<<Prvá   <Predošlá   1 z 2    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Názov zmluvy Uzavretá Hodnota Subjekt A Prílohy
Zmluva o dielo 08.07.2020 14995,99 € MAPROSTAV spol. s r.o. pdf - 3056,46 kB
Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny 25.06.2020 0 € ZSE Energia, a.s. pdf - 687,94 kB
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy 21.05.2020 0 € Západoslovenská distribučná, a.s. pdf - 840,69 kB
Zmluva o poskytovaní pohrebných služieb a prevádzkovanie pohrebiska 04.05.2020 0 € Juraj Bartek - POHREBNÉ SLUŽBY OTEC A SYN pdf - 1024,06 kB
Dodatok k licenčnej zmluve 04.05.2020 0 € 3 W Slovakia, s.r.o. pdf - 1455,76 kB
ku Licenčnej zmluve 04.05.2020 265 € TENDERnet s.r.o. pdf - 196,61 kB
Dohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania v CVČ 20.04.2020 150 € Mesto Bánovce nad Bebravou pdf - 1434,48 kB
KÚPNA ZMLUVA 20.04.2020 74 040 € Marián Šupa pdf - 5812,03 kB
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR 18.03.2020 3000 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR pdf - 2381,08 kB
Zmluva o grantovom účte 17.03.2020 0 € Prima banka Slovensko, a.s. pdf - 533,78 kB
Zmluva o bežnom účte 17.03.2020 0 € Prima banka Slovensko, a.s. pdf - 478,33 kB
k Zmluve o dielo zo dňa 27.11.2017 04.03.2020 0 € PROMEL, s.r.o. pdf - 529,59 kB
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu 25.02.2020 0 € Environmentálny fond pdf - 614,76 kB
Zmluva o dielo 24.02.2020 4980 € Ecocities, s.r.o. pdf - 427,92 kB
Darovacia zmluva 14.02.2020 50 € Pierott, n.o. pdf - 285,63 kB
Zmluva č. ZBA111320151489 01.02.2020 0 € ENVI-PAK a.s. pdf - 1142,96 kB
k poistnej zmluve č. 2407183558 22.01.2020 0 € Generali Poisťovňa, a.s. pdf - 237,44 kB
k poistnej zmluve č. 2407183558 22.01.2020 0 € Generali Poisťovňa, a.s. pdf - 225,74 kB
KÚPNA ZMLUVA 22.01.2020 460 € Mgr. Martina Sokolíková pdf - 781,87 kB
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 16.01.2020 0 € Orange Slovensko, a.s. pdf - 1496,65 kB

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 2    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: