<<Prvá   <Predošlá   3 z 14    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2018/238 164,44 € 09.07.2018 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. - skratka K.O.S., s.r.o. Zber, preprava a zneškodnenie odpadu - objemný
DF2018/237 19,75 € 06.07.2018 Slovak Telekom, a.s. OÚ - mobilné telefóny 06/2018
DF2018/236 2829 € 06.07.2018 innogy Slovensko s.r.o. Odber plynu 7/2018
DF2018/235 319,44 € 06.07.2018 M&M Trans SK, s.r.o. Vývoz VOK
DF2018/231 85,59 € 06.07.2018 ANDREA SHOP, s.r.o. OÚ - prostriedky na odvápnenie
DF2018/230 67,7 € 06.07.2018 cns s.r.o. Internetové pripojenie 07/2018
DF2018/234 250,85 € 04.07.2018 OVKS SOCHOŇ, s. r. o. 10 BJ - vodné a stočné 1.4. - 30.6.2018
DF2018/233 577,1 € 04.07.2018 OVKS SOCHOŇ, s. r. o. 19 BJ - vodné a stočné 1.4. - 30.6.2018
DF2018/232 354,86 € 04.07.2018 OVKS SOCHOŇ, s. r. o. Vodné a stočné za obecné budovy 1.4.-30.6.2018
DF2018/229 623,86 € 04.07.2018 JUDr. Šimon Cibulka, advokát Právne služby 06/2018, účasť na pojednávaní,
DF2018/228 178320,11 € 04.07.2018 BENETA s.r.o. Výstavba MK s chodníkom Barina B. Vieska
DF2018/227 979,48 € 04.07.2018 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. - skratka K.O.S., s.r.o. Zber, preprava a zneškodnenie odpadu - zmesový
DF2018/226 110 € 03.07.2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Rak. chodník - prenájom pozemkov
DF2018/225 132 € 03.07.2018 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. VO Rakoľuby - el. energia 8/2018
DF2018/224 143 € 03.07.2018 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. VO B. Vieska - el. energia 8/2018
DF2018/223 129 € 03.07.2018 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. VO Kočovce - el. energia 8/2018
DF2018/222 6,2 € 03.07.2018 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. VO Rakoľuby - el. energia 6/2018 - vyúčtovanie
DF2018/221 5,75 € 03.07.2018 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. VO B. Vieska - el. energia 6/2018 - vyúčtovanie
DF2018/220 5,64 € 03.07.2018 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. VO Kočovce - el. energia 6/2018 - vyúčtovanie
DF2018/219 3356,3 € 02.07.2018 Up Slovensko, s. r. o. Stravné lístky

  <<Prvá   <Predošlá   3 z 14    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: