Obec Horná Súča Obec Horná Súča

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 7    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF117/2019 1095,72 € 09.04.2019 Dežerická EKO, s. r. o. Likvidácia odpadu za 3/2019
DF116/2019 13,67 € 09.04.2019 Poradca s.r.o Zákonník práce
DF115/2019 130,96 € 09.04.2019 Slovak Telekom, a.s. Poplatky za telekomunikačné služby za 3/2019
DF114/2019 35,99 € 03.04.2019 tnTEL,s.r.o. VDSL FIRE naked 1.2.-28.2.2019
DF113/2019 1389,76 € 03.04.2019 MAGNA ENERGIA a.s. Elektrická energia za obd.od 1.4.2019 do 30.4.2019
DF112/2019 710,8 € 03.04.2019 MAGNA ENERGIA a.s. Elektrická energia za obd.od 1.4.2019 do 30.4.2019
DF111/2019 671 € 03.04.2019 BOMSTAL Slovakia, s. r. o. Montovaná plechová garáž (sklad) PG31P
DF110/2019 464,88 € 03.04.2019 A3 spol. s r.o. Vchodové dvere 1 ks na KD Závrská súp.č.657
DF109/2019 627,5 € 02.04.2019 ABLA Ing.Anton Blažej Kontrola vodojemov,činn.dezinfek.zariad.,
DF108/2019 500 € 02.04.2019 ABLA Ing.Anton Blažej Prevádzkovanie verejného vodovodu za marec 2019
DF107/2019 548,02 € 02.04.2019 CYEB s.r.o. Za opakovanú dodávku zemného plynu
DF105/2019 350 € 01.04.2019 MADE spol. s r.o. Systémová podpora Urbis 1.4.2019-30.04.2019
DF106/2019 24,4 € 31.03.2019 Auto Z, s.r.o. Stolnotenisové lopitčky na turnaj DHS 10 ks,
DF99/2019 559,2 € 29.03.2019 Služby Horná Súča, s.r.o. Vývoz fekálií TN857BC-záznam o prev.NV č.167466
DF104/2019 539 € 29.03.2019 Ing. Jarmila Martišová - GEODETICKÁ SÚKROMNÁ KANCELÁRIA Vyhotovenie geom.plánu na odčlenenie parciel a
DF103/2019 264,56 € 29.03.2019 Chlormont s.r.o. Dynamic CUBO Solar, cyklovač - storno (-665,56€)
DF102/2019 16,92 € 29.03.2019 MusicData s.r.o., organizačná zložka Slovensko Mikrofonný stojan s posuvným ramenom - Dom smútku
DF101/2019 445 € 29.03.2019 Martin Minaroviech MM SERVIS Oprava plynových kotlov -b.j.251,b.j. 235,
DF100/2019 1000,5 € 29.03.2019 Regionálne združenie Vlára-Váh Členský príspevok na rok 2019 vo výške 0,30€/obyv.
DF98/2019 47 € 28.03.2019 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Vykonanie laboratórneho rozboru vody,1vzorka á 47€

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 7    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: