Obec Krásna Ves Obec Krásna Ves

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 2    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2023/16 40 € 23.01.2023 Regionálne vzdelávacie centrum Košice Školenie:prechod kompetencií na nové staveb. úrady
DF2023/15 67,6 € 23.01.2023 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Príprava a upratanie voleb.miestnosti -referendum
DF2023/14 38,78 € 17.01.2023 Hossa family, s. r. o. Tovar do MŠ Krásna Ves
DF2023/13 292,35 € 17.01.2023 Hossa family, s. r. o. Tovar do MŠ Krásna Ves
DF2023/12 48,8 € 17.01.2023 RZMOSP Členský príspevok na rok 2023
DF2023/9 60 € 16.01.2023 TextilEco, a.s. Umiestnenie kontajnerov na šatstvo na rok 2023
DF2023/11 282 € 16.01.2023 SH systém, spol. s r.o. Správa a údržba tech.a prog.vybavenia 1-3/2023
DF2023/10 486 € 16.01.2023 Miestna akčná skupina mikroregiónu Teplička Členský príspevok na rok 2023
DF2022/310 573,22 € 13.01.2023 Energie2, a.s. Elektrická energia č.145 za 2022
DF2022/309 712,7 € 13.01.2023 Energie2, a.s. Elektrická energia MŠ za 2022
DF2022/308 491,52 € 13.01.2023 Energie2, a.s. Elektrická energia dom smútku za 2022
DF2022/307 288 € 13.01.2023 Advokátska kancelária JUDr. Danica Birošová, s.r.o. Právne služby za mesiac 12/2022
DF2022/306 -1768,25 € 13.01.2023 SPP, a.s. Dodávka zemného plynu 2022
DF2023/8 23 € 11.01.2023 RZMOSP Školenie : DPPO v samospráve za rok 2022
DF2023/7 23 € 11.01.2023 RZMOSP Školenie : Povoľovanie výrubu drevín
DF2023/6 23 € 10.01.2023 RZMOSP Školenie : Nové postupy účtovania od 1.1. 2023
DF2023/5 23 € 10.01.2023 RZMOSP Školenie : Účtovnícto a rozpočt. v obciach 2023
DF2022/305 19 € 07.01.2023 Slovak Telekom, a.s. Poskytovanie verej.služieb-mobilný telefón
DF2023/4 65,22 € 05.01.2023 KONICA MINOLTA spol. s r.o. Nájom fareb.multif.zar. bizhub C257i 2023/1
DF2022/304 67,2 € 05.01.2023 COMTEC s. r. o. Záloha dát Backup Cloud 12/2022

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 2    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: