<<Prvá   <Predošlá   1 z 1    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť po stránkach

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2016/4519 255,66 € 30.06.2016 Mária KOCÚROVÁ , RIANA-potraviny, potraviny do ŠJ/06.2016
DF2016/3085 237,38 € 30.06.2016 PKP Bardejov s.r.o. nájom dopr.prostr.
DF2016/3084 166,77 € 30.06.2016 TOPA SPORT,s.r.o. poháre+štítky/súťaže DHZ/BT
DF2016/3081 40 € 30.06.2016 Vasiľ Krochta-KROCHTATOUR preprava BUS/výlet detíMŠ
DF2016/3080 962,29 € 30.06.2016 Obec Hrabovec obedy pre dôchodcov/06.2016
DF2016/3079 291,79 € 30.06.2016 Ľubica Sekulová RTS-Reklama dresy,plagáty,kalendáre,diplomy...
DF2016/3082 4 € 25.06.2016 Slovenská pošta, a.s. zúčt.fa/ADAmko-09./2016-01.2017
DF2016/4518 11,64 € 20.06.2016 SOROKA s.r.o. mäso do ŠJ
DF2016/4517 33,42 € 20.06.2016 SOROKA s.r.o. mäso do ŠJ
DF2016/3078 433 € 10.06.2016 RWE Gas Slovensko, s.r.o. plyn/06.2016
DF2016/3077 119,6 € 10.06.2016 RAKY stav,s.r.o. siete proti hmyzu
DF2016/3073 50,38 € 10.06.2016 Orange Slovensko, a.s., mobil 6.6.-5.7.2016
DF2016/3076 100 € 09.06.2016 Daniel Čupa - BUS TRANS preprava BUS
DF2016/3075 22,8 € 06.06.2016 ESPIK Group s.r.o. zber+vývoz kuchynského odpadu/05.2016
DF2016/3072 47,7 € 06.06.2016 Regionálne združenie ZMOŠariš doúčtovanie/27.snem ZMOS
DF2016/3071 29,34 € 06.06.2016 T-Com, Slovak Telekom, a.s., telefón+internet/05-2016
DF2016/3070 2,66 € 06.06.2016 T-Com, Slovak Telekom, a.s., telefón-MŠ/05.2016
DF2016/3069 908,7 € 03.06.2016 Obec Hrabovec obedy pre dôchodcov/05.2016
DF2016/3088 63,78 € 01.06.2016 MARCEL HARBAĽ-LIVEMONT údržba/verej.osvetl.
DF2016/3083 23,38 € 01.06.2016 PONET press, Mgr. Miron Kantuľak Bardejovské novosti/1.polr.2016
DF2016/3074 387 € 01.06.2016 dobrovolnihasici.sk Stanislav Staš oprava hasič.striekačky/grantDPO
DF2016/3068 203,36 € 01.06.2016 PKP Bardejov s.r.o. prenájom dopr.prostriedkov
DF2016/3067 79,2 € 01.06.2016 SAD Prešov, a.s. prepravné žiakov/05.2016
DF2016/4516 46,52 € 31.05.2016 SOROKA s.r.o. mäso do ŠJ
DF2016/4514 266,29 € 31.05.2016 Mária KOCÚROVÁ , RIANA-potraviny, potraviny do ŠJ/05.2016
DF2016/3066 5 € 26.05.2016 SPP, Slovenský plynárenský priemysel, a.s. upomienka/SPP
DF2016/4515 12,58 € 18.05.2016 SOROKA s.r.o. mäso do ŠJ
DF2016/3065 54,25 € 17.05.2016 Orange Slovensko, a.s., mobil 6.5.-5.6.2016
DF2016/3064 40 € 13.05.2016 Milan Groško - MGP prevádz.pohrebiska/30.4.2015-29.4.2016
DF2016/3063 122,51 € 13.05.2016 MARCEL HARBAĽ-LIVEMONT údržba/miestneho rozhlasu
DF2016/3062 2549,12 € 13.05.2016 Jozef BEDNÁR-VODAX staveb.práce/"Odvodnenie cesty-IBV Komárov"
DF2016/3061 22,8 € 06.05.2016 ESPIK Group s.r.o. zber+vývoz kuchynského odpadu/04.2016
DF2016/3060 795 € 06.05.2016 VSE, Východoslovenská energetika a.s., EE/1.3-31.5.2016/2.Q
DF2016/3059 123 € 06.05.2016 VSE, Východoslovenská energetika a.s., EE/1.3-31.5.2016/MŠ-2.Q
DF2016/3056 75,6 € 03.05.2016 SAD Prešov, a.s. prepravné žiakov/04.2016
DF2016/3055 208 € 03.05.2016 Kniš s.r.o. 13 ks ( paplónik + vankúšik) /MŠ
DF2016/3054 34,33 € 03.05.2016 T-Com, Slovak Telekom, a.s., telefón-MŠ/04.2016
DF2016/3053 32,62 € 03.05.2016 T-Com, Slovak Telekom, a.s., telefón+internet/04-2016
DF2016/3058 117,1 € 02.05.2016 KONEX ELEKTROODBYT elektroinšt.materiál
DF2016/4513 218,59 € 30.04.2016 Mária KOCÚROVÁ , RIANA-potraviny, potraviny do ŠJ/04.2016
DF2016/3057 764,24 € 30.04.2016 Obec Hrabovec obedy pre dôchodcov/04.2016
DF2016/4512 27,49 € 29.04.2016 SOROKA s.r.o. mäso do ŠJ
DF2016/3052 400 € 21.04.2016 JÁN JAŠ elektromontáž.práce: rekonštr.elektrorozvádzačaOU
DF2016/3051 432,53 € 21.04.2016 KONEX ELEKTROODBYT elektroinšt.mater. RE3.1Z+RZS ; vložka
DF2016/4511 26,97 € 15.04.2016 SOROKA s.r.o. mäso do ŠJ
DF2016/3050 48,81 € 13.04.2016 Orange Slovensko, a.s., mobil 6.4.-5.5.2016
DF2016/3049 6,29 € 11.04.2016 VSE, Východoslovenská energetika a.s., úroky z omeškania/VSE
DF2016/3048 22,8 € 07.04.2016 ESPIK Group s.r.o. zber+vývoz kuchynského odpadu/03.2016
DF2016/3045 28,87 € 07.04.2016 T-Com, Slovak Telekom, a.s., telefón+internet/03-2016
DF2016/3044 19,99 € 07.04.2016 T-Com, Slovak Telekom, a.s., telefón-MŠ/03.2016
DF2016/3047 453 € 06.04.2016 SPP, Slovenský plynárenský priemysel, a.s. plyn/04.2016
DF2016/3046 48 € 04.04.2016 Ján Maxin-TERMOPLYN údržba plyn.potrubia a topidla
DF2016/3043 54 € 04.04.2016 SAD Prešov, a.s. prepravné žiakov/03.2016
DF2016/3042 38,5 € 04.04.2016 SLOVGRAM popl.Slovgram/r.2016
DF2016/4510 244,41 € 31.03.2016 Mária KOCÚROVÁ , RIANA-potraviny, potraviny do ŠJ/03.2016
DF2016/4509 9,59 € 31.03.2016 SOROKA s.r.o. mäso do ŠJ
DF2016/3041 652,4 € 31.03.2016 Obec Hrabovec obedy pre dôchodcov/03.2016
DF2016/3038 186 € 29.03.2016 NIS SR, a.s. zúčt.fa/Pečať rozvoja obcí a miest 2015
DF2016/3040 217,74 € 24.03.2016 VVS,Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. vodné/1.Q.2016/OU+MŠ
DF2016/3039 1,8 € 23.03.2016 Orange Slovensko, a.s., MOBIL SamsungGalaxy S5 Neo gold
DF2016/3030-1 10 € 22.03.2016 SPP, Slovenský plynárenský priemysel, a.s. plyn/03.2016-upomienka
DF2016/3037 54 € 21.03.2016 Cloud-IT s.r.o. roč.popl./doménu obeckomarov.sk
DF2016/3036 240 € 21.03.2016 MP Profit, s.r.o. verej.obstaráv."Progr.rozvoja vidieka SR 2014-20
DF2016/4508 23,06 € 18.03.2016 SOROKA s.r.o. mäso do ŠJ
DF2016/3035 35,05 € 15.03.2016 Orange Slovensko, a.s., MOBIL 6.3.-5.4.2016
DF2016/3034 1580 € 14.03.2016 MEDIINVEST, s.r.o. poradenstvo/environm.a ekonom.udržateľnosti
DF2016/3033 100 € 14.03.2016 Ing. Miriama Timková verej.obstaráv."Poraden...enviro.a ekonom.udržateľ
DF2016/3032 72,19 € 08.03.2016 Viera JACENKOVÁ ELKOTECH údržba ver.osvetl./ističe,lišty..
DF2016/3027 19,99 € 07.03.2016 T-Com, Slovak Telekom, a.s., telefón-MŠ/2.-2016
DF2016/3026 29,83 € 07.03.2016 T-Com, Slovak Telekom, a.s., telefón+internet/02-2016
DF2016/3031 22,8 € 03.03.2016 ESPIK Group s.r.o. zber+vývoz kuchynského odpadu/02.2016
DF2016/3030 453 € 03.03.2016 SPP, Slovenský plynárenský priemysel, a.s. plyn/03.2016
DF2016/3025 645 € 03.03.2016 MEDIINVEST, s.r.o. vypracov.-.ŽoNFP
DF2016/3024 54 € 03.03.2016 SAD Prešov, a.s. prepravné žiakov/02.2016
DF2016/3028 97,51 € 02.03.2016 MARCEL HARBAĽ-LIVEMONT údržba/výmena svetiel v MŠ
DF2016/3023 654,73 € 02.03.2016 Obec Hrabovec obedy pre dôchodcov/02.2016
DF2016/4507 226,74 € 29.02.2016 Mária KOCÚROVÁ , RIANA-potraviny, potraviny do ŠJ/01.2016
DF2016/4506 206,5 € 29.02.2016 Mária KOCÚROVÁ , RIANA-potraviny, potraviny do ŠJ/02.2016
DF2016/4505 31,89 € 29.02.2016 SOROKA s.r.o. mäso do ŠJ
DF2016/3022 66 € 25.02.2016 Ing. Pillár Slavomír servis váh/ŠJ
DF2016/3021 144 € 22.02.2016 MATT Bardejov, s.r.o. oválne taniere -120 ks/KSB
DF2016/3020 56,83 € 21.02.2016 RTVS, Rozhlas a televízia Slovenska konces.popl/r.2016-12*4,64 + poštov.1,15
DF2016/4504 26,87 € 16.02.2016 SOROKA s.r.o. mäso do ŠJ
DF2016/3019 225,12 € 15.02.2016 Miroslav Petruška ORIM údržba v MŠ
DF2016/3000-22 -1130,82 € 15.02.2016 VSE, Východoslovenská energetika a.s., EE/1.1-31.12.2015/zúčtov./obec/oprava/dobropis
DF2016/3000-2 -1070 € 15.02.2016 VSE, Východoslovenská energetika a.s., EE/1.1-31.12.2015/zúčtov./obec/oprava/dobropis
DF2016/3018 36,54 € 12.02.2016 Orange Slovensko, a.s., MOBIL 6.2.-5.3.2016
DF2016/3017 1170 € 10.02.2016 VSE, Východoslovenská energetika a.s., EE/1.1-29.2.2016/
DF2016/3016 123 € 10.02.2016 VSE, Východoslovenská energetika a.s., EE/1.1-29.2.2016/MŠ
DF2016/3000-1 1660,03 € 10.02.2016 VSE, Východoslovenská energetika a.s., EE/1.1-31.12.2015/zúčtov./obec/oprava
DF2016/3013 19,99 € 06.02.2016 T-Com, Slovak Telekom, a.s., telefón-MŠ/1.-2016
DF2016/3012 28,87 € 06.02.2016 T-Com, Slovak Telekom, a.s., telefón+internet/1-2016
DF2016/3014 22,8 € 05.02.2016 ESPIK Group s.r.o. zber+vývoz kuchynského odpadu/1.2016
DF2016/3015 453 € 04.02.2016 SPP, Slovenský plynárenský priemysel, a.s. plyn/02.2016
DF2016/3011 505,61 € 02.02.2016 Obec Hrabovec obedy pre dôchodcov/01.2016
DF2016/3010 57,6 € 02.02.2016 SAD Prešov, a.s. prepravné žiakov/1.2016
DF2016/4502 25,53 € 31.01.2016 SOROKA s.r.o. mäso do ŠJ
DF2016/3004 6 € 31.01.2016 Slovenská pošta, a.s. zúčt.fa/ADAmko-02-08.2016
DF2016/3009 350 € 29.01.2016 MEDIINVEST, s.r.o. konzult.ŽoNFP
DF2016/3008 344,66 € 28.01.2016 SOROKA s.r.o. BR.polovica/obec.zabíjačka
DF2016/3007 152,06 € 22.01.2016 Alena Kuklová - stavebniny fólia na klzisko
DF2016/4501 17,74 € 21.01.2016 SOROKA s.r.o. mäso do ŠJ
DF2016/3006 363,14 € 15.01.2016 MARCEL HARBAĽ-LIVEMONT údržba ver.osvetl.
DF2016/3005 35,23 € 15.01.2016 Orange Slovensko, a.s., MOBIL 6.1.-5.2.2016
DF2016/3003 453 € 15.01.2016 SPP, Slovenský plynárenský priemysel, a.s. plyn/01.2016
DF2016/3002 60 € 15.01.2016 Jozef Choma dokument.+úlohyPZS/2.polr.2015
DF2016/3001 210 € 07.01.2016 PD MIER -Dubinné mulčovanie verej.priestr.

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 1    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť po stránkach

Rok: