<<Prvá   <Predošlá   1 z 3    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Názov zmluvy Uzavretá Hodnota Subjekt A Prílohy
Ceny zneškodnennia odpadov na skládke od 01.01.2020 26.11.2019 0 € Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o pdf - 214,94 kB
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 24.4.2012 10.05.2019 105,263,16 € HASS, s.r.o. PDF - 763,39 kB
Dodatok č.2 k Zmluve o dielo zo dňa 24.04.2019 31.10.2019 0 € HASS, s.r.o. pdf - 489,38 kB
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík 26.11.2019 60,59 € Slovak Telekom, a.s. pdf - 277,07 kB
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva 25.01.2019 0 € Peter Bernát PDF - 143,98 kB
Kúpna zmluva zo dňa 20.06.2019 20.06.2019 240 € Gajdošech Robert pdf - 1181,70 kB
Kúpno-predajná zmluva 14.05.2019 10000 € Obecná vodohospodárska spoločnosť Šachor PDF - 1766,52 kB
Licenčná zmluva 22.02.2019 250,- € TENDERnet s.r.o. PDF - 937,15 kB
Mandátna zmluva 14.11.2019 620 € Alžbeta Kosová PRO-DO-V pdf - 103,09 kB
Mandátna zmluva 27.06.2019 340/mesačne € Mgr. Július Meszároš pdf - 1052,15 kB
Mandátna zmluva § 566 Obchodného zákonníka 27.11.2019 175 € BENADA SK s.r.o. pdf - 103,36 kB
Mandátna zmluva § 566 Obchodného zákonníka 13.02.2019 170 € Alžbeta Kosová PRO-DO-V PDF - 1117,68 kB
Nájomná zmluva č. 95 14.06.2019 10,00 € Peter Gajdošech pdf - 860,26 kB
Nájomná zmluvy č. 93 03.01.2019 20 € Helena Gajdošechová PDF - 669,46 kB
Nájomná zmluvy č. 94 03.04.2019 20 € Gajdošech Vladimír pdf - 887,95 kB
O poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi 16.10.2019 0 € Marius Pedersern pdf - 725,09 kB
o poskytovaní sociálnej služby a úhrade za poskytovanú soc službu 20.12.2019 0 € Spoločná úradovňa samospráva n.o. pdf - 209,01 kB
ProFi Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 20.02.2019 1667,68 € Generali Poisťovňa, a.s. pdf - 9113,85 kB
Zmluva o dielo 30.10.2019 440 € Bánovská regionálna rozvojová agentúra pdf - 77,49 kB
Zmluva o dielo 15.04.2019 290 € Bánovecká regionálna rozvojová agentúra PDF - 940,07 kB

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 3    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: