Obec Krásna Ves Obec Krásna Ves

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 11    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2018/205 1490,36 € 17.08.2018 FLORIAN, s.r.o. Materiálno- tech. vybavenie DHZ
DF2018/204 16,28 € 17.08.2018 Slovak Telekom, a.s. Poskyt.verej.služieb-mob. telefón 8.7-7.8.2018
DF2018/203 457,98 € 15.08.2018 V-Elektra Slovakia, a.s. Dodávka el. energie - vyúčtovanie KD, VO - 2018/7
DF2018/202 103,94 € 15.08.2018 KONICA MINOLTA spol. s r.o. Nájom fareb.multif.zar. bizhub C227 - 2018/8
DF2018/201 59,65 € 15.08.2018 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Poistenie detí v MŠ 11.9.-10.9.2019
DF2018/200 199,16 € 08.08.2018 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Poist.cintor.architektúry a hrobov 7.9.-7.9.2019
DF2018/199 240 € 06.08.2018 CEVO, s. r. o. Projekt rozvádzača VO
DF2018/198 33,59 € 06.08.2018 Slovak Telekom, a.s. Telefón a internet za obdobie 1.7.-31.7.2018
DF2018/197 40,18 € 06.08.2018 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Vodné cintorín 6.9.2017-31.7.2018
DF2018/196 50 € 06.08.2018 LUKÁŠ ONDRIŠKA Vývoz fekálií
DF2018/195 22 € 03.08.2018 SPP, a.s. Dodávka plynu pre MŠ 2018/8
DF2018/194 34 € 03.08.2018 SPP, a.s. Dodávka plynu pre OcU 2018/8
DF2018/193 47 € 03.08.2018 SPP, a.s. Dodávka plynu pre TJ 2018/8
DF2018/192 431,92 € 03.08.2018 VODOSHOP, s.r.o. Korugovaná rúra 600x6000- potok Kopanička
DF2018/191 193,2 € 31.07.2018 E K O T E C spol. s r.o. Kontrola bezpečnosti multif. ihriska
DF2018/190 438,89 € 31.07.2018 EKO HUNKA s.r.o. Vývoz a uloženie objemného odpadu za 2018/7
DF2018/189 393,2 € 31.07.2018 EKO HUNKA s.r.o. Vývoz a uloženie komunál. odpadu za 2018/7
DF2018/188 310,03 € 31.07.2018 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Dodanie stravy pre zamestnancov a dôchodcov
DF2018/187 14 € 31.07.2018 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Odber biologicky rozlož. odpadu z MŠ K.Ves
DF2018/186 123,12 € 31.07.2018 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Refundácia mzdy ved. ŠJ MŠ Krásna Ves 2018/7

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 11    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: