<<Prvá   <Predošlá   1 z 10    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2018/1 100 € 02.01.2018 MADE, spol. s.r.o. Systémová pospora URBIS 01.01.2018-31.03.2018
DF2017/210 19,99 € 05.01.2018 T Telefónne poplatky - december 2017
DF2018/3 43,2 € 08.01.2018 SH systém spol. s.r.o. Služba zverejnene.sk - rok 2018
DF2018/2 101 € 08.01.2018 innogy Slovensko s.r.o. Záloha plynu - január 2018
DF2017/211 2133,24 € 08.01.2018 Obec Podhorany Stočné - október až december 2017
DF2018/5 157,49 € 12.01.2018 Západoslovenská energetika Záloha elektriny VO, KD, prečerpávačka - 01/2018
DF2018/4 48,38 € 12.01.2018 Orange Slovensko, a. s. Orange - január 2018
DF2017/212 156,6 € 12.01.2018 ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. Zemné práce - úprava terénu
DF2018/6 1035,54 € 15.01.2018 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Jedálne kupóny - 300 ks
DF2017/213 9,07 € 17.01.2018 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Voda - december 2017
DF2018/7 62,5 € 23.01.2018 ARRIVA Nitra, a. s. Dopravné služby - január 2018
DF2017/214 254,51 € 23.01.2018 Ponitrianske združenie obcí pre separovaný Nakladanie s odpadom - december 2017
DF2018/9 36,36 € 24.01.2018 Obec Podhorany Cestná posypová soľ v množstve 6 ks
DF2018/8 41,69 € 24.01.2018 HOREX HX, s.r.o. Kontrola hasiacich prístrojov v bytovkách
DF2018/10 29,5 € 24.01.2018 Západoslovenská energetika Záloha elekktriny bytovky - 01/2018
DF2018/11 8,59 € 29.01.2018 Západoslovenská energetika Nedoplatok elktriny CVČ - 01/2018
DF2018/12 2,5 € 01.02.2018 Slovenská komora exekútorov Poplatok za vydanie potvrdenia
DF2018/13 100 € 02.02.2018 AMIRE s.r.o. Verejné obstarávanie - Kamerový systém
DF2018/14 86,69 € 05.02.2018 Pavol Kozár Vinodol Atrament HP - 6 ks
DF2018/17 85 € 06.02.2018 innogy Slovensko s.r.o. Záloha plynu - február 2018

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 10    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: