<<Prvá   <Predošlá   1 z 9    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF156/2019 108,7 € 08.07.2019 Slovak Telekom a.s. Fa za telefón, internet, fax
DF155/2019 15,16 € 08.07.2019 ZSE Energia a.s. Fa za el.energiu-námestie
DF154/2019 36 € 08.07.2019 PYROSLOVAKIA s.r.o. Fa za služby PO a BOZP 6/19
DF153/2019 133,4 € 08.07.2019 Dežerická EKO, s.r.o. Fa za likvidáciu odpadu 6/2019
DF152/2019 98,9 € 08.07.2019 Trenčianske osvetové stredisko Fa za graf.úpravu novín Listy1/19
DF151/2019 48,29 € 08.07.2019 SH Systém s.r.o. Fa za údržbu VT
DF150/2019 122,5 € 28.06.2019 T-EXPRES Jana Punová Fa za noviny - Listy
DF149/2019 1274,64 € 26.06.2019 REAL-BAU SK, s.r.o. Fa za montáž bleskozvodu na budove KD
DF148/2019 530,64 € 26.06.2019 REAL-BAU SK, s.r.o. Fa za debnenie,latovanie strechy KD
DF147/2019 20133,7 € 26.06.2019 REAL-BAU SK, s.r.o. Fa za výmenu strešnej krytiny budovy KD
DF145/2019 1792,14 € 25.06.2019 OBEC SVINNÁ Fa za podiel na nákladoch stavebného úradu
DF146/2019 869 € 24.06.2019 CH&Š Kúrenie - voda - plyn s.r.o. Fa za vodoinštalatérske práce
DF144/2019 30,25 € 21.06.2019 ORANGE Fa za mobil - starosta
DF143/2019 120,22 € 21.06.2019 MIP TN, s.r.o. Fa za tonery-matrika
DF142/2019 122,4 € 20.06.2019 KB-TN s.r.o. Fa za prevoz odpadu
DF141/2019 162,4 € 20.06.2019 BYTOS s.r.o. Fa za poplatky a fond opráv
DF140/2019 76,8 € 20.06.2019 shop-net, s.r.o. Fa za plastový riad-Vinohrátky
DF139/2019 2040 € 18.06.2019 BIOMASA Fa za teplo 6/2019
DF138/2019 42,55 € 17.06.2019 ILLE papier, service SK s.r.o. Fa za hygienický tovar KD
DF137/2019 15,16 € 10.06.2019 ZSE Energia a.s. Fa za el.energiu-námestie

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 9    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: