Obec Krásna Ves Obec Krásna Ves

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 1    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť po stránkach

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2018/205 1490,36 € 17.08.2018 FLORIAN, s.r.o. Materiálno- tech. vybavenie DHZ
DF2018/204 16,28 € 17.08.2018 Slovak Telekom, a.s. Poskyt.verej.služieb-mob. telefón 8.7-7.8.2018
DF2018/203 457,98 € 15.08.2018 V-Elektra Slovakia, a.s. Dodávka el. energie - vyúčtovanie KD, VO - 2018/7
DF2018/202 103,94 € 15.08.2018 KONICA MINOLTA spol. s r.o. Nájom fareb.multif.zar. bizhub C227 - 2018/8
DF2018/201 59,65 € 15.08.2018 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Poistenie detí v MŠ 11.9.-10.9.2019
DF2018/200 199,16 € 08.08.2018 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Poist.cintor.architektúry a hrobov 7.9.-7.9.2019
DF2018/199 240 € 06.08.2018 CEVO, s. r. o. Projekt rozvádzača VO
DF2018/198 33,59 € 06.08.2018 Slovak Telekom, a.s. Telefón a internet za obdobie 1.7.-31.7.2018
DF2018/197 40,18 € 06.08.2018 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Vodné cintorín 6.9.2017-31.7.2018
DF2018/196 50 € 06.08.2018 LUKÁŠ ONDRIŠKA Vývoz fekálií
DF2018/195 22 € 03.08.2018 SPP, a.s. Dodávka plynu pre MŠ 2018/8
DF2018/194 34 € 03.08.2018 SPP, a.s. Dodávka plynu pre OcU 2018/8
DF2018/193 47 € 03.08.2018 SPP, a.s. Dodávka plynu pre TJ 2018/8
DF2018/192 431,92 € 03.08.2018 VODOSHOP, s.r.o. Korugovaná rúra 600x6000- potok Kopanička
DF2018/191 193,2 € 31.07.2018 E K O T E C spol. s r.o. Kontrola bezpečnosti multif. ihriska
DF2018/190 438,89 € 31.07.2018 EKO HUNKA s.r.o. Vývoz a uloženie objemného odpadu za 2018/7
DF2018/189 393,2 € 31.07.2018 EKO HUNKA s.r.o. Vývoz a uloženie komunál. odpadu za 2018/7
DF2018/188 310,03 € 31.07.2018 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Dodanie stravy pre zamestnancov a dôchodcov
DF2018/187 14 € 31.07.2018 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Odber biologicky rozlož. odpadu z MŠ K.Ves
DF2018/186 123,12 € 31.07.2018 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Refundácia mzdy ved. ŠJ MŠ Krásna Ves 2018/7
DF2018/185 283,04 € 30.07.2018 KONICA MINOLTA spol. s r.o. Nájom fareb.multif.zar. bizhub vyúčt.C227-5-7/18
DF2018/184 180 € 22.07.2018 TENDERnet, s.r.o. Licencia na vyúžívanie softwéru TENDERnet
DF2018/183 63268,14 € 22.07.2018 Jozef Šimo EKOSTAV Kanalizácia a ČOV Timoradza a Krásna Ves
DF2018/182 407 € 22.07.2018 KOELI, s. r. o. Realizácia propagacie podujatia 810. výročie obce
DF2018/181 32,99 € 22.07.2018 ORANGE SLOVENSKO, a.s. Mobilný telefón orange 17.7.2018-16.8.2018
DF2018/180 400 € 20.07.2018 Ing. Stanislav Varényi Ozvučenie podujatia 810. výročie obce
DF2018/179 130 € 19.07.2018 TEOTIHUACAN, s.r.o. Plošná inzercia v TAJMS č.28- 810. výročie
DF2018/178 94,82 € 19.07.2018 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Dodaný tovar pre MŠ Krásna Ves za 2018/7
DF2018/177 16,19 € 19.07.2018 Slovak Telekom, a.s. Poskyt.verej.služieb-mob. telefón 8.6.-7.7.2018
DF2018/176 37,66 € 19.07.2018 SOZA Autorská odmena - 810. výročie obce
DF2018/175 300 € 12.07.2018 Štúdio FONTÁNA SLOVAKIA spol. s r.o. Prevod synchr.práv na použitie hudby: 810. výročie
DF2018/174 441,67 € 12.07.2018 V-Elektra Slovakia, a.s. Dodávka el. energie - vyúčtovanie KD, VO - 2018/6
DF2018/173 672,57 € 12.07.2018 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Občerstvenie na oslavy 810. výročia Obce K.Ves
DF2018/172 947,99 € 12.07.2018 Spoločný obecný úrad Vyúčtovanie 2Q/2018 a preddavok 3Q/2018
DF2018/171 1200 € 12.07.2018 Folklórny súbor Šumiačan FS Šumiačan - 810. výročie Obce K.Ves
DF2018/170 353,86 € 12.07.2018 JOZEF SMRHOLA-OLYMP 810.výročie K.Ves- plaketa ,diplom,graf.úpravy
DF2018/169 605 € 11.07.2018 ART EU s.r.o. Mat.- technické zab. akcie projektu-810. výročie
DF2018/168 75 € 10.07.2018 TEOTIHUACAN, s.r.o. Plošná inzercia TAJMS- výber.konanie riad. MŠ
DF2018/167 103,94 € 10.07.2018 KONICA MINOLTA spol. s r.o. Nájom fareb.multif.zar. bizhub C227 - 2018/7
DF2018/166 1980 € 10.07.2018 ECOM DDV, spoločnosť s ručením obmedzeným Defibrilátor :CardiAid AED - Full Automatic CT0207
DF2018/165 200 € 10.07.2018 Richard Krajčík - FENIX Aktualizácia Bezpečnostného projektu na ochranu
DF2018/164 514 € 06.07.2018 Združenie miest a obcí Slovenska Mimoriadne členské -využívanie DCOM 2018
DF2018/163 600 € 06.07.2018 ArtMotion s.r.o. DVD- projekt: 810. výročie Obce Krásna Ves
DF2018/162 130,79 € 04.07.2018 SH systém spol. s r.o. Správa a údržba tech.a prog.vybavenia 3Q/2018
DF2018/161 33,25 € 04.07.2018 Slovak Telekom, a.s. Telefón a internet za obdobie 1.6.-31.6.2018
DF2018/160 7 € 04.07.2018 Ing. Martina Ďurišová - Trenčiansky vzdelávací servis Aktualizácia elektr.príručky: Mestá a obce ako
DF2018/159 435,31 € 04.07.2018 EKO HUNKA s.r.o. Vývoz a uloženie komunál. odpadu za 2018/6
DF2018/158 22 € 04.07.2018 SPP, a.s. Dodávka plynu pre MŠ 2018/7
DF2018/157 34 € 04.07.2018 SPP, a.s. Dodávka plynu pre OcU 2018/7
DF2018/156 47 € 04.07.2018 SPP, a.s. Dodávka plynu pre TJ 2018/7
DF2018/155 48 € 04.07.2018 Sponka s.r.o. Zošívačka 4ks
DF2018/154 270,72 € 30.06.2018 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Dodanie stravy pre zamestnancov a dôchodcov
DF2018/153 478,78 € 30.06.2018 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Dodaný tovar pre MŠ Krásna Ves za 2018/6
DF2018/152 123,12 € 30.06.2018 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Refundácia mzdy ved. ŠJ MŠ Krásna Ves 2018/6
DF2018/151 14 € 30.06.2018 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Odber biologicky rozlož. odpadu z MŠ K.Ves
DF2018/150 28,29 € 29.06.2018 Róbert Šiko Dodaný tovar pre MŠ Krásna Ves 2018/6
DF2018/149 50 € 29.06.2018 Bánovskí chlpáči Odchyt a veterin. starostlivosť psov.
DF2018/148 94626,6 € 26.06.2018 Jozef Šimo EKOSTAV Kanalizácia a ČOV Timoradza a Krásna Ves
DF2018/147 300 € 22.06.2018 CASTAX SLOVAKIA s.r.o. Medaila " Kragujevac" /80ks/
DF2018/146 51,9 € 22.06.2018 Poľnohospodárske družstvo Vývoz odpad. vôd zo žúmp
DF2018/145 32,99 € 22.06.2018 ORANGE SLOVENSKO, a.s. Mobilný telefón orange 17.6.2018-16.7.2018
DF2018/144 949,09 € 18.06.2018 PMR spol. s r.o. Výmena ohrievača vody.
DF2018/143 16,04 € 18.06.2018 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Predmetom poistenie je interaktívna tabuľa v MŠ
DF2018/142 29,85 € 18.06.2018 Róbert Šiko Dodaný tovar pre MŠ Krásna Ves 2018/6
DF2018/141 50 € 18.06.2018 Jozef Sivoň Prenájom plošiny : oprava ver. osvetlenia
DF2018/140 399,55 € 18.06.2018 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Občerstvenie : 100.výročie Kragujevac
DF2018/139 16,09 € 15.06.2018 Slovak Telekom, a.s. Poskyt.verej.služieb-mob. telefón 8.5.-7.6.2018
DF2018/138 259 € 11.06.2018 Patrik Chovanec Nožnicový stan POLOPROFI 3x6 béžový
DF2018/137 18 € 11.06.2018 RZMOSP Školenie- Aktuality vo verejnom obstarávaní
DF2018/136 125,63 € 11.06.2018 3W SLOVAKIA s.r.o. Ročná licencia na portál:wwwvirtualnycintroin.sk
DF2018/134 469,94 € 11.06.2018 V-Elektra Slovakia, a.s. Dodávka el. energie - vyúčtovanie KD, VO - 2018/5
DF2018/133 24 € 04.06.2018 SPP, a.s. Dodávka plynu pre MŠ 2018/6
DF2018/132 37 € 04.06.2018 SPP, a.s. Dodávka plynu pre OcU 2018/6
DF2018/131 47 € 04.06.2018 SPP, a.s. Dodávka plynu pre TJ 2018/6
DF2018/130 20,8 € 04.06.2018 INPROST s.r.o. Obecné noviny 2018 - doplatok
DF2018/129 480,1 € 04.06.2018 EKO HUNKA s.r.o. Vývoz a uloženie komunál. odpadu za 2018/5
DF2018/128 36,02 € 04.06.2018 Slovak Telekom, a.s. Telefón a internet za obdobie 1.5.-31.5.2018
DF2018/127 35,93 € 31.05.2018 Róbert Šiko Dodaný tovar pre MŠ Krásna Ves 2018/5
DF2018/126 532,38 € 31.05.2018 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Dodaný tovar pre MŠ Krásna Ves za 2018/5
DF2018/125 292,47 € 31.05.2018 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Dodanie stravy pre zamestnancov a dôchodcov
DF2018/124 123,12 € 31.05.2018 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Refundácia mzdy ved. ŠJ MŠ Krásna Ves 2018/5
DF2018/123 14 € 31.05.2018 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Odber biologicky rozlož. odpadu z MŠ K.Ves
DF2018/122 283 € 24.05.2018 UNION poisťovňa a.s. Havárijné poistenie KIA cee´d EČ:BN819BX
DF2018/121 32,99 € 24.05.2018 ORANGE SLOVENSKO, a.s. Mobilný telefón orange 17.5.2018-16.6.2018
DF2018/120 570 € 21.05.2018 MAM priečky, s.r.o. Sociálne steny typ SV30 do MŠ so zameraním,
DF2018/119 53,83 € 21.05.2018 Róbert Šiko Dodaný tovar pre MŠ Krásna Ves 2018/5
DF2018/118 18 € 21.05.2018 RZMOSP Školenie- Správny poriadok pre obce po novelách
DF2018/117 15,98 € 15.05.2018 Slovak Telekom, a.s. Poskyt.verej.služieb-mob. telefón 8.4.-7.5.2018
DF2018/116 900 € 15.05.2018 Ing. Eva Ďuržová Audit IUZ a KUZ za rok 2017.
DF2018/115 371,22 € 14.05.2018 Martinus, s.r.o. Knihy do knižnice
DF2018/114 60,48 € 14.05.2018 Tibor Jacko Dezinsekcia MŠ
DF2018/135 103,94 € 11.05.2018 KONICA MINOLTA spol. s r.o. Nájom fareb.multif.zar. bizhub C227 - 2018/6
DF2018/113 62,65 € 11.05.2018 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Občerstvenie - snem SOMP 9.5.2018
DF2018/112 368,28 € 11.05.2018 V-Elektra Slovakia, a.s. Dodávka el. energie - vyúčtovanie KD, VO - 2018/4
DF2018/111 103,94 € 10.05.2018 KONICA MINOLTA spol. s r.o. Nájom fareb.multif.zar. bizhub C227 - 2018/5
DF2018/110 33,85 € 02.05.2018 Slovak Telekom, a.s. Telefón a internet za obdobie 1.4.-30.4.2018
DF2018/109 114,89 € 02.05.2018 Alza.sk s. r. o. LCD Monitor 24 Philips
DF2018/108 56 € 02.05.2018 SPP, a.s. Dodávka plynu pre MŠ 2018/5
DF2018/107 88 € 02.05.2018 SPP, a.s. Dodávka plynu pre OcU 2018/5
DF2018/106 47 € 02.05.2018 SPP, a.s. Dodávka plynu pre TJ 2018/5
DF2018/105 51,72 € 02.05.2018 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Poistenie didaktickej techniky v MŠ.
DF2018/104 518,9 € 02.05.2018 EKO HUNKA s.r.o. Vývoz a uloženie komunál. odpadu za 2018/4
DF2018/103 268,85 € 02.05.2018 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Dodanie stravy pre zamestnancov a dôchodcov
DF2018/102 414,84 € 02.05.2018 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Dodaný tovar pre MŠ Krásna Ves za 2018/4
DF2018/101 123,12 € 02.05.2018 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Refundácia mzdy ved. ŠJ MŠ Krásna Ves 2018/4
DF2018/100 14 € 02.05.2018 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Odber biologicky rozlož. odpadu z MŠ K.Ves
DF2018/99 2400 € 23.04.2018 AE group, s.r.o. 80% zo sumy realizácie VO -projekt na OcU
DF2018/98 1504,8 € 23.04.2018 3W SLOVAKIA s.r.o. Informčné tabule 2ks - miestny cintorín
DF2018/97 290 € 22.04.2018 GEOPROJEKT - SK ,s.r.o. GP č.44169647-31/2018- KZ2018/008
DF2018/96 32,99 € 22.04.2018 ORANGE SLOVENSKO, a.s. Mobilný telefón orange 17.4.2018-16.5.2018
DF2018/95 1475 € 20.04.2018 Mészárošová Simona Javor mliečny guľovitý 25 ks
DF2018/94 100 € 20.04.2018 Ing. Jozef Vida Komunitný plán sociálnych služieb
DF2018/93 20 € 20.04.2018 ArtEdu spol. s r.o. Školenie-Význam bezpeč. potravín v zar.škols.strav
DF2018/92 271,92 € 20.04.2018 KONICA MINOLTA spol. s r.o. Vyúčt. fareb.multif.zar. bizhub C227 - 2-4/2018
DF2018/91 758,02 € 13.04.2018 V-Elektra Slovakia, a.s. Dodávka el. energie - vyúčtovanie KD, VO - 2018/3
DF2018/90 1198,2 € 13.04.2018 Spoločný obecný úrad Vyúčtovanie 1Q/2018 a preddavok 2Q/2018
DF2018/89 45,36 € 13.04.2018 Róbert Šiko Dodaný tovar pre MŠ Krásna Ves 2018/4
DF2018/88 18 € 11.04.2018 RZMOSP Školenie- novela Zákonníka práce od 1.5.2018
DF2018/87 93,6 € 11.04.2018 Slovak Telekom, a.s. Vytýčenie telekomunikačného vedenia.
DF2018/86 15,98 € 11.04.2018 Slovak Telekom, a.s. Poskyt.verej.služieb-mob. telefón 8.3.-7.4.2018
DF2018/85 103,94 € 11.04.2018 KONICA MINOLTA spol. s r.o. Nájom fareb.multif.zar. bizhub C227 - 2018/4
DF2018/84 41,86 € 09.04.2018 Róbert Šiko Dodaný tovar pre MŠ Krásna Ves 2018/3
DF2018/83 101,64 € 09.04.2018 SH systém spol. s r.o. Vyúčtovanie prác nad mesač.paušál za 1Q/2018
DF2018/82 130,79 € 09.04.2018 SH systém spol. s r.o. Správa a údržba tech.a prog.vybavenia 2Q/2018
DF2018/81 36,89 € 09.04.2018 Slovak Telekom, a.s. Telefón a internet za obdobie 1.3.-31.3.2018
DF2018/80 346,51 € 09.04.2018 EKO HUNKA s.r.o. Vývoz a uloženie objemného odpadu za 2018/3
DF2018/79 502,11 € 09.04.2018 EKO HUNKA s.r.o. Vývoz a uloženie komunál. odpadu za 2018/3
DF2018/78 51,9 € 05.04.2018 Poľnohospodárske družstvo Vývoz odpadových vôd zo žúmp.
DF2018/77 145 € 03.04.2018 SPP, a.s. Dodávka plynu pre MŠ 2018/4
DF2018/76 229 € 03.04.2018 SPP, a.s. Dodávka plynu pre OcU 2018/4
DF2018/75 47 € 03.04.2018 SPP, a.s. Dodávka plynu pre TJ 2018/4
DF2018/74 458,48 € 31.03.2018 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Dodaný tovar pre MŠ Krásna Ves za 2018/3
DF2018/73 275,33 € 31.03.2018 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Dodanie stravy pre zamestnancov a dôchodcov
DF2018/72 14 € 31.03.2018 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Odber biologicky rozlož. odpadu z MŠ K.Ves
DF2018/71 123,12 € 31.03.2018 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Refundácia mzdy ved. ŠJ MŠ Krásna Ves 2018/3
DF2018/70 38,5 € 23.03.2018 SLOVGRAM Odmeny výk. umelcom a výrobcom zvuk. záznamov
DF2018/69 43,22 € 22.03.2018 ORANGE SLOVENSKO, a.s. Mobilný telefón orange 17.3.2018-16.4.2018
DF2018/68 32,4 € 20.03.2018 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dodávka vody šk. byt č.145 - 6.9.2017-3.3.2018
DF2018/67 82,96 € 20.03.2018 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dodávka vody MŠ 6.9.2017-3.3.2018
DF2018/66 242,39 € 20.03.2018 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dodávka vody OcU + KD 6.9.2017-2.3.2018
DF2018/65 18 € 15.03.2018 RZMOSP Školenie- Dokumentácia-ochrana os. údajov v MŠ
DF2018/64 296,76 € 15.03.2018 Verlag Dashofer, Transferové oceňovanie
DF2018/63 400 € 15.03.2018 Dobrovoľná požiarna ochrana SR Školenie za obsluhu reťaz.motor.píl-členov DHZO
DF2018/62 16,19 € 15.03.2018 Slovak Telekom, a.s. Poskyt.verej.služieb-mob. telefón 8.2.-7.3.2018
DF2018/61 720,7 € 15.03.2018 V-Elektra Slovakia, a.s. Dodávka el. energie - vyúčtovanie KD, VO - 2018/2
DF2018/60 103,94 € 15.03.2018 KONICA MINOLTA spol. s r.o. Nájom fareb.multif.zar. bizhub C227 - 2018/3
DF2018/59 32,99 € 05.03.2018 Slovak Telekom, a.s. Telefón a internet za obdobie 1.2.-28.2.2018
DF2018/58 143,09 € 05.03.2018 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group HP vozík Kubota 18.3.2018-18.3.2019
DF2018/57 440,91 € 02.03.2018 EKO HUNKA s.r.o. Vývoz a uloženie komunál. odpadu za 2018/2
DF2018/56 47 € 02.03.2018 SPP, a.s. Dodávka plynu pre TJ 2018/3
DF2018/55 418 € 02.03.2018 SPP, a.s. Dodávka plynu pre OcU 2018/3
DF2018/54 264 € 02.03.2018 SPP, a.s. Dodávka plynu pre MŠ 2018/3
DF2018/53 14 € 28.02.2018 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Odber biologicky rozlož. odpadu z MŠ K.Ves
DF2018/52 123,12 € 28.02.2018 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Refundácia mzdy ved. ŠJ MŠ Krásna Ves 2018/2
DF2018/51 240,4 € 28.02.2018 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Dodanie stravy pre zamestnancov a dôchodcov
DF2018/50 204,34 € 28.02.2018 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Dodaný tovar pre MŠ Krásna Ves za 2018/2
DF2018/49 41,86 € 28.02.2018 Róbert Šiko Dodaný tovar pre MŠ Krásna Ves
DF2018/48 185 € 26.02.2018 RZMOSP Školenie- profesný rast zamestnancov obcí
DF2018/47 2400 € 26.02.2018 AE group, s.r.o. 80% sumy z realiz. verejného obstarávania
DF2018/46 20 € 26.02.2018 Kantorka, n.o. Školenie - Aktual. legislatíva v škols. stravovaní
DF2018/45 30,79 € 26.02.2018 ORANGE SLOVENSKO, a.s. Mobilný telefón orange 17.2.2018-16.3.2018
DF2018/44 34,91 € 20.02.2018 ABAXA spol. s r.o. Bateria RBC 17 pre UPS
DF2018/43 20,4 € 15.02.2018 SOZA Autorská odmena za licenciu na verejné
DF2018/42 20,48 € 15.02.2018 Slovak Telekom, a.s. Poskyt.verej.služieb-mob. telefón 8.1.-7.2.2018
DF2018/41 187,9 € 15.02.2018 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Dodané občerstvenie na fašiangy.
DF2018/40 670,63 € 14.02.2018 V-Elektra Slovakia, a.s. Dodávka el. energie - vyúčtovanie KD, VO - 2018/1
DF2018/39 111,79 € 14.02.2018 AutoMarket TRENČÍN s.r.o. Opravia KIA Ceed
DF2018/38 103,94 € 12.02.2018 KONICA MINOLTA spol. s r.o. Nájom fareb.multif.zar. bizhub C227 - 2018/2
DF2018/37 33,71 € 02.02.2018 Slovak Telekom, a.s. Telefón a internet za obdobie 1.1.-31.1.2018
DF2018/36 129,34 € 02.02.2018 BAMS BUSINESS s. r. o. Dezinfekcia priestorov MŠ Krásna Ves
DF2018/35 642,49 € 02.02.2018 EKO HUNKA s.r.o. Vývoz a uloženie komunál. odpadu za 2018/1
DF2018/34 514 € 02.02.2018 Miestna akčná skupina mikroregiónu Teplička Členské MAS Strážovské vrchy 2018
DF2018/33 280 € 02.02.2018 SPP, a.s. Dodávka plynu pre MŠ 2018/2
DF2018/32 443 € 02.02.2018 SPP, a.s. Dodávka plynu pre OcU 2018/2
DF2018/31 47 € 02.02.2018 SPP, a.s. Dodávka plynu pre TJ 2018/2
DF2018/30 362,49 € 02.02.2018 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Dodaný tovar pre MŠ Krásna Ves za 2018/1
DF2018/29 38,63 € 02.02.2018 Róbert Šiko Dodaný tovar pre MŠ Krásna Ves
DF2018/28 141,47 € 02.02.2018 TORBIA, s.r.o. Hygienické potrieby.
DF2018/27 234,2 € 31.01.2018 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Dodanie stravy pre zamestnancov a dôchodcov
DF2018/26 14 € 31.01.2018 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Odber biologicky rozlož. odpadu z MŠ K.Ves
DF2018/25 123,12 € 31.01.2018 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Refundácia mzdy ved. ŠJ MŠ Krásna Ves 2018/1
DF2018/24 36 € 29.01.2018 RZMOSP Školenie- Povinnosti samosprávy vyplývajúce
DF2018/23 18 € 29.01.2018 RZMOSP Školenie- Účtovníc. a rozpoč. pre obce v roku 2018
DF2018/22 18 € 29.01.2018 RZMOSP Školenie- Konsolidovaná účtovná závierka v obci
DF2018/21 517,11 € 29.01.2018 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Združené poistenie majetku OcU,TJ,KD,VO
DF2018/20 -1260,62 € 22.01.2018 SPP, a.s. Vyúčtovanie plynu MŠ 2017
DF2018/19 -1747,07 € 22.01.2018 SPP, a.s. Vyúčtovanie plynu OcU 2017
DF2018/18 6,54 € 22.01.2018 SPP, a.s. Vyúčtovanie plynu TJ 2017
DF2018/17 37,38 € 22.01.2018 Róbert Šiko Dodaný tovar pre MŠ Krásna Ves
DF2018/16 226,94 € 22.01.2018 KONICA MINOLTA spol. s r.o. Nájom fareb.multif.zar.bizhub C227-vyuč.11/17-1/18
DF2018/15 47 € 22.01.2018 SPP, a.s. Dodávka plynu pre TJ 2018/1
DF2018/14 457 € 22.01.2018 SPP, a.s. Dodávka plynu pre OcU 2018/1
DF2018/13 289 € 22.01.2018 SPP, a.s. Dodávka plynu pre MŠ 2018/1
DF2018/12 33,21 € 22.01.2018 ORANGE SLOVENSKO, a.s. Mobilný telefón orange 17.1.2018-16.2.2018
DF2018/11 26,5 € 17.01.2018 Wolters Kluwer SR s. r. o. Odb.literatúra - Susedské spory v obci
DF2018/9 50,9 € 16.01.2018 RZMOSP Členské 2018
DF2018/10 1098,13 € 16.01.2018 Spoločný obecný úrad Vyúčtovanie 4Q/2017 a preddavok 1Q/2018
DF2018/8 103,94 € 10.01.2018 KONICA MINOLTA spol. s r.o. Nájom fareb.multif.zar. bizhub C227 - 2018/1
DF2018/7 130,79 € 04.01.2018 SH systém spol. s r.o. Správa a údržba tech.a prog.vybavenia
DF2018/6 21,6 € 02.01.2018 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group PZP traktor Kubota 17.3.2018-16.3.2019
DF2018/5 21,59 € 02.01.2018 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group PZP vozík Kubota 17.3.2018-16.3.2019
DF2018/4 36 € 02.01.2018 RZMOSP Školenie- susedské spory v obci
DF2018/3 18 € 02.01.2018 RZMOSP Školenie-daňové priznanie právnic.osôb za rok 2017
DF2018/2 67,6 € 02.01.2018 INPROST s.r.o. Obecné noviny 2018
DF2018/1 84,81 € 02.01.2018 ZMOS Členské 2018

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 1    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť po stránkach

Rok: