Obec Krásna Ves Obec Krásna Ves

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 1    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť po stránkach

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2021/334 12 € 31.12.2021 Ing. Milan Marguš Správa emailových schránok krasnaves.sk za rok2021
DF2021/333 594,97 € 31.12.2021 Energie2, a.s. El. energia č.145: 1-12/2021
DF2021/332 556,33 € 31.12.2021 Energie2, a.s. El. energia MŠ 1-12/2021
DF2021/331 392,62 € 31.12.2021 Energie2, a.s. El. energia dom smútku 1-12/2021
DF2021/330 456 € 31.12.2021 ECOM DDV, spoločnosť s ručením obmedzeným Servis CardiAid,softwér,batéria,elektródy
DF2021/329 1022,26 € 31.12.2021 EKO HUNKA s.r.o. Vývoz a uloženie odpadu za 2021/12
DF2021/328 117,68 € 31.12.2021 Energie2, a.s. El. energia VO vyúčtovanie za 12/2021
DF2021/327 140,12 € 31.12.2021 Energie2, a.s. El. energia OcU vyúčtovanie za 12/2021
DF2021/326 52,69 € 31.12.2021 Slovak Telekom, a.s. Telefón a internet za obdobie 1.12.-31.12.2021
DF2021/325 261,53 € 31.12.2021 KONICA MINOLTA spol. s r.o. Vyúčt. fareb.multif. zar. bizhub C227 9-12/2021
DF2021/324 82,55 € 31.12.2021 KONICA MINOLTA spol. s r.o. Nájom fareb.multifunkčné zariadenie bizhub C227
DF2021/323 19,8 € 31.12.2021 3W SLOVAKIA s.r.o. Softwérová aktualiz. databázy virtualnycintorin.sk
DF2021/322 315,45 € 31.12.2021 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Dodanie hlavných jedál za mesiac 12/2021
DF2021/321 191,1 € 28.12.2021 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Dodaný tovar pre ŠJ MŠ Krásna Ves za 2021/12
DF2021/320 206,6 € 28.12.2021 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Refund. mzdy vedúcej ŠJ MŠ Krásna Ves za 12/2021
DF2021/319 14 € 27.12.2021 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Odber biolog. rozlož. odpadu v MŠ K.Ves za 12/2021
DF2021/318 65,48 € 21.12.2021 Prima banka Slovensko, a.s. Vedenie účtu cenných papierov za rok 2021
DF2021/317 505,8 € 21.12.2021 Marian Žačik Práce a materiál na podlahe pivnica OcU
DF2021/316 30 € 19.12.2021 ORANGE SLOVENSKO, a.s. Mobilný telefón orange 17.12.2021-16.1.2022
DF2021/315 51,9 € 17.12.2021 Poľnohospodárske družstvo Vývoz odpadových vôd z 9bj.
DF2021/314 98,8 € 17.12.2021 INPROST s.r.o. Obecné noviny na rok 2022
DF2021/313 36171,02 € 17.12.2021 CDI - FRIMCOM - JANISTAV s. r. o. "Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného
DF2021/312 158,99 € 17.12.2021 Kokiska s.r.o. Učebné pomôcky pre MŠ Krásna Ves.
DF2021/311 1568,59 € 17.12.2021 Energie2, a.s. El. energia OcU vyúčtovanie do 30.11.2021
DF2021/310 456 € 17.12.2021 Martin Pilch Nábytok do kancelárie OcU - skriňa uzamykateľná,
DF2021/309 16 € 14.12.2021 Slovak Telekom, a.s. Poskytovanie verej.služieb-mobilný telefón
DF2021/308 36 € 14.12.2021 Advokátska kancelária JUDr. Danica Birošová, s.r.o. Právne služby za 2021/11 -oznámenie platob.údajov
DF2021/307 3600 € 14.12.2021 MMLES s. r. o. Zemné a výkopové práce -rekonštr. OcU
DF2021/306 107,7 € 14.12.2021 Energie2, a.s. El. energia VO - 2021/11
DF2021/305 178,46 € 14.12.2021 Advokátska kancelária JUDr. Danica Birošová, s.r.o. Právne služby za 2021/11 -účasť na pojednávaní
DF2021/304 38,6 € 14.12.2021 Slovak Telekom, a.s. Telefón a internet za obdobie 1.11.-30.11.2021
DF2021/303 415,4 € 14.12.2021 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Dodanie hlavných jedál za mesiac 11/2021
DF2021/302 342,5 € 14.12.2021 NOMIland, s.r.o. Školské potreby pre MŠ Krásna Ves.
DF2021/301 190 € 11.12.2021 ELARIN, s.r.o. Učebné pomôcky pre MŠ Krásna Ves
DF2021/300 210,3 € 09.12.2021 INSGRAF s.r.o. Učebné pomôcky pre MŠ Krásna Ves
DF2021/299 145,8 € 09.12.2021 INSGRAF s.r.o. Učebné pomôcky pre MŠ Krásna Ves
DF2021/298 190,45 € 02.12.2021 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Dodaný tovar pre ŠJ MŠ Krásna Ves za 2021/11
DF2021/297 318 € 02.12.2021 STIEFEL EUROCART s.r.o. Učebné pomôcky pre MŠ Krásna Ves
DF2021/296 1174 € 02.12.2021 SPP, a.s. Dodávka plynu za mesiac 2021/12
DF2021/295 18,14 € 02.12.2021 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Vodné dom smútku 28.7.2021-29.11.2021
DF2021/294 465,26 € 30.11.2021 EKO HUNKA s.r.o. Vývoz a uloženie objemného odpadu za 2021/11
DF2021/293 666,67 € 30.11.2021 EKO HUNKA s.r.o. Vývoz a uloženie komunálneho odpadu za 2021/11
DF2021/292 166,89 € 30.11.2021 Hossa family, s. r. o. Dodaný tovar pre ŠJ MŠ Krásna Ves za 2021/11
DF2021/291 150,42 € 30.11.2021 ROTA plus s.r.o. Pracovné odevy - pracovníci údržby
DF2021/290 438,9 € 30.11.2021 Euro Asset s. r. o. Rapid test Antigénový Pro SAR-CoV-2
DF2021/289 131,88 € 30.11.2021 ECOM DDV, spoločnosť s ručením obmedzeným Elektródy Adult CA-10S - defibrilátor
DF2021/288 206,6 € 30.11.2021 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Refund. mzdy vedúcej ŠJ MŠ Krásna Ves za 11/2021
DF2021/287 14 € 30.11.2021 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Odber biolog. rozlož. odpadu v MŠ K.Ves za 11/2021
DF2021/286 58,56 € 29.11.2021 Stavebniny DEK s.r.o. TWP 110 PVC,prestup pre káble - OcU rekonšrukcia
DF2021/285 36 € 29.11.2021 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. Servisslužba na dávkovač dezinf. týž.48-51/2021
DF2021/284 229,26 € 26.11.2021 BEGA elektro s.r.o. Materiál : Zníženie energ.náročnosti budovy OcU
DF2021/283 136,72 € 22.11.2021 Hossa family, s. r. o. Dodaný tovar pre ŠJ MŠ Krásna Ves za 2021/11
DF2021/282 20 € 22.11.2021 RZMOSP Školenie:digital.účtovníc.,novela zákona od 1.1.22
DF2021/281 1000 € 22.11.2021 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Upratovanie OcU - rekonštrukcia
DF2021/280 33 € 19.11.2021 ORANGE SLOVENSKO, a.s. Mobilný telefón orange 17.11.2021-16.12.2021
DF2021/279 600 € 19.11.2021 ALCO.SK, s. r. o. Elektronické zabezpečovacie zariadenie na OcU
DF2021/278 220 € 18.11.2021 Jozef Sivoň Orez stromu pred OcU,opra. VO,nater kríža dom smút
DF2021/277 180 € 18.11.2021 Ladislav Markech Kontrola a čistenie komínových telies
DF2021/276 1065,36 € 18.11.2021 Marian Žačik Materiál a práce podlaha kanc. OcU a SOcU
DF2021/275 -7463,44 € 16.11.2021 CDI - FRIMCOM - JANISTAV s. r. o. "Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného
DF2021/274 374 € 16.11.2021 TOP OFFICE s.r.o. Germicídny žiarič PROLUX G30X mobilný biely
DF2021/273 54 € 15.11.2021 Tomáš Mikula ELMIK Koax.kábel 50OHM+konektor - miestny rozhlas
DF2021/272 16,27 € 15.11.2021 Slovak Telekom, a.s. Poskytovanie verej.služieb-mobilný telefón
DF2021/271 97,25 € 15.11.2021 Energie2, a.s. El. energia VO - 2021/10
DF2021/268 92456,11 € 15.11.2021 CDI - FRIMCOM - JANISTAV s. r. o. "Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného
DF2021/270 49,17 € 12.11.2021 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Poistenie majetku -dom smútku 1.12.2021-30.11.2022
DF2021/269 132,58 € 12.11.2021 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Poistenie majetku - NFP cezhraničná spolupráca
DF2021/267 -111,97 € 10.11.2021 CDI - FRIMCOM - JANISTAV s. r. o. "Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného
DF2021/266 82,55 € 10.11.2021 KONICA MINOLTA spol. s r.o. Nájom fareb.multifunkčné zariadenie bizhub C227
DF2021/265 2762,04 € 09.11.2021 OPRaS - TZ, s.r.o. Plynoinštalácia novej kotolne.
DF2021/264 63,06 € 09.11.2021 Michal Slovák Sprostredkovanie ver.obstar. na el. energiu
DF2021/263 39,11 € 09.11.2021 Slovak Telekom, a.s. Telefón a internet za obdobie 1.10.-31.10.2021
DF2021/262 45 € 09.11.2021 AGENTÚRA VZDELÁVANIA - AgV s. r. o. Školenie : Občianskoprávne námietky v stav.konaní
DF2021/261 37 € 09.11.2021 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov Školenie : Nový zákon o archívnictve
DF2021/260 58,56 € 03.11.2021 Stavebniny DEK s.r.o. Zníženie energ. náročnosti budovy OcU:
DF2021/259 300 € 02.11.2021 MADE spol. s r.o. Systémová podpora URBIS 1.11.2021-31.10.2022
DF2021/258 36 € 02.11.2021 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. Servisslužba na dávkovač dezinf. týž.44-47/2021
DF2021/257 1010 € 02.11.2021 SPP, a.s. Dodávka plynu za mesiac 2021/11
DF2021/256 714,3 € 31.10.2021 EKO HUNKA s.r.o. Vývoz a uloženie komunálneho odpadu za 2021/10
DF2021/255 499,55 € 31.10.2021 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Dodanie hlavných jedál za mesiac 10/2021
DF2021/254 145,03 € 31.10.2021 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Dodaný tovar pre ŠJ MŠ Krásna Ves za 2021/10
DF2021/253 206,6 € 31.10.2021 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Refund. mzdy vedúcej ŠJ MŠ Krásna Ves za 10/2021
DF2021/252 14 € 31.10.2021 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Odber biolog. rozlož. odpadu v MŠ K.Ves za 10/2021
DF2021/251 631,28 € 29.10.2021 BEGA elektro s.r.o. Materiál : Zníženie energ.náročnosti budovy OcU
DF2021/250 46346,09 € 29.10.2021 CDI - FRIMCOM - JANISTAV s. r. o. "Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného
DF2021/249 1444,41 € 20.10.2021 Spoločný obecný úrad Vyúčtovanie SOcU za 3Q2021,preddavok za 4Q2021
DF2021/248 32,6 € 19.10.2021 ORANGE SLOVENSKO, a.s. Mobilný telefón orange 17.10.2021-16.11.2021
DF2021/247 197,89 € 18.10.2021 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Poistenie Nájomný byt.dom 9bj :9.11.2021-8.11.2022
DF2021/246 20 € 15.10.2021 RZMOSP Školenie:Účtovná závierka obce k 31.12.2021
DF2021/245 20 € 15.10.2021 RZMOSP Školenie: odpadové hospodárstvo obce
DF2021/244 531,24 € 15.10.2021 IES s.r.o. Materiál: Zníženie energ.nároč.budovy OcU
DF2021/243 82,55 € 14.10.2021 KONICA MINOLTA spol. s r.o. Nájom fareb.multifunkčné zariadenie bizhub C227
DF2021/242 661,56 € 13.10.2021 BEGA elektro s.r.o. Materiál : Zníženie energ.náročnosti budovy OcU
DF2021/241 16 € 13.10.2021 Slovak Telekom, a.s. Poskytovanie verej.služieb-mobilný telefón
DF2021/240 84,04 € 13.10.2021 Energie2, a.s. El. energia VO - 2021/9
DF2021/239 20 € 12.10.2021 RZMOSP Školenie: Zodpovedná osoba- preškolenie
DF2021/238 440,75 € 07.10.2021 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Dodanie hlavných jedál za mesiac 9/2021
DF2021/237 333,32 € 07.10.2021 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Dodaný tovar pre ŠJ MŠ Krásna Ves za 2021/9
DF2021/236 14 € 07.10.2021 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Odber biolog. rozlož. odpadu v MŠ K.Ves za 9/2021
DF2021/235 206,6 € 07.10.2021 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Refundácia mzdy vedúcej ŠJ MŠ Krásna Ves za 9/2021
DF2021/234 38,6 € 07.10.2021 Slovak Telekom, a.s. Telefón a internet za obdobie 1.9.-30.9.2021
DF2021/233 148,48 € 07.10.2021 Hossa family, s. r. o. Dodaný tovar pre ŠJ MŠ Krásna Ves za 2021/10
DF2021/232 127,13 € 07.10.2021 Kováčik s.r.o. Revízia HP, hydrantov, tl. skúška HP a pož.hadíc
DF2021/231 130,79 € 07.10.2021 SH systém, spol. s r.o. Správa a údržba tech.a prog.vybavenia 10-12/2021
DF2021/230 48 € 04.10.2021 SOFT - GL, spol. s r.o. Košice Aktual.a servis programu ŠJ MŠ 8.10.21-7.10.22
DF2021/229 677,09 € 04.10.2021 EKO HUNKA s.r.o. Vývoz a uloženie komunálneho odpadu za 2021/9
DF2021/228 649 € 04.10.2021 SPP, a.s. Dodávka plynu za mesiac 2021/10
DF2021/227 36 € 04.10.2021 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. Servisslužba na dávkovač dezinf. týž.40-43/2021
DF2021/226 82,4 € 29.09.2021 PMR spol. s r.o. Oprava ústredného kúrenia v bytovom dome 9bj.
DF2021/225 453,31 € 29.09.2021 PMR spol. s r.o. Výmena čerpadla v bytovom dome 9bj.
DF2021/224 56,04 € 29.09.2021 Kováčik s.r.o. Kontrola HP - Bytový dom 9bj.
DF2021/223 1461,82 € 29.09.2021 Ivan Czakó Elektroinštalačné práce:zásuvkové obvody v KD
DF2021/222 32,4 € 29.09.2021 Internet Mall Slovakia , s.r.o. Lego DUPLO 3ks
DF2021/221 33,05 € 24.09.2021 KOOPERATIVA Poistenie detí MŠ 18.10.2021-18.10.2022
DF2021/220 117,32 € 21.09.2021 HO&PE FAMILY, s.r.o. Dodaný tovar pre ŠJ MŠ Krásna Ves za 2021/8
DF2021/219 275 € 20.09.2021 Miloš Adamec Elektromontážne práce - Zníženie en.nár.bud.OcU
DF2021/218 30 € 19.09.2021 ORANGE SLOVENSKO, a.s. Mobilný telefón orange 17.9.2021-16.10.2021
DF2021/217 60 € 17.09.2021 TextilEco, a.s. Umiestnenie kontajnerov v obci za rok 2021
DF2021/216 272,16 € 17.09.2021 EKO-SANA s.r.o. Zab.manažmentu ochrany chrán.druhov živočíchov.
DF2021/215 165 € 16.09.2021 PAPERA s.r.o. Dezinfekčné a ochranné prostriedky do MŠ
DF2021/214 16 € 13.09.2021 Slovak Telekom, a.s. Poskytovanie verej.služieb-mobilný telefón
DF2021/213 73,15 € 13.09.2021 Energie2, a.s. El. energia VO - 2021/8
DF2021/212 216,34 € 13.09.2021 HO&PE FAMILY, s.r.o. Dodaný tovar pre ŠJ MŠ Krásna Ves za 2021/7
DF2021/211 42512,64 € 13.09.2021 CDI - FRIMCOM - JANISTAV s. r. o. "Zníženie energetickej náročnosti budovy OcU
DF2021/210 26,59 € 10.09.2021 Energie2, a.s. El. energia KD - 2021/8 - vyúčtovanie
DF2021/209 873,6 € 10.09.2021 MMLES s. r. o. Rezivo- Zníženie energ. náročnosti budovy OcU
DF2021/208 32285,95 € 10.09.2021 CDI - FRIMCOM - JANISTAV s. r. o. "Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného
DF2021/207 1303,28 € 10.09.2021 Dušan Moravčík ELEKTROMAT Zásuvkové obvody -Zníženie energ. nár.budovy OcU
DF2021/206 842,69 € 08.09.2021 Advokátska kancelária JUDr. Danica Birošová, s.r.o. Právne služby za 2021/8+vypr.vyjadr. o spore Const
DF2021/205 82,55 € 08.09.2021 KONICA MINOLTA spol. s r.o. Nájom fareb.multifunkčné zariadenie bizhub C227
DF2021/204 38,6 € 06.09.2021 Slovak Telekom, a.s. Telefón a internet za obdobie 1.8.-31.8.2021
DF2021/203 805,44 € 03.09.2021 EKO HUNKA s.r.o. Vývoz a uloženie komunálneho odpadu za 2021/8
DF2021/202 480,54 € 02.09.2021 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Dodanie hlavných jedál za mesiac 8/2021
DF2021/201 274 € 02.09.2021 SPP, a.s. Dodávka plynu za mesiac 2021/9
DF2021/200 93,77 € 31.08.2021 Západoslovenská distribučná, a.s. Vytyčovacie práce
DF2021/199 225 € 26.08.2021 RZMOSP Pracovné stretnutie štatutárov členských obcí
DF2021/198 271,25 € 26.08.2021 KONICA MINOLTA spol. s r.o. Vyúčt.fareb.multifunkčné zariadenie bizhub C227
DF2021/197 312 € 26.08.2021 MMLES s. r. o. Rezivo- Zníženie energ. náročnosti budovy OcU
DF2021/196 165 € 19.08.2021 PORADCA PODNIKATEľA Verejná správa SR- ročný prístup 19.9.21-18.9.2022
DF2021/195 31,2 € 19.08.2021 ORANGE SLOVENSKO, a.s. Mobilný telefón orange 17.8.2021-16.9.2021
DF2021/194 67,2 € 17.08.2021 Slovak Telekom, a.s. Poplatok za vytýčenie telek. vedenia
DF2021/193 794,16 € 12.08.2021 CEVO, s. r. o. Oprava svietidiel VO
DF2021/192 93,66 € 12.08.2021 Energie2, a.s. El. energia KD - 2021/7
DF2021/191 199,17 € 12.08.2021 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Poistenie cint. architek. hrobov 7.9.2021-7.9.2022
DF2021/190 402,62 € 12.08.2021 Západoslovenská distribučná, a.s. Vytýčenie káblov NN na stavbe
DF2021/189 16 € 11.08.2021 Slovak Telekom, a.s. Poskytovanie verej.služieb-mobilný telefón
DF2021/188 64,02 € 09.08.2021 Energie2, a.s. El. energia VO - 2021/7
DF2021/187 1187,94 € 09.08.2021 Advokátska kancelária JUDr. Danica Birošová, s.r.o. Právne služby za 2021/7+vypr.vyjadr. o spore Const
DF2021/186 82,55 € 09.08.2021 KONICA MINOLTA spol. s r.o. Nájom fareb.multifunkčné zariadenie bizhub C227
DF2021/185 36 € 09.08.2021 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. Servisslužba na dávkovač dezinf. týž.32-35/2021
DF2021/184 903,6 € 06.08.2021 Jozef Bohumel BOEL Materiálno technické vybavenie DHZO
DF2021/183 39,23 € 06.08.2021 Slovak Telekom, a.s. Telefón a internet za obdobie 1.7.-31.7.2021
DF2021/182 456,89 € 03.08.2021 EKO HUNKA s.r.o. Vývoz a uloženie veľkoobjem. odpadu za 2021/7
DF2021/181 694,31 € 03.08.2021 EKO HUNKA s.r.o. Vývoz a uloženie komunálneho odpadu za 2021/7
DF2021/180 20,47 € 03.08.2021 ŠEVT a.s. Tlačivá- MŠ(triedna kniha, evidencia dochádzky)
DF2021/179 183 € 02.08.2021 SPP, a.s. Dodávka plynu za mesiac 2021/8
DF2021/178 462,94 € 31.07.2021 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Dodanie hlavných jedál za mesiac 7/2021
DF2021/177 206,6 € 31.07.2021 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Refundácia mzdy vedúcej ŠJ MŠ Krásna Ves za 7/2021
DF2021/176 14 € 31.07.2021 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Odber biolog. rozlož. odpadu v MŠ K.Ves za 7/2021
DF2021/175 37,58 € 30.07.2021 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Vyúčtovanie vody cintorín23.7.20-27.7.2021
DF2021/174 -0,56 € 30.07.2021 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Vyúčtovanie vody 1.6.-27.7.2021 MŠ
DF2021/173 -106,67 € 30.07.2021 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Vyúčtovanie vody 1.6.-27.7.2021 OcU
DF2021/172 82,55 € 27.07.2021 KONICA MINOLTA spol. s r.o. Nájom fareb.multifunkčné zariadenie bizhub C227
DF2021/171 103,55 € 26.07.2021 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Dodaný tovar pre ŠJ MŠ Krásna Ves za 2021/7
DF2021/170 526,8 € 26.07.2021 BITO -Skladovacia technika Mat.-tech. vybavenie DHZ- policové regále 3ks,
DF2021/169 20,4 € 26.07.2021 SOZA Autorská odmena za použ. hudobných diel
DF2021/168 493 € 22.07.2021 Spoločný obecný úrad Vyúčtovanie SOcU za 2Q2021,preddavok za 3Q2021
DF2021/167 900 € 22.07.2021 Ing. Sylvia Augustínová Poskytovaní audítorských služieb IUZ a KUZ 2020
DF2021/166 30 € 19.07.2021 ORANGE SLOVENSKO, a.s. Mobilný telefón orange 17.7.2021-16.8.2021
DF2021/165 32,98 € 16.07.2021 EMBA Trade , spol. s r.o. Archívne krabice 550x350x350 mm
DF2021/164 660 € 16.07.2021 RZMOSP Profesný rast zamestnancov obcí
DF2021/163 16 € 14.07.2021 Slovak Telekom, a.s. Poskytovanie verej.služieb-mobilný telefón
DF2021/162 130,79 € 14.07.2021 SH systém, spol. s r.o. Správa a údržba tech.a prog.vybavenia 7-9/2021
DF2021/161 249,35 € 14.07.2021 Energie2, a.s. El. energia KD - 2021/6
DF2021/160 63,83 € 14.07.2021 Energie2, a.s. El. energia VO - 2021/6
DF2021/159 1500 € 13.07.2021 AE group, s.r.o. Proces verejného obstarávania na zákazku:
DF2021/158 36 € 12.07.2021 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. Servisslužba na dávkovač dezinf. týž.28-31/2021
DF2021/157 39,08 € 07.07.2021 Slovak Telekom, a.s. Telefón a internet za obdobie 1.6.-30.6.2021
DF2021/156 183 € 02.07.2021 SPP, a.s. Dodávka plynu za mesiac 2021/7
DF2021/155 324 € 01.07.2021 Advokátska kancelária JUDr. Danica Birošová, s.r.o. Právne služby za 2021/6- zastupovanie na súde Bce
DF2021/154 1035,78 € 30.06.2021 EKO HUNKA s.r.o. Vývoz a uloženie komunálneho odpadu za 2021/6
DF2021/153 498,36 € 30.06.2021 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Dodanie hlavných jedál za mesiac 6/2021
DF2021/152 370,46 € 30.06.2021 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Dodaný tovar pre ŠJ MŠ Krásna Ves za 2021/6
DF2021/151 206,6 € 30.06.2021 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Refundácia mzdy vedúcej ŠJ MŠ Krásna Ves za 6/2021
DF2021/150 14 € 30.06.2021 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Odber biolog. rozlož. odpadu v MŠ K.Ves za 6/2021
DF2021/149 193,2 € 28.06.2021 E K O T E C spol. s r.o. Kontrola bezpečnosti multifunkčného ihriska
DF2021/148 240 € 28.06.2021 Advokátska kancelária JUDr. Danica Birošová, s.r.o. Právne služby za 2021/6
DF2021/147 76,05 € 28.06.2021 René Jacko - ALLDERAT Deratizácia OcU a MŠ
DF2021/146 1110 € 28.06.2021 MMLES s. r. o. Výkopové práce- úprava ciest v obci
DF2021/145 171,96 € 24.06.2021 HO&PE FAMILY, s.r.o. Dodaný tovar pre ŠJ MŠ Krásna Ves za 2021/6
DF2021/144 148,5 € 24.06.2021 Press, a.s. Trenčianske noviny 24/2021 (150ks)
DF2021/143 8 € 19.06.2021 Sponka s.r.o. Náplň do zošívačky 1000ks
DF2021/142 32,42 € 19.06.2021 PAPERA s.r.o. Papierové utierky do MŠ 4200ks
DF2021/141 33 € 19.06.2021 ORANGE SLOVENSKO, a.s. Mobilný telefón orange 17.6.2021-16.7.2021
DF2021/140 17,32 € 19.06.2021 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Poist. interakt.tabule MŠ 14.7.2021-13.7.2022
DF2021/139 -131,85 € 18.06.2021 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dodávka vody 23.7.2020-1.6.2021 MŠ
DF2021/138 -1516,87 € 18.06.2021 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dodávka vody 23.7.2020-1.6.2021 OcU
DF2021/137 143,03 € 17.06.2021 3W SLOVAKIA s.r.o. Licenčný poplatok od 1.7.2021 do 1.7.2022
DF2021/136 251,35 € 14.06.2021 Energie2, a.s. El. energia KD - 2021/5
DF2021/135 70,93 € 14.06.2021 Energie2, a.s. El. energia VO - 2021/5
DF2021/134 82,55 € 14.06.2021 KONICA MINOLTA spol. s r.o. Nájom fareb.multifunkčné zariadenie bizhub C227
DF2021/133 16 € 14.06.2021 Slovak Telekom, a.s. Poskytovanie verej.služieb-mobilný telefón
DF2021/132 36 € 14.06.2021 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. Servisslužba na dávkovač dezinf. týž.24-27/2021
DF2021/131 222,41 € 10.06.2021 HO&PE FAMILY, s.r.o. Dodaný tovar pre ŠJ MŠ Krásna Ves za 2021/6
DF2021/130 300 € 10.06.2021 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Nájom,elektr.energia,kúrenie, príprava a upratanie
DF2021/129 41,44 € 07.06.2021 Slovak Telekom, a.s. Telefón a internet za obdobie 1.5.-31.5.2021
DF2021/128 775,06 € 03.06.2021 Advokátska kancelária JUDr. Danica Birošová, s.r.o. Právne služby za 2021/5
DF2021/127 190 € 03.06.2021 SPP, a.s. Dodávka plynu za mesiac 2021/6
DF2021/126 708,42 € 31.05.2021 EKO HUNKA s.r.o. Vývoz a uloženie komunálneho odpadu za 2021/5
DF2021/125 250,59 € 31.05.2021 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Dodaný tovar pre ŠJ MŠ Krásna Ves za 2021/5
DF2021/124 206,6 € 31.05.2021 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Refundácia mzdy vedúcej ŠJ MŠ Krásna Ves za 5/2021
DF2021/123 14 € 31.05.2021 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Odber biolog. rozlož. odpadu v MŠ K.Ves za 5/2021
DF2021/122 478,21 € 31.05.2021 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Dodanie hlavných jedál za mesiac 5/2021
DF2021/121 171,4 € 31.05.2021 STIEFEL EUROCART s.r.o. Učebné pomôcky do MŠ Krásna Ves
DF2021/120 179,41 € 31.05.2021 SH systém, spol. s r.o. Klávesnica Logitech K120, vyúčtovanie prác nad mes
DF2021/119 27 € 31.05.2021 RZMOSP Praktický sprievodca účt. konsolidáciou miest,obcí
DF2021/118 103,61 € 25.05.2021 HO&PE FAMILY, s.r.o. Dodaný tovar pre ŠJ MŠ Krásna Ves za 2021/5
DF2021/117 101,96 € 19.05.2021 HO&PE FAMILY, s.r.o. Dodaný tovar pre ŠJ MŠ Krásna Ves za 2021/5
DF2021/116 32,1 € 19.05.2021 ORANGE SLOVENSKO, a.s. Mobilný telefón orange 17.5.2021-16.6.2021
DF2021/115 185,3 € 18.05.2021 KONICA MINOLTA spol. s r.o. Vyúčtovanie fareb.multif. zariadenie bizhub C227
DF2021/114 197,88 € 17.05.2021 ECOM DDV, spoločnosť s ručením obmedzeným Nové elektródy ADULTCA-10S(defibrilátor)
DF2021/113 36 € 17.05.2021 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. Servisslužba na dávkovač dezinf. týž.20-23/2021
DF2021/112 77,17 € 13.05.2021 Energie2, a.s. El. energia VO - 2021/4
DF2021/111 115,78 € 13.05.2021 Energie2, a.s. El. energia KD - 2021/4
DF2021/110 16 € 12.05.2021 Slovak Telekom, a.s. Poskytovanie verej.služieb-mobilný telefón
DF2021/109 240 € 12.05.2021 Advokátska kancelária JUDr. Danica Birošová, s.r.o. Právne služby za 2021/4
DF2021/108 90 € 12.05.2021 Advokátska kancelária JUDr. Danica Birošová, s.r.o. Právne služby za 2021/4
DF2021/107 82,55 € 10.05.2021 KONICA MINOLTA spol. s r.o. Nájom fareb.multifunkčné zariadenie bizhub C227
DF2021/106 51,72 € 06.05.2021 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Poistenie didaktickej techniky MŠ
DF2021/105 1277,65 € 06.05.2021 SH systém, spol. s r.o. Počítač:HP EliteDesk 800,Monitor,MS Office
DF2021/104 79 € 04.05.2021 EDOS-PEM s.r.o. Školenie online: Aktuálna úprava vodného zákona
DF2021/99 14 € 03.05.2021 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Odber biolog. rozlož. odpadu v MŠ K.Ves za 4/2021
DF2021/98 206,6 € 03.05.2021 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Refundácia mzdy vedúcej ŠJ MŠ Krásna Ves za 4/2021
DF2021/97 234,36 € 03.05.2021 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Dodaný tovar pre ŠJ MŠ Krásna Ves za 2021/4
DF2021/96 453,69 € 03.05.2021 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Dodanie hlavných jedál za mesiac 4/2021
DF2021/103 318 € 03.05.2021 SPP, a.s. Dodávka plynu za mesiac 2021/5
DF2021/102 38,6 € 03.05.2021 Slovak Telekom, a.s. Telefón a internet za obdobie 1.4.-30.4.2021
DF2021/101 689,02 € 03.05.2021 EKO HUNKA s.r.o. Vývoz a uloženie komunálneho odpadu za 2021/4
DF2021/100 408,08 € 03.05.2021 EKO HUNKA s.r.o. Vývoz a uloženie objemného odpadu za 2021/4
DF2021/95 120,92 € 23.04.2021 HO&PE FAMILY, s.r.o. Dodaný tovar pre ŠJ MŠ Krásna Ves za 2021/4
DF2021/94 20 € 22.04.2021 RZMOSP Školenie:Ohlasov. drobných stavieb, staveb.úprav
DF2021/93 20 € 22.04.2021 RZMOSP Školenie:Zákon o slobode informácií
DF2021/92 300 € 20.04.2021 ECOM DDV, spoločnosť s ručením obmedzeným Nové elektródy ADULTCA-10S(defibrilátor)
DF2021/91 20,53 € 20.04.2021 ŠEVT a.s. Tlačivá-rybár.lístky 40ks,preukaz do knižnice 20ks
DF2021/90 36 € 19.04.2021 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. Servisslužba na dávkovač dezinf. týž.16-19/2021
DF2021/89 34,6 € 19.04.2021 ORANGE SLOVENSKO, a.s. Mobilný telefón orange 17.4.2021-16.5.2021
DF2021/88 16 € 13.04.2021 Slovak Telekom, a.s. Poskytovanie verej.služieb-mobilný telefón
DF2021/87 92,1 € 13.04.2021 Energie2, a.s. El. energia VO - 2021/3
DF2021/86 157,15 € 13.04.2021 Energie2, a.s. El. energia KD - 2021/3
DF2021/85 480 € 13.04.2021 Advokátska kancelária JUDr. Danica Birošová, s.r.o. Právne služby za 2021/3
DF2021/84 25 € 13.04.2021 Regionálne vzdelávacie centrum Košice Školenie:Rozhodnutia stavebného úradu elektronicky
DF2021/83 141,26 € 12.04.2021 Tire Trade s. r. o. Náhradný diel na multicaru.
DF2021/82 130,79 € 09.04.2021 SH systém, spol. s r.o. Správa a údržba tech.a prog.vybavenia 4-6/2021
DF2021/81 100,5 € 09.04.2021 WonderHedge - Zázračný živý plot, s.r.o. Arónia (sadenice pri kaplnku - živý plot)
DF2021/80 45 € 08.04.2021 PAPERA s.r.o. Kancelárske potreby( PPD , potvrdenka s juxtou)
DF2021/79 616,5 € 08.04.2021 Spoločný obecný úrad Vyúčtovanie SOcU za 1Q2021,preddavok za 2Q2021
DF2021/78 40,32 € 08.04.2021 MulTicarTeaM s.r.o. Náhradné diely na multicaru.
DF2021/77 82,55 € 07.04.2021 KONICA MINOLTA spol. s r.o. Nájom fareb.multifunkčné zariadenie bizhub C227
DF2021/76 235,53 € 01.04.2021 HO&PE FAMILY, s.r.o. Dodaný tovar pre ŠJ MŠ Krásna Ves za 2021/3
DF2021/75 671 € 01.04.2021 SPP, a.s. Dodávka plynu za mesiac 2021/4
DF2021/74 38,6 € 01.04.2021 Slovak Telekom, a.s. Telefón a internet za obdobie 1.3.-31.3.2021
DF2021/73 719,59 € 31.03.2021 EKO HUNKA s.r.o. Vývoz a uloženie komunál. odpadu za 2021/3
DF2021/72 144,76 € 31.03.2021 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Dodaný tovar pre ŠJ MŠ 2021/3
DF2021/71 526,01 € 31.03.2021 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Dodanie hlavných jedál za mesiac 3/2021
DF2021/70 14 € 31.03.2021 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Odber biolog. rozlož. odpadu v MŠ K.Ves za 3/2021
DF2021/69 206,6 € 31.03.2021 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Refundácia mzdy vedúcej ŠJ MŠ Krásna Ves za 3/2021
DF2021/68 32,42 € 25.03.2021 PAPERA s.r.o. Papierové utierky do MŠ.
DF2021/67 156,91 € 22.03.2021 GALA svietidlá, s.r.o. Ističe, spínač, prúd.chránič,sadra - údržba OcU
DF2021/66 36 € 22.03.2021 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. Servisslužba na dávkovač dezinf. týž.12-15/2021
DF2021/65 34 € 19.03.2021 ORANGE SLOVENSKO, a.s. Mobilný telefón orange 17.3.2021-16.4.2021
DF2021/64 30,74 € 17.03.2021 Soft-Tech, s.r.o. Náplne do tlačiarne v MŠ Krásna Ves.
DF2021/63 16 € 09.03.2021 Slovak Telekom, a.s. Poskytovanie verej.služieb-mobilný telefón
DF2021/62 171,69 € 09.03.2021 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Dodaný tovar pre ŠJ MŠ 2021/2
DF2021/61 82,55 € 09.03.2021 KONICA MINOLTA spol. s r.o. Nájom fareb.multifunkčné zariadenie bizhub C227
DF2021/60 95,99 € 08.03.2021 Energie2, a.s. El. energia VO - 2021/2
DF2021/59 364,36 € 08.03.2021 Energie2, a.s. El. energia KD - 2021/2
DF2021/58 38,6 € 08.03.2021 Slovak Telekom, a.s. Telefón a internet za obdobie 1.2.-28.2.2021
DF2021/57 24 € 08.03.2021 Dr. Josef Raabe Slovesnko s.r.o. MŠ : Povinné predprimárne vzdelávanie v praxi.
DF2021/56 631,32 € 08.03.2021 EKO HUNKA s.r.o. Vývoz a uloženie komunál. odpadu za 2021/1
DF2021/55 495 € 08.03.2021 REPRE, s.r.o. Respirátor FFP2 NR 1000ks
DF2021/54 292,06 € 03.03.2021 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Poistenie majetku a zodpoved. za škodu - verejné o
DF2021/53 143,1 € 03.03.2021 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Poistenie majetku - budova MŠ Krásna Ves (372 402,
DF2021/52 240 € 01.03.2021 Advokátska kancelária JUDr. Danica Birošová, s.r.o. Právne služby za 2021/2
DF2021/51 1145 € 01.03.2021 SPP, a.s. Dodávka plynu za mesiac 2021/3
DF2021/50 270,67 € 01.03.2021 KONICA MINOLTA spol. s r.o. Nájom fareb.multifunkčné zariadenie bizhub C227
DF2021/49 672,2 € 01.03.2021 EKO HUNKA s.r.o. Vývoz a uloženie komunál. odpadu za 2020/2
DF2021/48 442,18 € 01.03.2021 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Dodanie hlavných jedál za mesiac 2/2021
DF2021/47 14 € 28.02.2021 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Odber biolog. rozlož. odpadu v MŠ K.Ves za 2/2021
DF2021/46 206,6 € 28.02.2021 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Refundácia mzdy vedúcej ŠJ MŠ Krásna Ves za 2/2021
DF2021/45 36 € 24.02.2021 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. Servisslužba na dávkovač dezinf. týž.8-11/2021
DF2021/44 26,98 € 24.02.2021 RUCOM, s.r.o. Klávesnica HP PROBOOK 450
DF2021/43 20 € 24.02.2021 RZMOSP Školenie:Určovanie názvov ulíc-určovanie súp.čísel
DF2021/42 20 € 24.02.2021 RZMOSP Školenie : Novela zákonníka práce a aktuálne info
DF2021/41 10,8 € 24.02.2021 KROS a.s. DPFO daňové priznanie typu A a B verzia mini
DF2021/40 30,22 € 19.02.2021 ORANGE SLOVENSKO, a.s. Mobilný telefón orange 17.2.2021-16.3.2021
DF2021/39 223,56 € 19.02.2021 HO&PE FAMILY, s.r.o. Dodaný tovar pre ŠJ MŠ Krásna Ves za 2020/2
DF2021/38 20 € 16.02.2021 RZMOSP Školenie : Mimoriadne opatrenia v rozpočtovej obl.
DF2021/37 16 € 12.02.2021 Slovak Telekom, a.s. Poskytovanie verej.služieb-mobilný telefón
DF2021/36 36 € 12.02.2021 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. Servisslužba na dávkovač dezinfekcie týž.4-7/2021
DF2021/35 456,72 € 12.02.2021 Energie2, a.s. El. energia KD - 2021/1
DF2021/34 113,9 € 12.02.2021 Energie2, a.s. El. energia VO - 2020/1
DF2021/33 82,55 € 12.02.2021 KONICA MINOLTA spol. s r.o. Nájom fareb.multifunkčné zariadenie bizhub C227
DF2021/32 199,2 € 11.02.2021 Pretože TRIPSY s.r.o. Overal Coverall estillo/20 ks veľ.L
DF2021/31 1100 € 11.02.2021 Váš Lekár, s.r.o. Vykonávanie odberu vzoriek 6.2.2021 - COVID 19
DF2021/30 39,22 € 09.02.2021 Slovak Telekom, a.s. Telefón a internet za obdobie 1.1.-31.1.2021
DF2021/29 38,4 € 03.02.2021 SLOVGRAM Odmeny výkonným umelcom 2021
DF2021/28 277,1 € 03.02.2021 Pretože TRIPSY s.r.o. Respirátory 100ks, overal 10ks, mydlo, utierky
DF2021/27 14 € 02.02.2021 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Odber biolog. rozlož. odpadu v MŠ K.Ves za 1/2021
DF2021/26 103,3 € 02.02.2021 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Refundácia mzdy vedúcej ŠJ MŠ Krásna Ves za 1/2021
DF2021/25 388,14 € 02.02.2021 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Dodanie hlavných jedál za mesiac 1/2021
DF2021/24 120,46 € 02.02.2021 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Dodaný tovar pre ŠJ MŠ 2021/1
DF2021/23 1100 € 02.02.2021 Váš Lekár, s.r.o. Vykonávanie odberu vzoriek 30.1.2021 - COVID 19
DF2021/22 1208 € 01.02.2021 SPP, a.s. Dodávka plynu za mesiac 2021/2
DF2021/21 517,11 € 26.01.2021 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Združené poistenie majetku 24.02.2021-23.02.2022
DF2021/20 1278,64 € 26.01.2021 Spoločný obecný úrad Preddavok na SOcU 1Q2021 , vyúčtovanie 4Q2020
DF2021/19 1100 € 26.01.2021 Váš Lekár, s.r.o. Vykonávanie odberu vzoriek 23.1.2021 - COVID 19
DF2021/18 162,96 € 23.01.2021 B B N - spol. s r.o. Osram štartovací zdroj BATERY
DF2021/17 59,7 € 21.01.2021 KO a LA Plus, s.r.o. Akumulátor Master na traktor Kubota
DF2021/16 32,38 € 21.01.2021 COMCO, s.r.o. Materiál na opravu Kia ceed
DF2021/15 178,93 € 21.01.2021 Pretože TRIPSY s.r.o. Overal Coverall estillo/15ks,návleky na obuv 100ks
DF2021/14 28,99 € 19.01.2021 EMOS SK s. r. o. Bezdôtový zvonček na OcU.
DF2021/13 40,3 € 19.01.2021 ORANGE SLOVENSKO, a.s. Mobilný telefón orange 17.1.2021-16.2.2021
DF2021/12 20 € 14.01.2021 RZMOSP Školenie : Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obce
DF2021/11 169 € 14.01.2021 Centrálna nezisková spoločnosť, o.z. isamosprava.sk-licencia 18.1.2021-18.1.2022
DF2021/10 1244 € 14.01.2021 SPP, a.s. Dodávka plynu za mesiac 2021/1
DF2021/9 130,79 € 12.01.2021 SH systém, spol. s r.o. Správa a údržba tech.a prog.vybavenia 1-3/2021
DF2021/8 249,39 € 12.01.2021 HO&PE FAMILY, s.r.o. Dodaný tovar pre ŠJ MŠ Krásna Ves za 2020/1
DF2021/7 16 € 12.01.2021 Slovak Telekom, a.s. Poskytovanie verej.služieb-mobilný telefón
DF2021/6 82,55 € 12.01.2021 KONICA MINOLTA spol. s r.o. Nájom fareb.multifunkčné zariadenie bizhub C227
DF2021/5 49,8 € 07.01.2021 RZMOSP Členské za rok 2021
DF2021/4 507 € 02.01.2021 Miestna akčná skupina mikroregiónu Teplička Členské za rok 2021
DF2021/3 93,6 € 02.01.2021 INPROST s.r.o. Obecné noviny na rok 2021
DF2021/2 90,29 € 02.01.2021 Združenie miest a obcí Slovenska Členské za rok 2021
DF2021/1 30 € 02.01.2021 ZPOZ Členské za rok 2021

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 1    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť po stránkach

Rok: