izolácia polystyrén hr. 10 cm, rabicové pletivo a cementový poter hr. cca 7 cm. Následne pokládku dlažby dodanú investorom
Čislo objednávky
Suma
Číslo zmluvy
Dátum vystavenia
Dátum zverejenia
Dodávateľ
Adresa
Obec
PSČ
IČO
Predmet1
Predmet2
Predmet3
Obj. podpísal/a
Funkcia
9/20180 € 19.02.2018Ján DankoObjednávame si u Vás vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a zakabelizovanie vzdušného vedenia, verejného osvetlenia a káblových rozvodov v časti Lieskové v ulici pri ZŠ podľa zaslenej cenovej ponuky.
Čislo objednávky
Suma
Číslo zmluvy
Dátum vystavenia
Dátum zverejenia
Dodávateľ
Adresa
Obec
PSČ
IČO
Predmet1
Predmet2
Predmet3
Obj. podpísal/a
Funkcia
8/20180 € 14.02.2018IBO s.r.o.,Objednávame si u Vás prdsezónnu prehliadku a opravu obecnej techniky na kosenie krovinorezov.
Čislo objednávky
Suma
Číslo zmluvy
Dátum vystavenia
Dátum zverejenia
Dodávateľ
Adresa
Obec
PSČ
IČO
Predmet1
Predmet2
Predmet3
Obj. podpísal/a
Funkcia
6/20180 € 12.02.2018Súkromná geodézia TrenčínObjednávame si u Vás vypracovanie GP na zameranie časti novej p.č. 92 k.ú Zemianske Lieskové ako aj vytýčenie hraníc v teréne podľa zaslaného náčrtu.
Čislo objednávky
Suma
Číslo zmluvy
Dátum vystavenia
Dátum zverejenia
Dodávateľ
Adresa
Obec
PSČ
IČO
Predmet1
Predmet2
Predmet3
Obj. podpísal/a
Funkcia
7/20180 € 12.02.2018Ing. Eduard FaboObjednávame si u Vás vypracovanie znaleckého posudku na novovzniknuté parcely č. 92/2 a 92/4 k.ú. Zemianske Lieskové podľa priloženého geometrického plánu. Posudok bude slúžiť ako podklad pre určenie ceny pri predaji pozemku TSK.
Čislo objednávky
Suma
Číslo zmluvy
Dátum vystavenia
Dátum zverejenia
Dodávateľ
Adresa
Obec
PSČ
IČO
Predmet1
Predmet2
Predmet3
Obj. podpísal/a
Funkcia
10/20180 € 12.02.2018Atria s.r.o.Objednávame si u Vás odkanalizovanie prednej časti (zrušenie vsakovacích jám) Zdravotného strediska v obci Melčice-Lieskové z dôvodu vlhnitia stavby. jednalo by sa o vykopanie, zahrnutie a zhutnenie, dodávku a zabudoovanie 2 ks. kanalizačných šácht Ø 600 mm, PVC potrubie Ø140 mm, kanalizačné poklopy a všetok drobný potrebný materiál. Zároveň spätné uvedenie povrchu do pôvodného stavu.
Čislo objednávky
Suma
Číslo zmluvy
Dátum vystavenia
Dátum zverejenia
Dodávateľ
Adresa
Obec
PSČ
IČO
Predmet1
Predmet2
Predmet3
Obj. podpísal/a
Funkcia
5/20180 € 07.02.2018Záhradná technika ŠupaObjednávame si u Vás opravu Mulčovača tajfun 52 VARI, nastavenie motorovej jednotky Honda a náhradné diely na záhradnú techniku podľa rozpisu.
Čislo objednávky
Suma
Číslo zmluvy
Dátum vystavenia
Dátum zverejenia
Dodávateľ
Adresa
Obec
PSČ
IČO
Predmet1
Predmet2
Predmet3
Obj. podpísal/a
Funkcia
3/20180 € 31.01.2018Getos s.r.o.,Objednávame si u Vás dodanie a montáž dopravného značenia v časti Dolina podľa zaslaného dopravného projektu.
Čislo objednávky
Suma
Číslo zmluvy
Dátum vystavenia
Dátum zverejenia
Dodávateľ
Adresa
Obec
PSČ
IČO
Predmet1
Predmet2
Predmet3
Obj. podpísal/a
Funkcia
2/20180 € 30.01.2018Stafis s.r.o.,Objednávame si u Vás vybuovanie nového premostenia odvodňovacej priekopy v čati Dolina pri napjení verejnej komunikácie p.č. 1521/30 na cestu III. triedy.
Čislo objednávky
Suma
Číslo zmluvy
Dátum vystavenia
Dátum zverejenia
Dodávateľ
Adresa
Obec
PSČ
IČO
Predmet1
Predmet2
Predmet3
Obj. podpísal/a
Funkcia
1/20180 € 24.01.2018PM Print s.r.o.,Objednávame si u Vás vytlačenie a dodávku 10 000 ks označovacích samolepiacich jednofarebných etikiet na smetné nádoby.
Čislo objednávky
Suma
Číslo zmluvy
Dátum vystavenia
Dátum zverejenia
Dodávateľ
Adresa
Obec
PSČ
IČO
Predmet1
Predmet2
Predmet3
Obj. podpísal/a
Funkcia
4/20180 € 02.01.2018Ing. Branislav Ševčík -SPObjednávame si u Vás opravu kúrenia pre Obecný úrad Melčice-Lieskové a Poštu.
Čislo objednávky
Suma
Číslo zmluvy
Dátum vystavenia
Dátum zverejenia
Dodávateľ
Adresa
Obec
PSČ
IČO
Predmet1
Predmet2
Predmet3
Obj. podpísal/a
Funkcia

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 1    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: