Obec Krásna Ves Obec Krásna Ves

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 5    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2023/85 19 € 11.04.2023 Slovak Telekom, a.s. Poskytovanie verej.služieb-mobilný telefón
DF2023/84 65,22 € 11.04.2023 KONICA MINOLTA spol. s r.o. Nájom fareb.multif.zar. bizhub C257i 2023/4
DF2023/83 61,2 € 11.04.2023 CMT Group s. r. o. Odvoz odpadu(120l)biol.rozlož.kuchynský odpad 3/23
DF2023/82 238,68 € 06.04.2023 Energie2, a.s. Elektrická energia OcU 3/2023
DF2023/81 150,71 € 06.04.2023 Energie2, a.s. Elektrická energia VO 3/2023
DF2023/80 376 € 06.04.2023 SPP, a.s. Dodávka zemného plynu 4/2023
DF2023/79 90,3 € 06.04.2023 Slovak Telekom, a.s. Telefón, mobil, internet : 1.3.-31.3.2023
DF2023/78 206,6 € 31.03.2023 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Refundácia mzdy ved. ŠJ MŠ 3/2023
DF2023/77 14 € 31.03.2023 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Odber biolog.rozlož.odpad z kuchyne MŠ Krásna Ves
DF2023/76 757,6 € 31.03.2023 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Dodanie hlavných jedál za mesiac 3/2023
DF2023/75 450,84 € 31.03.2023 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Dodanie tovaru pre MŠ Krásna Ves za 3/2023
DF2023/74 884,9 € 31.03.2023 EKO HUNKA s.r.o. Vývoz a uloženie zmes. komun. odpadu za 2023/3
DF2023/73 75,6 € 31.03.2023 COMTEC s. r. o. Záloha dát Backup Cloud za 3/2023
DF2023/72 70,8 € 31.03.2023 KONICA MINOLTA spol. s r.o. fareb.multif.zar.bizhub C257i 2023/3- papier 10bal
DF2023/71 795 € 31.03.2023 RZMOSP Škol.:Profes.rast zamestnancov obcí(1xOcU,2xSOcU)
DF2023/70 183 € 27.03.2023 Peter Sivoň Oprava ver.osvetlenie, výrub invázneho stromu
DF2023/69 30 € 27.03.2023 Anna Margolienová Stavebné rozpočtárske práce
DF2023/68 231,99 € 27.03.2023 Hossa family, s. r. o. Tovar do MŠ Krásna Ves 3/2023
DF2023/67 22,8 € 27.03.2023 SOZA Autorská odmena za licenciu na ver.použ.hudob.diel
DF2023/66 23 € 21.03.2023 RZMOSP Školenie:Sociálna oblasť a samospráva

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 5    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: