Obec Krásna Ves Obec Krásna Ves

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 6    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2022/114 18,23 € 09.05.2022 Slovak Telekom, a.s. Poskytovanie verej.služieb-mobilný telefón
DF2022/113 51,72 € 09.05.2022 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Poist. didaktickej techniky MŠ 1.6.2022-31.5.2023
DF2022/112 216 € 09.05.2022 Advokátska kancelária JUDr. Danica Birošová, s.r.o. Právne služby za mesiac 4/2022
DF2022/111 152,78 € 06.05.2022 Energie2, a.s. Elektrická energia OcU za 4/2022
DF2022/110 85,08 € 06.05.2022 Energie2, a.s. Elektrická energia VO za 4/2022
DF2022/109 704,41 € 06.05.2022 EKO HUNKA s.r.o. Vývoz a uloženie zmes. komun. odpadu za 2022/4
DF2022/108 738,24 € 06.05.2022 EKO HUNKA s.r.o. Vývoz a uloženie objemného odpadu za 2022/4
DF2022/107 264,89 € 06.05.2022 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Dodaný tovar pre MŠ Krásna Ves za 4/2022
DF2022/106 572,35 € 06.05.2022 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Dodanie hlavných jedál za mesiac 4/2022
DF2022/105 206 € 05.05.2022 SPP, a.s. Dodávka zemného plynu 5/2022
DF2022/104 84,88 € 05.05.2022 KONICA MINOLTA spol. s r.o. Nájom fareb.multifunk. zar. bizhub C227 5/2022
DF2022/103 82,58 € 02.05.2022 Slovak Telekom, a.s. Telefón, mobil, internet za 1.4.-30.4.2022
DF2022/99 206,6 € 30.04.2022 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Refundácia mzdy ved. ŠJ MŠ 4/2022
DF2022/102 69,6 € 30.04.2022 ALCO.SK, s. r. o. Elektronický zab.systém-1/4 odb.prehliadka,skúška
DF2022/101 360 € 30.04.2022 ALCO.SK, s. r. o. Elektronický zab.systém-inštalácia, programovanie
DF2022/100 14 € 30.04.2022 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Odber biolog.rozlož.odpad z kuchyne MŠ Krásna Ves
DF2022/98 195,96 € 29.04.2022 Hossa family, s. r. o. Tovar do ŠJ MŠ 4/2022
DF2022/97 78,6 € 28.04.2022 OKENTĚS Slovakia, s.r.o. Purenit 550MD -izolácia pod hl. dvere na OcU
DF2022/96 20 € 27.04.2022 RZMOSP Školenie- Povinnosť zverejňovať na CUET
DF2022/95 503 € 26.04.2022 Združenie miest a obcí Slovenska Členské IS DCOM 2022

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 6    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: