<<Prvá   <Predošlá   1 z 1    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Názov zmluvy Uzavretá Hodnota Subjekt A Prílohy
Zmluva o prenájme kultúrneho domu v Bádiciach č. 5/2019 03.06.2019 0 € Margita Arpášová pdf - 288,95 kB
Zmluva o prenájme Kultúrneho domu v Bádiciach č. 4/2019 31.05.2019 0 € Ondrej Gál pdf - 293,89 kB
Zmluva o prenájme Kultúrneho domu v Bádiciach č. 3/2019 29.05.2019 0 € Margita Arpášová pdf - 290,01 kB
Zmluva o pripojení a odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou č. 8/2019 17.05.2019 0 € Július Arpáš pdf - 1006,62 kB
Zmluva o prenájme kultúrneho domu v Bádiciach č. 2/2019 17.05.2019 0 € Alexander Kuna pdf - 309,22 kB
Zmluva o pripojení a odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou č. 6/2019 17.05.2019 0 € JUDr. Ing. Peter Lyžičiar pdf - 1031,02 kB
Zmluva o termínovanom úvere č. 124/002/19 03.05.2019 0 € Prima banka Slovensko, a.s. pdf - 1064,27 kB
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov číslo zmluvy: 15/2019 02.05.2019 0 € Ing. Dagmar Horáková pdf - 1358,33 kB
Zmluva o pripojení a odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou č. 1/2019 24.04.2019 0 € Lenka Jarušková pdf - 1053,05 kB
Zmluva o prenájme kultúrneho domu v Bádiciach č. 1/2019 22.02.2019 0 € Marián Malina pdf - 309,66 kB
Zmluva číslo 2/2019-NR 15.02.2019 0 € ARRIVA Nitra, a.s. pdf - 676,17 kB
Zmluva o prevode nehnuteľnosti 24.01.2019 0 € LKT BUILDING, s.r.o. pdf - 2470,36 kB

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 1    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: