Obec Krásna Ves Obec Krásna Ves

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 7    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2019/128 104,3 € 04.06.2019 KONICA MINOLTA spol. s r.o. Nájom fareb.multif.zar. bizhub C227 - 2019/6
DF2019/127 900 € 04.06.2019 Ing. Eva Ďuržová Audítorské overenie ročnej IUZ a KUZ za rok 2018
DF2019/126 120 € 03.06.2019 SPP, a.s. Dodávka plynu (OcU,MŠ,TJ) 2019/6
DF2019/125 519,33 € 31.05.2019 EKO HUNKA s.r.o. Vývoz a uloženie komunál. odpadu za 2019/5
DF2019/124 123,12 € 31.05.2019 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Refundácia mzdy ved. ŠJ MŠ 2019/5
DF2019/123 14 € 31.05.2019 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Odber biolog.rozlož.odpad z kuchyne MŠ 2019/5
DF2019/122 336,28 € 31.05.2019 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Dodanie hlavných jedál pre zamestancov a dôchod.
DF2019/121 464,65 € 31.05.2019 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Dodaný tovar pre MŠ Krásna Ves 2019/5
DF2019/120 45,65 € 31.05.2019 MALUNET s.r.o. Učebné pomôcky pre materskú školu
DF2019/119 40,39 € 31.05.2019 Róbert Šiko Dodanie tovaru pre MŠ Krásna Ves za 2019/5
DF2019/118 32,5 € 20.05.2019 ORANGE SLOVENSKO, a.s. Telefón orange 17.5.2019-16.6.2019
DF2019/117 36 € 20.05.2019 RZMOSP Školenie: Čierne stavby v obci
DF2019/116 435 € 20.05.2019 Puterka Marek Zemné práce - výsadba okrasných stromkov
DF2019/115 507 € 20.05.2019 Puterka Marek Zemné práce - nové verejné osvetlenie
DF2019/114 360 € 20.05.2019 Puterka Marek Zemné práce - nová vod.prípojka OcU, KD
DF2019/113 60 € 20.05.2019 TENDERnet, s.r.o. Realizácia zákazky: Kanalizácia a ČOV pre obce
DF2019/112 240 € 20.05.2019 VJ control, s.r.o. Projekčné práce- kamerový systém
DF2019/111 44,39 € 14.05.2019 Róbert Šiko Dodanie tovaru pre MŠ Krásna Ves za 2019/5
DF2019/110 251,77 € 14.05.2019 Energie2, a.s. Vyúčtovanie el. energie KD 2019/4
DF2019/109 78,53 € 14.05.2019 Energie2, a.s. Vyúčtovanie el. energie VO 2019/4

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 7    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: