<<Prvá   <Predošlá   1 z 1    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť po stránkach

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
192/2018 41 € 06.06.2018 Školská jedáleň pri Materskej škole Stravovanie detí - HN
191/2018 250 € 06.06.2018 Geoslužba Goralka Pavol Geometrický plán
190/2018 98,4 € 05.06.2018 Slovak Telekom, a.s. Telefón
189/2018 115,2 € 05.06.2018 JUDr. Peter Strapáč, PhD. Právne služby
188/2018 1336,8 € 05.06.2018 TES Čierne, P.O. Drevená lávka u Grochalov
187/2018 6434,84 € 05.06.2018 TES Čierne, P.O. Oprava interiéru v budove OÚ
186/2018 470,4 € 05.06.2018 Technik - servis HB, s.r.o. Servis kopírovacieho stroja Toshiba
185/2018 72 € 05.06.2018 Technik - servis HB, s.r.o. Servis laserovej tlačiarne HP 2015
184/2018 35,16 € 04.06.2018 AUTOPROFIT, s.r.o. Servis auta CA 939CP
183/2018 1040 € 30.05.2018 Edenred Slovakia, s.r.o. Stravné lístky
182/2018 400 € 30.05.2018 PETIT PRESS, a.s. Uverejnenie 2 článkov
181/2018 2200 € 30.05.2018 RRA Kysuce Externý manažment - riadenie projektu
180/2018 1500 € 30.05.2018 Ing. Katarzyna Bielik CA AKTIV Prekladateľské služby
179/2018 750 € 30.05.2018 RADOLSKÝ REKLAMA,s.r.o. Pamätné tabule
178/2018 3360 € 29.05.2018 MHMH, s.r.o. Stavba cezhraničného komunikačného spojenia Jaworzynka - Čierne - Skalité - etapa II
177/2018 47335,2 € 29.05.2018 Železnice Slovenskej republiky Záloha za odpredaj pozemkov
176/2018 190,08 € 25.05.2018 ALCOMP spol. s.r.o. Výpočtová technika
175/2018 350 € 25.05.2018 MEL Projec, s.r.o. Monitorovacia správa
174/2018 168 € 25.05.2018 CBS spol, s.r.o. Aerofoto
173/2018 1286 € 25.05.2018 Andrej Gallik Oprava a čalunenie dverí
172/2018 203694,32 € 25.05.2018 STRABAG s.r.o. Stavebné práce
171/2018 547,2 € 18.05.2018 Michal Radolský Reklamné a marketingové služby
170/2018 457,2 € 18.05.2018 Jozef Kráľ - Blesk Elektroinštalačné práce
169/2018 329,5 € 18.05.2018 František Kadela - AUTOSERVIS Oprava motorového vozidla - CA 115 BO
168/2018 225 € 18.05.2018 Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Prenájom pozemkov
167/2018 667,82 € 15.05.2018 Jozef Kondek - JOKO a syn Poplatok za uloženie odpadu
166/2018 3621,95 € 15.05.2018 Jozef Kondek - JOKO a syn Vývoz SN
165/2018 6763,52 € 15.05.2018 Jozef Kondek - JOKO a syn Vývoz VK
164/2018 520,71 € 15.05.2018 Energa Slovakia, s.r.o. Dodávka elektriny
163/2018 840 € 15.05.2018 Ing. Peter Gramblička Spracovanie dokumentácie
162/2018 910,7 € 15.05.2018 Energa Slovakia, s.r.o. Dodávka elektriny
161/2018 123,99 € 15.05.2018 Orange Slovensko, a.s. Telefón
160/2018 638,84 € 15.05.2018 FIRE system, s.r.o. Rovnošaty pre hasičov
159/2018 726 € 15.05.2018 Milan Jurga - stavebná firma Oprava podlahy v objekte č. 641
158/2018 6993,54 € 15.05.2018 Milan Jurga - stavebná firma Úprava miestnej komunikácie, odvodnenie v časti u Sihelky
157/2018 2485,2 € 15.05.2018 Milan Jurga - stavebná firma Odstránenie závad izolácie na objekte č. 641
156/2018 2166,96 € 15.05.2018 Milan Jurga - stavebná firma Úprava miestnych komunikácií
155/2018 91,62 € 10.05.2018 Benestra, s.r.o. Telefón
154/2018 52,96 € 10.05.2018 Lesy SR Náhrada - obmedzenie prevádz. činnosti
153/2018 360 € 09.05.2018 Ing. arch. ĽubomírZaymus Projekt
152/2018 1267,2 € 09.05.2018 MS-market, s.r.o. Občerstvenie - 90. ročník DHZ
151/2018 70,46 € 09.05.2018 Pemic, s.r.o. Knihy
150/2018 236 € 09.05.2018 Firesystem, s.r.o. Trofej pre DHZ Čierne
149/2018 430 € 09.05.2018 PONOR, s.r.o. Prenájom
148/2018 322,15 € 09.05.2018 CECH Company, s.r.o. Kancelárske potreby
147/2018 3600 € 09.05.2018 MHMH, s.r.o. Stavba cezhraničného komunikačného spojenia Jaworzynka-Čierne-Skalité
146/2018 30,07 € 09.05.2018 Slovak Telekom, a.s. Telefón
145/2018 115,2 € 03.05.2018 JUDr. Peter Strapáč, PhD. Právne služby
144/2018 57 € 03.05.2018 ZŠ s MŠ Čierne VK Strava HN
143/2018 98 € 03.05.2018 SPP Dodávka plynu (č. 967)
142/2018 109 € 03.05.2018 SPP Dodávka plynu (č. 977)
141/2018 477 € 03.05.2018 SPP Dodávka plynu (č. 189)
140/2018 646 € 03.05.2018 SPP Dodávka plynu (č. 169)
139/2018 101 € 03.05.2018 SPP Dodávka plynu (č. 141)
138/2018 120 € 27.04.2018 Terézia Turiaková Výroba DVD
137/2018 24752,98 € 27.04.2018 TES Čierne, P.O. Oprava interiéru v budove Obecného úradu č. 189
136/2018 45,85 € 26.04.2018 IKAR, a.s. Knihy
135/2018 427,68 € 26.04.2018 IKAR, a.s. Knihy
134/2018 526,79 € 26.04.2018 PEMIC, s.r.o., knižný veľkoobchod Knihy
133/2018 460451,94 € 26.04.2018 STRABAG, s.r.o. Stavebné práce
132/2018 1040 € 26.04.2018 EDENRED, s.r.o. Stravné lístky
131/2018 85 € 23.04.2018 Klub fotopublicistov Vystavenie knihy
130/2018 125,07 € 23.04.2018 Orange Slovenko, a.s. Telefón
129/2018 628,42 € 23.04.2018 Železnice SR Prenájom
128/2018 800 € 16.04.2018 RRA Kysuce Vypracovanie ŽoNFP
127/2018 40 € 16.04.2018 ZŠ s MŠ Čierne VK Strava HN
126/2018 960 € 16.04.2018 J.K.STAVMONT, s.r.o. Stavebné práce bytový dom č. 45
125/2018 1000 € 16.04.2018 EDENRED Slovakia, s.r.o. Stravné lístky
124/2018 90,56 € 16.04.2018 BENESTRA, s.r.o. Telefón
123/2018 176,96 € 16.04.2018 Energa Slovakia, s.r.o. Dodávka elektriny
122/2018 150 € 16.04.2018 Mgr. Tibor Paštrnák Kniha
121/2018 7,56 € 16.04.2018 CB média, s.r.o. Aktualizácia web
120/2018 440 € 16.04.2018 Ing. Vladimír Krčmárek Projektová dokumentácia
119/2018 300 € 16.04.2018 Stanislav Hlubina Vypracovanie rozpočtov stavby
118/2018 228,35 € 13.04.2018 Ing. František Ščury Vyučtovanie znaleckého posudku
117/2018 580 € 13.04.2018 Jozef Kráľ -BLESK Elektroinštalačné práce
116/2018 38 € 09.04.2018 ŠJ pri MŠ Strava HN
115/2018 40 € 09.04.2018 ZŠ s MŠ Čierne VK Strava HN
114/2018 1870,71 € 09.04.2018 SEVAK, a.s. Vodné, stočné
113/2018 2157,79 € 09.04.2018 SEVAK, a.s. Vodné, stočné
112/2018 3600 € 09.04.2018 MHMH, s.r.o Mandátna zmluva - "Stavba Jaworzynka-Čierne-Skalité-etapa 2"
111/2018 30,07 € 09.04.2018 Slovak telekom, a.s. Telefón
110/2018 4951,12 € 09.04.2018 Jozef Kondek - JOKO a syn Vývoz SN
109/2018 6665,52 € 09.04.2018 Jozef Kondek - JOKO a syn Vývoz VK
108/2018 697,7 € 09.04.2018 Jozef Kondek - JOKO a syn Poplatok za uloženie odpadu
99/2018 30,5 € 05.04.2018 RVC Martin Účtovné súvzťažnosti v samospráve - publikácia
98/2018 38,5 € 05.04.2018 SLOVGRAM Zvukové záz. za obdobie rok 2018
97/2018 115,2 € 05.04.2018 Judr. Peter Strapáč, PhD. Právne služby
96/2018 88,3 € 05.04.2018 Stredoslovenská energetia, a.s. Dodávka elektriny
107/2018 430 € 05.04.2018 PONOR, s.r.o. Prenájom budov
106/2018 98 € 05.04.2018 SPP Dodávka plynu (č. 967)
105/2018 109 € 05.04.2018 SPP Dodávka plynu (č. 977)
104/2018 101 € 05.04.2018 SPP Dodávka plynu (č. 141)
103/2018 477 € 05.04.2018 SPP Dodávka plynu (č. 189)
102/2018 646 € 05.04.2018 SPP Dodávka plynu (č. 169)
101/2018 199891,32 € 05.04.2018 STRABAG, s.r.o. Práce na stavbe - Jaworzynka-Čierne-Skalité-etapa 2
100/2018 350 € 05.04.2018 TENDERnet, s.r.o. Licencia
95/2018 1040 € 28.03.2018 Edenred Slovakia, s.r.o. Stravné lístky
93/2018 5744,2 € 28.03.2018 Mária Ščuryová - MAGMA Kniha Čierne - dedinka naša
92/2018 83 € 19.03.2018 Krupec Pavol Tepláková súprava
91/2018 300 € 19.03.2018 GEOSLUŽBA - Goralka Pavol Geometrický plán
90/2018 355,2 € 16.03.2018 Jozef Kráľ -BLESK Elektroinštalačné práce
89/2018 57,6 € 16.03.2018 SH systém, s.r.o. Služba - zverejnene.sk
88/2018 334,73 € 16.03.2018 Peter Priečko - KADAJA Poradenstvo a služby
87/2018 148,05 € 16.03.2018 Orange Slovensko, a.s. Poplatok za telefón
86/2018 240 € 15.03.2018 Milan Moravec Oprava strešnej krytiny
85/2018 360 € 14.03.2018 JUDr. Peter Strapáč, PhD. Právne služby
84/2018 400 € 14.03.2018 RRA Kysuce Vypracovanie žiadosti
83/2018 10,8 € 13.03.2018 CB Media, s.r.o. Aktualizácia webovej stránky
82/2018 992,57 € 13.03.2018 ENERGA Slovakia, s.r.o. Dodávka elektriny
81/2018 121,21 € 13.03.2018 Stredoslovenská energetika, a.s. Dodávka a distribúcia elektriny
80/2018 377,98 € 13.03.2018 Jozef Kondek - JOKO a syn Poplatok za uloženie odpadu
79/2018 3164,7 € 13.03.2018 Jozef Kondek - JOKO a syn Vývoz SN
78/2018 2935,78 € 13.03.2018 Jozef Kondek - JOKO a syn Vývoz VK
77/2018 96,05 € 13.03.2018 BENESTRA Poplatok za telefón
76/2018 13 € 13.03.2018 ZŠ s MŠ Stravovanie detí HN
75/2018 430 € 13.03.2018 PONOR, s.r.o. Prenájom budov
74/2018 960 € 12.03.2018 RADOLSKÝ REKLAMA, s.r.o. Reklamné a marketingové služby
73/2018 30,07 € 12.03.2018 Slovak Telekom, a.s. Poplatok za telefón
72/2018 175 € 12.03.2018 Ranč Korňa Odchyt túlavých psov
71/2018 17758,28 € 09.03.2018 Príspevková organizácia TES Čierne Oprava interiéru v budove OÚ č. 189
70/2018 1140 € 06.03.2018 GEOSLUŽBA - Goralka Pavol Geodetické práce
69/2018 400,09 € 06.03.2018 CECH Company, s.r.o. Kancelárske potreby
68/2018 3600 € 06.03.2018 MHMH, s.r.o. Zabezpečenie stavebno-technického dozoru
67/2018 115,2 € 06.03.2018 Judr. Peter Strapáč, PhD. Právne služby
66/2018 98 € 03.03.2018 SPP. a.s. Dodávka plynu (č. 967)
65/2018 646 € 03.03.2018 SPP, a.s. Dodávka plynu (č. 169)
64/2018 477 € 03.03.2018 SPP, a.s. Dodávka plynu (č. 189)
63/2018 101 € 03.03.2018 SPP, a.s. Dodávka plynu (č. 141)
62/2018 109 € 03.03.2018 SPP, a.s. Dodávka plynu (č. 977)
61/2018 14 € 03.03.2018 Školská jedáleň pri MŠ Stravovanie detí HN
60/2018 1000 € 01.03.2018 Edenred Slovakia, s.r.o. Stravné lístky
59/2018 10,8 € 01.03.2018 CB Media, s.r.o. Web stránka obce
58/2018 110,9 € 28.02.2018 Marián Surovka Oprava plynového kotla
57/2018 117 € 28.02.2018 Marián Surovka Oprava plynového kotla
56/2018 90 € 21.02.2018 Ing. Ján Bebej Vyučtovanie odmeny
55/2018 158 € 21.02.2018 Marián Surovka Oprava plynového kotla
54/2018 278,16 € 21.02.2018 MS-market spol.s.r.o. Občerstvenie k príležitosti prejednania projektovej dokumentácie
53/2018 23,5 € 21.02.2018 Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT Tlačivá
52/2018 50 € 19.02.2018 Ranč Korňa Odobratie túlavého psa
51/2018 500 € 16.02.2018 Organizácia cestovného ruchu Členský ročný príspevok
50/2018 140,05 € 16.02.2018 Orange Slovensko, a.s. Poplatok za telefón
49/2018 137,29 € 16.02.2018 JG - Autoelektrika, s.r.o. Servisné práce na vozidle CITROEN JUMPER III špz: CA834CR
47/2018 2700 € 16.02.2018 MADETRANS spol. s.r.o. Odvoz a spracovanie betonovej sute
46/2018 878,84 € 15.02.2018 Abel - Computer, s.r.o. Tonery
45/2018 865,2 € 15.02.2018 Jozef Kráľ- BLESK Elektroinštalačné práce
44/2018 1531,54 € 13.02.2018 Energa, s.r.o. Dodávka elektriny
43/2018 60 € 13.02.2018 Firesystem, s.r.o. Olej, tesnenie čerpadla, práce na oprave
42/2018 25,9 € 13.02.2018 Roľnícke družstvo Čierne - Svrčinovec Odber elektrickej energie
41/2018 3600 € 12.02.2018 MHMH, s.r.o. Zabezpečenie stavebno - technického dozoru
40/2018 70 € 12.02.2018 Školská jedáleň pri MŠ Stravovanie detí HN
39/2018 5887,14 € 07.02.2018 Jozef Kondek - JOKO a syn Vývoz veľkoobjemových kontajnerov
38/2018 3303,06 € 07.02.2018 Jozef Kondek - JOKO a syn Vývoz smetných nádob
37/2018 567,72 € 07.02.2018 Jozef Kondek - JOKO a syn Poplatok za uloženie odpadu
36/2018 430 € 07.02.2018 PONOR, s.r.o. Prenájom budov
35/218 98,63 € 07.02.2018 Benestra Poplatok za telefón
34/2018 7056,2 € 06.02.2018 Príspevková organizácia TES Oprava interiéru v budove č. 189
33/2018 20,4 € 06.02.2018 SOZA Autorská odmena za licenciu
32/2018 108 € 06.02.2018 CBsoft, s.r.o. Web stránka obce
31/2018 30,07 € 06.02.2018 Slovak Telekom, a.s. Poplatok za telefón
30/2018 34 € 06.02.2018 ZŠ s MŠ Čierne VK Stravovanie detí HN
29/2018 26,38 € 06.02.2018 Stredoslovenská energetika Dodávka elektriny
28/2018 21,23 € 06.02.2018 Stredoslovenská energetika Dodávka elektriny
27/2018 115,2 € 06.02.2018 Judr. Peter Strapáč, PhD. Právne služby
26/2018 2349,61 € 06.02.2018 Deta spol. s.r.o. Autobusová zástavka
25/2018 98 € 06.02.2018 SPP Dodávka plynu (č. 967)
24/2018 109 € 06.02.2018 SPP Dodávka plynu (č. 977)
23/2018 101 € 06.02.2018 SPP Dodávka plynu (č. 141)
22/2018 477 € 06.02.2018 SPP Dodávka plynu (č. 189)
21/2018 646 € 06.02.2018 SPP Dodávka plynu (č. 169)
20/2018 1000 € 02.02.2018 Edenred Slovakia, s.r.o. Stravné lístky
19/2018 993,99 € 02.02.2018 Miroslav Cyprich Demontáž a preloženie káblov vo vestibule OÚ
18/2018 4000 € 26.01.2018 RESINENCE SLOVAKIA, s.r.o. Verejné obstarávanie
17/2018 6073,8 € 26.01.2018 ELEKTRIK - JK, s.r.o. Elektroinštalačné práce
16/2018 200 € 26.01.2018 RRA Kysuce Monitorovacia správa k projektu
15/2018 980 € 25.01.2018 Ing. Peter Moják-PMK PROJECTION Projekčné práce
14/2018 70 € 24.01.2018 Kantorka, n.o. Seminár
13/2018 53 € 24.01.2018 Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT Tlačivá
12/2018 99,58 € 24.01.2018 Železnice SR Prenájom
9/2018 646 € 17.01.2018 Slovenský plynárenský priemysel Dodávka zemného plynu (č. 169)
8/2018 477 € 17.01.2018 Slovenský plynárenský priemysel Dodávka zemného plynu (č. 189)
7/2018 101 € 17.01.2018 Slovenský plynárenský priemysel Dodávka zemného plynu (č. 141)
6/2018 109 € 17.01.2018 Slovenský plynárenský priemysel Dodávka zemného plynu (č. 977)
5/2018 187,39 € 17.01.2018 Miroslav Cyprich Zariadenie sieťovej zásuvky
11/2018 225 € 17.01.2018 Lesy SR Prenájom pozemkových nehnuteľností
10/2018 98 € 17.01.2018 Slovenský plynárenský priemysel Dodávka zemného plynu (č. 967)
4/2018 132,19 € 16.01.2018 Orange Telefón
3/2018 187,9 € 11.01.2018 Radoslav Vrábel - KOMINÁRSTVO Revízia komínov a dymovodov
2/2018 628,42 € 11.01.2018 Železnice SR Prenájom
1/2018 430 € 11.01.2018 PONOR, s.r.o. Prenájom budov

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 1    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť po stránkach

Rok: