Obec Krásna Ves Obec Krásna Ves

  <<Prvá   <Predošlá   3 z 11    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2018/165 200 € 10.07.2018 Richard Krajčík - FENIX Aktualizácia Bezpečnostného projektu na ochranu
DF2018/164 514 € 06.07.2018 Združenie miest a obcí Slovenska Mimoriadne členské -využívanie DCOM 2018
DF2018/163 600 € 06.07.2018 ArtMotion s.r.o. DVD- projekt: 810. výročie Obce Krásna Ves
DF2018/162 130,79 € 04.07.2018 SH systém spol. s r.o. Správa a údržba tech.a prog.vybavenia 3Q/2018
DF2018/161 33,25 € 04.07.2018 Slovak Telekom, a.s. Telefón a internet za obdobie 1.6.-31.6.2018
DF2018/160 7 € 04.07.2018 Ing. Martina Ďurišová - Trenčiansky vzdelávací servis Aktualizácia elektr.príručky: Mestá a obce ako
DF2018/159 435,31 € 04.07.2018 EKO HUNKA s.r.o. Vývoz a uloženie komunál. odpadu za 2018/6
DF2018/158 22 € 04.07.2018 SPP, a.s. Dodávka plynu pre MŠ 2018/7
DF2018/157 34 € 04.07.2018 SPP, a.s. Dodávka plynu pre OcU 2018/7
DF2018/156 47 € 04.07.2018 SPP, a.s. Dodávka plynu pre TJ 2018/7
DF2018/155 48 € 04.07.2018 Sponka s.r.o. Zošívačka 4ks
DF2018/154 270,72 € 30.06.2018 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Dodanie stravy pre zamestnancov a dôchodcov
DF2018/153 478,78 € 30.06.2018 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Dodaný tovar pre MŠ Krásna Ves za 2018/6
DF2018/152 123,12 € 30.06.2018 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Refundácia mzdy ved. ŠJ MŠ Krásna Ves 2018/6
DF2018/151 14 € 30.06.2018 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Odber biologicky rozlož. odpadu z MŠ K.Ves
DF2018/150 28,29 € 29.06.2018 Róbert Šiko Dodaný tovar pre MŠ Krásna Ves 2018/6
DF2018/149 50 € 29.06.2018 Bánovskí chlpáči Odchyt a veterin. starostlivosť psov.
DF2018/148 94626,6 € 26.06.2018 Jozef Šimo EKOSTAV Kanalizácia a ČOV Timoradza a Krásna Ves
DF2018/147 300 € 22.06.2018 CASTAX SLOVAKIA s.r.o. Medaila " Kragujevac" /80ks/
DF2018/146 51,9 € 22.06.2018 Poľnohospodárske družstvo Vývoz odpad. vôd zo žúmp

  <<Prvá   <Predošlá   3 z 11    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: