Obec Krásna Ves Obec Krásna Ves

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 14    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2021/264 63,06 € 09.11.2021 Michal Slovák Sprostredkovanie ver.obstar. na el. energiu
DF2021/263 39,11 € 09.11.2021 Slovak Telekom, a.s. Telefón a internet za obdobie 1.10.-31.10.2021
DF2021/262 45 € 09.11.2021 AGENTÚRA VZDELÁVANIA - AgV s. r. o. Školenie : Občianskoprávne námietky v stav.konaní
DF2021/261 37 € 09.11.2021 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov Školenie : Nový zákon o archívnictve
DF2021/260 58,56 € 03.11.2021 Stavebniny DEK s.r.o. Zníženie energ. náročnosti budovy OcU:
DF2021/259 300 € 02.11.2021 MADE spol. s r.o. Systémová podpora URBIS 1.11.2021-31.10.2022
DF2021/258 36 € 02.11.2021 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. Servisslužba na dávkovač dezinf. týž.44-47/2021
DF2021/257 1010 € 02.11.2021 SPP, a.s. Dodávka plynu za mesiac 2021/11
DF2021/256 714,3 € 31.10.2021 EKO HUNKA s.r.o. Vývoz a uloženie komunálneho odpadu za 2021/10
DF2021/255 499,55 € 31.10.2021 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Dodanie hlavných jedál za mesiac 10/2021
DF2021/254 145,03 € 31.10.2021 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Dodaný tovar pre ŠJ MŠ Krásna Ves za 2021/10
DF2021/253 206,6 € 31.10.2021 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Refund. mzdy vedúcej ŠJ MŠ Krásna Ves za 10/2021
DF2021/252 14 € 31.10.2021 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Odber biolog. rozlož. odpadu v MŠ K.Ves za 10/2021
DF2021/251 631,28 € 29.10.2021 BEGA elektro s.r.o. Materiál : Zníženie energ.náročnosti budovy OcU
DF2021/250 46346,09 € 29.10.2021 CDI - FRIMCOM - JANISTAV s. r. o. "Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného
DF2021/249 1444,41 € 20.10.2021 Spoločný obecný úrad Vyúčtovanie SOcU za 3Q2021,preddavok za 4Q2021
DF2021/248 32,6 € 19.10.2021 ORANGE SLOVENSKO, a.s. Mobilný telefón orange 17.10.2021-16.11.2021
DF2021/247 197,89 € 18.10.2021 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Poistenie Nájomný byt.dom 9bj :9.11.2021-8.11.2022
DF2021/246 20 € 15.10.2021 RZMOSP Školenie:Účtovná závierka obce k 31.12.2021
DF2021/245 20 € 15.10.2021 RZMOSP Školenie: odpadové hospodárstvo obce

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 14    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: