<<Prvá   <Predošlá   1 z 1    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť po stránkach

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF59/2018 13,2 € 23.04.2018 INTA s.r.o. odber kuchynského odpadu zo škol.jedálne
DF58/2018 351,41 € 19.04.2018 Stredoslovenská energetika, a.s. vyúčtovanie za dodávku elektriny - verejné osvetl.
DF57/2018 -1,4 € 19.04.2018 Stredoslovenská energetika, a.s. vyúčtovanie za dodávku elektriny - Obecný úrad
DF56/2018 57,5 € 13.04.2018 Slovak Telekom, a.s. vyúčtovanie za telefón Ocú a internet +
DF55/2018 278,51 € 13.04.2018 Marius Pedersen, a.s. Zneškodnenie komunálneho odpadu z obce za mesiac
DF54/2018 415,49 € 13.04.2018 Marius Pedersen, a.s. Vývoz komunálneho odpadu z obce za mesiac 03/18
DF53/2018 418 € 10.04.2018 Štefan Opatovský oprava a údržba verejného osvetlenia
DF52/2018 12,9 € 10.04.2018 SLOVANET, a.s. Poskyt. verejných elektron. komunikačných služieb
DF51/2018 91,68 € 09.04.2018 Magic Print s.r.o. toner pre tlačiareň Canon MX 410 a HP
DF50/2018 18,99 € 06.04.2018 Slovak Telekom, a.s. Využívanie telekomunikačných služieb SlovakTelekom
DF48/2018 394 € 04.04.2018 SPP, a.s. opakované dodávky plynu na obdobie 04/2018
DF47/2018 73,93 € 03.04.2018 ZSE Energia dodávka elektriny pre nebytové priestory
DF46/2018 100 € 03.04.2018 MADE spol. s r.o. systémová podpora URBIS
DF49/2018 38,5 € 28.03.2018 SLOVGRAM odmeny v zmysle Autorského zákona č. 185/2015 Z.z.
DF45/2018 57,6 € 23.03.2018 Magic Print s.r.o. toner pre Toshiba e-studio 166
DF44/2018 155 € 23.03.2018 artX s.r.o. vystúpenie klauna "šašo Jaro" na akcii
DF43/2018 13,2 € 15.03.2018 INTA s.r.o. odber kuchynského odpadu zo škol.jedálne
DF42/2018 12,9 € 12.03.2018 SLOVANET, a.s. Poskyt. verejných elektron. komunikačných služieb
DF41/2018 26 € 12.03.2018 Regionálne združenie miest a obcí publikácia Účtovné súvzťažnosti od 1.1.2018
DF40/2018 271,89 € 09.03.2018 Marius Pedersen, a.s. Zneškodnenie komunálneho odpadu z obce za mesiac
DF39/2018 415,49 € 09.03.2018 Marius Pedersen, a.s. Vývoz komunálneho odpadu z obce za mesiac 02/18
DF38/2018 302,41 € 09.03.2018 TOP Servis IT, a.s. PC HP compaq Elite s Win 10 PRO, set Genius
DF37/2018 58,76 € 05.03.2018 Slovak Telekom, a.s. vyúčtovanie za telefón Ocú a internet +
DF36/2018 17,99 € 05.03.2018 Slovak Telekom, a.s. Využívanie telekomunikačných služieb SlovakTelekom
DF35/2018 394 € 02.03.2018 SPP, a.s. opakované dodávky plynu na obdobie 03/2018
DF34/2018 73,93 € 01.03.2018 ZSE Energia dodávka elektriny pre nebytové priestory
DF33/2018 40,64 € 28.02.2018 Michal Panák - MIPA toner pre Toshiba e-studio 166
DF32/2018 6,1 € 28.02.2018 ŠEVT, a.s. tlačivá pre MŠ
DF31/2018 96 € 26.02.2018 3WSlovaika s.r.o. ročná licencia na portál www.virtualnycintorin.sk
DF30/2018 8,27 € 26.02.2018 Spoločenstvo bývalých urbárnikov a lesomajiteľov Prenájom pôdy v zmysle zmluvy zo dňa 8.8.2016
DF29/2018 323 € 26.02.2018 Generali Poisťovňa, a.s. poistné za obdobie 1.4.2018 - 31.3.2019
DF28/2018 108 € 26.02.2018 Obec Trenčianske Bohuslavice odvoz odpadu - zo žumpy 2x
DF27/2018 13,2 € 13.02.2018 INTA s.r.o. odber kuchynského odpadu zo škol.jedálne
DF26/2018 12,9 € 10.02.2018 SLOVANET, a.s. Poskyt. verejných elektron. komunikačných služieb
DF25/2018 278,51 € 08.02.2018 Marius Pedersen, a.s. Zneškodnenie komunálneho odpadu z obce za mesiac
DF24/2018 415,49 € 08.02.2018 Marius Pedersen, a.s. Vývoz komunálneho odpadu z obce za mesiac 01/18
DF23/2018 20,44 € 08.02.2018 Slovak Telekom, a.s. Využívanie telekomunikačných služieb Slovak Teleko
DF22/2018 57,49 € 08.02.2018 Slovak Telekom, a.s. vyúčtovanie za telefón Ocú a internet +
DF21/2018 597,6 € 05.02.2018 PD Melčice- Lieskové prenájom nebytových priestorov - garáž v HD Štvrto
DF20/2018 394 € 02.02.2018 SPP, a.s. opakované dodávky plynu na obdobie 02/2018
DF19/2018 73,93 € 01.02.2018 ZSE Energia dodávka elektriny pre nebytové priestory
DF17/2018 -920,84 € 29.01.2018 SPP, a.s. dodávka plynu pre odberné miesto - MŚ - spotreba
DF16/2018 353,52 € 26.01.2018 TVS, a.s. Reprografické práce na projekte IBV Diely -Štvrtok
DF15/2018 4,56 € 25.01.2018 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín dodávka pitnej vody pre odberné miesto - OcÚ
DF14/2018 11,39 € 25.01.2018 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín dodávka pitnej vody pre odberné miesto - MŠ
DF13/2018 10,25 € 25.01.2018 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín dodávka pitnej vody pre odberné miesto - cintorín
DF18/2018 255 € 18.01.2018 SPP, a.s. opakované dodávky plynu na obdobie 01/2018
DF205/2017 -451,85 € 17.01.2018 SPP, a.s. vyúčtovanie spotreby plynu na vykurovanie za
DF12/2018 18,32 € 16.01.2018 ŠEVT, a.s. nákup kanc. tlačív a materiálu
DF204/2017 57,49 € 15.01.2018 Slovak Telekom, a.s. vyúčt.za telefón Ocú a internet
DF203/2017 13,2 € 12.01.2018 INTA s.r.o. odber kuchynského odpadu zo škol.jedálne
DF11/2018 73,93 € 11.01.2018 ZSE Energia dodávka elektriny pre nebytové priestory
DF10/2018 12,9 € 10.01.2018 SLOVANET, a.s. Poskyt. verejných elektron. komunikačných služieb
DF202/2017 428,24 € 09.01.2018 Marius Pedersen, a.s. Zneškodnenie komunálneho odpadu z obce za mesiac
DF201/2017 415,49 € 09.01.2018 Marius Pedersen, a.s. Vývoz komunálneho odpadu z obce za mesiac 12/17
DF9/2018 253 € 08.01.2018 Stredoslovenská energetika, a.s. Za dodávku a distribúciu elektriny na rok 2018
DF8/2018 88 € 08.01.2018 Stredoslovenská energetika, a.s. Za dodávku a distribúciu elektriny na rok 2018
DF7/2018 1628 € 08.01.2018 Stredoslovenská energetika, a.s. Za dodávku a distribúciu elektriny na rok 2018
DF6/2018 110 € 08.01.2018 Stredoslovenská energetika, a.s. Za dodávku a distribúciu elektriny na rok 2018
DF5/2018 704 € 08.01.2018 Stredoslovenská energetika, a.s. Za dodávku a distribúciu elektriny na rok 2018
DF4/2018 57,6 € 08.01.2018 SH systém spol. s r.o. Služba "zverejnene.sk" na 12 mesiacov
DF200/2017 1280,4 € 08.01.2018 Obec Štvrtok Zúčtovanie réžie stravného za zamestnancov
DF199/2017 256,52 € 08.01.2018 Stredoslovenská energetika, a.s. vyúčtovanie spotreby elektriny Ocú od 1.1.2017 do
DF198/2017 248,09 € 08.01.2018 Stredoslovenská energetika, a.s. vyúčtovanie spotreby elektriny cintorín a DS
DF197/2017 1788,48 € 08.01.2018 Stredoslovenská energetika, a.s. vyúčtovanie spotreby elektriny verejného osvetl.
DF196/2017 310,85 € 08.01.2018 Stredoslovenská energetika, a.s. vyúčtovanie spotreby elektriny čerpadlo Rudina-
DF195/2017 625,79 € 08.01.2018 Stredoslovenská energetika, a.s. vyúčtovanie spotreby elektriny MŠ od 15.05.2017 do
DF3/2018 -275,61 € 04.01.2018 ZSE Energia dodávka elektriny pre nebytové priestory - pohosti
DF2/2018 500 € 04.01.2018 Verea, s.r.o. Realizácia verejného obstarávania akcie Modernizác
DF194/2017 17,99 € 04.01.2018 Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby za mesiac 12/2017
DF1/2018 100 € 02.01.2018 MADE spol. s r.o. systémová podpora URBIS na obdobie 1.štvrťroka

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 1    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť po stránkach

Rok: