Obec Krásna Ves Obec Krásna Ves

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 10    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2019/182 130,79 € 15.08.2019 SH systém spol. s r.o. Servis a údržba výpoč.tech.a prog.vyb.7-9/2019
DF2019/181 59,65 € 15.08.2019 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Poistenie budovy MŠ od 11.9.2019 do10.9.2020
DF2019/180 1400,98 € 14.08.2019 FLORIAN, s.r.o. Podľa priloženej externej objednávky vyhotovenej
DF2019/177 33,05 € 12.08.2019 KOOPERATIVA Poistenie detí v MŠ 18.10.2019-18.10.2020
DF2019/176 199,16 € 12.08.2019 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Poistenie cintroríns. architektúry a hrobov
DF2019/179 68,17 € 06.08.2019 Energie2, a.s. Vyúčtovanie el. energie VO 2019/7
DF2019/178 250,54 € 06.08.2019 Energie2, a.s. Vyúčtovanie el. energie KD 2019/7
DF2019/175 43,2 € 06.08.2019 Juraj Jánošík - REJA Tričko Krásna Ves
DF2019/174 28,2 € 06.08.2019 Zdenko Malcho - LUKY MZ Magnetky Krásna Ves
DF2019/173 387,73 € 06.08.2019 EKO HUNKA s.r.o. Vývoz a uloženie velkoobj. odpadu za 2019/7
DF2019/172 104,3 € 06.08.2019 KONICA MINOLTA spol. s r.o. Nájom fareb.multif.zar. bizhub C227 - 2019/8
DF2019/171 34,69 € 03.08.2019 Slovak Telekom, a.s. Telefón a internet za obdobie 1.7.-31.07.2019
DF2019/170 31,9 € 02.08.2019 ORANGE SLOVENSKO, a.s. Telefón orange 17.7.2019-16.8.2019
DF2019/169 115 € 01.08.2019 SPP, a.s. Dodávka plynu (OcU,MŠ,TJ) 2019/8
DF2019/168 123,12 € 31.07.2019 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Refundácia mzdy ved. ŠJ MŠ 2019/7
DF2019/167 327,55 € 31.07.2019 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Dodanie hlavných jedál pre zamestancov a dôchod.
DF2019/166 14 € 31.07.2019 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Odber biolog.rozlož.odpad z kuchyne MŠ 2019/7
DF2019/165 289,66 € 24.07.2019 KONICA MINOLTA spol. s r.o. Nájom far.multif.zar.bizhub C227- vyúčt.5-7/2019
DF2019/164 51,9 € 23.07.2019 Poľnohospodárske družstvo Vývoz odpad. vôd - Náj. byt.dom 9bj
DF2019/163 79,5 € 22.07.2019 Firesystem, s. r. o. Na účely zabezpečenia materiálno-technického

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 10    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: