Obec Hôrka nad Váhom Obec Hôrka nad Váhom

  <<Prvá   <Predošlá   2 z 20    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF372/2017 34,38 € 31.12.2017 Slovak Telekom, a.s. VVS poplatok za telefón 12/2017
DF371/2017 387,05 € 31.12.2017 Kopanic.odp.spol.s.r.o uloženie odpadu 12/2017
DF370/2017 65,2 € 31.12.2017 O2 Slovakia s.r.o. poplatok za telefón 12/2017
DF369/2017 69 € 29.12.2017 DAGEMON Piller Juraj zimná údržba ciest
DF368/2017 180 € 29.12.2017 SOMO - Peťovský Jozef výkon prác zdravotného dohľadu 4.štvrťrok 2017
DF367/2017 456,78 € 22.12.2017 Kopun Vladimir údržba VO Na Zámlynčí
DF366/2017 221,91 € 22.12.2017 Spoločný úrad samosprávy n.o. náklady na stavebný poriadok 4.štvrťrok 2017
DF365/2017 110,16 € 21.12.2017 ZŠ a MŠ Kočovce VŠJ potraviny 12/2017
DF364/2017 223,56 € 21.12.2017 ZŠ a MŠ Kočovce VŠJ režijné náklady 12/2017
DF363/2017 67,7 € 21.12.2017 COOP Jednota SD Trenčín VŠJ potraviny 12/2017
DF362/2017 220 € 20.12.2017 DUO PRINT s.r.o Obecné noviny č.5
DF361/2017 19,03 € 19.12.2017 ORANGE Slovensko a.s. polatok za telefón MŠ 11/2017
DF360/2017 473,31 € 18.12.2017 Technicke sluzby mesta vývoz odpadu 11/2017
DF359/2017 291,5 € 18.12.2017 Technicke sluzby mesta vývoz odpadu ramenáčom 11/2017
DF358/2017 2503,2 € 18.12.2017 Obec Kocovce splátka úveru 4.štvrťrok 2017
DF357/2017 108 € 15.12.2017 TEXO studio s.r.o Tabuľka - označenie "Pošta"
DF356/2017 10,74 € 14.12.2017 PLANTEX s.r.o. MŠ - školské ovocie
DF355/2017 14,4 € 12.12.2017 INTA s.r.o kuchynský odpad 11/2017
DF354/2017 654,03 € 11.12.2017 Kopanic.odp.spol.s.r.o uloženie odpadu 11/2017
DF353/2017 58,21 € 11.12.2017 O2 Slovakia s.r.o. poplatok za telefón 11/2017

  <<Prvá   <Predošlá   2 z 20    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: