Obec Krásna Ves Obec Krásna Ves

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 17    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2021/260 58,56 € 03.11.2021 Stavebniny DEK s.r.o. Zníženie energ. náročnosti budovy OcU:
DF2021/307 3600 € 14.12.2021 MMLES s. r. o. Zemné a výkopové práce -rekonštr. OcU
DF2021/21 517,11 € 26.01.2021 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Združené poistenie majetku 24.02.2021-23.02.2022
DF2021/207 1303,28 € 10.09.2021 Dušan Moravčík ELEKTROMAT Zásuvkové obvody -Zníženie energ. nár.budovy OcU
DF2021/216 272,16 € 17.09.2021 EKO-SANA s.r.o. Zab.manažmentu ochrany chrán.druhov živočíchov.
DF2021/315 51,9 € 17.12.2021 Poľnohospodárske družstvo Vývoz odpadových vôd z 9bj.
DF2021/182 456,89 € 03.08.2021 EKO HUNKA s.r.o. Vývoz a uloženie veľkoobjem. odpadu za 2021/7
DF2021/329 1022,26 € 31.12.2021 EKO HUNKA s.r.o. Vývoz a uloženie odpadu za 2021/12
DF2021/100 408,08 € 03.05.2021 EKO HUNKA s.r.o. Vývoz a uloženie objemného odpadu za 2021/4
DF2021/294 465,26 € 30.11.2021 EKO HUNKA s.r.o. Vývoz a uloženie objemného odpadu za 2021/11
DF2021/229 677,09 € 04.10.2021 EKO HUNKA s.r.o. Vývoz a uloženie komunálneho odpadu za 2021/9
DF2021/203 805,44 € 03.09.2021 EKO HUNKA s.r.o. Vývoz a uloženie komunálneho odpadu za 2021/8
DF2021/181 694,31 € 03.08.2021 EKO HUNKA s.r.o. Vývoz a uloženie komunálneho odpadu za 2021/7
DF2021/154 1035,78 € 30.06.2021 EKO HUNKA s.r.o. Vývoz a uloženie komunálneho odpadu za 2021/6
DF2021/126 708,42 € 31.05.2021 EKO HUNKA s.r.o. Vývoz a uloženie komunálneho odpadu za 2021/5
DF2021/101 689,02 € 03.05.2021 EKO HUNKA s.r.o. Vývoz a uloženie komunálneho odpadu za 2021/4
DF2021/293 666,67 € 30.11.2021 EKO HUNKA s.r.o. Vývoz a uloženie komunálneho odpadu za 2021/11
DF2021/256 714,3 € 31.10.2021 EKO HUNKA s.r.o. Vývoz a uloženie komunálneho odpadu za 2021/10
DF2021/73 719,59 € 31.03.2021 EKO HUNKA s.r.o. Vývoz a uloženie komunál. odpadu za 2021/3
DF2021/56 631,32 € 08.03.2021 EKO HUNKA s.r.o. Vývoz a uloženie komunál. odpadu za 2021/1

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 17    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: