<<Prvá   <Predošlá   2 z 8    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2020/103 15,95 € 02.04.2020 Elis Textile Care SK s.r.o. Čistenie rohože obecný úrad 3/2020
DF2020/109 19,84 € 02.04.2020 Jozef Janiš-EKO-STAVSOL Odber pitnej vody za 1. štvrťrok 2020 - lekáreň
DF2020/52 20,4 € 13.02.2020 Slovenský ochranný zväz autorský Autorská odmena používanie hudobných diel - MR
DF2020/74 22,02 € 02.03.2020 Centrum polygrafických služieb Potvrdenia o pobyte - 50 ks, prihlasovacie lístky
DF2020/80 23,53 € 05.03.2020 ZSE Energia, a.s. Elektrika 3/2020 MF ihrisko
DF2020/37 23,53 € 06.02.2020 ZSE Energia, a.s. Elektrika 1/2020 MF ihrisko
DF2020/116 23,53 € 06.04.2020 ZSE Energia, a.s. Elektrika 4/2020 MF ihrisko
DF2020/11 23,53 € 15.01.2020 ZSE Energia, a.s. Elektrika 1/2020 MF ihrisko
DF2020/60 25,5 € 21.02.2020 VLan s.r.o. Kalibrácia prístroja
DF2020/90 26,4 € 11.03.2020 Allwer spol. s r.o. Informačná tabuľa - rek. hasičskej zbrojnice
DF2020/13 30 € 15.01.2020 ZSE Energia, a.s. Elektrika 1/2020 požiarna zbrojnica - bistro
DF2020/47 30,48 € 10.02.2020 SH systém spol. s r.o. Hardvérové a systémové práce - problém internet
DF2020/82 31,4 € 05.03.2020 O2 Slovakia, s.r.o. Telefón mobil 2/2020
DF2020/117 31,4 € 06.04.2020 O2 Slovakia, s.r.o. Telefón mobil 3/2020
DF2019/518 32,57 € 14.01.2020 Poradca podnikateľa spol. s r.o. Finančný spravodajca 2019 - vyúčtovanie
DF2020/77 33 € 04.03.2020 Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve
DF2020/46 36 € 10.02.2020 Jozef Janiš-EKO-STAVSOL Čistenie potoka v časti Liešna
DF2020/20 36 € 20.01.2020 SH systém spol. s r.o. Hardvérové a systémové práce - inštalácia Windows
DF2020/40 37,4 € 07.02.2020 O2 Slovakia, s.r.o. Telefón mobil 1/2019
DF2019/523 38,03 € 16.01.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Plyn vyúčtovanie 2019 požiarna zbrojnica-bistro

  <<Prvá   <Predošlá   2 z 8    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: