Obec Krásna Ves Obec Krásna Ves

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 11    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2018/47 2400 € 26.02.2018 AE group, s.r.o. 80% sumy z realiz. verejného obstarávania
DF2018/99 2400 € 23.04.2018 AE group, s.r.o. 80% zo sumy realizácie VO -projekt na OcU
DF2018/170 353,86 € 12.07.2018 JOZEF SMRHOLA-OLYMP 810.výročie K.Ves- plaketa ,diplom,graf.úpravy
DF2018/165 200 € 10.07.2018 Richard Krajčík - FENIX Aktualizácia Bezpečnostného projektu na ochranu
DF2018/160 7 € 04.07.2018 Ing. Martina Ďurišová - Trenčiansky vzdelávací servis Aktualizácia elektr.príručky: Mestá a obce ako
DF2018/116 900 € 15.05.2018 Ing. Eva Ďuržová Audit IUZ a KUZ za rok 2017.
DF2018/176 37,66 € 19.07.2018 SOZA Autorská odmena - 810. výročie obce
DF2018/43 20,4 € 15.02.2018 SOZA Autorská odmena za licenciu na verejné
DF2018/44 34,91 € 20.02.2018 ABAXA spol. s r.o. Bateria RBC 17 pre UPS
DF2018/9 50,9 € 16.01.2018 RZMOSP Členské 2018
DF2018/1 84,81 € 02.01.2018 ZMOS Členské 2018
DF2018/34 514 € 02.02.2018 Miestna akčná skupina mikroregiónu Teplička Členské MAS Strážovské vrchy 2018
DF2018/166 1980 € 10.07.2018 ECOM DDV, spoločnosť s ručením obmedzeným Defibrilátor :CardiAid AED - Full Automatic CT0207
DF2018/36 129,34 € 02.02.2018 BAMS BUSINESS s. r. o. Dezinfekcia priestorov MŠ Krásna Ves
DF2018/114 60,48 € 14.05.2018 Tibor Jacko Dezinsekcia MŠ
DF2018/41 187,9 € 15.02.2018 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Dodané občerstvenie na fašiangy.
DF2018/73 275,33 € 31.03.2018 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Dodanie stravy pre zamestnancov a dôchodcov
DF2018/51 240,4 € 28.02.2018 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Dodanie stravy pre zamestnancov a dôchodcov
DF2018/27 234,2 € 31.01.2018 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Dodanie stravy pre zamestnancov a dôchodcov
DF2018/188 310,03 € 31.07.2018 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Dodanie stravy pre zamestnancov a dôchodcov

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 11    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: