<<Prvá   <Predošlá   2 z 18    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
2019319 1800 € 14.11.2019 Ing. Jozef Adamkovič audit účtovnej závierky za rok 2018
2019038 300 € 13.11.2019 Ruagro, s.r.o. vývoz fekálií bytovky 264, 266
111/2019 361,02 € 13.11.2019 Spoločná úradovňa samosprávy n.o. Náklady na opatrovateľskú službu 10/2019
7190960456 302,41 € 12.11.2019 ZsE Centrum Trenčín, ZSE Energia, a.s. vyúčt. faktúra miesto spotreby 214
7151237194 575,5 € 12.11.2019 ZsE Centrum Trenčín, ZSE Energia, a.s. vyúčt. faktúra miesto spotreby 227
3129191550 241,2 € 12.11.2019 Marius Pedersen, a.s. zneškodnenie nebezpečného odpadu
3201901231 595,2 € 11.11.2019 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. zneškodnenie zmesového kom. odpadu
7641281165 159,1 € 07.11.2019 ZsE Centrum Trenčín, ZSE Energia, a.s. elektrická energia 132
7641281126 36,83 € 07.11.2019 ZsE Centrum Trenčín, ZSE Energia, a.s. elektrická energia BD264
2019126 99,68 € 07.11.2019 Miroslav Tinka - Poel, agentúra služieb Činnosť technika PO 102019
VF194727 32,48 € 06.11.2019 COMTEC s.r.o. Prenájom EPSON WorkForce
8245050645 46,9 € 06.11.2019 Slovak Telekom, a.s. poplatok za tel.
2019/138 408 € 06.11.2019 Mgr. Július Meszároš advokát právne služby 10/2019
VF194606 24 € 05.11.2019 COMTEC s.r.o. záloha dát
8697090780 77 € 05.11.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Dodávka plynu Lúka 132
8697090101 348 € 05.11.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. dodávka plnu OcÚ
770309646 621 € 05.11.2019 Ticket Service, s.r.o. Ticket restaurant
61/2019 300 € 05.11.2019 Pavol Dzurka P+M vystúpenie M. Melodic posedenie seniorov
2019042 306 € 05.11.2019 Ján Čuvala - JČ SERVIS Oprava VO za 10/2019
20190042 440 € 30.10.2019 Bánovská regionálna rozvojová agentúra vypracovanie žiadosti o dotáciu Envirofond

  <<Prvá   <Predošlá   2 z 18    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: