<<Prvá   <Predošlá   1 z 11    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF197/2019 25,09 € 28.08.2019 IVES Zúčtovanie zálohovej faktúry
DF196/2019 370 € 28.08.2019 Bánovská regionálna rozvojová agentúra Fa za vypracovanie žiadosti o dotáciu
DF198/2019 2040 € 27.08.2019 BIOMASA Fa za teplo 8/2019
DF195/2019 162,4 € 22.08.2019 BYTOS s.r.o. Fa za poplatky a fond opráv
DF194/2019 250 € 21.08.2019 ALLPRESSO Fa za projektor a premietaciu plachtu
DF193/2019 149,92 € 20.08.2019 Firesystem, s.r.o. Fa za OOPP DHZ
DF192/2019 234 € 16.08.2019 Ing. Anna Holá - GEOplán Fa za vyhotovenie geometr.plánu
DF191/2019 260 € 13.08.2019 CHORVÁT s.r.o. Fa za autobus.dopravu - futbalisti Nesovice
DF190/2019 308,4 € 13.08.2019 ELMIKO - Miloš Kovačovic Fa za opravu obecného rozhlasu
DF189/2019 34 € 13.08.2019 MIP TN, s.r.o. Fa za tonery-matrika
DF188/2019 130,79 € 13.08.2019 SH Systém s.r.o. Fa za správu vypočt.techniky 7-9/2019
DF186/2019 42,55 € 12.08.2019 ILLE papier, service SK s.r.o. Fa za hygienický tovar KD
DF187/2019 1,2 € 09.08.2019 Slovenská pošta a.s. Fa za prenájom hnuteľného majetku 7/2019
DF183/2019 115,2 € 09.08.2019 KB-TN s.r.o. Fa za prevoz odpadu
DF182/2019 59,48 € 09.08.2019 Feroplech - LETKO, Mariana Letková Fa za materiál-dvor OcÚ
DF185/2019 3063,62 € 08.08.2019 Firesystem, s.r.o. Fa za mat.techn.vybavenie DHZ z dotácie
DF184/2019 30 € 08.08.2019 Firesystem, s.r.o. Fa za dopravu
DF181/2019 1265,84 € 08.08.2019 BORINA EKOS s.r.o. Fa za zneškodnenie a vývoz odpadu
DF180/2019 526,24 € 08.08.2019 Dežerická EKO, s.r.o. Fa za likvidáciu odpadu 7/2019
DF179/2019 104,32 € 06.08.2019 Slovak Telekom a.s. Fa za telefón, internet, fax

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 11    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: