<<Prvá   <Predošlá   1 z 2    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Názov zmluvy Uzavretá Hodnota Subjekt A Prílohy
Zmluva č.2018/0161 o poskytnutí dotácie 30.04.2018 500 € Trenčiansky samosprávny kraj pdf - 61,64 kB
Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov 07.06.2018 0 € TOPSET Solutions s.r.o. PDF - 580,68 kB
Dodatok č.1 k Zmluve o spolupráci pri zbere šatstva 28.09.2018 0 € TextilEco a.s. organizačná zložka PDF - 84,36 kB
Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov 25.05.2018 0 € Spoločný úrad samosprávy PDF - 105,37 kB
Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov 25.05.2018 0 € Spoločná úradovňa samosprávy, n.o. PDF - 114,69 kB
Zmluva č. 67/POD-304/18 31.07.2018 3569,10 € Slovenská agentúra životného prostredia PDF - 629,75 kB
Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme pozemku ev.č.0853/1997 zo dňa 18.11.1997 20.07.2018 0 € Slovak Telekom, a.s. PDF - 74,42 kB
Zmluva o dielo č. 18/VYR/008 10.10.2018 9853,42 € REPROGAS s.r.o. PDF - 304,83 kB
Zmluva o prenájme detskej atrakcie 24.05.2018 230 € Pláž -Drahovce Hať PDF - 41,66 kB
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnut 15.08.2018 0 € Peter Bernát PDF - 203,61 kB
Mandátna zmluva §566 a nasl. zák. č.513/1991 Zb.Obchodného zákonníka 28.12.2018 340,- mesačne € Mgr. Július Meszároš PDF - 136,29 kB
Zmluva o spracúvaní osobných údajov 10.07.2018 0 € MADE spol. s r.o. PDF - 144,73 kB
Zmluva so sprostredkovateľom spracúvania osobných údajov 30.05.2018 0 € Lomtec.com a.s. PDF - 221,21 kB
Dodatok č.4 k Zmluve č.1020512010 26.10.2018 0 € Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. PDF - 29,77 kB
Nájomná zmluva č.91 12.01.2018 20 € Jozef Šuran pdf - 87,84 kB
Zmluva o poskytovaní audítorskych služieb 22.02.2018 1800 € Ing. Jozef Adamkovič, zodpov. audítor, č.lic. 491 pdf - 197,30 kB
Zmluva o dielo 30.07.2018 4259,46 € Haluza Igor - NAD PDF - 92,61 kB
Nájomná zmluva č. 92 o nájme hrobového miesta 09.02.2018 20 € Danka Sedláková pdf - 66,79 kB
Zmluva o dielo 11.07.2018 1442,52 € COMTEC s.r.o. PDF - 77,65 kB
Zmluva o dielo č.5/2018 19.11.2018 250 € Bánovecká regionálna rozvojová agentúra PDF - 71,66 kB

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 2    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: