<<Prvá   <Predošlá   1 z 1    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť po stránkach

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF197/2019 25,09 € 28.08.2019 IVES Zúčtovanie zálohovej faktúry
DF196/2019 370 € 28.08.2019 Bánovská regionálna rozvojová agentúra Fa za vypracovanie žiadosti o dotáciu
DF198/2019 2040 € 27.08.2019 BIOMASA Fa za teplo 8/2019
DF195/2019 162,4 € 22.08.2019 BYTOS s.r.o. Fa za poplatky a fond opráv
DF194/2019 250 € 21.08.2019 ALLPRESSO Fa za projektor a premietaciu plachtu
DF193/2019 149,92 € 20.08.2019 Firesystem, s.r.o. Fa za OOPP DHZ
DF192/2019 234 € 16.08.2019 Ing. Anna Holá - GEOplán Fa za vyhotovenie geometr.plánu
DF191/2019 260 € 13.08.2019 CHORVÁT s.r.o. Fa za autobus.dopravu - futbalisti Nesovice
DF190/2019 308,4 € 13.08.2019 ELMIKO - Miloš Kovačovic Fa za opravu obecného rozhlasu
DF189/2019 34 € 13.08.2019 MIP TN, s.r.o. Fa za tonery-matrika
DF188/2019 130,79 € 13.08.2019 SH Systém s.r.o. Fa za správu vypočt.techniky 7-9/2019
DF186/2019 42,55 € 12.08.2019 ILLE papier, service SK s.r.o. Fa za hygienický tovar KD
DF187/2019 1,2 € 09.08.2019 Slovenská pošta a.s. Fa za prenájom hnuteľného majetku 7/2019
DF183/2019 115,2 € 09.08.2019 KB-TN s.r.o. Fa za prevoz odpadu
DF182/2019 59,48 € 09.08.2019 Feroplech - LETKO, Mariana Letková Fa za materiál-dvor OcÚ
DF185/2019 3063,62 € 08.08.2019 Firesystem, s.r.o. Fa za mat.techn.vybavenie DHZ z dotácie
DF184/2019 30 € 08.08.2019 Firesystem, s.r.o. Fa za dopravu
DF181/2019 1265,84 € 08.08.2019 BORINA EKOS s.r.o. Fa za zneškodnenie a vývoz odpadu
DF180/2019 526,24 € 08.08.2019 Dežerická EKO, s.r.o. Fa za likvidáciu odpadu 7/2019
DF179/2019 104,32 € 06.08.2019 Slovak Telekom a.s. Fa za telefón, internet, fax
DF178/2019 30 € 05.08.2019 ORANGE Fa za mobil - starosta
DF176/2019 15,16 € 05.08.2019 ZSE Energia a.s. Fa za el.energiu-námestie
DF175/2019 247,2 € 05.08.2019 SH Systém s.r.o. Fa za správu vypočt.techniky
DF177/2019 36 € 02.08.2019 PYROSLOVAKIA s.r.o. Fa za služby PO a BOZP 7/19
DF174/2019 438,85 € 01.08.2019 Edenred Slovakia s r.o. Fa za stravné lístky
DF173/2019 50,4 € 01.08.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. Fa za výkon zodpovednej osoby 8/2019
DF172/2019 902,5 € 29.07.2019 KB-TN s.r.o. Fa za prevoz odpadu
DF171/2019 2068,5 € 29.07.2019 BIOMASA Fa za náklady za právne služby združenia
DF170/2019 150 € 22.07.2019 Mgr. Ivana Lacková Fa za právne služby
DF169/2019 301,48 € 19.07.2019 Feroplech - LETKO, Mariana Letková Fa za materiál-dvor OcÚ
DF168/2019 162,4 € 19.07.2019 BYTOS s.r.o. Fa za poplatky a fond opráv
DF167/2019 2040 € 19.07.2019 BIOMASA Fa za teplo 7/2019
DF166/2019 50,4 € 15.07.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. Fa za výkon zodpovednej osoby 7/2019
DF165/2019 1248,59 € 15.07.2019 FIREX Slovakia, s.r.o. Fa za odb.činnosti -ver.vodovod 4-6/2019
DF164/2019 1200 € 15.07.2019 Redist s.r.o. Fa za technickú pomoc a sprac.inv.zámerov
DF163/2019 150,72 € 12.07.2019 FaxCopy a.s. Fa za kancelársky materiál
DF162/2019 1,2 € 12.07.2019 Slovenská pošta a.s. Fa za prenájom hnuteľného majetku 6/19
DF161/2019 29,26 € 11.07.2019 Základná škola s MŠ Fa za obedy 7/2019
DF160/2019 69,91 € 10.07.2019 WEBY GROUP s.r.o. Fa za balík služieb - web stránka obce
DF159/2019 10,76 € 10.07.2019 JABLOTRON, s.r.o. Fa za bezpečnostnú SIM
DF157/2019 159,6 € 10.07.2019 Základná škola s MŠ Fa za obedy 6/2019
DF156/2019 108,7 € 08.07.2019 Slovak Telekom a.s. Fa za telefón, internet, fax
DF155/2019 15,16 € 08.07.2019 ZSE Energia a.s. Fa za el.energiu-námestie
DF154/2019 36 € 08.07.2019 PYROSLOVAKIA s.r.o. Fa za služby PO a BOZP 6/19
DF153/2019 133,4 € 08.07.2019 Dežerická EKO, s.r.o. Fa za likvidáciu odpadu 6/2019
DF152/2019 98,9 € 08.07.2019 Trenčianske osvetové stredisko Fa za graf.úpravu novín Listy1/19
DF151/2019 48,29 € 08.07.2019 SH Systém s.r.o. Fa za údržbu VT
DF150/2019 122,5 € 28.06.2019 T-EXPRES Jana Punová Fa za noviny - Listy
DF149/2019 1274,64 € 26.06.2019 REAL-BAU SK, s.r.o. Fa za montáž bleskozvodu na budove KD
DF148/2019 530,64 € 26.06.2019 REAL-BAU SK, s.r.o. Fa za debnenie,latovanie strechy KD
DF147/2019 20133,7 € 26.06.2019 REAL-BAU SK, s.r.o. Fa za výmenu strešnej krytiny budovy KD
DF145/2019 1792,14 € 25.06.2019 OBEC SVINNÁ Fa za podiel na nákladoch stavebného úradu
DF146/2019 869 € 24.06.2019 CH&Š Kúrenie - voda - plyn s.r.o. Fa za vodoinštalatérske práce
DF144/2019 30,25 € 21.06.2019 ORANGE Fa za mobil - starosta
DF143/2019 120,22 € 21.06.2019 MIP TN, s.r.o. Fa za tonery-matrika
DF142/2019 122,4 € 20.06.2019 KB-TN s.r.o. Fa za prevoz odpadu
DF141/2019 162,4 € 20.06.2019 BYTOS s.r.o. Fa za poplatky a fond opráv
DF140/2019 76,8 € 20.06.2019 shop-net, s.r.o. Fa za plastový riad-Vinohrátky
DF139/2019 2040 € 18.06.2019 BIOMASA Fa za teplo 6/2019
DF138/2019 42,55 € 17.06.2019 ILLE papier, service SK s.r.o. Fa za hygienický tovar KD
DF137/2019 15,16 € 10.06.2019 ZSE Energia a.s. Fa za el.energiu-námestie
DF135/2019 1280,13 € 10.06.2019 BORINA EKOS s.r.o. Fa za zneškodnenie a vývoz odpadu
DF134/2019 112,24 € 10.06.2019 Dežerická EKO, s.r.o. Fa za likvidáciu odpadu 5/2019
DF133/2019 730 € 10.06.2019 Ďurmek Jozef Fa za výkopové práce s odvozom
DF132/2019 697,82 € 10.06.2019 Feroplech - LETKO, Mariana Letková Fa za materiál-dvor OcÚ
DF131/2019 104,02 € 07.06.2019 Tempo kondela s.r.o. Fa za kancelárske kreslo-starosta
DF136/2019 111,49 € 05.06.2019 Slovak Telekom a.s. Fa za telefón, internet, fax
DF130/2019 341 € 05.06.2019 Tomáš Killián Fa za montážne práce -archív
DF129/2019 9,9 € 05.06.2019 SH Systém s.r.o. Fa za vykonané služby
DF128/2019 151,99 € 04.06.2019 National Pen Fa za reklamné predmety
DF127/2019 202,16 € 03.06.2019 Základná škola s MŠ Fa za obedy 5/2019
DF126/2019 160 € 03.06.2019 MADE s.r.o. Fa za systémovú podporu URBIS
DF123/2019 50,4 € 03.06.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. Fa za výkon zodpovednej osoby 6/2019
DF122/2019 36 € 03.06.2019 PYROSLOVAKIA s.r.o. Fa za služby PO a BOZP 5/2019
DF125/2019 600 € 30.05.2019 Synektika, s.r.o. Fa za vypracovanie projektu "Wifi pre Teba"
DF124/2019 1,2 € 30.05.2019 Slovenská pošta a.s. Fa za prenájom hnuteľného majetku 5/19
DF121/2019 508 € 24.05.2019 CH&Š Kúrenie - voda - plyn s.r.o. Fa za vodoinštalatérske práce
DF120/2019 56,88 € 23.05.2019 PYROSLOVAKIA s.r.o. Fa za služby PO a BOZP
DF119/2019 56,88 € 23.05.2019 PYROSLOVAKIA s.r.o. Fa za služby PO a BOZP
DF118/2019 150 € 23.05.2019 PYROSLOVAKIA s.r.o. Fa za služby PO a BOZP
DF117/2019 1200 € 23.05.2019 Mgr. Ing. Katarína Šašková Fa za štatutárny audit
DF109/2019 50,4 € 20.05.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. Fa za výkon zodpovednej osoby 5/2019
DF108/2019 358,8 € 17.05.2019 EMPORO, s.r.o. Fa za skrutkované regále
DF111/2019 4219,2 € 16.05.2019 ZTS Elektronika SKS s.r.o. Fa za merače rýchlosti
DF110/2019 2040 € 16.05.2019 BIOMASA Fa za teplo 5/2019
DF107/2019 60 € 16.05.2019 Prima banka Slovensko, a. s. Fa za poplatok-informácia pre audítora
DF113/2019 106,54 € 13.05.2019 Slovak Telekom a.s. Fa za telefón, internet, fax
DF106/2019 241,8 € 13.05.2019 FIREX Slovakia, s.r.o. Fa za laborat.analýzy pitnej vody
DF105/2019 138 € 13.05.2019 Stafi s.r.o. Fa za montáž okna
DF104/2019 339,02 € 13.05.2019 Dežerická EKO, s.r.o. Fa za likvidáciu odpadu 4/2019
DF103/2019 49,79 € 10.05.2019 Profi-hygiena s.r.o. Fa za materiál- OcÚ
DF112/2019 15,16 € 09.05.2019 ZSE Energia a.s. Fa za el.energiu-námestie
DF102/2019 1297,55 € 09.05.2019 BORINA EKOS s.r.o. Fa za zneškodnenie a vývoz odpadu
DF101/2019 67,2 € 09.05.2019 KB-TN s.r.o. Fa za prevoz odpadu
DF99/2019 154,28 € 06.05.2019 Základná škola s MŠ Fa za obedy 4/2019
DF98/2019 36 € 06.05.2019 PYROSLOVAKIA s.r.o. Fa za služby PO a BOZP 4/2019
DF97/2019 186,67 € 06.05.2019 SH Systém s.r.o. Fa za vykonané služby
DF100/2019 42,95 € 06.05.2019 FaxCopy a.s. Fa za tlačiarenske práce
DF96/2019 300 € 03.05.2019 TENDERnet s.r.o. Fa za licenciu softvéru
DF95/2019 1,2 € 03.05.2019 Slovenská pošta a.s. Fa za prenájom hnuteľného majetku 4/19
DF94/2019 619,37 € 03.05.2019 Feroplech - LETKO, Mariana Letková Fa za materiál-dvor OcÚ
DF93/2019 162,4 € 26.04.2019 BYTOS s.r.o. Fa za poplatky a fond opráv
DF92/2019 42,55 € 24.04.2019 ILLE papier, service SK s.r.o. Fa za hygienický tovar KD
DF91/2019 34,74 € 24.04.2019 ORANGE Fa za mobil - starosta
DF89/2019 253,73 € 15.04.2019 MIP TN, s.r.o. Fa za tonery-matrika
DF88/2019 193,2 € 15.04.2019 EKOTEC, spol. s.r.o Fa za kontrolu ihriska
DF87/2019 636,2 € 15.04.2019 KB-TN s.r.o. Fa za prevoz odpadu
DF86/2019 2040 € 15.04.2019 BIOMASA Fa za teplo 4/2019
DF90/2019 333 € 12.04.2019 Miroslav Ožvalda-MICHAELA KM Fa za perá s potlačou
DF85/2019 130,79 € 12.04.2019 SH Systém s.r.o. Fa za správu vypočt.techniky 4-6/2019
DF84/2019 10,76 € 12.04.2019 JABLOTRON, s.r.o. Fa za bezpečnostnú SIM
DF83/2019 52,85 € 10.04.2019 Signet plus spol.s.r.o. Fa za papierové tašky
DF82/2019 299,99 € 10.04.2019 FIREX Slovakia, s.r.o. Fa za odb.činnosti -ver.vodovod 1-3/2019
DF81/2019 18,9 € 09.04.2019 PORADCA s.r.o. Fa za publikácie
DF78/2019 148,96 € 09.04.2019 Základná škola s MŠ Fa za obedy 3/2019
DF80/2019 1981,64 € 08.04.2019 BORINA EKOS s.r.o. Fa za zneškodnenie a vývoz odpadu
DF79/2019 435,16 € 08.04.2019 Dežerická EKO, s.r.o. Fa za likvidáciu odpadu 3/2019
DF77/2019 69,91 € 08.04.2019 WEBY GROUP s.r.o. Fa za balík služieb
DF76/2019 106,1 € 08.04.2019 Slovak Telekom a.s. Fa za telefón, internet, fax
DF73/2019 150 € 08.04.2019 WEBY GROUP s.r.o. Fa za aktualiáciu softvéru
DF75/2019 15,16 € 05.04.2019 ZSE Energia a.s. Fa za el.energiu-námestie
DF74/2019 1,2 € 05.04.2019 Slovenská pošta a.s. Fa za prenájom hnuteľného majetku 3/2019
DF72/2019 21,6 € 05.04.2019 SH Systém s.r.o. Fa za správu vypočt.techniky
DF71/2019 87 € 01.04.2019 GEODETICCA Fa za služby WEB GIS
DF70/2019 19,2 € 01.04.2019 SOZA Fa za licenciu na verejné použitie hudobných diel
DF69/2019 36 € 01.04.2019 PYROSLOVAKIA s.r.o. Fa za služby PO a BOZP 3/2019
DF68/2019 570 € 01.04.2019 TOPSET Fa za aktualizáciu programov
DF67/2019 50,4 € 01.04.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. Fa za výkon zodpovednej osoby 4/2019
DF66/2019 104,83 € 29.03.2019 Miroslav Ožvalda-MICHAELA KM Fa za drevené boxy
DF65/2019 30 € 22.03.2019 ORANGE Fa za mobil - starosta
DF64/2019 162,4 € 22.03.2019 BYTOS s.r.o. Fa za poplatky a fond opráv
DF63/2019 62,4 € 22.03.2019 KB-TN s.r.o. Fa za prevoz odpadu
DF62/2019 267,92 € 20.03.2019 CHORVÁT s.r.o. Fa za autobus.dopravu-klub žien
DF61/2019 240 € 20.03.2019 VJ control s.r.o. Fa za projekčné autorské práce
DF60/2019 240,72 € 18.03.2019 FIREX Slovakia, s.r.o. Fa za laborat.analýzy pitnej vody
DF56/2019 2040 € 18.03.2019 BIOMASA Fa za teplo 3/2019
DF59/2019 148,96 € 15.03.2019 Základná škola s MŠ Fa za obedy 2/2019
DF55/2019 21674,54 € 14.03.2019 MoDoM s.r.o. Fa za staveb.práce a materiál-rekonštr.PZ
DF54/2019 737,28 € 14.03.2019 MoDoM s.r.o. Fa za staveb.práce a materiál
DF53/2019 7536 € 13.03.2019 ASCORP Corporation, s.r.o. Fa za predaj svietidiel
DF52/2019 62,4 € 12.03.2019 KB-TN s.r.o. Fa za prevoz odpadu
DF51/2019 92,22 € 09.03.2019 Dežerická EKO, s.r.o. Fa za likvidáciu odpadu 1/2019
DF58/2019 15,16 € 08.03.2019 ZSE Energia a.s. Fa za el.energiu-námestie
DF50/2019 1200 € 08.03.2019 STAVOKOV PROJEKT s.r.o. Fa za vypracovanie projekt.dokumentácie
DF57/2019 104,35 € 06.03.2019 Slovak Telekom a.s. Fa za telefón, internet, fax
DF49/2019 1,2 € 06.03.2019 Slovenská pošta a.s. Fa za prenájom hnuteľného majetku 2/19
DF48/2019 1156,62 € 06.03.2019 BORINA EKOS s.r.o. Fa za zneškodnenie a vývoz odpadu
DF47/2019 36 € 06.03.2019 PYROSLOVAKIA s.r.o. Fa za služby PO a BOZP 2/19
DF46/2019 54 € 05.03.2019 SH Systém s.r.o. Fa za správu vypočt.techniky
DF45/2019 62,4 € 04.03.2019 KB-TN s.r.o. Fa za prevoz odpadu
DF44/2019 50,4 € 04.03.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. Fa za výkon zodpovednej osoby 3/2019
DF43/2019 162,4 € 25.02.2019 BYTOS s.r.o. Fa za poplatky a fond opráv
DF42/2019 40 € 25.02.2019 LESY Slovenskej republiky š.p. Fa za prenájom pozemkov podľa NZ 7273/2015/LSR
DF41/2019 185,86 € 25.02.2019 shop-net, s.r.o. Fa za plastový riad-Fašiangy
DF40/2019 30 € 25.02.2019 ORANGE Fa za mobil - starosta
DF39/2019 63 € 25.02.2019 COMTEC s.r.o. Fa za premiestnenie alarmu
DF38/2019 42,55 € 25.02.2019 ILLE papier, service SK s.r.o. Fa za hygienický tovar KD
DF37/2019 244,8 € 20.02.2019 SIMS, a.s. Zúčtovanie ZF 1/2019
DF32/2019 2040 € 14.02.2019 BIOMASA Fa za teplo 2/2019
DF36/2019 1,2 € 13.02.2019 Slovenská pošta a.s. Fa za prenájom hnuteľného majetku 1/19
DF35/2019 1216 € 13.02.2019 Ivan Krajčík-VOBA plast Fa za výrobu a montáž plast.okna a dverí
DF34/2019 195 € 11.02.2019 S & K Company, s.r.o. Fa za odhŕňanie snehu
DF33/2019 192,29 € 11.02.2019 Dežerická EKO, s.r.o. Fa za likvidáciu odpadu 1/2019
DF31/2019 1155 € 11.02.2019 S & K Company, s.r.o. Fa za odhŕňanie snehu
DF30/2019 15,16 € 08.02.2019 ZSE Energia a.s. Fa za el.energiu-námestie
DF29/2019 39,6 € 06.02.2019 LS promotion, MVDr.Smatana Ladislav Fa za známky pre psov
DF28/2019 1204,84 € 06.02.2019 BORINA EKOS s.r.o. Fa za zneškodnenie a vývoz odpadu
DF27/2019 159,6 € 06.02.2019 Základná škola s MŠ Fa za obedy 1/2019
DF26/2019 107,74 € 05.02.2019 Slovak Telekom a.s. Fa za telefón, internet, fax
DF22/2019 36 € 04.02.2019 PYROSLOVAKIA s.r.o. Fa za služby PO a BOZP 1/19
DF20/2019 400 € 04.02.2019 COVER TRENČÍN, s. r. o. Fa za stan 5x10m
DF24/2019 137,71 € 01.02.2019 MIP TN, s.r.o. Fa za tonery-matrika
DF21/2019 50,4 € 01.02.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. Fa za výkon zodpovednej osoby 2/2019
DF23/2019 38,4 € 30.01.2019 SLOVGRAM Fa za ver.prenos prostr.ver.rozhlasu za 2019
DF18/2019 455,04 € 29.01.2019 Ferex s.r.o. Fa za smetné nádoby
DF17/2019 79,2 € 28.01.2019 KB-TN s.r.o. Fa za prevoz odpadu
DF16/2019 162,4 € 25.01.2019 BYTOS s.r.o. Fa za poplatky a fond opráv
DF11/2019 664 € 24.01.2019 BIOMASA Fa za členský príspevok
DF19/2019 59,14 € 23.01.2019 ŠEVT, a.s. Fa za kancelársky materiál - matrika
DF14/2019 30 € 23.01.2019 ORANGE Fa za mobil starosta
DF13/2019 116,96 € 23.01.2019 KB-TN s.r.o. Fa za prevoz odpadu
DF12/2019 249 € 23.01.2019 CH&Š Kúrenie - voda - plyn s.r.o. Fa za vodoinštalatérske práce
DF25/2019 131,34 € 22.01.2019 Stredoslovenská energetika, a.s. Zúčtovacia faktúra za plyn
DF10/2019 2040 € 21.01.2019 BIOMASA Fa za teplo 1/2019
DF6/2019 253,49 € 18.01.2019 OBEC SVINNÁ Fa za podiel na nákladoch stavebného úradu
DF5/2019 89,36 € 18.01.2019 SPP - distribúdia a.s. Fa za odb.práce na distribuč.sieti
DF4/2019 15,16 € 17.01.2019 ZSE Energia a.s. Fa za el.energiu-námestie
DF9/2019 130,79 € 15.01.2019 SH Systém s.r.o. Fa za správu vypočt.techniky 1-3/2019
DF8/2019 69,91 € 15.01.2019 WEBY GROUP s.r.o. Fa za balík služieb - web stránka obce
DF7/2019 60 € 15.01.2019 Losonszky Atila Fa za kontrolu komínov
DF324/2018 43,41 € 14.01.2019 BIOMASA Preplatok za teplo
DF314/2018 299,99 € 10.01.2019 FIREX Slovakia, s.r.o. Fa za odb.činnosti -ver.vodovod 10-12/2018
DF323/2018 170,59 € 09.01.2019 Slovakia energy s.r.o. Nedoplatok za elektrinu-bývalé ZS
DF322/2018 13,04 € 09.01.2019 Slovakia energy s.r.o. Preplatok za el. energiu KD
DF321/2018 42,22 € 09.01.2019 Slovakia energy s.r.o. Preplatok za el. energiu TJ
DF320/2018 71,8 € 09.01.2019 Slovakia energy s.r.o. Preplatok za el. energiu VO
DF319/2018 10,72 € 09.01.2019 Slovakia energy s.r.o. Preplatok za el. energiu zdravotné stredisko
DF318/2018 9,12 € 09.01.2019 Slovakia energy s.r.o. Preplatok za el. energiu mult.ihrisko
DF317/2018 72,08 € 09.01.2019 Slovakia energy s.r.o. Preplatok za el. energiu OcÚ
DF316/2018 7,03 € 09.01.2019 Slovakia energy s.r.o. Preplatok za elektrinu-DS
DF315/2018 35,31 € 09.01.2019 ZSE Energia a.s. Preplatok za el. energiu -námestie
DF313/2018 79,27 € 09.01.2019 Dežerická EKO, s.r.o. Fa za likvidáciu odpadu 12/2018
DF3/2019 10,76 € 09.01.2019 JABLOTRON, s.r.o. Fa za bezpečnostnú SIM
DF325/2018 103,5 € 08.01.2019 Slovak Telekom a.s. Fa za telefón, internet, fax
DF311/2018 1122,44 € 08.01.2019 BORINA EKOS s.r.o. Fa za zneškodnenie a vývoz odpadu
DF310/2018 1,2 € 08.01.2019 Slovenská pošta a.s. Fa za prenájom hnuteľného majetku 12/18
DF309/2018 8,4 € 08.01.2019 TOPSET Fa za aktualizáciu programov
DF308/2018 87 € 08.01.2019 GEODETICCA Fa za služby WEB GIS
DF307/2018 182,7 € 04.01.2019 VEKAMONT s.r.o. Fa za prace autožeriavom
DF2/2019 187,2 € 03.01.2019 SOMI s.r.o. Fa za program MZDY
DF1/2019 50,4 € 03.01.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. Fa za výkon zodpovednej osoby 1/2019

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 1    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť po stránkach

Rok: