Obec Melčice-Lieskové Obec Melčice-Lieskové

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 10    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2020/43 108 € 11.02.2020 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. Zneškodnenie odpadu - zmesový komunálny a objemný
DF2020/124 104,97 € 16.04.2020 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. Zneškodnenie odpadu - zmesový komunálny a objemný
DF2019/429 98,7 € 13.01.2020 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. Zneškodnenie odpadu - zmesový komunálny a objemný
DF2020/152 76,28 € 11.05.2020 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. Zneškodnenie odpadu - zmesový komunálny a objemný
DF2020/121 309,37 € 16.04.2020 Marius Pedersen, a.s. Zneškodnenie objemný odpad - VOK
DF2019/428 906,56 € 13.01.2020 Marius Pedersen, a.s. Zneškodnenie KO za 12/2019
DF2020/159 1253,35 € 13.05.2020 Marius Pedersen, a.s. Zneškodnenie KO za 04/2020
DF2020/120 1726,22 € 16.04.2020 Marius Pedersen, a.s. Zneškodnenie KO za 03/2020
DF2020/88 893,37 € 11.03.2020 Marius Pedersen, a.s. Zneškodnenie KO za 02/2020
DF2020/48 827,41 € 12.02.2020 Marius Pedersen, a.s. Zneškodnenie KO za 01/2020
DF2020/39 1070,4 € 06.02.2020 NOELLA TRADE s.r.o. Zimná údržba miestnych komunikácií - 1, 2/2020
DF2020/89 249,6 € 11.03.2020 NOELLA TRADE s.r.o. Zimná údržba miestnych komunikácií
DF2020/153 1944,5 € 11.05.2020 innogy Slovensko s. r. o. Zemný plyn za 05/2020 - obecné budovy
DF2020/111 1944,5 € 06.04.2020 innogy Slovensko s. r. o. Zemný plyn za 04/2020 - obecné budovy
DF2020/72 1944,5 € 05.03.2020 innogy Slovensko s. r. o. Zemný plyn za 03/2020 - obecné budovy
DF2020/35 1944,5 € 05.02.2020 innogy Slovensko s. r. o. Zemný plyn za 02/2020 - obecné budovy
DF2020/71 300 € 04.03.2020 Ing. Vladimír Uhlík - GEOINFOS Trenčín Zameranie polohopisu a výškopisu pre vypracovanie
DF2020/94 240 € 23.03.2020 Ing. Vladimír Sedlák Zameranie a digitálne spracovanie skutočnej
DF2020/150 32,86 € 11.05.2020 ZSE Energia, a.s. Záloha EE - Dom Dolina za 05/2020
DF2020/110 32,86 € 06.04.2020 ZSE Energia, a.s. Záloha EE - Dom Dolina za 04/2020

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 10    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: