Obec Horná Súča Obec Horná Súča

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 1    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF496/2018 1825,8 € 16.01.2019 Služby Horná Súča, s.r.o. Pracovné činnosti vykonané v mes. jún 2018.
DF495/2018 1755,6 € 16.01.2019 Služby Horná Súča, s.r.o. Za pracovné činnosti v mesiaci december
DF494/2018 3624,6 € 16.01.2019 Služby Horná Súča, s.r.o. Za zimnú údržbu ciest za mesiac december 2018
DF493/2018 776,99 € 16.01.2019 Služby Horná Súča, s.r.o. Za opravu verejného osvetlenia a vianočnú výzdobu
DF492/2018 2825,16 € 16.01.2019 Služby Horná Súča, s.r.o. Zber, nakladanie a podhrňanie komunálneho odpadu
DFD6/2018 -740,58 € 14.01.2019 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. Vyúčtovacia faktúra - dodávka plynu
DF490/2018 14,9 € 14.01.2019 Poradca podnikateľa,spol. s r.o. FInančný spravodajca ročník 2018
DF489/2018 4984,17 € 14.01.2019 Dežerická EKO, s. r. o. Likvidácia odpadu za 12/2018 objemný odpad 54,29t
DF488/2018 107,08 € 14.01.2019 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. Vyúčt. zemný plyn za obdobie 1.1.2018 - 31.12.2018
DF487/2018 1862,5 € 14.01.2019 V-Elektra Slovakia, a.s. Vyúčt. elektriny VO, Dom smútku, vodojem
DF486/2018 1175,04 € 14.01.2019 Marius Pedersen,a.s. Zneškodnenie odpadu 200301 zmes.komunálny odpad
DF485/2018 1945,37 € 14.01.2019 Marius Pedersen,a.s. Vývoz komunálneho odpadu
DF491/2018 151,2 € 10.01.2019 MJM AUTODOPRAVA s.r.o. Preprava kameniva na trase
DF484/2018 559,2 € 09.01.2019 Služby Horná Súča, s.r.o. Vývoz fekálií TN857BC-záznam o prev.NV č.167272
DF483/2018 447,5 € 09.01.2019 ABLA Ing.Anton Blažej Kontrola vodojemov,činn.dezinfek.zariad.,
DF482/2018 500 € 09.01.2019 ABLA Ing.Anton Blažej Prevádzkovanie verejného vodovodu za december 2018
DF481/2018 722,4 € 08.01.2019 Alfa print, s.r.o. Časopis Súčanský Hlásnik 3/2018 700ks
DF480/2018 4,2 € 08.01.2019 TOPSET Solutions, s.r.o. Aktualizácia programov za rok 2018 - systémová
DF479/2018 132,42 € 08.01.2019 Slovak Telekom, a.s. Telefón za 12/2018
DF478/2018 300 € 08.01.2019 GANYWED s.r.o. Servis zvár.automatu FRIAMAT basic eco

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 1    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: