Obec Chtelnica Obec Chtelnica

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 13    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2019/245 156,21 € 11.06.2019 Slovak Telekom, a.s. mobilné telefóny 6/2019
DF2019/244 277 € 11.06.2019 Klčo Roman vypracovanie geometrického plánu na oddelenie
DF2019/243 600 € 11.06.2019 OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB CHTELNICA, spol. s r.o. práce traktorom Zetor Proxima-údržba zelene v
DF2019/242 126 € 11.06.2019 OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB CHTELNICA, spol. s r.o. práce traktorom - odvoz odpadu zo zberného dvora
DF2019/241 10500 € 10.06.2019 PB Finančné služby,a.s. kúpa auta Škoda Octavia Combi
DF2019/240 519,36 € 07.06.2019 ZSE energia, a.s. energie Kaštiel + VO 5/2019
DF2019/239 1608,87 € 07.06.2019 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. Zneškodnenie odpadu 5/2019
DF2019/238 60,89 € 06.06.2019 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 5/2019
DF2019/237 61198,76 € 06.06.2019 OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB CHTELNICA, spol. s r.o. rekonštrukciu strechy pavilónu telocvične ZŠ
DF2019/236 2034,48 € 06.06.2019 OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB CHTELNICA, spol. s r.o. odvoz TKO 5/2019
DF2019/235 234 € 06.06.2019 OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB CHTELNICA, spol. s r.o. prekládku meradla el. energie z ul. Štúrova na ul.
DF2019/234 182,33 € 06.06.2019 OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB CHTELNICA, spol. s r.o. údržbu budov - dom smútku.
DF2019/233 721,44 € 06.06.2019 MEVA - SK, s. r. o. Rožňava na základe Vašej cenovej ponuky č. 832/19 zo dňa
DF2019/232 160,62 € 06.06.2019 ELRES, s.r.o. rozšírenie signálu WIFI v budove obecného úradu.
DF2019/230 762 € 06.06.2019 ELRES, s.r.o. revíziu bleskozvodov v obci Chtelnica.
DF2019/229 630 € 06.06.2019 ELRES, s.r.o. projektovú dokumentáciu k rekonštrukcii
DF2019/228 1279,57 € 06.06.2019 ZSE energia, a.s. Energia 6/2019 OCu
DF2019/227 1856 € 06.06.2019 Peter Doskočil - PETROCOMP TKR 5/2019
DF2019/226 121,31 € 04.06.2019 Michal Mrva - advokátska kancelária, s.r.o. vypracovanie prihlášky pohľadávky do konkurzu
DF2019/225 85 € 04.06.2019 SPP, a.s. preddavok plyn 6/2019 Družstevná 11

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 13    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: