<<Prvá   <Predošlá   1 z 5    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2017/210 19,99 € 05.01.2018 T Telefónne poplatky - december 2017
DF2017/211 2133,24 € 08.01.2018 Obec Podhorany Stočné - október až december 2017
DF2017/212 156,6 € 12.01.2018 ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. Zemné práce - úprava terénu
DF2017/213 9,07 € 17.01.2018 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Voda - december 2017
DF2017/214 254,51 € 23.01.2018 Ponitrianske združenie obcí pre separovaný Nakladanie s odpadom - december 2017
DF2018/1 100 € 02.01.2018 MADE, spol. s.r.o. Systémová pospora URBIS 01.01.2018-31.03.2018
DF2018/10 29,5 € 24.01.2018 Západoslovenská energetika Záloha elekktriny bytovky - 01/2018
DF2018/11 8,59 € 29.01.2018 Západoslovenská energetika Nedoplatok elktriny CVČ - 01/2018
DF2018/12 2,5 € 01.02.2018 Slovenská komora exekútorov Poplatok za vydanie potvrdenia
DF2018/13 100 € 02.02.2018 AMIRE s.r.o. Verejné obstarávanie - Kamerový systém
DF2018/14 86,69 € 05.02.2018 Pavol Kozár Vinodol Atrament HP - 6 ks
DF2018/15 157,49 € 06.02.2018 Západoslovenská energetika Záloha elektriny VO, KD, prečerpávačka - 02/2018
DF2018/16 29,5 € 06.02.2018 Západoslovenská energetika Záloha elektriny bytovky - 02/2018
DF2018/17 85 € 06.02.2018 innogy Slovensko s.r.o. Záloha plynu - február 2018
DF2018/18 19,99 € 07.02.2018 T Telefónne poplatky - január 2018
DF2018/19 85,47 € 07.02.2018 Ponitrianske združenie obcí pre separovaný Nakladanie s BRO - január 2018
DF2018/2 101 € 08.01.2018 innogy Slovensko s.r.o. Záloha plynu - január 2018
DF2018/20 2,59 € 14.02.2018 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Voda - január 2018
DF2018/21 41,3 € 14.02.2018 Orange Slovensko, a. s. Orange - február 2018
DF2018/22 62,5 € 19.02.2018 ARRIVA Nitra, a. s. Dopravné sláužby - február 2018

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 5    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: