<<Prvá   <Predošlá   18 z 27    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2019/267 649,2 € 29.07.2019 VKÚ Harmanec, s.r.o. Prezentácia v TM VKÚ , skladané mapy, exteriérová
DF2019/293 1300 € 06.08.2019 Ing. Jozef Adamkovič Priebežný audit za I. polrok 2019
DF2019/2 152,4 € 03.01.2019 SOMI Trenčín, spol. s r.o. Program MZDY - upgrade na rok 2019, Hot line
DF2019/242 19500 € 08.07.2019 PIA STAMAT s.r.o. Projektové práce "Rekonštrukcia miestnych komuniká
DF2019/130 590 € 15.04.2019 Ing. Vratislav Vetrák Realizácia VO Projekt "Rekonštrukcia MK a výstavby
DF2019/480 100,06 € 09.12.2019 Trenčiansky futbalový klub 1939 Záblatie Refundácia nákladov za delegované osoby
DF2019/406 32843,53 € 16.10.2019 HYDROS Bánovce, spol. s r.o. Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice: zateplenie
DF2019/223 180 € 01.07.2019 Galileo Corporation s.r.o. Ročná prevádzka GDPR balíčka a SSL certifikát
DF2019/57 91,2 € 27.02.2019 DIGIPRESS, Ing. Jana Čochnerová Samolepky na smetné nádoby 85 x 40 mm 950 ks
DF2019/111 636 € 04.04.2019 SOTAC s.r.o. Seminár "Aktuálne otázky samosprávy"
DF2019/61 30 € 27.02.2019 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. Seminár registratúra verejnej správy
DF2019/33 12,22 € 06.02.2019 Berendsen Textil Servis s.r.o. Servisná zmluva - čistenie rohože 1/2019
DF2018/532 15,26 € 03.01.2019 Berendsen Textil Servis s.r.o. Servisná zmluva - čistenie rohože 12/2018
DF2019/70 12,22 € 05.03.2019 Berendsen Textil Servis s.r.o. Servisná zmluva - čistenie rohože 2/2019
DF2018/543 18 € 10.01.2019 SH systém spol. s r.o. Servisné práce - nastavenie odosiel. emailov
DF2019/495 432,7 € 18.12.2019 VKÚ Harmanec, s.r.o. Skladané mapy VKÚ s prezentáciou, exterérové mapy
DF2019/155 57,6 € 10.05.2019 SH systém spol. s r.o. Služba zverejnené.sk do 3.5.2020
DF2019/221 458,4 € 01.07.2019 SH systém spol. s r.o. Služby - servis PC inštalácia notebook, oprava PC
DF2019/4 84 € 08.01.2019 SWAN, a.s. Služby digitálnej kancelárie 1/2019
DF2019/391 84 € 07.10.2019 SWAN, a.s. Služby digitálnej kancelárie 10/2019

  <<Prvá   <Predošlá   18 z 27    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: