Obec Krásna Ves Obec Krásna Ves

  <<Prvá   <Predošlá   2 z 11    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2018/185 283,04 € 30.07.2018 KONICA MINOLTA spol. s r.o. Nájom fareb.multif.zar. bizhub vyúčt.C227-5-7/18
DF2018/184 180 € 22.07.2018 TENDERnet, s.r.o. Licencia na vyúžívanie softwéru TENDERnet
DF2018/183 63268,14 € 22.07.2018 Jozef Šimo EKOSTAV Kanalizácia a ČOV Timoradza a Krásna Ves
DF2018/182 407 € 22.07.2018 KOELI, s. r. o. Realizácia propagacie podujatia 810. výročie obce
DF2018/181 32,99 € 22.07.2018 ORANGE SLOVENSKO, a.s. Mobilný telefón orange 17.7.2018-16.8.2018
DF2018/180 400 € 20.07.2018 Ing. Stanislav Varényi Ozvučenie podujatia 810. výročie obce
DF2018/179 130 € 19.07.2018 TEOTIHUACAN, s.r.o. Plošná inzercia v TAJMS č.28- 810. výročie
DF2018/178 94,82 € 19.07.2018 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Dodaný tovar pre MŠ Krásna Ves za 2018/7
DF2018/177 16,19 € 19.07.2018 Slovak Telekom, a.s. Poskyt.verej.služieb-mob. telefón 8.6.-7.7.2018
DF2018/176 37,66 € 19.07.2018 SOZA Autorská odmena - 810. výročie obce
DF2018/175 300 € 12.07.2018 Štúdio FONTÁNA SLOVAKIA spol. s r.o. Prevod synchr.práv na použitie hudby: 810. výročie
DF2018/174 441,67 € 12.07.2018 V-Elektra Slovakia, a.s. Dodávka el. energie - vyúčtovanie KD, VO - 2018/6
DF2018/173 672,57 € 12.07.2018 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Občerstvenie na oslavy 810. výročia Obce K.Ves
DF2018/172 947,99 € 12.07.2018 Spoločný obecný úrad Vyúčtovanie 2Q/2018 a preddavok 3Q/2018
DF2018/171 1200 € 12.07.2018 Folklórny súbor Šumiačan FS Šumiačan - 810. výročie Obce K.Ves
DF2018/170 353,86 € 12.07.2018 JOZEF SMRHOLA-OLYMP 810.výročie K.Ves- plaketa ,diplom,graf.úpravy
DF2018/169 605 € 11.07.2018 ART EU s.r.o. Mat.- technické zab. akcie projektu-810. výročie
DF2018/168 75 € 10.07.2018 TEOTIHUACAN, s.r.o. Plošná inzercia TAJMS- výber.konanie riad. MŠ
DF2018/167 103,94 € 10.07.2018 KONICA MINOLTA spol. s r.o. Nájom fareb.multif.zar. bizhub C227 - 2018/7
DF2018/166 1980 € 10.07.2018 ECOM DDV, spoločnosť s ručením obmedzeným Defibrilátor :CardiAid AED - Full Automatic CT0207

  <<Prvá   <Predošlá   2 z 11    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: