<<Prvá   <Predošlá   1 z 21    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2017/420 14,4 € 31.12.2017 INTA s. r. o. Odvoz kuchynského odpadu
DF2017/419 520,78 € 31.12.2017 Slov.plynar.priemysel Plyn MŠ, ZS, OcÚ, KD
DF2017/418 231,36 € 31.12.2017 Marius Pedersen a.s.Trenčín Vývoz komunálneho odpadu
DF2017/417 -1114,87 € 31.12.2017 ZSE Energia a.s. Elektrina MŠ
DF2017/416 -2091,73 € 31.12.2017 ZSE Energia a.s. Elektrina BD, KD, DS, OcÚ
DF2017/415 420,16 € 31.12.2017 ZSE Energia a.s. Elektrina VO
DF2017/414 131,08 € 31.12.2017 Miloš Bobčík - potraviny BALA Tovar ŠJ
DF2017/413 67,89 € 31.12.2017 ZSE Energia a.s. Elektrina ŠK
DF2017/412 -307,7 € 31.12.2017 ZSE Energia a.s. Elektrina ZS
DF2017/411 346,6 € 31.12.2017 Kopaniciarska odpad.spol. Zneškodnenie odpadu zmesový komunálny odpad
DF2017/410 76,08 € 31.12.2017 T Com Telefón, internet
DF2017/409 80 € 31.12.2017 Dana Zelenay Tinková -DaTi Výkon činnosti technika požiarnej ochrany
DF2017/408 30 € 29.12.2017 Comtec s.r.o. Zalohovanie PC
DF2017/407 115,13 € 28.12.2017 Mesto Spoločný úrad samosprávy Stavebný poriadok
DF2017/406 13,04 € 28.12.2017 BERRY s.r.o. Moravany n.V. Tovar ŠJ
DF2017/405 44,64 € 28.12.2017 Jumas Trade, s. r. o. Tovar ŠJ
DF2017/404 16,8 € 28.12.2017 BERRY s.r.o. Moravany n.V. Tovar ŠJ
DF2017/403 17,82 € 22.12.2017 Bauco s.r.o. Špárovacia hmota ŠK Modrová WC
DF2017/402 120 € 18.12.2017 Pavol Dzurka P+M Ozvučenie kulúrnospoločenksej udalosti za rok 2017
DF2017/401 260,68 € 15.12.2017 Marius Pedersen a.s.Trenčín Vývoz domového odpadu

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 21    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: