<<Prvá   <Predošlá   1 z 1    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť po stránkach

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DFI2020/23 73684,22 € 19.11.2020 HYDROS Bánovce, spol. s r.o. ZŠ s MŠ rekonštrukcia a modernizácia
DFI2020/24 65474,84 € 02.12.2020 PEMAL, s.r.o. Rekonštrukcia chodníka v Beckovskej Vieske
DF2020/327 19959,64 € 28.09.2020 PEMAL, s.r.o. Chodníky na cintoríne v Kočovciach
DF2020/325 14631,34 € 28.09.2020 PEMAL, s.r.o. Chodníky na cintoríne v Rakoľuboch
DFI2020/20 14284,5 € 26.10.2020 Benet Sport, s.r.o. Detské ihrisko Barina - rekonštrukcia (herné
DFI2020/19 10843,81 € 16.10.2020 PEMAL, s.r.o. Rekonštrukcia chodníka v Rakoľuboch
DF2020/329 10214,18 € 30.09.2020 ELDAMONT s. r. o. Cintorín Kočovce - osvetlenie
DFI2020/10 9804,24 € 11.06.2020 VRTY, s.r.o. Hydrogeologický prieskumný vrt
DFI2020/25 9495,18 € 10.12.2020 PEMAL, s.r.o. Rekonštrukcia chodníka v Beckovskej Vieska
DFI2020/27 8028,48 € 21.12.2020 HYDROS Bánovce, spol. s r.o. ZŠ s MŠ rekonštrukcia a modernizácia
DF2020/328 6780,12 € 28.09.2020 PEMAL, s.r.o. Chodníky na cintoríne v Kočovciach, terénne
DF2020/326 6655,01 € 28.09.2020 PEMAL, s.r.o. Chodníky na cintoríne v Rakoľuboch, terénne
DF2020/330 5859 € 30.09.2020 ELDAMONT s. r. o. Cintorín Rakoľuby - osvetlenie
DFI2020/11 4651,68 € 12.06.2020 Ing. arch. Bohuslav Pernecký - AABP Digitalizácia a zapracovanie zmien a doplnkov do
DF2020/254 4546 € 22.07.2020 G.V.M.J. s. r. o. Barina - rekonštrukcia oplotenia - brány
DF2020/143 3657,6 € 23.04.2020 URBÁRSKA SPOLOČNOSŤ, pozemkové spoločenstvo Zimná údržba komunikácií
DFI2020/3 3420 € 27.03.2020 ARGUS - DS, s. r. o. Projektová dokumentácia "Rekonštrukcia miestnej
DF2020/22 3359,66 € 30.01.2020 Up Slovensko, s. r. o. Stravné lístky
DF2020/185 3359,66 € 02.06.2020 Up Slovensko, s. r. o. Stravné lístky
DF2020/66 3215 € 05.03.2020 innogy Slovensko s.r.o. Odber plynu 3/2020
DF2020/410 3215 € 02.12.2020 innogy Slovensko s.r.o. Odber plynu 12/2020
DF2020/379 3215 € 03.11.2020 innogy Slovensko s.r.o. Odber plynu 11/2020
DF2020/37 3215 € 06.02.2020 innogy Slovensko s.r.o. Odber plynu 2/2020
DF2020/346 3215 € 07.10.2020 innogy Slovensko s.r.o. Odber plynu 10/2020
DF2020/305 3215 € 07.09.2020 innogy Slovensko s.r.o. Odber plynu 9/2020
DF2020/267 3215 € 07.08.2020 innogy Slovensko s.r.o. Odber plynu 8/2020
DF2020/240 3215 € 06.07.2020 innogy Slovensko s.r.o. Odber plynu 7/2020
DF2020/197 3215 € 05.06.2020 innogy Slovensko s.r.o. Odber plynu 6/2020
DF2020/165 3215 € 11.05.2020 innogy Slovensko s.r.o. Odber plynu 5/2020
DF2020/124 3215 € 08.04.2020 innogy Slovensko s.r.o. Odber plynu 4/2020
DF2020/219 3200 € 23.06.2020 Demoli s.r.o. Výrub stromu a redukčný rez stromu
DF2020/318 3195,5 € 16.09.2020 Smaltovňa Mišík, s.r.o. Tabuľky súpisného čísla:
DF2020/474 3175,09 € 31.12.2020 Marius Pedersen, a.s. Zber, preprava a zneškodnenie odpadu 12/2020
DF2020/279 3083,8 € 14.08.2020 Marius Pedersen, a.s. Zber, preprava a zneškodnenie odpadu 7/2020
DF2020/54 3042,25 € 13.02.2020 Marius Pedersen, a.s. Zber, preprava a zneškodnenie odpadu 1/2020
DFI2020/26 3005,05 € 21.12.2020 REPROGAS s.r.o. Doplnenie verejného osvetlenia - zemné práce
DF2020/253 2670 € 21.07.2020 FORPLAST SYSTEMS s. r. o. Vitríny
DFI2020/2 2481,8 € 10.02.2020 Ing. arch. Marianna Bogyová AABP Zmeny a doplnky č. 8 ÚPN-O - obstarávanie v zmysle
DF2020/443 2116,73 € 18.12.2020 Marius Pedersen, a.s. Zber, preprava a zneškodnenie odpadu 11/2020
DF2020/399 2111,26 € 16.11.2020 Marius Pedersen, a.s. Zber, preprava a zneškodnenie odpadu 10/2020
DF2020/357 2111,26 € 15.10.2020 Marius Pedersen, a.s. Zber, preprava a zneškodnenie odpadu 9/2020
DF2020/316 2111,26 € 14.09.2020 Marius Pedersen, a.s. Zber, preprava a zneškodnenie odpadu 8/2020
DF2020/172 2083,56 € 18.05.2020 Marius Pedersen, a.s. Zber, preprava a zneškodnenie odpadu 4/2020
DF2020/247 2055,86 € 13.07.2020 Marius Pedersen, a.s. Zber, preprava a zneškodnenie odpadu 6/2020
DF2020/211 2055,86 € 10.06.2020 Marius Pedersen, a.s. Zber, preprava a zneškodnenie odpadu 5/2020
DF2020/469 2032,37 € 31.12.2020 innogy Slovensko s.r.o. Odber plynu - vyúčtovanie
DF2020/78 2028,17 € 16.03.2020 Marius Pedersen, a.s. Zber, preprava a zneškodnenie odpadu 2/2020
DF2020/139 2028,17 € 17.04.2020 Marius Pedersen, a.s. Zber, preprava a zneškodnenie odpadu 3/2020
DF2020/273 1982,49 € 10.08.2020 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. - skratka K.O.S., s.r.o. Zber, preprava a zneškodnenie odpadu - zmesový
DFI2020/18 1927,64 € 07.10.2020 Durdík Dušan DD Rozšírenie verejného osvetlenia - Kočovce
DFI2020/7 1865,04 € 30.04.2020 Ing. arch. Bohuslav Pernecký - AABP Zmeny a doplnky č. 8 ÚPN-O - čistopis
DF2020/148 1835,1 € 29.04.2020 ESS Slovakia, s. r. o. Montáž kamerového systému, oprava jestvujúceho
DF2020/309 1800 € 07.09.2020 STOLÁRSTVO MARTIŠ Ľubomír OÚ - nábytok do zasadacej miestnosti
DF2020/467 1782,09 € 31.12.2020 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. - skratka K.O.S., s.r.o. Zber, preprava a zneškodnenie odpadu - zmesový
DF2020/164 1769,5 € 07.05.2020 M&M Trans SK, s.r.o. Vývoz VOK, likvidácia stavebného odpadu
DF2020/371 1679,83 € 02.11.2020 Up Slovensko, s. r. o. Stravné lístky
DF2020/398 1664,4 € 16.11.2020 Juraj Zmeko - KOJA TRADE Kalendáre 2021
DF2020/359 1580,45 € 21.10.2020 REGAS, s.r.o. inštalatérske práce pre objekt ZUŠ
DF2020/43 1533,63 € 07.02.2020 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. - skratka K.O.S., s.r.o. Zber, preprava a zneškodnenie odpadu - zmesový
DF2020/411 1464 € 03.12.2020 Tomáš Kubo - CUBO Sčítanie domov a bytov - nákup výpočtovej techniky
DF2020/174 1442 € 19.05.2020 J T B s.r.o., Revízie elektroinštalácií, bleskozvodov, el.
DF2020/385 1440 € 06.11.2020 Ing. Marta Tóthová Overenie účtovnej závierky obce za rok 2019
DF2020/94 1365 € 26.03.2020 ZAAR TRNAVA s.r.o. Vypracovanie dokumentácie Realizačný projekt
DF2020/384 1363,39 € 06.11.2020 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. - skratka K.O.S., s.r.o. Zber, preprava a zneškodnenie odpadu - zmesový
DF2020/420 1356,03 € 07.12.2020 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. - skratka K.O.S., s.r.o. Zber, preprava a zneškodnenie odpadu - zmesový
DF2020/310 1331,83 € 08.09.2020 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. - skratka K.O.S., s.r.o. Zber, preprava a zneškodnenie odpadu - zmesový
DF2020/351 1329,2 € 08.10.2020 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. - skratka K.O.S., s.r.o. Zber, preprava a zneškodnenie odpadu - zmesový
DF2020/168 1323,42 € 12.05.2020 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. - skratka K.O.S., s.r.o. Zber, preprava a zneškodnenie odpadu - zmesový
DF2020/242 1307,11 € 08.07.2020 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. - skratka K.O.S., s.r.o. Zber, preprava a zneškodnenie odpadu - zmesový
DF2020/199 1275,55 € 08.06.2020 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. - skratka K.O.S., s.r.o. Zber, preprava a zneškodnenie odpadu - zmesový
DFI2020/14 1246,11 € 30.07.2020 SPOJ OCEL s.r.o. Premostenie Kálnického potoka B. Vieska (Štvrte)
DF2020/123 1214,53 € 08.04.2020 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. - skratka K.O.S., s.r.o. Zber, preprava a zneškodnenie odpadu - zmesový
DFI2020/21 1207,2 € 30.10.2020 PEMANEX s.r.o. Lávka B. Vieska (Štvrte) - zábradlie
DF2020/401 1155 € 19.11.2020 CBS spol, s.r.o. Knihy - Nové Mesto nad Váhom a okolie z neba
DF2020/169 1125,69 € 12.05.2020 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. - skratka K.O.S., s.r.o. Zber, preprava a zneškodnenie odpadu - objemný
DF2020/422 1103,3 € 07.12.2020 M&M Trans SK, s.r.o. Vývoz VOK, likvidácia stavebného odpadu
DFI2020/1 1102,08 € 10.02.2020 Ing. arch. Bohuslav Pernecký - AABP Zmeny a doplnky č. 8 ÚPN-O - upravený návrh
DF2020/263 1101,89 € 04.08.2020 Mesto Nové Mesto nad Váhom Náklady na stavebný poriadok za 2. štvrťrok 2020
DF2020/68 1050,53 € 06.03.2020 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. - skratka K.O.S., s.r.o. Zber, preprava a zneškodnenie odpadu - zmesový
DF2020/365 1038 € 27.10.2020 Avant s.r.o. Mobilné germicídne žiariče 72 WA
DF2020/70 1000 € 06.03.2020 HATTRICK, s.r.o. TJ - plynové kúrenie
DF2020/215 975,6 € 19.06.2020 DAFFER spol.s.r.o. Štartovacie balíčky pre žiakov 1. ročníka
DF2020/232 973,2 € 06.07.2020 B.L.C. Slovakia, spol. s r.o. Služby v oblasti BOZP, OPP 2. Q/2020, školenia
DF2020/356 972 € 15.10.2020 C E BUILDING s. r. o. Vývoz kompostoviska
DF2020/435 948 € 11.12.2020 BINS s.r.o. 120 L plastové nádoby na kom. odpad
DF2020/353 942 € 12.10.2020 Peter Ščasnovič IGLU-CHLAD DR Rakoľuby - oprava chladiaceho zariadenia
DF2020/446 925,2 € 21.12.2020 B.L.C. Slovakia, spol. s r.o. Služby v oblasti BOZP, OPP 4. Q/2020, školenia
DF2020/12 905,52 € 24.01.2020 ELDAMONT s. r. o. OÚ - údržba elektroinštalácií a osvetlenia
DF2020/307 864 € 07.09.2020 A J Produkty a.s. OÚ - konferenčné stoličky do zasadacej miestnosti
DF2020/16 853,58 € 28.01.2020 VIDLIČKA, s.r.o. FIAT DUCATO - opravy a údržba
DF2020/285 850,33 € 26.08.2020 LIMEX ČR, s.r.o. OÚ - koberec do zasadacej miestnosti
DF2020/331 839,92 € 30.09.2020 Up Slovensko, s. r. o. Stravné lístky
DF2020/315 811,2 € 09.09.2020 PROMAN, s.r.o. Premostenie Kálnického potoka - oceľový rošt
DF2020/445 802,5 € 21.12.2020 KRAIN, s.r.o. Informátor 2/2020
DF2020/284 780 € 25.08.2020 Milan Záhumenský - BISTRO MIMA Deň obce - občerstvenie
DF2020/15 770,35 € 28.01.2020 VIDLIČKA, s.r.o. FIAT DUCATO - oprava
DF2020/102 760 € 02.04.2020 Bademico, s.r.o. Dezinfekcia
DF2020/227 759,58 € 02.07.2020 OVKS SOCHOŇ, s. r. o. 19 BJ - vodné a stočné 1.4. - 30.6.2020
DF2020/460 720,46 € 31.12.2020 OVKS SOCHOŇ, s. r. o. 19 BJ - vodné a stočné 1.10. - 31.12.2020
DF2020/419 707,56 € 07.12.2020 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. - skratka K.O.S., s.r.o. Zber, preprava a zneškodnenie odpadu - objemný
DF2020/11 692,4 € 23.01.2020 ESS Slovakia, s. r. o. Kamerový systém
DF2020/342 691,12 € 05.10.2020 OVKS SOCHOŇ, s. r. o. 19 BJ - vodné a stočné 1.7. - 30.9.2020
DF2020/146 687 € 29.04.2020 Ing. Radovan Stacho - GEOSTA Zameranie MK v Rakoľuboch ku kolaudácii
DF2020/111 684,6 € 02.04.2020 OVKS SOCHOŇ, s. r. o. 19 BJ - vodné a stočné 1.1. - 31.3.2020
DF2020/358 677,53 € 20.10.2020 Mesto Nové Mesto nad Váhom Náklady na stavebný poriadok za 3. štvrťrok 2020
DF2020/442 677,26 € 18.12.2020 PRO-NIK, s.r.o. Pracovné oblečenie, ochranné pracovné prostriedky
DF2020/27 667 € 03.02.2020 Ing. Radovan Stacho - GEOSTA Geodetické zameranie komunikácie s chodníkom
DF2020/255 655 € 22.07.2020 G.V.M.J. s. r. o. Barina - oprava oplotenia a lavičky
DF2020/431 604,55 € 10.12.2020 PEMAL, s.r.o. Cintorín B. Vieska - údržba chodníkov
DF2020/249 601,37 € 16.07.2020 Jozef Šmrhola - OLYMP Erb, štátny znak, vlajky
DF2020/397 600 € 13.11.2020 Ing. Marta Tóthová Overenie konsolidovanej účtovnej závierky a
DFI2020/6 590 € 29.04.2020 Ing. Radovan Stacho - GEOSTA Zameranie pre výstavbu chodníka Beckovská Vieska
DF2020/140 586,97 € 22.04.2020 Mesto Nové Mesto nad Váhom Náklady na stavebný poriadok za 1. štvrťrok 2020
DF2020/150 584 € 04.05.2020 Barbora Suchánková Krajčírske práce - šitie rúšok
DF2020/428 580 € 08.12.2020 G.V.M.J. s. r. o. Cintoríny, ZUŠ - údržba objekov
DF2020/440 577,8 € 16.12.2020 B2B Partner s.r.o. Zásuvková skriňa (lístkovnica) + deliče
DF2020/182 568,5 € 27.05.2020 FEREX, s.r.o. 10 BJ, OÚ - kontajnery na komunálny odpad
DF2020/238 555,8 € 06.07.2020 M&M Trans SK, s.r.o. Vývoz VOK, likvidácia stavebného odpadu
DF2020/64 555,07 € 04.03.2020 MAGNA ENERGIA a.s. Elektrická energia obecné budovy 03/2020
DF2020/415 555,07 € 03.12.2020 MAGNA ENERGIA a.s. Elektrická energia obecné budovy 12/2020
DF2020/372 555,07 € 02.11.2020 MAGNA ENERGIA a.s. Elektrická energia obecné budovy 11/2020
DF2020/339 555,07 € 02.10.2020 MAGNA ENERGIA a.s. Elektrická energia obecné budovy 10/2020
DF2020/294 555,07 € 03.09.2020 MAGNA ENERGIA a.s. Elektrická energia obecné budovy 09/2020
DF2020/258 555,07 € 04.08.2020 MAGNA ENERGIA a.s. Elektrická energia obecné budovy 08/2020
DF2020/25 555,07 € 31.01.2020 MAGNA ENERGIA a.s. Elektrická energia obecné budovy 02/2020
DF2020/236 555,07 € 06.07.2020 MAGNA ENERGIA a.s. Elektrická energia obecné budovy 07/2020
DF2020/2 555,07 € 03.01.2020 MAGNA ENERGIA a.s. Elektrická energia obecné budovy 01/2020
DF2020/190 555,07 € 02.06.2020 MAGNA ENERGIA a.s. Elektrická energia obecné budovy 06/2020
DF2020/154 555,07 € 05.05.2020 MAGNA ENERGIA a.s. Elektrická energia obecné budovy 05/2020
DF2020/105 555,07 € 02.04.2020 MAGNA ENERGIA a.s. Elektrická energia obecné budovy 04/2020
DF2020/304 545,6 € 07.09.2020 M&M Trans SK, s.r.o. Vývoz VOK, likvidácia stavebného odpadu
DF2020/193 544,17 € 03.06.2020 Marcel Petrík - Opravovňa MP CAR Ducato - oprava
DF2020/128 533,4 € 15.04.2020 BOMAT s.r.o. Zneškodnenie nebezpečného odpadu
DF2020/65 525 € 04.03.2020 MAGNA ENERGIA a.s. VO elektrická energia 03/2020
DF2020/416 525 € 03.12.2020 MAGNA ENERGIA a.s. VO elektrická energia 12/2020
DF2020/373 525 € 02.11.2020 MAGNA ENERGIA a.s. VO elektrická energia 11/2020
DF2020/338 525 € 02.10.2020 MAGNA ENERGIA a.s. VO elektrická energia 10/2020
DF2020/295 525 € 03.09.2020 MAGNA ENERGIA a.s. VO elektrická energia 09/2020
DF2020/259 525 € 04.08.2020 MAGNA ENERGIA a.s. VO elektrická energia 08/2020
DF2020/24 525 € 31.01.2020 MAGNA ENERGIA a.s. VO elektrická energia 02/2020
DF2020/237 525 € 06.07.2020 MAGNA ENERGIA a.s. VO elektrická energia 07/2020
DF2020/189 525 € 02.06.2020 MAGNA ENERGIA a.s. VO elektrická energia 06/2020
DF2020/155 525 € 05.05.2020 MAGNA ENERGIA a.s. VO elektrická energia 05/2020
DF2020/104 525 € 02.04.2020 MAGNA ENERGIA a.s. VO elektrická energia 04/2020
DF2020/377 507,42 € 02.11.2020 PLOBERGER-SK, s.r.o. Testovanie - ochranné okuliare, overaly
DF2020/429 500 € 08.12.2020 Ing. Katarína Obuchová - Rhino Služby ŠPO, dokumentácia ochrany pred požiarmi
DF2020/100 500 € 02.04.2020 Anna Čaňová Krajčírstvo Zdravotné rúška 200 ks
DF2020/345 492 € 07.10.2020 BOMAT s.r.o. Zneškodnenie nebezpečného odpadu
DF2020/332 490,8 € 01.10.2020 B.L.C. Slovakia, spol. s r.o. Služby v oblasti BOZP, OPP 3. Q/2020, školenia
DF2020/451 481,68 € 29.12.2020 Tomáš Kubo - CUBO Tonery, ESET
DF2020/427 474 € 08.12.2020 G.V.M.J. s. r. o. 10 BJ - výroba a montáž strešného výlezu
DF2020/276 469,1 € 10.08.2020 M&M Trans SK, s.r.o. Vývoz VOK, likvidácia stavebného odpadu
DF2020/382 465,5 € 04.11.2020 JR-Centrum s.r.o. Testovanie - strava
DF2020/115 450 € 06.04.2020 KRAIN, s.r.o. Informátor 1/2020
DF2020/152 440 € 05.05.2020 G.V.M.J. s. r. o. 9 zastavení na Rak. chodníku - oprava strechy
DF2020/39 411,9 € 06.02.2020 M&M Trans SK, s.r.o. Vývoz VOK, likvidácia stavebného odpadu
DF2020/281 400 € 17.08.2020 Spolok Dychová hudba LIESKOVANÉ Hody B. Vieska - účinkovanie dychovej hudby
DF2020/468 399,01 € 31.12.2020 MAGNA ENERGIA a.s. Elektrická energia obecné budovy - vyúčtovanie
DF2020/98 396 € 31.03.2020 B.L.C. Slovakia, spol. s r.o. Služby v oblasti BOZP, OPP 1. Q/2020
DF2020/352 392,4 € 09.10.2020 M&M Trans SK, s.r.o. Vývoz VOK, likvidácia stavebného odpadu
DF2020/47 391,45 € 11.02.2020 MAGNA ENERGIA a.s. VO elektrická energia 01/2020 - vyúčtovanie
DF2020/159 386,4 € 06.05.2020 REGAS, s.r.o. 10 BJ + MŠ - odstránenie porevíznych závad plynu
DF2020/391 377,5 € 10.11.2020 JR-Centrum s.r.o. Testovanie - strava 2. kolo
DF2020/448 373,76 € 29.12.2020 Up Slovensko, s. r. o. Stravné lístky
DF2020/119 369,1 € 07.04.2020 M&M Trans SK, s.r.o. Vývoz a likvidácia drobného staveb. odpadu
DF2020/296 360,5 € 03.09.2020 Martin Kopún - Plynoterm 10 BJ + MŠ servis a oprava plynových kotlov
DF2020/228 360,23 € 02.07.2020 OVKS SOCHOŇ, s. r. o. 10 BJ - vodné a stočné 1.4. - 30.6.2020
DF2020/28 360 € 03.02.2020 Ing. Radovan Stacho - GEOSTA Polohopisné a výškopisné zameranie budovy ZUŠ
DF2020/141 349,2 € 23.04.2020 PYROSERVIS, a.s. Revízia podzemných a nadzemných hydrantov
DF2020/92 345 € 25.03.2020 Štefan Buček - DALIA Pohrebné služby
DF2020/82 341 € 20.03.2020 Roman Kubo - CUBO Tonery
DF2020/455 340 € 31.12.2020 JUDr. Šimon Cibulka, advokát Právne služby 11, 12/2020
DF2020/426 334,8 € 08.12.2020 HP spol. s r.o. 5 L vedro s vekom
DF2020/3 329,1 € 03.01.2020 MAGNA ENERGIA a.s. VO elektrická energia 01/2020
DF2020/241 325,96 € 08.07.2020 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. - skratka K.O.S., s.r.o. Zber, preprava a zneškodnenie odpadu - objemný
DF2020/84 321,73 € 23.03.2020 REGAS, s.r.o. 10 BJ - revízia plynových a tlakových zariadení
DF2020/461 319,48 € 31.12.2020 OVKS SOCHOŇ, s. r. o. 10 BJ - vodné a stočné 1.10. - 31.12.2020
DF2020/363 316,01 € 23.10.2020 PAPERA s.r.o. Dávkovače mydla, mydlo, zásobníky, papierové
DF2020/178 308,7 € 20.05.2020 Roman Kubo - CUBO Tonery
DF2020/343 308,07 € 05.10.2020 OVKS SOCHOŇ, s. r. o. 10 BJ - vodné a stočné 1.7. - 30.9.2020
DF2020/112 308,07 € 02.04.2020 OVKS SOCHOŇ, s. r. o. 10 BJ - vodné a stočné 1.1. - 31.3.2020
DFI2020/4 300 € 29.04.2020 Ing. Radovan Stacho - GEOSTA Zameranie chodníkov cintorín Kočovce
DF2020/35 300 € 05.02.2020 TENDERnet, s.r.o. Licencia na využívanie softvéru TENDERnet
DF2020/138 300 € 17.04.2020 PYROSERVIS, a.s. Obecné budovy - revízie hasiacich prístrojov a
DF2020/471 297,4 € 31.12.2020 M&M Trans SK, s.r.o. Vývoz VOK
DF2020/392 297,4 € 10.11.2020 M&M Trans SK, s.r.o. Vývoz VOK
DF2020/175 285 € 19.05.2020 Kopún Vladimír - Plynoterm 19 BJ - oprava vykurovacieho systému v kotolni
DF2020/452 283,21 € 31.12.2020 Durdík Dušan DD Oprava verejného osvetlenia
DF2020/470 282,48 € 31.12.2020 MAGNA ENERGIA a.s. VO elektrická energia 12/2020 - vyúčtovanie
DF2020/438 282 € 15.12.2020 Bohuslav Kovařík 10 BJ + ZUŠ servis okien a dverí
DF2020/434 273 € 11.12.2020 Fidelity Trade, s.r.o. Samolepky na nádoby Recykluj s rozumom
DF2020/454 270 € 31.12.2020 Fidelity Trade, s.r.o. Odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu 12/2020
DF2020/408 267,25 € 01.12.2020 Durdík Dušan DD Montáž vianočnej výzdoby, oprava verejného
DF2020/286 265,2 € 26.08.2020 Marcel Petrík - Opravovňa MP CAR Ducato - príprava na STK
DF2020/147 260 € 29.04.2020 Ing. Radovan Stacho - GEOSTA Zameranie umiestnenia novej trafostanice lokalita
DF2020/55 256,32 € 14.02.2020 WEBY GROUP, s.r.o. Balik služieb Profesional - web stránka
DF2020/38 253,2 € 06.02.2020 Durdík Dušan DD Demontáž vianočnej výzdoby, orezávanie stromov
DFI2020/8 251,6 € 30.04.2020 Ing. arch. Marianna Bogyová AABP Zmeny a doplnky č. 8 ÚPN-O - obstarávanie v zmysle
DFI2020/12 250 € 10.07.2020 Ing. Dominik Slušný EL - PROMONT Projektové práce elektro na akcii "Prekládka
DF2020/87 244,93 € 23.03.2020 REGAS, s.r.o. SD Kočovce-revízia plynových a tlakových zariadení
DF2020/405 237,6 € 26.11.2020 Marcel Petrík - Opravovňa MP CAR Ducato, Fabia - prezutie pneumatík, nákup nových
DF2020/334 225 € 01.10.2020 MADE spol. s r.o. Systémová podpora URBIS 1.10.2020 - 31.12.2020
DF2020/225 225 € 01.07.2020 MADE spol. s r.o. Systémová podpora URBIS 1.7.2020 - 30.09.2020
DF2020/393 223,11 € 10.11.2020 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. - skratka K.O.S., s.r.o. Zber, preprava a zneškodnenie odpadu - objemný
DF2020/300 221,7 € 03.09.2020 Martin Kopún - Plynoterm SD Kočovce- ročný servis a údržba plynových kotlov
DF2020/81 216,96 € 20.03.2020 ProGlance s.r.o. Poštové obálky
DF2020/86 212,53 € 23.03.2020 REGAS, s.r.o. Budova ZUŠ - revízia plynových a tlakových
DF2020/85 212,53 € 23.03.2020 REGAS, s.r.o. 19 BJ - revízia plynových a tlakových zariadení
DF2020/192 211,08 € 03.06.2020 Jaroslav Kubinec - Jakub SD Kočovce - stojan na dezinfekciu, dispenzer,
DF2020/462 209,64 € 31.12.2020 Slovak Telekom, a.s. OÚ - mobilné telefóny, internet 12/2020
DF2020/245 204 € 10.07.2020 WEBY GROUP, s.r.o. Aktualizácia softvéru webyportál O2
DF2020/289 200 € 02.09.2020 KJK Consulting s.r.o. Detské ihrisko Barina - verejné obstarávanie na
DF2020/421 199,3 € 07.12.2020 MAGNA ENERGIA a.s. VO elektrická energia 11/2020 - vyúčtovanie
DF2020/439 193,9 € 16.12.2020 TrueOne, s.r.o. Kancelárska stolička
DF2020/436 192,96 € 14.12.2020 ŠTÚDIO TEXO, spol. s r.o. Informačné tabule
DF2020/90 189,73 € 23.03.2020 REGAS, s.r.o. OÚ - revízia plynových a tlakových zariadení
DF2020/449 189,63 € 29.12.2020 Distribučná agentúra AD REM Knihy do obecnej knižnice
DF2020/74 187,7 € 10.03.2020 M&M Trans SK, s.r.o. Vývoz VOK
DF2020/203 187,7 € 09.06.2020 M&M Trans SK, s.r.o. Vývoz VOK
DF2020/116 186 € 06.04.2020 Roman Kubo - CUBO UPS, kábel, servis IT
DF2020/191 184,8 € 03.06.2020 3W Slovakia, s.r.o. Virtuálny cintorín - ročná licencia, zverejňovanie
DF2020/122 184,34 € 08.04.2020 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. - skratka K.O.S., s.r.o. Zber, preprava a zneškodnenie odpadu - objemný
DF2020/320 180 € 16.09.2020 Ľubomír Frťala Premostenie Kálnického potoka - zemné práce
DF2020/221 180 € 25.06.2020 Marcel Petrík - Opravovňa MP CAR Fábia - príprava na STK
DF2020/114 180 € 02.04.2020 Mgr. Tatiana Ridziková - Práca a zdravie Zabezpčenie činností pracovnej zdravotnej služby
DF2020/283 174,53 € 17.08.2020 Distribučná agentúra AD REM ZPOZ - knihy pre prvákov
DF2020/341 174,22 € 05.10.2020 OVKS SOCHOŇ, s. r. o. Vodné a stočné za obecné budovy 1.7.- 30.9.2020
DF2020/314 171,41 € 09.09.2020 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. - skratka K.O.S., s.r.o. Zber, preprava a zneškodnenie odpadu - objemný
DF2020/97 170 € 31.03.2020 JUDr. Šimon Cibulka, advokát Právne služby 03/2020
DF2020/67 170 € 06.03.2020 JUDr. Šimon Cibulka, advokát Právne služby 02/2020
DF2020/46 170 € 10.02.2020 JUDr. Šimon Cibulka, advokát Právne služby 01/2020
DF2020/370 170 € 02.11.2020 JUDr. Šimon Cibulka, advokát Právne služby 10/2020
DF2020/333 170 € 01.10.2020 JUDr. Šimon Cibulka, advokát Právne služby 09/2020
DF2020/290 170 € 03.09.2020 JUDr. Šimon Cibulka, advokát Právne služby 08/2020
DF2020/257 170 € 03.08.2020 JUDr. Šimon Cibulka, advokát Právne služby 07/2020
DF2020/229 170 € 03.07.2020 JUDr. Šimon Cibulka, advokát Právne služby 06/2020
DF2020/184 170 € 02.06.2020 JUDr. Šimon Cibulka, advokát Právne služby 05/2020
DF2020/153 170 € 05.05.2020 JUDr. Šimon Cibulka, advokát Právne služby 04/2020
DF2020/457 169,34 € 31.12.2020 KOVOTYP s.r.o. Sčít. domov - kartotéka
DF2020/135 166,9 € 17.04.2020 I B O s.r.o. Náhradné diely do kosačky
DF2020/56 165 € 24.02.2020 Poradca podnikateľa Verejná správa Slovenskej republiky -ročný prístup
DF2020/437 162,4 € 14.12.2020 Ing. Rastislav Paták CD INTER Ltd. Kancelársky papier
DF2020/246 162,4 € 13.07.2020 Ing. Rastislav Paták CD INTER Ltd. Kancelársky papier
DF2020/9 160,8 € 20.01.2020 Ing. Rastislav Paták CD INTER Ltd. Kancelársky papier
DFI2020/5 160 € 29.04.2020 Ing. Radovan Stacho - GEOSTA Zameranie chodníkov cintorín Rakoľuby
DF2020/36 156,8 € 05.02.2020 Kopún Vladimír - Plynoterm TJ - oprava plynového kotla
DF2020/297 155 € 03.09.2020 Martin Kopún - Plynoterm 19 BJ - servis a oprava plynových kotlov
DF2020/347 152,86 € 07.10.2020 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. - skratka K.O.S., s.r.o. Zber, preprava a zneškodnenie odpadu - objemný
DF2020/387 151,32 € 09.11.2020 MAGNA ENERGIA a.s. VO elektrická energia 10/2020 - vyúčtovanie
DF2020/26 150 € 03.02.2020 Ing. Radovan Stacho - GEOSTA Kontrolné geodetické zameranie chodníka
DF2020/109 150 € 02.04.2020 MADE spol. s r.o. Systémová podpora URBIS 1.4.2020 - 30.06.2020
DF2020/1 150 € 03.01.2020 MADE spol. s r.o. Systémová podpora URBIS 1.1.2020 - 31.03.2020
DF2020/299 149 € 03.09.2020 Martin Kopún - Plynoterm OÚ - ročný servis a údržba plynových kotlov
DF2020/201 147,46 € 09.06.2020 STACHO 1, spol. s r. o. Postrek Kaput green
DF2020/298 142,7 € 03.09.2020 Martin Kopún - Plynoterm ZUŠ - ročný servis a údržba plynových kotlov
DF2020/202 142,5 € 09.06.2020 Kopún Vladimír - Plynoterm MS - oprava TUV v kotolni
DF2020/142 139,2 € 23.04.2020 Jaroslav Kubinec - Jakub Lieh 94 %, dezinfekcia
DF2020/324 138,72 € 24.09.2020 Durdík Dušan DD Oprava verejného osvetlenia
DF2020/274 134,32 € 10.08.2020 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. - skratka K.O.S., s.r.o. Zber, preprava a zneškodnenie odpadu - objemný
DF2020/459 134,02 € 31.12.2020 OVKS SOCHOŇ, s. r. o. Vodné a stočné za obecné budovy 1.10.- 31.12.2020
DF2020/264 132,46 € 06.08.2020 Slovak Telekom, a.s. OÚ - mobilné telefóny, internet 07/2020
DFI2020/28 130 € 31.12.2020 archLine, s.r.o. PZ Kočovce - prípojka vody
DF2020/176 129,62 € 19.05.2020 Distribučná agentúra AD REM Knihy do obecnej knižnice
DF2020/360 129 € 21.10.2020 Wolters Kluwer s.r.o. Účto. ROPO A OBCÍ - predplatné 2021
DF2020/287 127,34 € 27.08.2020 KNIHY PRE KAŽDÉHO s. r. o. ZPOZ - knihy
DF2020/400 127,22 € 19.11.2020 Distribučná agentúra AD REM Knihy do obecnej knižnice
DF2020/425 126,05 € 08.12.2020 Slovak Telekom, a.s. OÚ - mobilné telefóny, internet 11/2020
DF2020/195 126 € 05.06.2020 Marcel Petrík - Opravovňa MP CAR Fabia - oprava
DF2020/163 126 € 07.05.2020 Roman Čuvala-ELINT Plošina - orezávanie stromov
DF2020/40 124,94 € 06.02.2020 Slovak Telekom, a.s. OÚ - mobilné telefóny, internet 1/2020
DF2020/423 121,99 € 07.12.2020 Internet Mall Slovakia, s.r.o. Reprobox JBL charge4BLK
DF2020/60 121,8 € 04.03.2020 ERES property, s.r.o. Správa 10 BJ a 19 BJ 2/2020
DF2020/441 121,8 € 16.12.2020 ERES property, s.r.o. Správa 10 BJ a 19 BJ 12/2020
DF2020/417 121,8 € 04.12.2020 ERES property, s.r.o. Správa 10 BJ a 19 BJ 11/2020
DF2020/390 121,8 € 10.11.2020 ERES property, s.r.o. Správa 10 BJ a 19 BJ 10/2020
DF2020/340 121,8 € 05.10.2020 ERES property, s.r.o. Správa 10 BJ a 19 BJ 9/2020
DF2020/302 121,8 € 04.09.2020 ERES property, s.r.o. Správa 10 BJ a 19 BJ 8/2020
DF2020/266 121,8 € 06.08.2020 ERES property, s.r.o. Správa 10 BJ a 19 BJ 7/2020
DF2020/230 121,8 € 06.07.2020 ERES property, s.r.o. Správa 10 BJ a 19 BJ 6/2020
DF2020/20 121,8 € 30.01.2020 ERES property, s.r.o. Správa 10 BJ a 19 BJ 1/2020
DF2020/194 121,8 € 05.06.2020 ERES property, s.r.o. Správa 10 BJ a 19 BJ 5/2020
DF2020/151 121,8 € 04.05.2020 ERES property, s.r.o. Správa 10 BJ a 19 BJ 4/2020
DF2020/131 121,8 € 15.04.2020 ERES property, s.r.o. Správa 10 BJ a 19 BJ 3/2020
DF2020/277 120,84 € 11.08.2020 ESS Slovakia, s. r. o. OÚ - oprava a nastavenie alarmového systému
DFI2020/9 120 € 14.05.2020 SPP - distribúcia, a.s. Poplatok za vyjadrenie - rekonštrukcia MK
DFI2020/29 120 € 31.12.2020 SPP - distribúcia, a.s. VO doplnenie - poplatok za vyjadrenie
DFI2020/22 120 € 03.11.2020 SPP - distribúcia, a.s. PZ Kočovce - poplatok za vyjadrenie
DFI2020/16 120 € 05.08.2020 CHLEBÍKTRANSPORT Pavol Chlebík, s.r.o. Premostenie Kálnického potoka B. Vieska (Štvrte)
DF2020/216 119,88 € 22.06.2020 Roman Kubo - CUBO Softvér NOD32, servis VP
DF2020/162 117,54 € 07.05.2020 Slovak Telekom, a.s. OÚ - mobilné telefóny, internet 04/2020
DF2020/121 117,54 € 08.04.2020 Slovak Telekom, a.s. OÚ - mobilné telefóny, internet 3/2020
DF2020/160 116,4 € 06.05.2020 REGAS, s.r.o. TJ - odstránenie porevíznych závad plynu
DF2020/103 115,25 € 02.04.2020 PAPERA s.r.o. Kanc. potreby, čistiace prostriedky, dávkovač
DFI2020/17 115,2 € 05.10.2020 Trial s.r.o. Betón
DFI2020/13 115,2 € 29.07.2020 HARGAŠ s.r.o. Premostenie Kálnického potoka B. Vieska (Štvrte)
DF2020/79 114 € 18.03.2020 TOPSET Solutions s. r. o. Aktualizácia programu Kataster
DF2020/386 111,36 € 06.11.2020 Slovak Telekom, a.s. OÚ - mobilné telefóny, internet 10/2020
DF2020/349 111,16 € 08.10.2020 Slovak Telekom, a.s. OÚ - mobilné telefóny, internet 09/2020
DF2020/312 111,16 € 09.09.2020 Slovak Telekom, a.s. OÚ - mobilné telefóny, internet 08/2020
DF2020/149 111 € 28.04.2020 Martina Sýkorová 19 BJ - rozpočítanie nákladov UK na telesá a byty
DF2020/223 110 € 30.06.2020 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Rak. chodník - prenájom pozemkov
DF2020/18 110 € 30.01.2020 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Rak. chodník - prenájom pozemkov
DF2020/432 109,63 € 10.12.2020 Durdík Dušan DD Montáž vianočnej výzdoby
DF2020/19 108 € 30.01.2020 C E BUILDING s. r. o. Odvoz a likvidácia kompostoviska
DF2020/244 107,7 € 09.07.2020 Slovak Telekom, a.s. OÚ - mobilné telefóny, internet 06/2020
DF2020/145 107,44 € 28.04.2020 Dr.Max 100 s.r.o. Teplomer, náplaste
DF2020/204 106,8 € 10.06.2020 Slovak Telekom, a.s. OÚ - mobilné telefóny, internet 05/2020
DF2020/127 106,16 € 09.04.2020 VIVACO-SK, s. r. o. Čistiaci gél na ruky dezinfekčný
DF2020/450 105,48 € 29.12.2020 Tomáš Kubo - CUBO Toner, zdroj Fortron
DF2020/72 103,64 € 09.03.2020 Slovak Telekom, a.s. OÚ - mobilné telefóny, internet 2/2020
DF2020/144 103,6 € 28.04.2020 Martina Sýkorová 10 BJ - rozpočítanie nákladov UK na telesá a byty
DF2020/91 101,39 € 23.03.2020 REGAS, s.r.o. TJ - revízia plynových a tlakových zariadení
DF2020/77 100,56 € 16.03.2020 Centrum polygrafických služieb Evidencia obyvateľov - tlačivá
DF2020/95 98,94 € 26.03.2020 Marián Šupa Olejový filter, mazadlá
DF2020/132 98,9 € 15.04.2020 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. Rúška na tvár
DF2020/407 97,86 € 27.11.2020 Západoslovenská distribučná, a. s. Pripojenie PZ Kočovce
DF2020/125 96,05 € 08.04.2020 STOKLASA TEXTILNÍ GALANTERIE S.R.O. Stavanie mája - stuhy
DF2020/366 95,36 € 27.10.2020 Durdík Dušan DD Oprava verejného osvetlenia
DF2020/404 95 € 25.11.2020 Wolters Kluwer s.r.o. Právo pre ROPO A OBCE - predplatné 2021
DF2020/69 93,63 € 06.03.2020 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. - skratka K.O.S., s.r.o. Zber, preprava a zneškodnenie odpadu - objemný
DF2020/75 93,47 € 10.03.2020 MAGNA ENERGIA a.s. VO elektrická energia 02/2020 - vyúčtovanie
DF2020/200 92,17 € 08.06.2020 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. - skratka K.O.S., s.r.o. Zber, preprava a zneškodnenie odpadu - objemný
DF2020/53 91,2 € 12.02.2020 Ladislav Markech - KOMINÁRSTVO Obecné budovy - čistenie a kontrola komínových
DF2020/268 91,2 € 07.08.2020 Ladislav Markech - KOMINÁRSTVO Obecné budovy - čistenie a kontrola komínových
DF2020/89 91,04 € 23.03.2020 REGAS, s.r.o. SK B. Vieska - revízia plynových a tlakových zar.
DF2020/88 91,04 € 23.03.2020 REGAS, s.r.o. SK Rakoľuby - revízia plynových a tlakových zar.
DF2020/466 91,04 € 31.12.2020 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. - skratka K.O.S., s.r.o. Zber, preprava a zneškodnenie odpadu - objemný
DF2020/137 90,78 € 17.04.2020 PYROSERVIS, a.s. 10 BJ kontrola hasiacich prístrojov a hadicových
DF2020/226 90,62 € 02.07.2020 OVKS SOCHOŇ, s. r. o. Vodné a stočné za obecné budovy 1.4.- 30.6.2020
DF2020/10 89 € 22.01.2020 Wolters Kluwer s.r.o. Právo pre ROPO A OBCE - predplatné 2020
DF2020/395 88,91 € 11.11.2020 Slovanet, a.s. OÚ, ZUŠ - telefóny (pevné linky) 10/2020
DF2020/248 88,76 € 14.07.2020 Slovanet, a.s. OÚ, ZUŠ - telefóny (pevné linky) 06/2020
DF2020/323 87,6 € 23.09.2020 REGAS, s.r.o. 19 BJ - výmena plynovej hadice k sporáku,
DF2020/396 87 € 13.11.2020 Ing. Zsolt Marczibál - CONNECT Tlačivá - priznanie k DzN, list evidencie súp.
DF2020/117 86,45 € 06.04.2020 Miroslav Berecký ml. Antibakteriálny gél na ruky
DF2020/80 86,4 € 20.03.2020 securion, s.r.o. Služba zverejnenie.sk
DF2020/133 86,28 € 15.04.2020 Slovanet, a.s. OÚ, ZUŠ - telefóny (pevné linky) 03/2020
DF2020/272 86,12 € 10.08.2020 Slovanet, a.s. OÚ, ZUŠ - telefóny (pevné linky) 07/2020
DF2020/73 84,76 € 10.03.2020 Slovanet, a.s. OÚ, ZUŠ - telefóny (pevné linky) 03/2020
DF2020/213 84,35 € 11.06.2020 Slovanet, a.s. OÚ, ZUŠ - telefóny (pevné linky) 05/2020
DF2020/50 83,65 € 11.02.2020 Slovanet, a.s. OÚ, ZUŠ - telefóny (pevné linky) 02/2020
DF2020/433 83 € 11.12.2020 Slovanet, a.s. OÚ, ZUŠ - telefóny (pevné linky) 11/2020
DF2020/167 82,55 € 12.05.2020 Slovanet, a.s. OÚ, ZUŠ - telefóny (pevné linky) 04/2020
DF2020/110 82,42 € 02.04.2020 OVKS SOCHOŇ, s. r. o. Vodné a stočné za obecné budovy 1.1.- 31.3.2020
DF2020/275 82,24 € 10.08.2020 Marius Pedersen, a.s. Preprava kontajnerov
DF2020/378 82,08 € 02.11.2020 PLOBERGER-SK, s.r.o. Testovanie - dezinfekcia postreková
DF2020/222 81 € 26.06.2020 Sezako Trnava s.r.o. Odsatie a vyčistenie trativodu, vyčistenie
DF2020/44 79,8 € 07.02.2020 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. - skratka K.O.S., s.r.o. Zber, preprava a zneškodnenie odpadu - objemný
DF2020/130 79,04 € 15.04.2020 Marius Pedersen, a.s. Preprava kontajnerov
DF2020/317 77,74 € 14.09.2020 Slovanet, a.s. OÚ, ZUŠ - telefóny (pevné linky) 08/2020
DF2020/464 73,94 € 31.12.2020 MAGNA ENERGIA a.s. BYTY - 19BJ - Elekt. energia - vyúčtovanie
DF2020/8 72 € 13.01.2020 Slovanet, a.s. OÚ - telefóny (pevné linky) 1/2020
DF2020/444 72 € 18.12.2020 JR-Centrum s.r.o. Mikroregión - strava
DF2020/403 72 € 23.11.2020 JOHNNY SERVIS s.r.o. Testovanie COVID 19 - prenájom mobilného WC
DF2020/355 72 € 13.10.2020 Slovanet, a.s. OÚ, ZUŠ - telefóny (pevné linky) 09/2020
DF2020/282 71,7 € 17.08.2020 Marián Šupa Olejový filter, mazadlá
DF2020/17 70 € 28.01.2020 ÚTULOK NÁDEJ pre opustených psíkov Prevzatie túlavého psíka
DF2020/134 68,87 € 16.04.2020 Slovenská pošta, a.s. Poštové peňažné poukazy
DF2020/183 66,28 € 29.05.2020 Marius Pedersen, a.s. Preprava kontajnerov
DF2020/224 66 € 30.06.2020 PORADCA s.r.o. Mesačník Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále
DF2020/250 63,48 € 17.07.2020 Alza.sk s.r.o. Čítačky kariet AXAGON CRE-SM2 Smart card &SD
DF2020/49 61,48 € 11.02.2020 THS Kežmarok, s.r.o. Odvápňovač, filtre (kávovar)
DF2020/383 61,2 € 04.11.2020 DEXIS SLOVAKIA s.r.o. Testovanie - respirátory
DF2020/368 61,2 € 28.10.2020 DEXIS SLOVAKIA s.r.o. Respirátory
DF2020/367 61 € 28.10.2020 DaT - Design and Technology s.r.o. Ochranné štíty
DF2020/463 60,6 € 31.12.2020 MAGNA ENERGIA a.s. BYTY - 19BJ - Elekt. energia - vyúčtovanie
DF2020/179 60 € 26.05.2020 Roman Kubo - CUBO Servisné práce VP
DF2020/173 60 € 18.05.2020 Prima banka Slovensko, a.s. Poplatok za poskytnutie informácie audítorovi
DF2020/76 58,8 € 10.03.2020 EuroTRADING s.r.o. Výkon zodpovednej osoby (GDPR) 3/2020
DF2020/57 58,8 € 25.02.2020 CROMATOP, s.r.o. Fašiangy - občerstvenie
DF2020/418 58,8 € 04.12.2020 EuroTRADING s.r.o. Výkon zodpovednej osoby (GDPR) 12/2020
DF2020/41 58,8 € 06.02.2020 EuroTRADING s.r.o. Výkon zodpovednej osoby (GDPR) 2/2020
DF2020/4 58,8 € 09.01.2020 EuroTRADING s.r.o. Výkon zodpovednej osoby (GDPR) 1/2020
DF2020/388 58,8 € 10.11.2020 EuroTRADING s.r.o. Výkon zodpovednej osoby (GDPR) 11/2020
DF2020/344 58,8 € 06.10.2020 EuroTRADING s.r.o. Výkon zodpovednej osoby (GDPR) 10/2020
DF2020/303 58,8 € 04.09.2020 EuroTRADING s.r.o. Výkon zodpovednej osoby (GDPR) 9/2020
DF2020/265 58,8 € 06.08.2020 EuroTRADING s.r.o. Výkon zodpovednej osoby (GDPR) 8/2020
DF2020/239 58,8 € 06.07.2020 EuroTRADING s.r.o. Výkon zodpovednej osoby (GDPR) 7/2020
DF2020/23 58,8 € 31.01.2020 PSDOMOV s.r.o. Publikácia Čo má vedieť mzdová účtovníčka
DF2020/198 58,8 € 05.06.2020 EuroTRADING s.r.o. Výkon zodpovednej osoby (GDPR) 6/2020
DF2020/161 58,8 € 07.05.2020 EuroTRADING s.r.o. Výkon zodpovednej osoby (GDPR) 5/2020
DF2020/120 58,8 € 07.04.2020 EuroTRADING s.r.o. Výkon zodpovednej osoby (GDPR) 4/2020
DF2020/212 57,6 € 10.06.2020 SH systém, spol. s r.o. Služba zverejnene.sk
DF2020/301 57 € 03.09.2020 Martin Kopún - Plynoterm Budova TJ - ročný servis a údržba plynových kotlov
DF2020/252 54,43 € 20.07.2020 STACHO 1, spol. s r. o. Tieniacia sieť 160 MEDIUMtex 90 %
DF2020/364 54 € 26.10.2020 MURAT s.r.o. Germicídna lampa
DF2020/218 52,66 € 23.06.2020 CROMATOP, s.r.o. Hody Rakoľuby - občerstvenie
DF2020/214 52,06 € 12.06.2020 Distribučná agentúra AD REM Knihy do obecnej knižnice
DF2020/48 51,6 € 11.02.2020 TELEFAX s. r. o. Oprava telefónnej ústredne
DF2020/71 50 € 06.03.2020 Ing. Elena Trnková Znalecký posudok
DF2020/83 49,39 € 23.03.2020 Trial s.r.o. Voľby do NR SR - polystyrén
DF2020/45 49,2 € 10.02.2020 Signo, s. r. o. Zástava SR
DF2020/113 48,87 € 02.04.2020 Pracovné odevy ZIKO s.r.o. Ochranné štíty s prilbou
DF2020/402 48,48 € 20.11.2020 Marcel Petrík - Opravovňa MP CAR Ducato - výmena poškodeného zadného svetla
DF2020/129 48,04 € 15.04.2020 MAGNA ENERGIA a.s. VO elektrická energia 03/2020 - vyúčtovanie
DF2020/136 45,66 € 17.04.2020 PYROSERVIS, a.s. 19 BJ kontrola hasiacich prístrojov a hadicových
DF2020/99 45,6 € 31.03.2020 SETCOM s.r.o. Dezinfekčné gély
DF2020/52 45,6 € 12.02.2020 Ladislav Markech - KOMINÁRSTVO 10 BJ - čistenie komínových telies
DF2020/269 45,6 € 07.08.2020 Ladislav Markech - KOMINÁRSTVO 10 BJ - čistenie komínových telies
DF2020/406 45 € 27.11.2020 MADE spol. s r.o. Školenie k informačnému systému URBIS
DF2020/381 45 € 04.11.2020 MADE spol. s r.o. Školenie k informačnému systému URBIS
DF2020/369 42,96 € 30.10.2020 Jaroslav Kubinec - Jakub Testovanie - dezinfekcia
DF2020/118 42,72 € 07.04.2020 Trial s.r.o. Betón, rezný kotúč
DF2020/217 42,36 € 22.06.2020 Dunajnet s. r. o. Vileda Ultramat, handričky
DF2020/62 42,16 € 04.03.2020 MAGNA ENERGIA a.s. 19 BJ - el. energia 03/2020
DF2020/6 42,16 € 10.01.2020 MAGNA ENERGIA a.s. 19 BJ - el. energia 01/2020
DF2020/413 42,16 € 03.12.2020 MAGNA ENERGIA a.s. 19 BJ - el. energia 12/2020
DF2020/375 42,16 € 02.11.2020 MAGNA ENERGIA a.s. 19 BJ - el. energia 11/2020
DF2020/336 42,16 € 02.10.2020 MAGNA ENERGIA a.s. 19 BJ - el. energia 10/2020
DF2020/30 42,16 € 03.02.2020 MAGNA ENERGIA a.s. 19 BJ - el. energia 02/2020
DF2020/292 42,16 € 03.09.2020 MAGNA ENERGIA a.s. 19 BJ - el. energia 09/2020
DF2020/261 42,16 € 04.08.2020 MAGNA ENERGIA a.s. 19 BJ - el. energia 08/2020
DF2020/234 42,16 € 06.07.2020 MAGNA ENERGIA a.s. 19 BJ - el. energia 07/2020
DF2020/187 42,16 € 02.06.2020 MAGNA ENERGIA a.s. 19 BJ - el. energia 06/2020
DF2020/157 42,16 € 05.05.2020 MAGNA ENERGIA a.s. 19 BJ - el. energia 05/2020
DF2020/107 42,16 € 02.04.2020 MAGNA ENERGIA a.s. 19 BJ - el. energia 04/2020
DF2020/321 42 € 17.09.2020 REPRE, s.r.o. Rúška trojvrstvové
DF2020/210 42 € 10.06.2020 EXEKÚTORSKÝ ÚRAD BRATISLAVA Exekučné náklady
DF2020/209 42 € 10.06.2020 EXEKÚTORSKÝ ÚRAD BRATISLAVA Exekučné náklady
DF2020/208 42 € 10.06.2020 EXEKÚTORSKÝ ÚRAD BRATISLAVA Exekučné náklady
DF2020/207 42 € 10.06.2020 EXEKÚTORSKÝ ÚRAD BRATISLAVA Exekučné náklady
DF2020/206 42 € 10.06.2020 EXEKÚTORSKÝ ÚRAD BRATISLAVA Exekučné náklady
DF2020/196 42 € 05.06.2020 EXEKÚTORSKÝ ÚRAD BRATISLAVA Exekučné náklady
DF2020/14 41,8 € 27.01.2020 EMBA Trade, spol. s r.o. OÚ - archívne škatule, spisové dosky
DF2020/308 38,4 € 07.09.2020 Trial s.r.o. Betón
DF2020/101 38,4 € 02.04.2020 SLOVGRAM Odmena podľa Autorského zákona - verej. rozhlas
DF2020/473 38,23 € 31.12.2020 MAGNA ENERGIA a.s. Sirény - el. energia - vyúčtovanie
DF2020/447 37,25 € 21.12.2020 Slovenská pošta, a.s. Predplatné Život
DF2020/251 36,14 € 17.07.2020 Slovenská pošta, a.s. Predplatné Život
DF2020/166 36 € 11.05.2020 PORADCA s.r.o. Poradca 2021, Zákony 2021
DF2020/13 35 € 24.01.2020 Disig, a.s. Čipová karta ATOS CardOS V4.4
DF2020/280 33,77 € 17.08.2020 CROMATOP, s.r.o. Hody B. Vieska - občerstvenie
DF2020/306 33,6 € 07.09.2020 PORADCA s.r.o. Poradca - aktualizácie 2021 - úplné znenia
DF2020/93 33 € 26.03.2020 Jaroslav Kubinec - Jakub Lieh 94 %
DF2020/59 33 € 04.03.2020 Regionálne združenie miest a obcí Stred.Považia Publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve od
DF2020/21 30 € 30.01.2020 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. Seminár Ročné zúčtovanie dane za rok 2019
DF2020/430 28,15 € 09.12.2020 Panta Rhei, s.r.o. Vianočné CD
DF2020/51 27,6 € 12.02.2020 Ladislav Markech - KOMINÁRSTVO 19 BJ - čistenie komínových telies
DF2020/270 27,6 € 07.08.2020 Ladislav Markech - KOMINÁRSTVO 19 BJ - čistenie komínových telies
DF2020/231 26,69 € 06.07.2020 V.J.K. GUMKÁČI s.r.o. Rohože
DF2020/288 26,4 € 28.08.2020 Poradca podnikateľa Finančný spravodajca 2021
DF2020/63 26,24 € 04.03.2020 MAGNA ENERGIA a.s. 19 BJ - el. energia 03/2020
DF2020/5 26,24 € 10.01.2020 MAGNA ENERGIA a.s. 19 BJ - el. energia 01/2020
DF2020/412 26,24 € 03.12.2020 MAGNA ENERGIA a.s. 19 BJ - el. energia 12/2020
DF2020/374 26,24 € 02.11.2020 MAGNA ENERGIA a.s. 19 BJ - el. energia 11/2020
DF2020/335 26,24 € 02.10.2020 MAGNA ENERGIA a.s. 19 BJ - el. energia 10/2020
DF2020/293 26,24 € 03.09.2020 MAGNA ENERGIA a.s. 19 BJ - el. energia 09/2020
DF2020/29 26,24 € 03.02.2020 MAGNA ENERGIA a.s. 19 BJ - el. energia 02/2020
DF2020/262 26,24 € 04.08.2020 MAGNA ENERGIA a.s. 19 BJ - el. energia 08/2020
DF2020/235 26,24 € 06.07.2020 MAGNA ENERGIA a.s. 19 BJ - el. energia 07/2020
DF2020/188 26,24 € 02.06.2020 MAGNA ENERGIA a.s. 19 BJ - el. energia 06/2020
DF2020/158 26,24 € 05.05.2020 MAGNA ENERGIA a.s. 19 BJ - el. energia 05/2020
DF2020/108 26,24 € 02.04.2020 MAGNA ENERGIA a.s. 19 BJ - el. energia 04/2020
DF2020/171 25,56 € 18.05.2020 Ing. Beáta Verčimáková, CSc. - PeWaS DR B. Vieska - svietniky
DF2020/456 24 € 31.12.2020 SPP - distribúcia, a.s. Poplatok za vyjadrenie - presun trafostanice
DFI2020/15 23,96 € 04.08.2020 SPOJ OCEL s.r.o. Premostenie Kálnického potoka B. Vieska (Štvrte)
DF2020/409 22,3 € 01.12.2020 FaxCopy a.s. Smetné koše
DF2020/32 21,18 € 04.02.2020 WEBY GROUP, s.r.o. Prevádzkový poplatok za domému kocovce.sk
DF2020/350 17,53 € 08.10.2020 MAGNA ENERGIA a.s. VO elektrická energia 09/2020 - vyúčtovanie
DF2020/362 16 € 22.10.2020 TN REAL, s.r.o. 19 BJ - deratizácia spoločných priestorov
DF2020/361 16 € 22.10.2020 TN REAL, s.r.o. 10 BJ - deratizácia spoločných priestorov
DF2020/181 16 € 27.05.2020 TN REAL, s.r.o. 19 BJ - deratizácia spoločných priestorov
DF2020/180 16 € 27.05.2020 TN REAL, s.r.o. 10 BJ - deratizácia spoločných priestorov
DF2020/42 14,28 € 07.02.2020 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Poplatok SOZA - rozhlas
DF2020/126 14,16 € 09.04.2020 PAPERA s.r.o. Čistiace prostriedky
DF2020/354 13,55 € 13.10.2020 Slovanet, a.s. OÚ, ZUŠ - telefóny (pevné linky) 09/2020
DF2020/7 12,44 € 10.01.2020 MAGNA ENERGIA a.s. 10 BJ - el. energia 01/2020
DF2020/61 12,44 € 04.03.2020 MAGNA ENERGIA a.s. 10 BJ - el. energia 03/2020
DF2020/414 12,44 € 03.12.2020 MAGNA ENERGIA a.s. 10 BJ - el. energia 12/2020
DF2020/376 12,44 € 02.11.2020 MAGNA ENERGIA a.s. 10 BJ - el. energia 11/2020
DF2020/337 12,44 € 02.10.2020 MAGNA ENERGIA a.s. 10 BJ - el. energia 10/2020
DF2020/31 12,44 € 03.02.2020 MAGNA ENERGIA a.s. 10 BJ - el. energia 02/2020
DF2020/291 12,44 € 03.09.2020 MAGNA ENERGIA a.s. 10 BJ - el. energia 09/2020
DF2020/260 12,44 € 04.08.2020 MAGNA ENERGIA a.s. 10 BJ - el. energia 08/2020
DF2020/233 12,44 € 06.07.2020 MAGNA ENERGIA a.s. 10 BJ - el. energia 07/2020
DF2020/186 12,44 € 02.06.2020 MAGNA ENERGIA a.s. 10 BJ - el. energia 06/2020
DF2020/156 12,44 € 05.05.2020 MAGNA ENERGIA a.s. 10 BJ - el. energia 05/2020
DF2020/106 12,44 € 02.04.2020 MAGNA ENERGIA a.s. 10 BJ - el. energia 04/2020
DF2020/58 12 € 02.03.2020 Roman Kubo - CUBO Servisné práce VP
DF2020/453 11,69 € 31.12.2020 Martinus, s.r.o. Pracovné kalendáre
DF2020/220 11,4 € 24.06.2020 CD Karolko s.r.o. CD Na rozlúčku
DF2020/380 10 € 03.11.2020 MUDr. Lenka Benáková - všeobecný lekár pre dospelých Vypísanie posudku - odkázanosť
DF2020/34 10 € 05.02.2020 MUDr. Lenka Benáková - všeobecný lekár pre dospelých Vypísanie posudku - odkázanosť
DF2020/33 10 € 05.02.2020 MUDr. Lenka Benáková - všeobecný lekár pre dospelých Vypísanie posudku - odkázanosť
DF2020/322 10 € 18.09.2020 MUDr. Lenka Benáková - všeobecný lekár pre dospelých Vypísanie posudku pre sociálne účely
DF2020/319 10 € 16.09.2020 MUDr. Lenka Benáková - všeobecný lekár pre dospelých Vypísanie posudku o zdravotnom stave
DF2020/177 10 € 20.05.2020 MUDr. Lenka Benáková - všeobecný lekár pre dospelých Vypísanie posudku - odkázanosť
DF2020/256 8,84 € 27.07.2020 KLBKO s.r.o. Stuha ripsová trikolora
DF2020/394 8,66 € 11.11.2020 MURAT s.r.o. Žiarovky OÚ, NB
DF2020/472 7,5 € 31.12.2020 Slovanet, a.s. OÚ, ZUŠ - telefóny (pevné linky) 12/2020
DF2020/465 5,06 € 31.12.2020 MAGNA ENERGIA a.s. BYTY - 10BJ - Elekt. energia - vyúčtovanie
DF2020/96 3,3 € 30.03.2020 PORADCA s.r.o. Zákonník práce 2020
DF2020/458 2 € 31.12.2020 O2 Slovakia, s.r.o. OÚ - poplatok za mobilnú sieť - alarm 12/2020
DF2020/424 2 € 08.12.2020 O2 Slovakia, s.r.o. OÚ - poplatok za mobilnú sieť - alarm 11/2020
DF2020/389 2 € 10.11.2020 O2 Slovakia, s.r.o. OÚ - poplatok za mobilnú sieť - alarm 10/2020
DF2020/348 2 € 08.10.2020 O2 Slovakia, s.r.o. OÚ - poplatok za mobilnú sieť - alarm 09/2020
DF2020/311 2 € 09.09.2020 O2 Slovakia, s.r.o. OÚ - poplatok za mobilnú sieť - alarm
DF2020/271 2 € 07.08.2020 O2 Slovakia, s.r.o. OÚ - poplatok za mobilnú sieť - alarm
DF2020/170 -43,69 € 13.05.2020 MAGNA ENERGIA a.s. VO elektrická energia 04/2020 - vyúčtovanie
DF2020/313 -49,95 € 09.09.2020 MAGNA ENERGIA a.s. VO elektrická energia 08/2020 - vyúčtovanie
DF2020/205 -92,79 € 10.06.2020 MAGNA ENERGIA a.s. VO elektrická energia 05/2020 - vyúčtovanie
DF2020/278 -108,44 € 11.08.2020 MAGNA ENERGIA a.s. VO elektrická energia 07/2020 - vyúčtovanie
DF2020/243 -135,45 € 08.07.2020 MAGNA ENERGIA a.s. VO elektrická energia 06/2020 - vyúčtovanie

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 1    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť po stránkach

Rok: