Obec Krásna Ves Obec Krásna Ves

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 15    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2019/285 33,82 € 11.12.2019 Slovak Telekom, a.s. Telefón a internet za obdobie 1.11.-30.11.2019
DF2019/284 222,86 € 11.12.2019 PD Poldužany Zníž. energ. nár. budovy MŠ-prírodné kamenivo
DF2019/283 96,38 € 11.12.2019 KONICA MINOLTA spol. s r.o. Nájom fareb.multif.zar. bizhub C227 - 2019/12
DF2019/282 577,58 € 11.12.2019 EKO HUNKA s.r.o. Vývoz a uloženie komunál. odpadu za 2019/11
DF2019/281 33,33 € 11.12.2019 Róbert Šiko Dodanie tovaru pre MŠ Krásna Ves za 2019/11
DF2019/280 804 € 04.12.2019 SPP, a.s. Dodávka plynu (OcU,MŠ,TJ) 2019/12
DF2019/279 93,6 € 04.12.2019 INPROST s.r.o. Obecné noviny na rok 2020
DF2019/278 649,51 € 04.12.2019 BEGA elektro s.r.o. Materiál: Zníženie energet. náročnosti budovy MŠ
DF2019/277 785,26 € 30.11.2019 HYDROS Bánovce, spol. s r.o. Materiál- Zníženie energ. náročnosti budovy MŠ
DF2019/276 588 € 30.11.2019 Puterka Marek Zemné práce- výkop drenáže pri budove MŠ.
DF2019/275 123,12 € 30.11.2019 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Refundácia mzdy ved. ŠJ MŠ 2019/11
DF2019/274 14 € 30.11.2019 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Odber biolog.rozlož.odpad z kuchyne MŠ 2019/11
DF2019/273 64842,65 € 27.11.2019 Jozef Šimo EKOSTAV Kanalizácia a ČOV pr obce Timoradza a Krásna Ves
DF2019/272 150 € 21.11.2019 Dobrovoľná požiarna ochrana SR Školné na základnú odbornú prípravu preventivárov
DF2019/271 720 € 21.11.2019 FK Real, s.r.o. Zab. inž.činnosti staveb. dozoru -Zníž.energ. nár.
DF2019/270 67131,42 € 19.11.2019 Construction s.r.o. Zhotovenie stavby "Zníženie energetickej náročnost
DF2019/269 31,5 € 19.11.2019 ORANGE SLOVENSKO, a.s. Telefón orange 17.11.2019-16.12.2019
DF2019/268 15,98 € 15.11.2019 Slovak Telekom, a.s. Poskyt.verej.služieb-mob. telefón 8.10.-7.11.2019
DF2019/267 97,93 € 14.11.2019 Energie2, a.s. Vyúčtovanie el. energie VO 2019/10
DF2019/266 492,28 € 14.11.2019 Energie2, a.s. Vyúčtovanie el. energie KD 2019/10

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 15    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: