<<Prvá   <Predošlá   1 z 15    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2017/40 759,6 € 28.02.2017 FEREX,s.r.o. 110 l kontajnery -30ks
DF2017/150 712 € 19.07.2017 Ľubomír Dado 16 BJ 269 Výmena okien
DF2017/149 965,36 € 19.07.2017 Ľubomír Dado 16BJ 269 dodanie okien
DF2017/255 307,79 € 07.12.2017 Ján Francisci CARMAT AČ - pracovné odevy
DF2017/63 7560 € 15.03.2017 SSE- DISTRIBÚCIA Budova OcU - elektrická energia - zálohy
DF2017/193 98 € 25.09.2017 Wolters Kluwer s. r. o. Časopis - Účtovníctvo
DF2017/274 31,2 € 28.12.2017 Slovenská pošta, a.s. Časopis pre Obecnú knižnicu
DF2017/80 1194 € 10.04.2017 PRAKTIKPUMP, s.r.o. Čerpadlo do ČOV pri OcU
DF2017/96 30 € 05.05.2017 Rastislav Zaťkov MR - BEZA Činnosť mandatára v oblasti PO
DF2017/228 30 € 07.11.2017 Rastislav Zaťkov MR - BEZA Činnosť mandatára v oblasti PO
DF2017/13 30 € 03.02.2017 Rastislav Zaťkov- MR BEZA Činnosť mandatára v oblasti PO 1/2017
DF2017/204 30 € 05.10.2017 Rastislav Zaťkov MR - BEZA Činnosť mandatára v oblasti protipožiarnej ochrany
DF2017/177 30 € 06.09.2017 Rastislav Zaťkov MR - BEZA Činnosť mandatára v oblasti protipožiarnej
DF2017/154 30 € 04.08.2017 Rastislav Zaťkov MR - BEZA Činnosť mandatára v oblasti protipožiarnej
DF2017/241 30 € 01.12.2017 Rastislav Zaťkov MR - BEZA Činosť mandatára v oblasi PO
DF2017/173 60 € 25.08.2017 Jozef Brodniansky - BROKO Čistenie a preskúšanie komína v KD
DF2017/157 135 € 04.08.2017 Roľnícke družstvo Bzovík Čistenie a vývoz ČOV
DF2017/188 1355 € 13.09.2017 MEDIservis SK s.r.o. Čistenie Čekovského potoka v obci
DF2017/34 154,56 € 17.02.2017 VEÓLIA - StVPS a.s. Čistenie odpadových vôd z objektov obce
DF2017/115 53,93 € 01.06.2017 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. ČOV rozbor vody

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 15    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: