<<Prvá   <Predošlá   1 z 1    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť po stránkach

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2018/256 25,09 € 27.04.2018 IVES Služby -program Matrika
DF2018/255 100 € 27.04.2018 Ing. Jozef Mercell Znalecký úkon - štúdia "Elektromobilita činnosť J1
DF2018/254 321,77 € 27.04.2018 KAMM, s.r.o. Odber PHM 16.4.-22.4.2018
DF2018/253 90 € 26.04.2018 JUMA Trenčín s.r.o Odorná príprava - obsluha ručných píl
DF2018/252 115 € 26.04.2018 ER Projekt s.r.o. Odborná prehliadka bleskozvodu - Soblahov 470
DF2018/251 109,2 € 23.04.2018 Eres, a.s. Správa bytov za 4/2018
DF2018/250 592,03 € 23.04.2018 Marius Pedersen a.s. Zneškodnenie odpadu - vývoz na zberný dvor
DF2018/249 497,52 € 23.04.2018 Marius Pedersen a.s. Vývoz VOK - jarné upratovanie
DF2018/248 712,87 € 23.04.2018 Marius Pedersen a.s. Zneškodnenie odpadu - vývoz VOK jarné upratovanie
DF2018/247 2600 € 19.04.2018 Juraj Beták Kancelársky nábytok - nový OcÚ
DF2018/246 214,38 € 19.04.2018 Pavol Fabo Autoservis Autoservisné práce - Oktávia
DF2018/245 218,47 € 19.04.2018 KAMM, s.r.o. Odber PHM 9.4.- 15.4.2018
DF2018/244 33,38 € 19.04.2018 REMONT Slovakia, s.r.o. Káva
DF2018/243 578,41 € 19.04.2018 VAŇSTAV s.r.o. Porez guľatiny
DF2018/242 67,09 € 19.04.2018 Orange Slovensko, a.s. Mobil OcÚ + starosta
DF2018/241 600 € 19.04.2018 Ing. Petra Vráblová Bilková Projektová dokumnetácia - Vstupný chodník do obce
DF2018/240 1986 € 17.04.2018 Martin Kohút - Stolárska výroba Ineteriérové dvere - 2.časť nový OcÚ
DF2018/239 18 € 16.04.2018 RZM a obci Stred.Povazia Seminár - správa registratúry
DF2018/238 334,45 € 16.04.2018 Marius Pedersen a.s. Zneškodnenie odpadu - vývoz na zberný dvor
DF2018/237 1098,13 € 16.04.2018 Marius Pedersen a.s. Zneškodnenie odpadu - pravidelný vývoz
DF2018/236 1688,33 € 16.04.2018 Marius Pedersen a.s. Pravidelný vývoz odpadu
DF2018/235 208,8 € 13.04.2018 Dušan Budzák Stolárske práce - Erb obce, SR
DF2018/234 14,16 € 12.04.2018 Slovak Telekom, a.s. Mobil - ekonóm obce
DF2018/233 108,5 € 11.04.2018 Ing. Vladimíra Hálová Grafické práce - Soblahovské noviny 1/2018
DF2018/232 119,32 € 11.04.2018 Obec Trenč.Stankovce, Obecný podnik služieb Práca plošiny
DF2018/231 63,58 € 11.04.2018 KAMM, s.r.o. Odber PHM 2.4.-8.4.2018
DF2018/230 60 € 11.04.2018 Miroslav Jando - opravy, odb.prehliady kotlov Odborná skúška a prehliadky dom.plynovodu-nový OcÚ
DF2018/229 99,58 € 10.04.2018 Miroslav Ďuráči Činnosť bezpečnostného technika za 2,3/2018
DF2018/228 130,13 € 10.04.2018 Západoslovenská energetika, a.s. El.energia - Soblahov 366
DF2018/227 33,08 € 09.04.2018 SH system spol. s r.o. Kancelárska potreba - toner
DF2018/226 130,79 € 09.04.2018 SH system spol. s r.o. Správa výpočtovej techniky za 4-6-/2018
DF2018/225 1055,9 € 09.04.2018 TVK a.s.Trenčín Vývoz odpadových vôd na ČOV
DF2018/224 84 € 09.04.2018 SWAN, a..s Digitálna kancelária -služba A a B za apríl 2018
DF2018/223 60,46 € 09.04.2018 Slovak Telekom, a.s. Telefń - OcÚ+stavebný úard
DF2018/222 1199,99 € 09.04.2018 Imperial Company s.r.o. Proj.dokumentácia pre SP - Hasičská zbrojnica II.
DF2018/221 2323,54 € 09.04.2018 Le Chegue Dejenuer, s..r.o Jedálne kupóny
DF2018/220 191,89 € 05.04.2018 KAMM, s.r.o. Odber PHM 26.3.-31.3.2018
DF2018/219 275,71 € 05.04.2018 Komunálna poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group Havarijné poistenie MV Oktávia
DF2018/218 379 € 05.04.2018 Slovensky plynarensky pr. Plyn - Soblahov 366
DF2018/217 710 € 05.04.2018 Slovensky plynarensky pr. Plyn - Soblahov 740
DF2018/216 476 € 05.04.2018 Slovensky plynarensky pr. Plyn - Soblahov 741
DF2018/215 100 € 05.04.2018 Slovensky plynarensky pr. Plyn - Soblahov 645
DF2018/214 218 € 05.04.2018 Slovensky plynarensky pr. Plyn - Soblahov 470
DF2018/213 147 € 05.04.2018 Slovensky plynarensky pr. Plyn - Soblahov 270
DF2018/212 183 € 05.04.2018 Slovensky plynarensky pr. Plyn - Soblahov 184
DF2018/211 166 € 05.04.2018 Slovensky plynarensky pr. Plyn - Soblahov 650
DF2018/210 27 € 05.04.2018 Západoslovenská energetika, a.s. El.energia - VO Palmovská 4606
DF2018/209 181,82 € 05.04.2018 Západoslovenská energetika, a.s. El.energia - VO Palmovská 1
DF2018/208 35 € 05.04.2018 Západoslovenská energetika, a.s. El.energia - Soblahov 364
DF2018/207 30 € 05.04.2018 Západoslovenská energetika, a.s. El.energia - Soblahov 270
DF2018/206 50 € 05.04.2018 Západoslovenská energetika, a.s. El.energia - Soblahov 741
DF2018/205 40 € 05.04.2018 Západoslovenská energetika, a.s. El.energia - Soblahov 740
DF2018/204 32 € 05.04.2018 Západoslovenská energetika, a.s. El.energia - VO Rybníky
DF2018/203 496 € 04.04.2018 OPATOVSKY STEFAN Elektroinštalačné práce - WC-OŠK
DF2018/202 739,63 € 03.04.2018 KUŤAS, s.r.o. Pokládka koberca lepením - nový OcÚ
DF2018/201 38,5 € 03.04.2018 SLOVGRAM Odmeny umelcom za verejný prenos na rok 2018
DF2018/200 1378,8 € 29.03.2018 MIL SYSTÉM, s.r.o. Stoly skladacie - nový OcÚ
DF2018/199 239,1 € 28.03.2018 KAMM, s.r.o. Odber PHM 19.3.-25.3.2018
DF2018/198 60 € 27.03.2018 Miroslav Hrnčár Tabula - CVI , vstupenky - ples
DF2018/197 57,48 € 26.03.2018 Pyroservis a.s. Kontrola prenosných has.prístrojov - Soblahov 741
DF2018/196 45,48 € 26.03.2018 Pyroservis a.s. Kontrola prenosných has.prístrojov - Soblahov 740
DF2018/195 158,88 € 26.03.2018 Pyroservis a.s. Kontrola prenosných has.prístrojov - obec
DF2018/194 749,72 € 26.03.2018 TVK a.s.Trenčín Vyúčtovanie vody - Soblahov 366
DF2018/193 11,39 € 26.03.2018 TVK a.s.Trenčín Vyúčtovanie vody - OŠK
DF2018/192 5,7 € 26.03.2018 TVK a.s.Trenčín Vyúčtovanie vody - Soblahov 470
DF2018/191 1,14 € 26.03.2018 TVK a.s.Trenčín Vyúčtovanie vody - Dom smútku
DF2018/190 103,54 € 22.03.2018 LEOPRINT s.r.o. Kalendár Soblahov 2018 50 ks-dotlač
DF2018/189 366 € 22.03.2018 Mestské divadlo Trenčín Predstavenie Nikto nie je dokonalý... 11.3.2018
DF2018/188 3,42 € 22.03.2018 TVK a.s.Trenčín Vyúčtovanie vody - Soblahov 270
DF2018/187 42,16 € 22.03.2018 TVK a.s.Trenčín Vyúčtovanie vody - Soblahov 184
DF2018/186 2640 € 21.03.2018 Geometra Trenčín s.r.o. JPÚ Palmovská časť 10, 11 - ZoD 3/14 z 25.11.2015
DF2018/185 109,2 € 21.03.2018 Eres, a.s. Správa bytov za 3/2018
DF2018/184 176,28 € 21.03.2018 KAMM, s.r.o. Odber PHM 12.3.-18.3.2018
DF2018/183 327,16 € 21.03.2018 Marius Pedersen a.s. Zneškodnenie odpadu - vývoz na zberný dvor
DF2018/182 1296,17 € 21.03.2018 Tomi TN, s.r.o. Soc.zariadenia - nový OcÚ(spodné, vrchné podlažie)
DF2018/181 71,4 € 19.03.2018 Orange Slovensko, a.s. Mobil starosta + obec
DF2018/180 2271 € 19.03.2018 MAS Inovec Členský príspevok za rok 2018
DF2018/179 16,99 € 16.03.2018 Slovak Telekom, a.s. Telefón - ekonóm obce
DF2018/178 2640 € 16.03.2018 Geometra Trenčín s.r.o. JPÚ Palmovská časť 3-7 ZoD 3/14 z 25.11.2015
DF2018/177 2212,66 € 16.03.2018 Tvrdoň Miroslav Voda a montáž sanity - rekonšrtrukcia OcÚ
DF2018/176 51,6 € 15.03.2018 MANNET spol. s.r.o olej - Fekál
DF2018/175 264,97 € 14.03.2018 KAMM, s.r.o. Odber PHM 5.3.-11.3.2018
DF2018/174 6913,5 € 12.03.2018 Michal Vlna Rekonštrukcia nového OcÚ - práce naviac
DF2018/173 1115,81 € 12.03.2018 Marius Pedersen a.s. Zneškodnenie odpadu - pravidelný vývoz
DF2018/172 1739,04 € 12.03.2018 Marius Pedersen a.s. Pravidelný vývoz odpadu
DF2018/171 1,01 € 12.03.2018 Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. O.Z. Piešťany Nájomné pozemku EKN5067,5109/13,5112 - projekt:
DF2018/170 124,93 € 12.03.2018 Západoslovenská energetika, a.s. El. energia -Soblahov 366
DF2018/169 1900 € 09.03.2018 Pavol Opatovský - DYNOP Vchodovéí hliníkové dvere - nový OcÚ
DF2018/168 34,32 € 09.03.2018 Pavol Opatovský - DYNOP Oprava žalúzií - zdravotné stredisko
DF2018/167 33,38 € 09.03.2018 REMONT Slovakia, s.r.o. Káva
DF2018/166 86,44 € 08.03.2018 ZŠ s MŠ Soblahov Prípraav jedla, potraviny - výročná schôdza DHZ
DF2018/165 190,37 € 08.03.2018 KAMM, s.r.o. Odber PHM 26.2.-28.2.2018
DF2018/164 369,22 € 08.03.2018 Marius Pedersen a.s. Vývoz VOK - (Dom 270, nový OcÚ)
DF2018/163 37,15 € 08.03.2018 SH system spol. s r.o. Vyúčtovanie prác naviac - správa výpočt.techniky
DF2018/162 2160 € 07.03.2018 A.V.I.S., spol. s r.o. Digitálna kancelária-zriadenie služby B-prepojenie
DF2018/161 630 € 07.03.2018 Marius Pedersen a.s. Predaj 120 l nádob - použité
DF2018/160 61,3 € 07.03.2018 Slovak Telekom, a.s. Telefón - OcÚ + stavebný úrad
DF2018/159 96,85 € 07.03.2018 SWAN, a..s Digitálna kancelária - Služba A a B na marec 2018
DF2018/158 14,28 € 05.03.2018 Slovensky zväz autorský pre práva k hudobným dielam Licencia na verejné použitie hudobných diel
DF2018/157 816,43 € 05.03.2018 TVK a.s.Trenčín Vývoz odpadových vôd na ČOV za 2/2018
DF2018/156 32 € 05.03.2018 Západoslovenská energetika, a.s. El. energia - VO Rybníky
DF2018/155 27 € 05.03.2018 Západoslovenská energetika, a.s. El. energia - VO Palmovská 4606
DF2018/154 40 € 05.03.2018 Západoslovenská energetika, a.s. El. energia - Soblahov 740
DF2018/153 50 € 05.03.2018 Západoslovenská energetika, a.s. El. energia - Soblahov 741
DF2018/152 181,82 € 05.03.2018 Západoslovenská energetika, a.s. El. energia - VO Palmovská 1
DF2018/151 35 € 05.03.2018 Západoslovenská energetika, a.s. El. energia - Soblahov 364
DF2018/150 30 € 05.03.2018 Západoslovenská energetika, a.s. El. energia - Soblahov 270
DF2018/149 710 € 02.03.2018 Slovensky plynarensky pr. Plyn - Soblahov 740
DF2018/148 100 € 02.03.2018 Slovensky plynarensky pr. Plyn - Soblahov 645
DF2018/147 398 € 02.03.2018 Slovensky plynarensky pr. Plyn - Soblahov 470
DF2018/146 379 € 02.03.2018 Slovensky plynarensky pr. Plyn - Soblahov 366
DF2018/145 302 € 02.03.2018 Slovensky plynarensky pr. Plyn - Soblahov 650
DF2018/144 476 € 02.03.2018 Slovensky plynarensky pr. Plyn - Soblahov 741
DF2018/143 183 € 02.03.2018 Slovensky plynarensky pr. Plyn - Soblahov 184
DF2018/142 147 € 02.03.2018 Slovensky plynarensky pr. Plyn - Soblahov 270
DF2018/141 200 € 01.03.2018 Ivan Opatovský - GEODET Geodetické zameranie -dolný koniec pokrač.chodníka
DF2018/140 109,2 € 01.03.2018 Eres, a.s. Správa bytov za február 2018
DF2018/139 109,2 € 01.03.2018 Eres, a.s. Správa bytov za január 2018
DF2018/138 763,54 € 28.02.2018 BRENO s.r.o. Koberce - nový OcÚ
DF2018/137 105,71 € 28.02.2018 KAMM, s.r.o. Odber PHM 19.2.-25.2.2018
DF2018/136 48 € 26.02.2018 Poľnohospodárske družstvo Prenájom priestorov - HOryFlimamy - IŠK
DF2018/135 840,97 € 23.02.2018 Marius Pedersen a.s. Zneškodnenie odpadu - vývoz na zberný dvor
DF2018/134 1950 € 23.02.2018 Martin Kohút - Stolárska výroba Preddavok - Interiérové dvere OcÚ
DF2018/133 371,4 € 22.02.2018 Bartex spol. s.r.o. Rezivo - Dom 213
DF2018/132 134,28 € 22.02.2018 KAMM, s.r.o. Odber PHM 12.2.2-18.2.2018
DF2018/131 64,72 € 19.02.2018 Orange Slovensko, a.s. Telefón - OcÚ + starosta
DF2018/130 125,16 € 16.02.2018 Jozef Sýkora Dodávka a montáž vodomerov - byty Soblahov 740
DF2018/129 16,99 € 16.02.2018 Slovak Telekom, a.s. Telefón - ekonóm obce
DF2018/128 49,79 € 15.02.2018 Miroslav Ďuráči Činnosť bezpečnostného technika za 1/2018
DF2018/127 1253,41 € 15.02.2018 Jozef Bakoš - Zetor servis Servis traktora
DF2018/126 32,84 € 15.02.2018 ANTES GM, spol. s r.o. Oprava kamerového systému
DF2018/125 90 € 14.02.2018 ELLKO s.r.o. Spracoavnie multimédií z kultúrnych akcií v obci
DF2018/124 197,34 € 14.02.2018 KAMM, s.r.o. Odber PHM 5.2.-11.2.2018
DF2018/123 36 € 12.02.2018 RZM a obci Stred.Povazia Seminár - ochrana osobných údajov
DF2018/122 67,09 € 12.02.2018 PALATIN Kancelárske potreby
DF2018/121 224,16 € 12.02.2018 Rozhlas a televízia Slovenska Služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíz.
DF2018/120 130,59 € 12.02.2018 Západoslovenská energetika, a.s. El. energia - Soblahov 366
DF2018/119 47,52 € 09.02.2018 ERSON recykling Vývoz stavebného odpadu na zberný dvor-WC ihrisko
DF2018/118 2850 € 09.02.2018 Michal Vlna Prerábka soc.zariadení - OŠK
DF2018/117 273,04 € 09.02.2018 Marius Pedersen a.s. Zneškodnenei odpadu - vývoz na zberný dvor
DF2018/116 1739,04 € 09.02.2018 Marius Pedersen a.s. Pravidelný vývoz odpadu
DF2018/115 1123,77 € 09.02.2018 Marius Pedersen a.s. Zneškodneneie odpadu - pravidelný vývoz
DF2018/114 60,07 € 07.02.2018 Slovak Telekom, a.s. Telefón - OcÚ + stavebný úrad
DF2018/113 846,98 € 07.02.2018 TVK a.s.Trenčín Vývoz odpadových vôd na ČOV
DF2018/112 183,11 € 07.02.2018 KAMM, s.r.o. Odber PHM 1.2.-4.2.2018
DF2018/111 60 € 07.02.2018 SWAN, a..s Digitálna kancelária - služba A februárť 2018
DF2018/110 1336 € 06.02.2018 Martin Kohút - Stolárska výroba Interiérové dvere - nový OcÚ
DF2018/109 707,2 € 06.02.2018 Tvrdoň Miroslav Práce a dodávka materiálu - WC - OŠK
DF2018/108 188,5 € 06.02.2018 Ivan Opatovský - GEODET Geometrický plán na úpravu hranice(obec - Bátky)
DF2018/107 1145,32 € 05.02.2018 BRENO s.r.o. Koberce - nový OcÚ
DF2018/106 50 € 05.02.2018 Západoslovenská energetika, a.s. El. energia - Soblahov 741
DF2018/105 35 € 05.02.2018 Západoslovenská energetika, a.s. El. energia - Soblahov 364
DF2018/104 40 € 05.02.2018 Západoslovenská energetika, a.s. El. energia - Soblahov 740
DF2018/103 32 € 05.02.2018 Západoslovenská energetika, a.s. El. energia - VO Rybníky
DF2018/102 30 € 05.02.2018 Západoslovenská energetika, a.s. El. energia - Soblahov 270
DF2018/101 181,82 € 05.02.2018 Západoslovenská energetika, a.s. El. energia - VO Palmovská 1
DF2018/100 27 € 05.02.2018 Západoslovenská energetika, a.s. El. energia - VO Palmovská 4606
DF2018/99 430,85 € 01.02.2018 Poľnohospodárske družstvo Zimný festival folkl. skupín + Fašiangy
DF2018/98 422 € 01.02.2018 Slovensky plynarensky pr. Plyn - Soblahov 470
DF2018/97 183 € 01.02.2018 Slovensky plynarensky pr. Plyn - Soblahov 184
DF2018/96 147 € 01.02.2018 Slovensky plynarensky pr. Plyn - Soblahov 270
DF2018/95 476 € 01.02.2018 Slovensky plynarensky pr. Plyn - Soblahov 741
DF2018/94 379 € 01.02.2018 Slovensky plynarensky pr. Plyn - Soblahov 366
DF2018/93 100 € 01.02.2018 Slovensky plynarensky pr. Plyn - Soblahov 645
DF2018/92 320 € 01.02.2018 Slovensky plynarensky pr. Plyn - Soblahov 650
DF2018/91 710 € 01.02.2018 Slovensky plynarensky pr. Plyn - Soblahov 740
DF2018/90 32,84 € 31.01.2018 ANTES GM, spol. s r.o. Servis systému EZS - Galéria na povale
DF2018/89 244,04 € 31.01.2018 KAMM, s.r.o. Odber PHM 22.1.-28.1.2018
DF2018/88 92,88 € 31.01.2018 Schindler výťahy a eskalátory a.s. Služby za výťah Galéria na povale 1.1.-31.3.2018
DF2018/87 96 € 30.01.2018 PARTY PARTNERS s.r.o. Zimný festival folklórnych skupín
DF2018/86 1500 € 30.01.2018 PARTY PARTNERS s.r.o. Obecný ples
DF2018/85 529,06 € 30.01.2018 ZŠ s MŠ Soblahov Zimný folkórny festival + Fašianfy
DF2018/84 174,6 € 30.01.2018 PALATIN Zimný fetsival folkórnych skupín + Fašiangy
DF2018/83 176 € 26.01.2018 KOMIS, s.r.o. Kontrola komínov objektov vo vlastníctve obce
DF2018/82 7,98 € 26.01.2018 TVK a.s.Trenčín Vyúčtovanie vody - Dom smútku
DF2018/81 787,84 € 26.01.2018 Komunálna poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group Poistenie majetku
DF2018/80 540 € 26.01.2018 Marius Pedersen a.s. Nákup smetrných nádob
DF2018/77 45,3 € 26.01.2018 REMONT Slovakia, s.r.o. Káva, cukor
DF2018/79 1362,31 € 25.01.2018 TVK a.s.Trenčín Vyúčtovanie vody - Soblahov 366
DF2018/78 25,07 € 25.01.2018 TVK a.s.Trenčín Vyúčtovanie vody - Soblahov ihrisko
DF2018/76 182,65 € 24.01.2018 KAMM, s.r.o. Odber PHM 15.1.-21.1.2018
DF2018/75 4,56 € 24.01.2018 TVK a.s.Trenčín Vyúčtovanie vody - Soblahov 270
DF2018/74 17,09 € 24.01.2018 TVK a.s.Trenčín Vyúčtovanie vody - Soblahov 470
DF2018/73 13,67 € 22.01.2018 TVK a.s.Trenčín Vyúčtovanie vody - Soblahov 184
DF2018/72 2439,54 € 22.01.2018 Up Slovensko, s.r.o. Jedálne kupóny
DF2018/71 162 € 22.01.2018 REMONT Slovakia, s.r.o. Varič
DF2018/70 654,11 € 22.01.2018 Tomi TN, s.r.o. Tovar - WC ihrisko
DF2018/68 436 € 18.01.2018 Slovensky plynarensky pr. Plyn - Soblahov 470
DF2018/67 710 € 18.01.2018 Slovensky plynarensky pr. Plyn - Soblahov 740
DF2018/66 100 € 18.01.2018 Slovensky plynarensky pr. Plyn - Soblahov 645
DF2018/65 379 € 18.01.2018 Slovensky plynarensky pr. Plyn - Soblahov 366
DF2018/64 331 € 18.01.2018 Slovensky plynarensky pr. Plyn - Soblahov 650
DF2018/63 147 € 18.01.2018 Slovensky plynarensky pr. Plyn - Soblahov 270
DF2018/62 183 € 18.01.2018 Slovensky plynarensky pr. Plyn - Soblahov 184
DF2018/61 476 € 18.01.2018 Slovensky plynarensky pr. Plyn - Soblahov 741
DF2018/60 174,56 € 18.01.2018 Západoslovenská distribučná, a.s. Vyúčtovanie el. energie - Soblahov 469
DF2018/59 750 € 18.01.2018 Západoslovenská distribučná, a.s. El. energia - Soblahov 469
DF2018/58 72,29 € 18.01.2018 Orange Slovensko, a.s. Mobil - OcÚ+starosta
DF2018/57 45 € 18.01.2018 ERSON recykling Uloženie stav.odpadu na zb.dvor - ihrisko WC
DF2018/56 60 € 18.01.2018 Nadácia F.A.Hayeka Užívateľský príspevok za prístup do systému
DF2018/69 117,86 € 17.01.2018 Slovensky plynarensky pr. Vyúčtovanie plynu - Soblahov 645
DF2018/55 136,68 € 17.01.2018 KAMM, s.r.o. Odber PHM 8.1.-14.1.2018
DF2018/54 227,1 € 17.01.2018 RZM a obci Stred.Povazia Členský príspevok na rok 2018
DF2018/53 140,94 € 17.01.2018 Slovensky plynarensky pr. Vyúčtovanie plynu - Soblahov 741
DF2018/52 -354,66 € 17.01.2018 Slovensky plynarensky pr. Vyúčtovanie plynu - Soblahov 366
DF2018/51 97,89 € 17.01.2018 Slovensky plynarensky pr. Vyúčtovanie plynu - Soblahov 650
DF2018/50 -51,71 € 17.01.2018 Slovensky plynarensky pr. Vyúčtovanie plynu - Soblahov 184
DF2018/49 -197,94 € 17.01.2018 Slovensky plynarensky pr. Vyúčtovanie plynu - Soblahov 470
DF2018/48 -692,26 € 17.01.2018 Slovensky plynarensky pr. Vyúčtovanie plynu - Soblahov 740
DF2018/47 237,79 € 17.01.2018 Slovensky plynarensky pr. Vyúčtovanie plynu - Soblahov 270
DF2018/46 620,4 € 16.01.2018 Tomi TN, s.r.o. Materiál na WC - nový OcÚ
DF2018/45 49,79 € 15.01.2018 Miroslav Ďuráči Činnosť bezpečnostného technika za 12/2017
DF2018/44 59 € 15.01.2018 Komunálna poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group Poistenie -Zodpovednosť starostov
DF2018/43 17,09 € 15.01.2018 Slovak Telekom, a.s. Telefón - ekonóm obce
DF2018/42 32 € 15.01.2018 Západoslovenská energetika, a.s. El. energia - VO Rybníky
DF2018/41 200 € 15.01.2018 Západoslovenská energetika, a.s. El. energia - Soblahov 404
DF2018/40 30 € 15.01.2018 Západoslovenská energetika, a.s. El. energia - Soblahov 270
DF2018/39 35 € 15.01.2018 Západoslovenská energetika, a.s. El. energia - Soblahov 364
DF2018/38 150 € 15.01.2018 Západoslovenská energetika, a.s. El. energia - Soblahov 184
DF2018/37 455 € 15.01.2018 Západoslovenská energetika, a.s. El. energia - Soblahov 201
DF2018/36 275 € 15.01.2018 Západoslovenská energetika, a.s. El. energia - Soblahov 130
DF2018/35 10 € 15.01.2018 Západoslovenská energetika, a.s. El. energia - VO Soblahov 599
DF2018/34 27 € 15.01.2018 Západoslovenská energetika, a.s. El. energia - VO Palmovská 4606
DF2018/33 254,67 € 15.01.2018 Západoslovenská energetika, a.s. El. energia - Soblahov 470
DF2018/32 181,82 € 15.01.2018 Západoslovenská energetika, a.s. El. energia - VO Palmovská 1
DF2018/31 32 € 15.01.2018 Západoslovenská energetika, a.s. El. energia -Soblahov 741
DF2018/30 311 € 15.01.2018 Západoslovenská energetika, a.s. El. energia -Soblahov 213
DF2018/29 50 € 15.01.2018 Západoslovenská energetika, a.s. El. energia -Soblahov 741
DF2018/28 40 € 15.01.2018 Západoslovenská energetika, a.s. El. energia -Soblahov 740
DF2018/27 145,16 € 12.01.2018 SWAN, a..s Digitálna kancelária
DF2018/26 130,55 € 11.01.2018 Západoslovenská distribučná, a.s. El. energia - Soblahov 366
DF2018/25 77,75 € 11.01.2018 Obec Trenčianska Turná Refundácia nákladov na stavebný úrad za 10-12/2017
DF2018/24 1739,04 € 11.01.2018 Marius Pedersen a.s. Pravidelný vývoz odpadu
DF2018/23 1264,4 € 11.01.2018 Marius Pedersen a.s. Zneškodnenie odpadu - pravidelný vývoz
DF2018/9 42,98 € 10.01.2018 Západoslovenská distribučná, a.s. Vyúčtovanie el. energie - VO Soblahov 130
DF2018/8 223,36 € 10.01.2018 Západoslovenská distribučná, a.s. Vyúčtovanie el. energie - VO Soblahov 201
DF2018/7 112,14 € 10.01.2018 Západoslovenská distribučná, a.s. Vyúčtovanie el. energie - Soblahov 184
DF2018/22 178,25 € 10.01.2018 KAMM, s.r.o. Odber PHM 1.1.-7.1.2018
DF2018/21 716,64 € 10.01.2018 DAMO Slovakia s.r.o. Servis traktora
DF2018/20 230,51 € 10.01.2018 Marius Pedersen a.s. Zneškodnenei odpadu - vývoz na zberný dvor
DF2018/19 62,73 € 10.01.2018 Západoslovenská distribučná, a.s. Vyúčtovanie el. energie - Soblahov 741
DF2018/18 8,7 € 10.01.2018 Západoslovenská distribučná, a.s. Vyúčtovanie el. energie - VO Palmovská 1
DF2018/17 92,65 € 10.01.2018 Západoslovenská distribučná, a.s. Vyúčtovanie el. energie - Soblahov 470
DF2018/16 -1218,16 € 10.01.2018 Západoslovenská distribučná, a.s. Vyúčtovanie el. energie - VO Soblahov 469
DF2018/15 10,57 € 10.01.2018 Západoslovenská distribučná, a.s. Vyúčtovanie el. energie - Soblahov 741
DF2018/14 66,89 € 10.01.2018 Západoslovenská distribučná, a.s. Vyúčtovanie el. energie - Soblahov 404
DF2018/13 17,07 € 10.01.2018 Západoslovenská distribučná, a.s. Vyúčtovanie el. energie - Soblahov 364
DF2018/12 32,17 € 10.01.2018 Západoslovenská distribučná, a.s. Vyúčtovanie el. energie - Soblahov 270
DF2018/11 11,18 € 10.01.2018 Západoslovenská distribučná, a.s. Vyúčtovanie el. energie - VO Rybníky
DF2018/10 234 € 10.01.2018 Západoslovenská distribučná, a.s. Vyúčtovanie el. energie - VO Soblahov 599
DF2018/6 21,29 € 08.01.2018 Západoslovenská distribučná, a.s. Vyúčtovanie el. energie - VO Palmovská 4606
DF2018/5 63,56 € 08.01.2018 Západoslovenská distribučná, a.s. Vyúčtovanie el. energie - Soblahov 740
DF2018/4 8,47 € 08.01.2018 Západoslovenská distribučná, a.s. Vyúčtovanie el. energie - Soblahov 213
DF2018/3 130,79 € 08.01.2018 SH system spol. s r.o. Správa výpočtovej techniky za 1-3/2018
DF2018/2 90 € 04.01.2018 SOMI Trenčín , spol.s.r.o. Program mzdy - licencia na rok 2018
DF2017/642 60,34 € 04.01.2018 Slovak Telekom, a.s. Telefón - OcÚ + stavebný úrad
DF2017/640 133,68 € 04.01.2018 KAMM, s.r.o. Odber PHM 25.12 -.31.12.2017
DF2017/639 180 € 04.01.2018 A.V.I.S., spol. s r.o. Digitálna kancelária
DF2018/1 70 € 02.01.2018 Pavol Halanda Licencia na program Orfeus - cintorín

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 1    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť po stránkach

Rok: