<<Prvá   <Predošlá   1 z 2    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF17/2018 -920,84 € 29.01.2018 SPP, a.s. dodávka plynu pre odberné miesto - MŚ - spotreba
DF16/2018 353,52 € 26.01.2018 TVS, a.s. Reprografické práce na projekte IBV Diely -Štvrtok
DF15/2018 4,56 € 25.01.2018 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín dodávka pitnej vody pre odberné miesto - OcÚ
DF14/2018 11,39 € 25.01.2018 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín dodávka pitnej vody pre odberné miesto - MŠ
DF13/2018 10,25 € 25.01.2018 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín dodávka pitnej vody pre odberné miesto - cintorín
DF18/2018 255 € 18.01.2018 SPP, a.s. opakované dodávky plynu na obdobie 01/2018
DF205/2017 -451,85 € 17.01.2018 SPP, a.s. vyúčtovanie spotreby plynu na vykurovanie za
DF12/2018 18,32 € 16.01.2018 ŠEVT, a.s. nákup kanc. tlačív a materiálu
DF204/2017 57,49 € 15.01.2018 Slovak Telekom, a.s. vyúčt.za telefón Ocú a internet
DF203/2017 13,2 € 12.01.2018 INTA s.r.o. odber kuchynského odpadu zo škol.jedálne
DF11/2018 73,93 € 11.01.2018 ZSE Energia dodávka elektriny pre nebytové priestory
DF10/2018 12,9 € 10.01.2018 SLOVANET, a.s. Poskyt. verejných elektron. komunikačných služieb
DF202/2017 428,24 € 09.01.2018 Marius Pedersen, a.s. Zneškodnenie komunálneho odpadu z obce za mesiac
DF201/2017 415,49 € 09.01.2018 Marius Pedersen, a.s. Vývoz komunálneho odpadu z obce za mesiac 12/17
DF9/2018 253 € 08.01.2018 Stredoslovenská energetika, a.s. Za dodávku a distribúciu elektriny na rok 2018
DF8/2018 88 € 08.01.2018 Stredoslovenská energetika, a.s. Za dodávku a distribúciu elektriny na rok 2018
DF7/2018 1628 € 08.01.2018 Stredoslovenská energetika, a.s. Za dodávku a distribúciu elektriny na rok 2018
DF6/2018 110 € 08.01.2018 Stredoslovenská energetika, a.s. Za dodávku a distribúciu elektriny na rok 2018
DF5/2018 704 € 08.01.2018 Stredoslovenská energetika, a.s. Za dodávku a distribúciu elektriny na rok 2018
DF4/2018 57,6 € 08.01.2018 SH systém spol. s r.o. Služba "zverejnene.sk" na 12 mesiacov

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 2    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: