Obec Melčice-Lieskové Obec Melčice-Lieskové

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 1    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť po stránkach

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2021/611 2751,6 € 31.12.2021 Noella Trade s.r.o. Zimná údržba miestnych komunikácií + pohotovostná
DF2021/610 10465,8 € 31.12.2021 Noella Trade s.r.o. Realizácia stavby - zberný dvor 1. časť
DF2021/609 -216,36 € 31.12.2021 SPP - distribúcia, a.s. Dobropis - pripojenie plyn - Vilka I. MŠ
DF2021/579 3 € 31.12.2021 Slovak Telekom, a.s. Nájom za 12/2021 - parcela č. 103
DF2021/578 1800 € 29.12.2021 Ing. Juraj Potoček - SLOV - ALPIN Lavice, plexi okná, náter - zastávky Dolina
DF2021/577 6000 € 29.12.2021 Ing. Juraj Potoček - SLOV - ALPIN Autobusové zastávky 2ks - Dolina
DF2021/576 430,08 € 29.12.2021 P. M. Diesel s.r.o. Odber biologicky rozložiteľného odpadu za 12/2021
DF2021/575 4795 € 29.12.2021 Michal Vlna Materiál na rekonštrukciu detskej ambulancie
DF2021/574 12998,9 € 28.12.2021 KUSENDA-plastové okná s.r.o. Montáž a demontáž okien a dverí na budove
DF2021/573 8,65 € 28.12.2021 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín Vodné 19.06. - 16.12.2021 - DS Melčice
DF2021/572 439,5 € 28.12.2021 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín Vodné, stočné 16.06. - 20.12.2021 - OcU + pošta
DF2021/571 302,48 € 28.12.2021 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín Vodné, stočné 16.06.-20.12.2021 - Lekáreň a byty
DF2021/570 60 € 28.12.2021 PETIT PRESS, a.s. Inzercia - MY Trenčín, PARDON - poďakovanie
DF2021/569 298,2 € 28.12.2021 PAPERA s. r. o. Kancelárske potreby
DF2021/568 2560 € 28.12.2021 Michal Minár Materiál a montáž oplotenia - Zdravotné stredisko
DF2021/567 135,6 € 28.12.2021 Martinus, s.r.o. Knihy do knižnice
DF2021/566 941,66 € 21.12.2021 Ticket Service, s. r. o. Stravné lístky za 01/2022
DF2021/565 148,08 € 20.12.2021 Peter Šesták - KANPEX Darčekové sety vianočné
DF2021/564 -3 € 20.12.2021 ORANGE Slovensko, a.s. Dobropis k FADO 563/2021 - bonus pre účastníka
DF2021/563 54,42 € 20.12.2021 ORANGE Slovensko, a.s. Mobilný telefón 15.12.2021 - 14.01.2022
DF2021/562 53,68 € 17.12.2021 Donoci s. r. o. Žiarivkové trubice - svietidlá na chodbe OcU
DF2021/561 1304,6 € 17.12.2021 Jozef Gono - Záhradníctvo Materiál - výsadba verejné priestranstvá
DF2021/560 170,96 € 17.12.2021 Jarmila Lichnerová Materiál - budovy v správe obce
DF2021/559 6926,79 € 16.12.2021 JD ROZHLASY s.r.o. Doplnenie bezdrôtového rozhlasu v obci
DF2021/558 1380 € 16.12.2021 Galileo Corporation s.r.o. UPGRADE www stránok, redesingn, modernizácia
DF2021/557 427 € 16.12.2021 GeometraGP, s. r. o. Porealizačné zameranie a geometrický plán
DF2021/556 1142,31 € 15.12.2021 Marius Pedersen, a.s. Zneškodnenie KO za 11/2021
DF2021/555 1074,67 € 15.12.2021 Marius Pedersen, a.s. Vývoz KO za 11/2021
DF2021/554 41,58 € 15.12.2021 Slovenská pošta a.s. Roznos obecných novín do schránky
DF2021/553 32000 € 15.12.2021 ZENAX s.r.o. Vypracovanie dokumentácie k žiadosti o vydanie
DF2021/552 360 € 15.12.2021 GeometraGP, s. r. o. Polohopisné a výškopisné zameranie cesty
DF2021/551 800,4 € 14.12.2021 PN print s.r.o. Tlač obecných novín, novoročenky
DF2021/550 1758,06 € 14.12.2021 Generali Poisťovňa, a. s. Poistenie majetku obce a zodpovednosti za škodu
DF2021/549 1143,2 € 13.12.2021 Jozef Gono - Záhradníctvo Záhradnícke práce - výsadba pri zdrav. stredisku
DF2021/548 2990 € 13.12.2021 Verea, s.r.o. Realizácia verejného obstarávania akcie
DF2021/547 2490 € 13.12.2021 Verea SK, s.r.o. Realizácia verejného obstarávania akcie
DF2021/546 45 € 13.12.2021 Losonszký Atila Kontrola komínov - OcU
DF2021/545 987,79 € 10.12.2021 Bc. Marián Králik Projektovanie elektrotechnických zariadení,návrh
DF2021/544 348 € 10.12.2021 Rastislav Oravec - Kovovýroba R I F Zábradlie potoka - časť Lieskové k družstvu
DF2021/543 58,09 € 09.12.2021 Miroslav Ďuráči Služby ABT a technika PO za 11/2021
DF2021/542 279,75 € 08.12.2021 FEROPLECH-Mariana Letková-LETKO Plechové vložky do betónových odpadových košov
DF2021/541 111,62 € 08.12.2021 ŠUPA MARIÁN Spojka, pružina, lanko do motorovej jednotky HONDA
DF2021/540 28,28 € 08.12.2021 IBO s.r.o. Ventilátor, kryt ventilátora - traktor
DF2021/539 98,8 € 08.12.2021 INPROST s.r.o. Obecné noviny - ročník 2022
DF2021/538 6,83 € 07.12.2021 TOP SERVIS IT a.s. Služby podľa zmluvy za 11/2021
DF2021/537 510 € 06.12.2021 PYROSERVIS a.s. - organizačná zložka DHZ - savice športové, sací kôš
DF2021/536 419,4 € 06.12.2021 PYROSERVIS a.s. - organizačná zložka Pracovné oblečenie - pracovníci OcU
DF2021/535 171,36 € 06.12.2021 ZSE Energia, a.s. Vyúčtovanie EE - 1.11.-30.11.2021 - OcU
DF2021/534 313,27 € 06.12.2021 ZSE Energia, a.s. Vyúčtovanie EE - 1.11.- 30.11.2021 - VO Dolina
DF2021/533 172,27 € 06.12.2021 ZSE Energia, a.s. Vyúčtovanie EE- 1.11.-30.11.2021-byty nad lekárňou
DF2021/532 750,91 € 06.12.2021 ZSE Energia, a.s. Vyúčtovanie EE - 1.11.-30.11.2021 - VO Lieskové
DF2021/531 768,3 € 06.12.2021 ZSE Energia, a.s. Vyúčtovanie EE - 1.11.-30.11.2021 - VO Melčice
DF2021/530 2399,5 € 06.12.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. Zemný plyn za 12/2021 - obecné budovy
DF2021/529 82,8 € 06.12.2021 NEVIA, SE Servis a funkčné skúšky kamerového systému
DF2021/528 600 € 06.12.2021 Slovak Telekom, a.s. Kúpa pozemku parc. č. 103/2, zastavaná plocha
DF2021/527 65,26 € 06.12.2021 SLOVNAFT, a.s. Benzín - služobný automobil 38,91 L
DF2021/526 198,68 € 06.12.2021 Slovak Telekom, a.s. Telefónne poplatky za 11/2021
DF2021/517 144 € 06.12.2021 MGREEN s. r. o. Zazimovanie závlahového systému -futbalové ihrisko
DF2021/525 333 € 04.12.2021 Marián Poláček Výmena radiátora - Lekáreň
DF2021/524 80,3 € 03.12.2021 Peter Šesták - KANPEX Antigénové testy - pre zamestnancov
DF2021/523 74,77 € 03.12.2021 PEMIFLEX Slovakia s.r.o. Spínanie verejného osvetlenia - cintorín Melčice
DF2021/522 490 € 02.12.2021 PAVLIS, s.r.o. Servis plynových kachiel - Kultúny dom
DF2021/521 190 € 02.12.2021 PAVLIS, s.r.o. Servis a oprava plynových kachiel - Novákovec
DF2021/520 1007,82 € 01.12.2021 Ticket Service, s. r. o. Stravné lístky za 12/2021
DF2021/519 392,47 € 01.12.2021 Jarmila Lichnerová Materiál - budovy v správe obce
DF2021/518 48 € 01.12.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. Výkon zodpovednej osoby za 12/2021
DF2021/516 2340 € 30.11.2021 Support and Consulting s.r.o. Projektový manažment v zmysly Zmluvy oposkytovaní
DF2021/515 1290,6 € 30.11.2021 Generali Poisťovňa, a. s. Poistenie majetku obce 31.12.2021 - 30.12.2022
DF2021/514 537,6 € 30.11.2021 P. M. Diesel s.r.o. Odber biologicky rozložiteľného odpadu za 11/2021
DF2021/513 3 € 30.11.2021 Slovak Telekom, a.s. Nájom za 11/2021 - parcela č. 103
DF2021/512 16,78 € 30.11.2021 Západoslovenská distribučná, a.s. Pripojovací poplatok - kamera pri stanici
DF2021/511 4950 € 30.11.2021 Omiplay s. r. o. Vianočné ozdoby na elektrické stĺpy v obci -vločky
DF2021/510 2384,4 € 30.11.2021 L - DEN Slovakia, spol. s r.o. Štvormodulová autobusová zastávka s erbomobce,
DF2021/509 30 € 26.11.2021 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Kurz poskytovania 1. pomoci -zástupca zamestnancov
DF2021/508 500 € 25.11.2021 Michal Minár Materiál na oplotenie - Zdravotné stredisko
DF2021/507 1201,2 € 25.11.2021 Mgr. Vladimír Repiský Mikulášske balíčky - 280 ks
DF2021/506 500 € 24.11.2021 Tomáš Pavlík s. r. o. Dozorovanie stavby - verejné priestranstvá,
DF2021/505 1032,57 € 24.11.2021 O PLUS O s.r.o. Zvárací poloatomat COMPACT 2295 s príslušenstvom
DF2021/504 2011,76 € 24.11.2021 PEMAL, s.r.o. Oprava vjazdu bočný vchod do školského areálu
DF2021/503 6695,45 € 24.11.2021 PEMAL, s.r.o. Práce naviac - verejné priestranstvá - škola,
DF2021/502 56604,92 € 24.11.2021 PEMAL, s.r.o. Stavebné práce - verejné priestranstvá -škola,
DF2021/501 58,42 € 17.11.2021 ORANGE Slovensko, a.s. Mobilný telefón 15.11.2021 - 14.12.2021
DF2021/500 146,16 € 14.11.2021 TRANSBETON NM, s. r. o. Betón - plochy pod autobusové zastávky na Doline
DF2021/499 58,09 € 12.11.2021 Miroslav Ďuráči Služby ABT a technika PO za 10/2021
DF2021/498 1170,13 € 11.11.2021 Marius Pedersen, a.s. Zneškodnenie KO za 10/2021
DF2021/497 1074,04 € 11.11.2021 Marius Pedersen, a.s. Vývoz KO za 10/2021
DF2021/496 128,95 € 11.11.2021 ZSE Energia, a.s. Vyúčtovanie EE - 9.10.-31.10.2021 - OcU
DF2021/495 508,7 € 11.11.2021 ZSE Energia, a.s. Vyúčtovanie EE - 9.10.-31.10.2021 - VO Melčice
DF2021/494 482,11 € 11.11.2021 ZSE Energia, a.s. Vyúčtovanie EE - 9.10.-31.10.2021 - VO Lieskové
DF2021/493 150,23 € 08.11.2021 ZSE Energia, a.s. Vyúčtovanie EE- 9.10.-31.10.2021-byty nad lekárňou
DF2021/492 214,97 € 08.11.2021 ZSE Energia, a.s. Vyúčtovanie EE - 9.10. - 31.10.2021 - VO Dolina
DF2021/491 32,86 € 08.11.2021 ZSE Energia, a.s. Záloha EE - Dom Dolina za 11/2021
DF2021/490 360 € 08.11.2021 T-MAPY s. r. o. Prístup do mapového portálu obce - aktualizačný
DF2021/489 155,83 € 08.11.2021 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. Zneškodnenie zmesového KO a objemného odpadu
DF2021/488 132,47 € 08.11.2021 M.S.OK s.r.o. Vývoz VOK
DF2021/487 180 € 08.11.2021 TextilEco a. s. Umiestnenie kontajnerov na textil rok 2021 - 3 ks
DF2021/486 440 € 08.11.2021 Ing. Juraj Košťál Periodická odborná skúška elektrickej inštalácie a
DF2021/485 373,02 € 05.11.2021 SLOVNAFT, a.s. Nafta - traktor 125,73L, benzín krovinorez 75,76L
DF2021/484 187,32 € 05.11.2021 JD ROZHLASY s.r.o. Servis bezdrôtového rozhlasu
DF2021/483 262,64 € 05.11.2021 ZSE Energia, a.s. Elektrická energia za 11/2021 - Kultúrny dom
DF2021/482 152,24 € 05.11.2021 ZSE Energia, a.s. Elektrická energia za 11/2021 - VO Loka Piláta
DF2021/481 162,54 € 05.11.2021 ZSE Energia, a.s. Elektrická energia za 11/2021 - II. MŠ
DF2021/480 287,54 € 05.11.2021 ZSE Energia, a.s. Elektrická energia za 11/2021 - I. MŠ
DF2021/479 98,49 € 05.11.2021 ZSE Energia, a.s. Elektrická energia za 11/2021 - DS Lieskové
DF2021/478 1090,46 € 05.11.2021 ZSE Energia, a.s. Elektrická energia za 11/2021- Zdravotné stredisko
DF2021/477 279,83 € 05.11.2021 ZSE Energia, a.s. Elektrická energia za 11/2021 - Lekáreň
DF2021/476 135,19 € 05.11.2021 ZSE Energia, a.s. Elektrická energia za 11/2021 - Svadobka
DF2021/475 261,61 € 05.11.2021 ZSE Energia, a.s. Elektrická energia za 11/2021 - Novák. sporiteľňa
DF2021/474 140,63 € 05.11.2021 ZSE Energia, a.s. Elektrická energia za 11/2021 - Novákovec
DF2021/473 32,99 € 05.11.2021 ZSE Energia, a.s. Elektrická energia za 11/2021 - Požiarna zbrojnica
DF2021/472 61,92 € 05.11.2021 ZSE Energia, a.s. Elektrická energia za 11/2021 - DS Melčice
DF2021/471 2399,5 € 04.11.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. Zemný plyn za 11/2021 - obecné budovy
DF2021/470 101,22 € 04.11.2021 TOP SERVIS IT a.s. Služby podľa zmluvy za 10/2021
DF2021/469 198,55 € 04.11.2021 Slovak Telekom, a.s. Telefónne poplatky za 10/2021
DF2021/468 -62,86 € 04.11.2021 SLOVAKIA ENERGY, s. r. o. Vyúčtovanie EE - 1.1. - 8.10.2021 - II. MŠ
DF2021/467 -47,8 € 04.11.2021 SLOVAKIA ENERGY, s. r. o. Vyúčtovanie EE 1.1. - 8.10.2021 - Lekáreň
DF2021/466 -11,02 € 04.11.2021 SLOVAKIA ENERGY, s. r. o. Vyúčtovanie EE 1.1. - 8.10.2021 - DS Lieskové
DF2021/465 -40,18 € 04.11.2021 SLOVAKIA ENERGY, s. r. o. Vyúčtovanie EE -1.1. - 8.10.2021 - Svadobka
DF2021/464 -34,13 € 04.11.2021 SLOVAKIA ENERGY, s. r. o. Vyúčtovanie EE - 1.1.- 8.10.2021 - I. MŠ
DF2021/463 -25,36 € 04.11.2021 SLOVAKIA ENERGY, s. r. o. Vyúčtovanie EE - 1.1.-8.10.2021 - VO Loka Piláta
DF2021/462 -37,06 € 04.11.2021 SLOVAKIA ENERGY, s. r. o. Vyúčtovanie EE - 1.1.-8.10.2021 - Novákovec
DF2021/461 -98,04 € 04.11.2021 SLOVAKIA ENERGY, s. r. o. Vyúčtovanie EE -1.1.-8.10.2021 - Kultúrny dom
DF2021/460 0,97 € 04.11.2021 SLOVAKIA ENERGY, s. r. o. Vyúčtovanie EE -1.1.-8.10.2021 - OcÚ siréna
DF2021/459 -51,51 € 04.11.2021 SLOVAKIA ENERGY, s. r. o. Vyúčtovanie EE 1.1.- 8.10.2021- Zdrav. stredisko
DF2021/458 135 € 04.11.2021 Wolters Kluwer s.r.o. Predplatné PRÁVO PRE ROPO A OBCE - ročník 2022
DF2021/457 332,1 € 03.11.2021 Jarmila Lichnerová Materiál - budovy v správe obce
DF2021/456 1850 € 03.11.2021 EKOSPOL DM, s.r.o. Vypracovanie a podanie žiadosti o poskytnutie
DF2021/455 900 € 02.11.2021 MADE spol. s.r.o. Systémová podpora URBIS 1.11.2021-31.10.2022
DF2021/454 3 € 02.11.2021 Slovak Telekom, a.s. Nájom za 10/2021 - parcela č. 103
DF2021/453 48 € 02.11.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. Výkon zodpovednej osoby za 11/2021
DF2021/452 187,32 € 29.10.2021 JD ROZHLASY s.r.o. Servis bezdrôtového rozhlasu
DF2021/451 430,08 € 29.10.2021 P. M. Diesel s.r.o. Odber biologicky rozložiteľného odpadu za 10/2021
DF2021/450 216,36 € 29.10.2021 SPP - distribúcia, a.s. Poplatok za plynovú prípojku - Vilka I. MŠ
DF2021/449 1110 € 28.10.2021 BINS s.r.o. Plastové nádoby 120l na komunálny odpad - 50ks
DF2021/448 213,6 € 28.10.2021 Durdík Dušan Oprava VO v obci
DF2021/447 1383,36 € 27.10.2021 NEMTECH s. r. o. Dopravné značenie v obci
DF2021/446 916,2 € 26.10.2021 Ticket Service, s. r. o. Stravné lístky za 11/2021
DF2021/445 185 € 26.10.2021 Wolters Kluwer s.r.o. Predplatné ÚČTO ROPO A OBCÍ - ročník 2022
DF2021/444 61,92 € 25.10.2021 DAMITO s. r. o. Antibakteriálny gél na ruky - obecný úrad
DF2021/443 222 € 22.10.2021 KODRETES - Klinčúch, s. r. o. 2-krídlová brána - zadný dvor lekárne
DF2021/442 1200 € 22.10.2021 VO-TOR s.r.o. Realizácia verejného obstarávania
DF2021/441 180 € 19.10.2021 alab solutions s. r. o. Oprava a hĺbková údržba kávovaru, výmena ventilu
DF2021/440 132,47 € 18.10.2021 M.S.OK s.r.o. Vývoz VOK
DF2021/439 67,75 € 18.10.2021 ORANGE Slovensko, a.s. Mobilný telefón 15.10.2021 - 14.11.2021
DF2021/438 135 € 15.10.2021 Juraj Ševčík - MOSSEP * VFŠ Ročná prehliadka plynového kotla - Svadobka
DF2021/437 -94,77 € 14.10.2021 SLOVAKIA ENERGY, s. r. o. Vyúčtovanie EE - 1.10. - 8.10.2021 - VO Dolina
DF2021/436 82,01 € 14.10.2021 SLOVAKIA ENERGY, s. r. o. Vyúčtovanie EE 19.01.-08.10.2021-Novákovec sporit.
DF2021/435 -230,11 € 14.10.2021 SLOVAKIA ENERGY, s. r. o. Vyúčtovanie EE - 1.10.-8.10.2021 - VO Melčice
DF2021/434 -82,44 € 14.10.2021 SLOVAKIA ENERGY, s. r. o. Vyúčtovanie EE - 1.10.-8.10.2021 - OcU
DF2021/433 -235,44 € 14.10.2021 SLOVAKIA ENERGY, s. r. o. Vyúčtovanie EE - 1.10.-8.10.2021 - VO Lieskové
DF2021/432 -65,78 € 14.10.2021 SLOVAKIA ENERGY, s. r. o. Vyúčtovanie EE- 1.10.-8.10.2021 -byty nad lekárňou
DF2021/431 4,74 € 14.10.2021 SLOVAKIA ENERGY, s. r. o. Vyúčtovanie EE - 1.1.-8.10.2021 - Požiar. zbrojnic
DF2021/430 6,52 € 14.10.2021 SLOVAKIA ENERGY, s. r. o. Vyúčtovanie EE - 01.01. - 08.10.2021 - DS Melčice
DF2021/429 1261,96 € 13.10.2021 Marius Pedersen, a.s. Zneškodnenie KO za 09/2021
DF2021/428 1071,49 € 13.10.2021 Marius Pedersen, a.s. Vývoz KO za 09/2021
DF2021/427 3263,67 € 13.10.2021 Pilulka.sk, a. s. Vitamíny C+D+Zinok - pre seniorov v obci
DF2021/426 34,2 € 13.10.2021 Andrea Móderová - UNIPAP Kancelársky papier A3
DF2021/425 481,06 € 12.10.2021 Andrea Móderová - UNIPAP Kalendáre pre seniorov, kancelárske potreby
DF2021/424 709,24 € 11.10.2021 Mgr. Vladimír Repiský Darčekové balíčky pre seniorov jubilantov
DF2021/423 368,8 € 11.10.2021 Marius Pedersen, a.s. Zneškodnenie odpadu VOK - nebezpečné látky,
DF2021/422 1356,1 € 11.10.2021 Marius Pedersen, a.s. Odvoz a zneškodnenie VOK - zmesový a objemný KO
DF2021/421 58,09 € 11.10.2021 Miroslav Ďuráči Služby ABT a technika PO za 09/2021
DF2021/420 237,6 € 11.10.2021 PYROSERVIS a.s. - organizačná zložka DHZ - plášte, opasky, terče zastavovacie
DF2021/419 3300 € 11.10.2021 Ing. Juraj Muran Vypracovanie účelového energetického auditu budov:
DF2021/418 55,51 € 07.10.2021 PAPERA s. r. o. Kalendáre 2022, diáre - pre zamestnancov
DF2021/417 154,04 € 07.10.2021 Obec Ivanovce Občerstvenie na akcii Súčinnostné cvičenie zložiek
DF2021/416 -71,95 € 07.10.2021 SLOVAKIA ENERGY, s. r. o. Vyúčtovanie EE - 1.1. - 30.9.2021 - VO Dolina
DF2021/415 32,86 € 07.10.2021 ZSE Energia, a.s. Záloha EE - Dom Dolina za 10/2021
DF2021/414 183,53 € 06.10.2021 IBO s.r.o. Reťaz, prevodovka, nôž, vazelína - krovinorez
DF2021/413 64,01 € 06.10.2021 TOP SERVIS IT a.s. Služby podľa zmluvy za 09/2021
DF2021/412 660 € 06.10.2021 IN - PRO s. r. o. Vypracovanie úpravy projektu na stavebné povolenie
DF2021/411 660 € 06.10.2021 IN - PRO s. r. o. Vypracovanie úpravy projektu na stavebnépovolenie
DF2021/410 46,51 € 06.10.2021 SLOVAKIA ENERGY, s. r. o. Vyúčtovanie EE- 15.9.-30.9.2021 -byty nad lekárňou
DF2021/409 46,12 € 06.10.2021 SLOVAKIA ENERGY, s. r. o. Vyúčtovanie EE - 15.9.-30.9.2021 - OcU
DF2021/408 147,78 € 06.10.2021 SLOVAKIA ENERGY, s. r. o. Vyúčtovanie EE - 15.9.-30.9.2021 - VO Lieskové
DF2021/407 158,7 € 06.10.2021 SLOVAKIA ENERGY, s. r. o. Vyúčtovanie EE - 15.9.-30.9.2021 - VO Melčice
DF2021/406 130,79 € 06.10.2021 SH systém spol.s r.o. Servis výpočtovej techniky za mesiace 10 -12/2021
DF2021/405 197,46 € 05.10.2021 Slovak Telekom, a.s. Telefónne poplatky za 09/2021
DF2021/404 73,4 € 05.10.2021 Monika Rašičová - KVETINÁRSTVO NEZÁBUDKA Kvety a darček na sobáše
DF2021/403 198 € 04.10.2021 JUMA Trenčín s.r.o. Základný kurz kuričov - Dovičic Roman
DF2021/402 269,48 € 04.10.2021 SLOVNAFT, a.s. Nafta do traktora 84,33L, benzín krovinorez 50,00L
DF2021/401 171,9 € 04.10.2021 Jozef Vrábel - ALADDIN Osušky pre deti - uvítanie v mesiaci október
DF2021/400 31,2 € 04.10.2021 Obec Ivanovce Kurz prvej pomoci pre členov DHZ - 4 osoby
DF2021/399 2399,5 € 04.10.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. Zemný plyn za 10/2021 - obecné budovy
DF2021/398 1604 € 04.10.2021 SLOVAKIA ENERGY, s. r. o. Elektrická energia za 10/2021 - objekty OcU
DF2021/397 430,08 € 04.10.2021 P. M. Diesel s.r.o. Odber biologicky rozložiteľného odpadu za 9/2021
DF2021/396 48 € 04.10.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. Výkon zodpovednej osoby za 10/2021
DF2021/395 245,72 € 04.10.2021 SEKO s.r.o. Sekera, bubon na kábel, kliešte knip 3x, pajser
DF2021/394 500 € 04.10.2021 GALAKTIC Vystúpenie skupiny Galaktic - Hody v obci
DF2021/393 234 € 01.10.2021 Galileo Corporation s.r.o. Licenčný poplatok Mobilná aplikácia V OBRAZE
DF2021/392 3 € 30.09.2021 Slovak Telekom, a.s. Nájom za 09/2021 - parcela č. 103
DF2021/391 205,98 € 30.09.2021 Jarmila Lichnerová Materiál - budovy v správe obce
DF2021/390 271,25 € 29.09.2021 Andrea Móderová - UNIPAP Kancelárske potreby
DF2021/389 30,3 € 29.09.2021 Internet Mall Slovakia, s.r.o. Pečiatka samonastaviteľná - stavebný úrad
DF2021/388 1253 € 29.09.2021 Divadlo Nová scéna Vstupenky na divadelné predstavenie
DF2021/387 962,02 € 28.09.2021 Ticket Service, s. r. o. Stravné lístky za 10/2021
DF2021/386 520,2 € 28.09.2021 Noella Trade s.r.o. Výkopové práce súvisiace s kopaním kompostoviska
DF2021/385 173,38 € 24.09.2021 WOODCOTE GROUP s.r.o. Ohrievač vody TATRAMAT EO - 10P -kuchynka OcU
DF2021/384 1,22 € 24.09.2021 ORANGE Slovensko, a.s. Mobilný telefón SAMSUNG Galaxy S2 FE - akontácia
DF2021/383 31,5 € 22.09.2021 Pro-Tech Shop, s. r. o. Uhlový prevod na krovinorez STIHL FS 120
DF2021/382 1974,87 € 20.09.2021 Juraj Vlado KOMPLEX Doúčtovanie 10% zádržné - oprava plotu Novákovec
DF2021/381 -307,39 € 20.09.2021 SLOVAKIA ENERGY, s. r. o. Vyúčtovanie EE - 1.1.-14.9.2021 - VO Melčice
DF2021/380 -124,56 € 20.09.2021 SLOVAKIA ENERGY, s. r. o. Vyúčtovanie EE - 1.1.-14.9.2021 - OcU
DF2021/379 -289,46 € 20.09.2021 SLOVAKIA ENERGY, s. r. o. Vyúčtovanie EE - 1.1.-14.9.2021 - VO Lieskové
DF2021/378 -390,01 € 20.09.2021 SLOVAKIA ENERGY, s. r. o. Vyúčtovanie EE - 1.1.-14.9.2021 -byty nad lekárňou
DF2021/377 -693,25 € 20.09.2021 innogy Slovensko s. r. o. Opravná faktúra za obdobie 1.1.2021-30.6.2021 - KD
DF2021/376 47,45 € 20.09.2021 ORANGE Slovensko, a.s. Mobilný telefón 15.09.2021 - 14.10.2021
DF2021/375 4747,37 € 17.09.2021 STES spol. s r.o. Revízie, projekty a úprava kotolne v budove OcU
DF2021/374 280 € 17.09.2021 LAWINE s.r.o. Ozvučenie akcie Stretnutie heligonkárov
DF2021/373 658,35 € 16.09.2021 Komunálne Služby Horná Súča, s. r. o., r. s. p.; skrátenýnázov: KSHS, s. r. o., r. s. p. Preprava, prenájom a montáž pódiového stanu -
DF2021/372 96 € 16.09.2021 Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne Grafická úprava Obecných novín 2/2021
DF2021/371 100,3 € 14.09.2021 CWS - boco Slovensko s.r.o. Hygienické potreby a dezinfekcie
DF2021/370 100 € 13.09.2021 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. Respirátory FFP2, rúška chirurgické
DF2021/369 1837,99 € 13.09.2021 Marius Pedersen, a.s. Zneškodnenie KO za 08/2021
DF2021/368 1524,11 € 13.09.2021 Marius Pedersen, a.s. Vývoz KO za 08/2021
DF2021/367 58,09 € 13.09.2021 Miroslav Ďuráči Služby ABT a technika PO za 08/2021
DF2021/366 174,42 € 13.09.2021 PAPERA s. r. o. Čistiace potreby, dezinfekčné prostriedky
DF2021/365 304 € 10.09.2021 D 3D s.r.o. Prenájom miestnosti - školenie
DF2021/364 40 € 09.09.2021 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratkaobchodného mena: TVK a.s. Trenčín Vyjadrenie k Zmenám a doplnkom č. 2 ÚPN-O
DF2021/363 378,16 € 08.09.2021 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. Zneškodnenie zmesového KO a objemného odpadu
DF2021/362 432 € 07.09.2021 Intelli Solutions, s. r. o. Tlač obecných novín
DF2021/361 916,2 € 06.09.2021 Ticket Service, s. r. o. Stravné lístky za 09/2021
DF2021/360 87,02 € 06.09.2021 TOP SERVIS IT a.s. Služby podľa zmluvy za 08/2021
DF2021/359 167,49 € 06.09.2021 SLOVNAFT, a.s. Nafta do traktora 91,27L, benzín krovinorez 23,02L
DF2021/358 197,13 € 06.09.2021 Slovak Telekom, a.s. Telefónne poplatky za 08/2021
DF2021/357 32,86 € 06.09.2021 ZSE Energia, a.s. Záloha EE - Dom Dolina za 09/2021
DF2021/356 1604 € 06.09.2021 SLOVAKIA ENERGY, s. r. o. Elektrická energia za 09/2021 - objekty OcU
DF2021/355 2399,5 € 06.09.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. Zemný plyn za 09/2021 - obecné budovy
DF2021/354 286,92 € 06.09.2021 SH systém spol.s r.o. Servis výpočtovej techniky nad mesačný paušál
DF2021/353 270,04 € 03.09.2021 Jarmila Lichnerová Materiál - budovy v správe obce
DF2021/352 67,5 € 02.09.2021 Stavebniny DEK s. r. o. Opravná malta - KD vchod
DF2021/351 48 € 02.09.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. Výkon zodpovednej osoby za 09/2021
DF2021/350 3 € 31.08.2021 Slovak Telekom, a.s. Nájom za 08/2021 - parcela č. 103
DF2021/349 537,6 € 31.08.2021 P. M. Diesel s.r.o. Odber biologicky rozložiteľného odpadu za 8/2021
DF2021/348 44,71 € 30.08.2021 Intelli Solutions, s. r. o. Nálepky - kamerový systém v obci
DF2021/347 1286,34 € 30.08.2021 DELNET SLOVAKIA, s.r.o. Projektor EPSON EB-992F s montážou
DF2021/346 44,45 € 19.08.2021 ORANGE Slovensko, a.s. Mobilný telefón 15.08.2021 - 14.09.2021
DF2021/345 150 € 17.08.2021 Sylvia Kobidová - Sylvyart Maľovanie tašiek - Dni obce
DF2021/344 106,4 € 16.08.2021 CWS - boco Slovensko s.r.o. Hygienické potreby - Dni obce
DF2021/343 500 € 16.08.2021 PRORENTAL Slovakia s. r. o. Ozvučenie osláv Dni obce
DF2021/342 779,9 € 16.08.2021 Obecné služby Nová Bošáca s.r.o. Dlažba pred Svadobkou - práce naviac
DF2021/341 7960,4 € 16.08.2021 Obecné služby Nová Bošáca s.r.o. Úprava vstupnej plochy a dlažba pred Svadobkou
DF2021/340 95,76 € 16.08.2021 L.Z. Bošáca, s.r.o. Dezinfekčný prostriedok - Deň obce
DF2021/339 500 € 16.08.2021 Pro šport team Reklama - umiestnenie loga na dresoch jazdca
DF2021/338 1093,61 € 16.08.2021 Marius Pedersen, a.s. Zneškodnenie KO za 07/2021
DF2021/337 1043,51 € 16.08.2021 Marius Pedersen, a.s. Vývoz KO za 07/2021
DF2021/336 300 € 16.08.2021 Ing. Tomáš Pavlík Dozorovanie stavby IBV Staničná - 1/3 z ceny
DF2021/335 350 € 16.08.2021 LEJKA, s. r. o. Strava pre účinkujúcich - Deň obce
DF2021/334 234,32 € 13.08.2021 M.S.OK s.r.o. Vývoz VOK
DF2021/333 150 € 13.08.2021 Ing. Anton Petrovský - TONOP Činnosť stavebného dozoru - IBV Ragač
DF2021/332 473,76 € 10.08.2021 VKÚ Harmanec, s.r.o. Kartografické a grafické práce na TM katastra obce
DF2021/331 80 € 10.08.2021 Skovajsa Miroslav PD - NN prípojka pre kamerový systém v obci
DF2021/330 58,09 € 10.08.2021 Miroslav Ďuráči Služby ABT a technika PO za 07/2021
DF2021/329 473,76 € 09.08.2021 VKÚ Harmanec, s.r.o. Kartografické, grafické práce - turistická mapa obce
DF2021/328 4356 € 09.08.2021 VJ control, s.r.o. Dodávka a montáž kamerového systému v obci
DF2021/327 2916,65 € 09.08.2021 Ing. Juraj Potoček - SLOV - ALPIN Rekonštrukcia strešnej krytiny - čakáreň Zdravotného
DF2021/326 221,5 € 06.08.2021 PYROSERVIS a.s. - organizačná zložka DHZ - džberovka kovová, autolekárnička
DF2021/325 64,9 € 06.08.2021 IBO s.r.o. Olej kosačka, krovinorez
DF2021/324 235,76 € 06.08.2021 PAPERA s. r. o. Kancelárske potreby, čistiace a hygienické potreby
DF2021/323 32,86 € 05.08.2021 ZSE Energia, a.s. Záloha EE - Dom Dolina za 08/2021
DF2021/322 212,58 € 04.08.2021 SLOVNAFT, a.s. Nafta do traktora 48,97L, benzín krovinorez 38,00L
DF2021/321 197,13 € 04.08.2021 Slovak Telekom, a.s. Telefónne poplatky za 07/2021
DF2021/320 -216,36 € 04.08.2021 SPP - distribúcia, a.s. Dobropis - pripojenie plyn - hasičská zbrojnica
DF2021/319 2399,5 € 03.08.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. Zemný plyn za 08/2021 - obecné budovy
DF2021/318 1604 € 03.08.2021 SLOVAKIA ENERGY, s. r. o. Elektrická energia za 08/2021 - objekty OcU
DF2021/317 363 € 03.08.2021 Jarmila Lichnerová Materiál - budovy v správe obce
DF2021/316 1007,82 € 02.08.2021 Ticket Service, s. r. o. Stravné lístky za 08/2021
DF2021/315 48 € 02.08.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. Výkon zodpovednej osoby za 08/2021
DF2021/314 48 € 02.08.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. Výkon zodpovednej osoby za 07/2021
DF2021/313 322,56 € 02.08.2021 P. M. Diesel s.r.o. Odber biologicky rozložiteľného odpadu za 7/2021
DF2021/312 82,38 € 02.08.2021 KENBA, s.r.o. Svietidlo LED OPAL s montážou - horná chodba OcU
DF2021/311 3 € 02.08.2021 Slovak Telekom, a.s. Nájom za 07/2021 - parcela č. 103
DF2021/310 203,56 € 31.07.2021 TOP SERVIS IT a.s. Služby podľa zmluvy za 07/2021
DF2021/309 8424 € 29.07.2021 AŽ PROJEKT s.r.o. Vypracovanie dokumentácie ZaD č. 2 ÚPN obce
DF2021/308 50 € 23.07.2021 Dobrovoľná požiarna ochrana SR Školné za základnú prípravu členov HJ + skúšky
DF2021/307 640 € 21.07.2021 EURONAL s. r. o. Vysokotlakový čistič KARCHER K7 Premium
DF2021/306 135 € 21.07.2021 Stavebniny DEK s. r. o. Opravná malta - Novákovec vchod, OcU zadný vchod
DF2021/305 471,15 € 20.07.2021 SEVAN s. r. o. Sada čerpadla TT K46 - futbalisti
DF2021/304 2200 € 20.07.2021 Ing. Jozef Adamkovič Vykonanie auditu účtovnej závierky za rok 2020
DF2021/303 175,14 € 19.07.2021 SLOVNAFT, a.s. Nafta do traktora 69,39L, benzín krovinorez 55,74L
DF2021/302 44,45 € 19.07.2021 ORANGE Slovensko, a.s. Mobilný telefón 15.07.2021 - 14.08.2021
DF2021/301 92,5 € 16.07.2021 PROLIGA s. r. o. Trofeje - futbalový turnaj
DF2021/300 780 € 16.07.2021 Lados s.r.o. Predrealizačná inžinierska činnosť pre PD
DF2021/299 20,4 € 16.07.2021 SOZA Autorská odmena za licenciu na verejnépoužitie
DF2021/298 2399,5 € 16.07.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. Zemný plyn za 07/2021 - obecné budovy
DF2021/297 1604 € 16.07.2021 SLOVAKIA ENERGY, s. r. o. Elektrická energia za 07/2021 - objekty OcU
DF2021/296 11669,08 € 15.07.2021 PEMAL, s.r.o. Oprava chodníka - 2. ulička dolný koniec Melčice
DF2021/295 1138,13 € 14.07.2021 Marius Pedersen, a.s. Zneškodnenie KO za 06/2021
DF2021/294 1066,4 € 14.07.2021 Marius Pedersen, a.s. Vývoz KO za 06/2021
DF2021/293 318 € 14.07.2021 TENDERnet s.r.o. Licencia softvéru TENDERnet 4.7.2021 -3.7.2022
DF2021/292 130,79 € 14.07.2021 SH systém spol.s r.o. Servis výpočtovej techniky za mesiace 7 - 9/2021
DF2021/291 58,09 € 12.07.2021 Miroslav Ďuráči Služby ABT a technika PO za 06/2021
DF2021/290 3383,87 € 09.07.2021 innogy Slovensko s. r. o. Vyúčtovanie zemného plynu 01.01. - 30.06.2021
DF2021/289 3 € 08.07.2021 Slovak Telekom, a.s. Nájom za 05/2021 - parcela č. 103
DF2021/288 222,98 € 08.07.2021 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. Zneškodnenie zmesového KO a objemného odpadu
DF2021/286 32,86 € 08.07.2021 ZSE Energia, a.s. Záloha EE - Dom Dolina za 07/2021
DF2021/287 216,36 € 07.07.2021 SPP - distribúcia, a.s. Poplatok plynovú prípojku - hasičská zbrojnica
DF2021/285 679,73 € 06.07.2021 SEKO s.r.o. Záhradný vysávač, uhlová brúska, vŕtacie kladivo
DF2021/284 197,13 € 06.07.2021 Slovak Telekom, a.s. Telefónne poplatky za 06/2021
DF2021/283 9,71 € 06.07.2021 TOP SERVIS IT a.s. Služby podľa zmluvy za 06/2021
DF2021/282 384 € 02.07.2021 Ing. Juraj Potoček - SLOV - ALPIN Zrezanie čerešní - cintorín Melčice
DF2021/281 193,2 € 02.07.2021 E K O T E C spol. s r. o. Hlavná ročná kontrola detského ihriska v parku
DF2021/280 348,53 € 02.07.2021 Jarmila Lichnerová Materiál - budovy v správe obce
DF2021/279 125,16 € 01.07.2021 CWS - boco Slovensko s.r.o. Hygienické potreby
DF2021/278 588,24 € 30.06.2021 FAMI SLOVAKIA s.r.o. Nábytok - kancelária starostky - doplnky
DF2021/277 1294,8 € 29.06.2021 ELINO, s.r.o. Oprava a doplnenie bleskozvodu na budove Lekárne
DF2021/276 558,6 € 29.06.2021 ELINO, s.r.o. Odstránenie závad elektroinštalácie po revízii
DF2021/275 962,02 € 29.06.2021 Ticket Service, s. r. o. Stravné lístky za 07/2021
DF2021/274 555,6 € 28.06.2021 PYROSERVIS a.s. - organizačná zložka DHZ - prilba zásahová, hadice zásahové
DF2021/273 60 € 28.06.2021 MGREEN s. r. o. Spustenie a programovanie závlahového systému
DF2021/272 193,9 € 24.06.2021 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín Vodné, stočné 15.01.-16.06.21 - Zdravotné stredisk
DF2021/271 25,85 € 24.06.2021 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín Vodné, stočné 15.01.2021 - 16.06.2021 - Novákovec
DF2021/270 3,71 € 24.06.2021 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín Vodné 15.01.2021 - 16.06.2021 - I. MŠ
DF2021/269 72,38 € 24.06.2021 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín Vodné, stočné 19.01.2021 - 17.06.2021 Svadobka
DF2021/268 169,21 € 24.06.2021 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín Vodné 23.01.2021 - 18.06.2021 - Dom Dolina
DF2021/267 2490 € 24.06.2021 Martin Červeňan Výmena strešného okno s montážou - Svadobka
DF2021/266 28,73 € 24.06.2021 Centrum polygrafických služieb Matričné tlačivá, osvedčovacia kniha
DF2021/265 105,96 € 23.06.2021 Andrea Móderová - UNIPAP Darčeky pre predškolákov, obálky
DF2021/264 302,3 € 23.06.2021 Monika Rašičová - KVETINÁRSTVO NEZÁBUDKA Kvety a darček na sobáše, na ocenenie občanov
DF2021/263 1200 € 23.06.2021 VO-TOR s.r.o. Realizácia verejného obstarávania - Prestavb objektu súp. č. 214 na Zariadenie pre seniorov
DF2021/262 403,31 € 23.06.2021 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín Vodné, stočné 01.02. - 15.06.2021 - OcU + pošta
DF2021/261 297,31 € 23.06.2021 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín Vodné, stočné 01.02.-15.06.2021 - Lekáreň a byty
DF2021/260 14,82 € 23.06.2021 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín Vodné 20.01.2021 - 15.06.2021 - Kultúrny dom
DF2021/259 1242 € 22.06.2021 Galileo Corporation s.r.o. Prepojenie úradnej tabule na CUET a ročný poplatok
DF2021/258 32 € 21.06.2021 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Vyjadrenie k stavebnému povoleniu - Hasičská stanica v obci
DF2021/257 32 € 21.06.2021 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Vyjadrenie k stavebnému povoleniu - Revitalizácia parku II. etapa
DF2021/256 58,09 € 21.06.2021 Miroslav Ďuráči Služby ABT a technika PO za 05/2021
DF2021/255 123,76 € 21.06.2021 JD ROZHLASY s.r.o. Servis bezdrôtového rozhlasu
DF2021/254 66,6 € 18.06.2021 TOP SERVIS IT a.s. Toner do tlačiarne
DF2021/253 183,4 € 18.06.2021 SLOVNAFT, a.s. Nafta do traktora 81,89L, benzín krovinorez 45,62L
DF2021/252 46,05 € 18.06.2021 ORANGE Slovensko, a.s. Mobilný telefón 15.06.2021 - 14.07.2021
DF2021/251 3698,48 € 17.06.2021 PEMAL, s.r.o. Odvodnenie ulice v obci - časť Kolónia
DF2021/250 790,56 € 17.06.2021 PEMAL, s.r.o. Zhotovenie uličnej vpuste pri budove OcU
DF2021/249 180 € 17.06.2021 AUTOSKLO TN s.r.o. Dodávka a výmena čelného skla - TN 536 ER
DF2021/248 720 € 17.06.2021 Lados s.r.o. Predrealizačná inžinierska činnosť pre PD
DF2021/247 3790,26 € 17.06.2021 Juraj Vlado KOMPLEX Položenie dlažby - vstup do Svadobky
DF2021/246 132,47 € 17.06.2021 M.S.OK s.r.o. Vývoz VOK - cintorín Melčice
DF2021/245 1638 € 17.06.2021 P. M. Diesel s.r.o. Zberné nádoby na kuchynský odpad - 7ks
DF2021/244 1217,44 € 17.06.2021 Marius Pedersen, a.s. Zneškodnenie KO za 05/2021
DF2021/243 1067,04 € 17.06.2021 Marius Pedersen, a.s. Vývoz KO za 05/2021
DF2021/242 75 € 11.06.2021 Losonszký Atila Kontrola komínov - OcU a Svadobka
DF2021/241 98,21 € 08.06.2021 SH systém spol.s r.o. Servis výpočtovej techniky nad mesačný paušál
DF2021/240 247,68 € 08.06.2021 PM print s.r.o. Samolepky na odvoz KO - r. 2021
DF2021/239 128,3 € 07.06.2021 Alza.cz a.s. Umývacie mopy VILEDA Ultramat XL s náhradami
DF2021/238 119,32 € 07.06.2021 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. Zneškodnenie zmesového KO a objemného odpadu
DF2021/237 693 € 07.06.2021 PROLIGA s. r. o. Nákrčníky s potlačou loga obce - Deň detí
DF2021/236 48 € 07.06.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. Výkon zodpovednej osoby za 06/2021
DF2021/235 164,12 € 04.06.2021 TOP SERVIS IT a.s. Služby podľa zmluvy za 05/2021
DF2021/234 197,13 € 04.06.2021 Slovak Telekom, a.s. Telefónne poplatky za 05/2021
DF2021/233 32,86 € 04.06.2021 ZSE Energia, a.s. Záloha EE - Dom Dolina za 06/2021
DF2021/232 169,82 € 03.06.2021 SLOVNAFT, a.s. Nafta do traktora 80,09L, benzín krovinorez 34,70L
DF2021/231 1604 € 03.06.2021 SLOVAKIA ENERGY, s. r. o. Elektrická energia za 06/2021 - objekty OcU
DF2021/230 2140 € 03.06.2021 MORAtechnik, s.r.o. Germicídne žiariče PROLUX GM36WA - 5 ks
DF2021/229 87 € 03.06.2021 VIKTÓRIA-HÁMOR, s.r.o. Struna do krovinorezu
DF2021/228 135 € 03.06.2021 ELREV s.r.o. Odstránenie nedostatkov v priestoroch obecného
DF2021/227 3 € 03.06.2021 Slovak Telekom, a.s. Nájom za 05/2021 - parcela č. 103
DF2021/226 244,87 € 02.06.2021 Jarmila Lichnerová Materiál - budovy v správe obce
DF2021/225 1921,8 € 02.06.2021 innogy Slovensko s. r. o. Zemný plyn za 06/2021 - obecné budovy
DF2021/224 103,97 € 02.06.2021 Durdík Dušan Oprava VO v obci
DF2021/223 1094,36 € 01.06.2021 Ticket Service, s. r. o. Stravné lístky za 06/2021
DF2021/222 27 € 01.06.2021 RZMaO Stredného Považia Praktický sprievodca účtovnou konsolidáciou
DF2021/221 110,78 € 28.05.2021 IBO s.r.o. Reťaz, popruhy, nožík, lišta - na krovinorez
DF2021/220 447 € 21.05.2021 PYROSERVIS a.s. - organizačná zložka Pracovné oblečenie - pracovníci OcU
DF2021/219 119,88 € 21.05.2021 Andrea Móderová - UNIPAP Kancelárske potreby
DF2021/218 3316 € 20.05.2021 ZASTÁVKY CZ, spol. s r. o. Dvojmodulové autobusové zastávky s lavičkou
DF2021/217 276,6 € 19.05.2021 Milan Kuchta Panel a kamenivo pod autobusové zastávky
DF2021/216 14 € 19.05.2021 Sponka s.r.o. Kancelárske potreby
DF2021/215 229,38 € 18.05.2021 SLOVNAFT, a.s. Nafta do traktora 70,26L, benzín krovinorez 40,00L
DF2021/214 378,2 € 18.05.2021 PE.PE s. r. o. Vence - pohreb, pomník, výsadba v obci,spotrebný
DF2021/213 70,2 € 18.05.2021 PE.PE s. r. o. Utierky, poháre, bloky, respirátory - testovanie
DF2021/212 44,45 € 18.05.2021 ORANGE Slovensko, a.s. Mobilný telefón 15.05.2021 - 14.06.2021
DF2021/211 230,82 € 17.05.2021 LAMELLAND, s.r.o. Žalúzie - dodávka a montáž na OcU
DF2021/210 58,09 € 17.05.2021 Miroslav Ďuráči Služby ABT a technika PO za 04/2021
DF2021/209 1152,05 € 17.05.2021 Marius Pedersen, a.s. Zneškodnenie KO za 04/2021
DF2021/208 1056,23 € 17.05.2021 Marius Pedersen, a.s. Vývoz KO za 04/2021
DF2021/207 197,4 € 17.05.2021 Verlag Dashofer Predplatné Smernice pre obce on-line + archív
DF2021/206 295 € 11.05.2021 ELREV s.r.o. Periodická odborná skúška elektrickej inštalácie,
DF2021/205 64,86 € 10.05.2021 ASAPRINT TRADE s.r.o. Oprava odpadnutého erbu obce na Svadobke
DF2021/204 165,6 € 10.05.2021 E K O T E C spol. s r. o. Kontrola bezpečnosti detského ihriska - Lieskové
DF2021/203 556,86 € 10.05.2021 Jarmila Lichnerová Materiál - budovy v správe obce
DF2021/202 3 € 10.05.2021 Slovak Telekom, a.s. Nájom za 04/2021 - parcela č. 103
DF2021/201 77,59 € 10.05.2021 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. Zneškodnenie zmesového KO a objemného odpadu
DF2021/200 132,47 € 07.05.2021 M.S.OK s.r.o. Vývoz VOK
DF2021/199 79,09 € 06.05.2021 ROIN, s. r. o. Ochranné overaly, respirátory- testovanie COVID-19
DF2021/198 46,94 € 06.05.2021 Martin Krajčovič - M & J Trade Dezinfekcia - testovanie COVID-19
DF2021/197 32,86 € 06.05.2021 ZSE Energia, a.s. Záloha EE - Dom Dolina za 05/2021
DF2021/196 132,98 € 05.05.2021 SLOVNAFT, a.s. Nafta do traktora 69,00L, benzín dielňa 20,00L
DF2021/195 48 € 04.05.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. Výkon zodpovednej osoby za 05/2021
DF2021/194 90,97 € 04.05.2021 TOP SERVIS IT a.s. Služby podľa zmluvy za 04/2021
DF2021/193 5715,2 € 04.05.2021 PEMAL, s.r.o. Práce naviac - Výstavba chodníkov v obci
DF2021/192 74253,73 € 04.05.2021 PEMAL, s.r.o. Stavebné práce - Výstavba chodníkov v obci
DF2021/191 500 € 04.05.2021 Ing. Tomáš Pavlík Dozorovanie stavby: Výstavba chodníkov v obci
DF2021/190 1604 € 04.05.2021 SLOVAKIA ENERGY, s. r. o. Elektrická energia za 05/2021 - objekty OcU
DF2021/189 810,85 € 03.05.2021 SLOVAKIA ENERGY, s. r. o. Opravná faktúra za spotrebu elektriny
DF2021/188 176,76 € 03.05.2021 Slovak Telekom, a.s. Telefónne poplatky za 04/2021
DF2021/187 1921,8 € 03.05.2021 innogy Slovensko s. r. o. Zemný plyn za 05/2021 - obecné budovy
DF2021/186 176,68 € 03.05.2021 CWS - boco Slovensko s.r.o. Hygienické potreby a dávkovače
DF2021/185 200 € 30.04.2021 GeometraGP, s. r. o. Vyhotovenie polohopisu a výškopisu - areál I. MŠ
DF2021/184 251,05 € 30.04.2021 Obec Trenčianske Stankovce Práca s plošinou - orez stromov
DF2021/183 855,12 € 30.04.2021 Ticket Service, s. r. o. Stravné lístky za 05/2021
DF2021/182 819,6 € 30.04.2021 ELREV s.r.o. Periodická odborná skúška elektrickej inštalácie,
DF2021/181 500 € 30.04.2021 Ing. Tomáš Pavlík Dozorovanie stavby: Výstavba chodníkov v obci
DF2021/180 127,62 € 29.04.2021 PYROSERVIS a.s. - organizačná zložka Kontrola hasiacich prístrojov a požiarnych hadíc
DF2021/179 89,1 € 28.04.2021 Z&J SK s.r.o. Strava - testovanie COVID-19 - 24.04.2021
DF2021/178 1500 € 28.04.2021 IN - PRO s. r. o. Vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie
DF2021/177 964,4 € 28.04.2021 RZP, a.s. Odmena za vykonanie diagnostických vyšetrení
DF2021/176 964,88 € 26.04.2021 JD ROZHLASY s.r.o. Servis bezdrôtového rozhlasu
DF2021/175 50 € 26.04.2021 Peter Kotrha - TSD Dezinfekcia testovacieho miesta ozónom
DF2021/174 1570 € 20.04.2021 SLOVAKIA ENERGY, s. r. o. Elektrická energia za 04/2021 - objekty OcU
DF2021/173 399,96 € 20.04.2021 ARAŠID spol. s r.o. Mobilný telefón Motorola Moto E6s - 4 kusy
DF2021/172 44,45 € 19.04.2021 ORANGE Slovensko, a.s. Mobilný telefón 15.04.2021 - 14.05.2021
DF2021/171 353,2 € 16.04.2021 Marius Pedersen, a.s. Zneškodnenie objemného odpadu - VOK
DF2021/170 1432,69 € 16.04.2021 Marius Pedersen, a.s. Odvoz a zneškodnenie VOK - zmesový a objemný KO
DF2021/169 1849,12 € 16.04.2021 Marius Pedersen, a.s. Zneškodnenie KO za 03/2021
DF2021/168 1529,83 € 16.04.2021 Marius Pedersen, a.s. Vývoz KO za 03/2021
DF2021/167 132,47 € 16.04.2021 M.S.OK s.r.o. Vývoz VOK
DF2021/166 150 € 16.04.2021 PETIT PRESS, a.s. Trenčianske noviny - info o minulosti obce
DF2021/165 58,09 € 15.04.2021 Miroslav Ďuráči Služby ABT a technika PO za 03/2021
DF2021/164 16,2 € 14.04.2021 Andrea Móderová - UNIPAP Kancelárske potreby
DF2021/163 89,1 € 13.04.2021 Z&J SK s.r.o. Strava - testovanie COVID-19 - 10.04.2021
DF2021/162 1023,6 € 13.04.2021 RZP, a.s. Odmena za vykonanie diagnostických vyšetrení
DF2021/161 24 € 13.04.2021 SOMI Trenčín, spol.s.r.o. Školenie Zmeny v dávkach SP od apríla 2021
DF2021/160 24 € 13.04.2021 SOMI Trenčín, spol.s.r.o. Školenie Stravovanie zamestnancov od 1.3.2021
DF2021/159 280 € 12.04.2021 Fy MOSE - Milan HORSKÝ Servisné prehliadky, nastavenie a vyčistenie
DF2021/158 130,79 € 12.04.2021 SH systém spol.s r.o. Servis výpočtovej techniky za mesiace 4 - 6/2021
DF2021/157 223,66 € 12.04.2021 Martinus, s.r.o. Knihy do knižnice
DF2021/156 50 € 12.04.2021 Peter Kotrha - TSD Dezinfekcia testovacieho miesta ozónom
DF2021/155 251,67 € 12.04.2021 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. Zneškodnenie zmesového KO a objemného odpadu
DF2021/154 50 € 12.04.2021 Peter Kotrha - TSD Dezinfekcia testovacieho miesta ozónom
DF2021/153 814,4 € 08.04.2021 Ticket Service, s. r. o. Stravné lístky za 04/2021
DF2021/152 7640 € 08.04.2021 Michal Vlna Rekonštrukcia kancelárie starostky a sekretariát
DF2021/151 32,86 € 08.04.2021 ZSE Energia, a.s. Záloha EE - Dom Dolina za 04/2021
DF2021/150 49,8 € 07.04.2021 Andrea Móderová - UNIPAP Kancelárske potreby
DF2021/149 4200 € 07.04.2021 FAMI SLOVAKIA s.r.o. Nábytok - kancelárie starostky a sekretariát
DF2021/148 6245 € 07.04.2021 AGENA-CHV s.r.o. Kamenárske práce na Pamätníku obetiam
DF2021/147 184,5 € 07.04.2021 ROIN, s. r. o. Ochranné pomôcky, dezinfekcia -testovanie COVID-19
DF2021/146 48 € 07.04.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. Výkon zodpovednej osoby za 04/2021
DF2021/145 48 € 07.04.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. Výkon zodpovednej osoby za 03/2021
DF2021/144 35,77 € 07.04.2021 SH systém spol.s r.o. Servis výpočtovej techniky nad mesačný paušál
DF2021/143 466,15 € 07.04.2021 Jarmila Lichnerová Materiál - budovy v správe obce
DF2021/142 3 € 07.04.2021 Slovak Telekom, a.s. Nájom za 03/2021 - parcela č. 103
DF2021/141 44,28 € 07.04.2021 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Vytýčenie vodovodu - chodníky v obci
DF2021/140 140,68 € 07.04.2021 Západoslovenská distribučná, a.s. Vytyčovanie káblov VN, NN - chodníky
DF2021/139 234,32 € 07.04.2021 M.S.OK s.r.o. Vývoz VOK
DF2021/138 500 € 07.04.2021 Ing. Tomáš Pavlík Dozorovanie stavby: Výstavba chodníkov v obci
DF2021/137 500 € 07.04.2021 Ing. Tomáš Pavlík Dozorovanie stavby IBV Staničná - 1/3 z ceny
DF2021/136 1921,8 € 07.04.2021 innogy Slovensko s. r. o. Zemný plyn za 04/2021 - obecné budovy
DF2021/135 205,15 € 07.04.2021 Slovak Telekom, a.s. Telefónne poplatky za 03/2021
DF2021/134 52,32 € 07.04.2021 TOP SERVIS IT a.s. Služby podľa zmluvy za 03/2021
DF2021/133 89,1 € 31.03.2021 Z&J SK s.r.o. Strava - testovanie COVID-19 - 27.03.2021
DF2021/132 1014 € 31.03.2021 RZP, a.s. Odmena za vykonanie diagnostických vyšetrení
DF2021/131 704,62 € 30.03.2021 MERKURY SHOP s.r.o. Dvere s obložkami - zasadačka, kancelárie, WC
DF2021/130 46,94 € 26.03.2021 Martin Krajčovič - M & J Trade Dezinfekcia - testovanie COVID-19
DF2021/129 851,88 € 25.03.2021 Lados s.r.o. Zabezpečenie dokladov a vyjadrení k SP -
DF2021/128 388,48 € 24.03.2021 Jarmila Lichnerová Kalové čerpadlo k prečerpávaniu odpadových vôd
DF2021/127 50 € 22.03.2021 Peter Kotrha - TSD Dezinfekcia testovacieho miesta ozónom
DF2021/126 338,36 € 22.03.2021 KENBA, s.r.o. Elektroinštalačné práce a materiál -doúčtovanie
DF2021/125 101,11 € 22.03.2021 SPP - distribúcia, a.s. Vytýčenie plynárenských zariadení - chodníky
DF2021/124 96 € 22.03.2021 Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne Grafická úprava Obecných novín 1/2021
DF2021/123 1570 € 19.03.2021 SLOVAKIA ENERGY, s. r. o. Elektrická energia za 03/2021 - objekty OcU
DF2021/122 38,4 € 19.03.2021 Slovak Telekom, a.s. Vytýčenie telekomunikačného vedenia - chodníky
DF2021/121 432 € 19.03.2021 Intelli Solutions, s. r. o. Tlač obecných novín
DF2021/120 44,45 € 18.03.2021 ORANGE Slovensko, a.s. Mobilný telefón 15.03.2021 - 14.04.2021
DF2021/119 1906 € 18.03.2021 Kravec, s.r.o. Štiepkovač Pirana za MT s bočným fúkaním
DF2021/118 240,26 € 18.03.2021 Jozef Vrábel - ALADDIN Osušky pre deti - uvítanie v mesiaci marec
DF2021/117 30,58 € 18.03.2021 Slovenská pošta a.s. Roznos obecných novín do schránky
DF2021/116 202,79 € 18.03.2021 SLOVNAFT, a.s. Nafta do traktora 70,05L, benzín dielňa 12,38L
DF2021/115 89,1 € 17.03.2021 Z&J SK s.r.o. Strava - testovanie COVID-19 - 13.03.2021
DF2021/114 58,09 € 17.03.2021 Miroslav Ďuráči Služby ABT a technika PO za 02/2021
DF2021/113 1437,6 € 15.03.2021 Noella Trade s.r.o. Zimná údržba miestnych komunikácií +pohotovostná
DF2021/112 81,56 € 15.03.2021 ŠUPA MARIÁN Spojka do motorovej jednotky HONDA
DF2021/111 126 € 15.03.2021 Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky(OVM) Obhliadka budov k výskytu chránených živočíchov
DF2021/110 1110 € 15.03.2021 RZP, a.s. Odmena za vykonanie diagnostických vyšetrení
DF2021/109 336,34 € 12.03.2021 ŠUPA MARIÁN Motorová jednotka HONDA do malotraktora
DF2021/108 3626,87 € 12.03.2021 Pilulka.sk, a. s. Vitamíny C+D+Zinok - pre dôchodcov v obci
DF2021/107 4017,38 € 12.03.2021 KENBA, s.r.o. Elektroinštalačné práce - 2. etapa Moderznizácie
DF2021/106 3866 € 12.03.2021 KENBA, s.r.o. Elektroinštalačné práce - 1. etapa Moderznizácie
DF2021/105 304,5 € 11.03.2021 ROIN, s. r. o. Ochranné overaly - testovanie COVID-19
DF2021/104 976,63 € 11.03.2021 Marius Pedersen, a.s. Zneškodnenie KO za 02/2021
DF2021/103 987,76 € 11.03.2021 Marius Pedersen, a.s. Vývoz KO za 02/2021
DF2021/102 50 € 11.03.2021 Peter Kotrha - TSD Dezinfekcia testovacieho miesta ozónom
DF2021/101 577,5 € 11.03.2021 CBS spol. s r.o. Kniha s partnermi - prezentácia v publikácii
DF2021/100 1003,6 € 11.03.2021 RZP, a.s. Odmena za vykonanie diagnostických vyšetrení
DF2021/99 1032 € 10.03.2021 PYROSERVIS a.s. - organizačná zložka DHZ - zásahový komplet ľahký
DF2021/98 60 € 10.03.2021 MADE spol. s.r.o. Školenie k informačnému systému URBIS
DF2021/97 38,4 € 10.03.2021 Euro Asset s. r. o. Respirátory FFP2 - pre zamestnancov OcU
DF2021/96 1194 € 09.03.2021 IGLU CHLAD-PETER ŠČASNOVIČ Servis chladiaceho zariadenia - DS Lieskové
DF2021/95 1197,6 € 09.03.2021 IGLU CHLAD-PETER ŠČASNOVIČ Servis chladiaceho zariadenia - DS Melčice
DF2021/94 116,28 € 08.03.2021 Andrea Móderová - UNIPAP Kancelárske potreby
DF2021/93 914,4 € 08.03.2021 PYROSERVIS a.s. - organizačná zložka DHZ - obuv, prilby, rukavice zásahové, traky
DF2021/92 1800 € 08.03.2021 Lados s.r.o. Zabezpečenie dokladov, vyjadrení k stavebnému
DF2021/91 167,67 € 08.03.2021 Slovak Telekom, a.s. Telefónne poplatky za 02/2021
DF2021/90 423,3 € 08.03.2021 Obec Ivanovce Poštové náklady za odoslané zásielky - stavebné konania
DF2021/89 247,76 € 08.03.2021 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. Zneškodnenie zmesového KO a objemného odpadu
DF2021/88 553,8 € 08.03.2021 MERKURY SHOP s.r.o. Materiál - rekonštrukcia WC pre verejnosť na OcU
DF2021/87 3 € 08.03.2021 Slovak Telekom, a.s. Nájom za 02/2021 - parcela č. 103
DF2021/86 1030 € 08.03.2021 RZP, a.s. Odmena za vykonanie diagnostických vyšetrení
DF2021/85 140,48 € 08.03.2021 TOP SERVIS IT a.s. Služby podľa zmluvy za 02/2021
DF2021/84 32,86 € 03.03.2021 ZSE Energia, a.s. Záloha EE - Dom Dolina za 03/2021
DF2021/83 936,56 € 03.03.2021 Ticket Service, s. r. o. Stravné lístky za 03/2021
DF2021/82 180 € 02.03.2021 Galileo Corporation s.r.o. Licenčný poplatok - ročná prevádzka Balíčka GDPR
DF2021/78 418,8 € 02.03.2021 Galileo Corporation s. r. o. Licenčný poplatok www.melcice-lieskove.sk
DF2021/81 1921,8 € 01.03.2021 innogy Slovensko s. r. o. Zemný plyn za 03/2021 - obecné budovy
DF2021/80 89,1 € 27.02.2021 Z&J SK s.r.o. Strava - testovanie COVID-19 - 27.02.2021
DF2021/79 4290,6 € 25.02.2021 Michal Minár Oplotenie smetných nádob v obci - pri Svadobke
DF2021/76 191 € 24.02.2021 ROIN, s. r. o. Ochranné pomôcky, dezinfekcia -testovanie COVID-19
DF2021/75 43,72 € 24.02.2021 VACS Slovakia s.r.o. Vrecká do vysávača
DF2021/74 2200 € 23.02.2021 EKOSPOL DM, s.r.o. Vypracovanie a podanie žiadosti o poskytnutie
DF2021/77 1570 € 22.02.2021 SLOVAKIA ENERGY, s. r. o. Elektrická energia za 02/2021 - objekty OcU
DF2021/73 47,2 € 22.02.2021 Internet Mall Slovakia, s.r.o. Čistiace potreby
DF2021/72 32 € 22.02.2021 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Vyjadrenie pre stavebné povolenie - Verejný
DF2021/71 50 € 21.02.2021 Peter Kotrha - TSD Dezinfekcia testovacieho miesta ozónom
DF2021/70 83 € 21.02.2021 Generali Poisťovňa, a. s. PZP osobný automobil 09.06.2021 - 08.06.2021
DF2021/69 282,77 € 20.02.2021 Durdík Dušan Oprava VO a demontáž vianočného osvetlenia
DF2021/68 307,2 € 18.02.2021 Euro Asset s. r. o. Respirátory - pre dôchodcov v obci
DF2021/67 343,48 € 17.02.2021 MERKURY SHOP s.r.o. Materiál - rekonštrukcia WC pre verejnosť na OcU
DF2021/65 44,45 € 17.02.2021 ORANGE Slovensko, a.s. Mobilný telefón 15.02.2021 - 14.03.2021
DF2021/66 132,47 € 16.02.2021 M.S.OK s.r.o. Vývoz VOK
DF2021/64 181,2 € 16.02.2021 3W Slovakia, s. r. o. Licenčný poplatok 04.04.2021 - 04.04.2022
DF2021/63 32 € 15.02.2021 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Vyjadrenie k stavebnému povoleniu - Rekonštrukcia
DF2021/62 89,1 € 13.02.2021 Z&J SK s.r.o. Strava - testovanie COVID-19 dňa 13.02.2021
DF2021/61 1529,86 € 10.02.2021 BOŽIK POTERY s.r.o. Dodávka a betonáž cementových poterov -zasadačka,
DF2021/60 6445 € 10.02.2021 Michal Vlna Rekonštrukcia zasadacej miestnosti
DF2021/59 27,98 € 10.02.2021 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. PZP traktor - TNF 029, 26.05.2021 - 25.05.2022
DF2021/58 160 € 09.02.2021 PIA STAMAT, s.r.o. Prepracovanie projektovej dokumentácie
DF2021/57 60 € 09.02.2021 MADE spol. s.r.o. Školenie k informačnému systému URBIS
DF2021/56 312 € 09.02.2021 Jarmila Lichnerová Stropné svietidlá - Stavebniny
DF2021/55 192,5 € 09.02.2021 Jarmila Lichnerová Materiál - budovy v správe obce
DF2021/54 191,69 € 08.02.2021 Pilulka.sk, a. s. Vitamíny - pre zamestnancov OcU
DF2021/53 1084,09 € 08.02.2021 Marius Pedersen, a.s. Zneškodnenie KO za 01/2021
DF2021/52 1043,29 € 08.02.2021 Marius Pedersen, a.s. Vývoz KO za 01/2021
DF2021/51 439,28 € 08.02.2021 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Vodné, stočné 20.06.20-31.01.21 - OcU + pošta
DF2021/50 277,97 € 08.02.2021 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Vodné, stočné 20.06.20-31.01.21 - Lekáreň a byty
DF2021/49 57,6 € 06.02.2021 FLORIAN, s.r.o. Respirátory FFP2 - pre zamestnancov OcU
DF2021/48 440 € 03.02.2021 JUDr. Šimon Cibulka, advokát Právne služby a právne poradenstvo
DF2021/47 38,4 € 02.02.2021 SLOVGRAM Verejný prenos zvukových záznamov - rok 2021
DF2021/46 839,86 € 02.02.2021 Ticket Service, s. r. o. Stravné lístky za 02/2021
DF2021/45 1842 € 02.02.2021 PK trade s.r.o. ISO kontajner - pre športovcov na náradie
DF2021/44 32,86 € 02.02.2021 ZSE Energia, a.s. Záloha EE - Dom Dolina za 02/2021
DF2021/43 4,75 € 02.02.2021 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Vodné 27.06.2020 - 22.01.2021 - Dom Dolina
DF2021/42 10,68 € 02.02.2021 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Vodné 27.06.2020 - 22.01.2021 - DS Melčice
DF2021/41 10,68 € 01.02.2021 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Vodné 23.06.2020 - 14.01.2021 - I. MŠ
DF2021/40 138,98 € 01.02.2021 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Vodné, stočné 05.10.20-14.01.21 - Zdravotné stred.
DF2021/39 76,93 € 01.02.2021 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Vodné, stočné 23.06.2020 - 14.01.2021 - Novákovec
DF2021/38 1921,8 € 01.02.2021 innogy Slovensko s. r. o. Zemný plyn za 02/2021 - obecné budovy
DF2021/37 778 € 01.02.2021 RZP, a.s. Odmena za vykonanie diagnostických vyšetrení
DF2021/36 139,7 € 01.02.2021 Slovak Telekom, a.s. Telefónne poplatky za 01/2021
DF2021/35 58,09 € 01.02.2021 Miroslav Ďuráči Služby ABT a technika PO za 01/2021
DF2021/34 48 € 01.02.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. Výkon zodpovednej osoby za 02/2021
DF2021/33 3 € 31.01.2021 Slovak Telekom, a.s. Nájom za 01/2021 - parcela č. 103
DF2021/32 300 € 31.01.2021 Advokátska kancelária JUDr. Marek Doktor, s. r. o. Právne služby a právne poradenstvo
DF2021/31 85 € 31.01.2021 Marián Kvasnica - MAKOTECH Webhosting MAXI pre doménu melcice-lieskove.sk
DF2021/30 17,3 € 31.01.2021 TOP SERVIS IT a.s. Služby podľa zmluvy za 01/2021
DF2021/29 4,33 € 29.01.2021 SH systém spol.s r.o. Kábel UTP Patch - prepojenie PC s D-COM
DF2021/28 2448 € 29.01.2021 Noella Trade s.r.o. Zimná údržba miestnych komunikácií + pohotovostná
DF2021/27 288 € 29.01.2021 Noella Trade s.r.o. Výkopové práce súvisiace s kopaním kompostoviska
DF2021/26 126 € 27.01.2021 Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (OVM) Vypracovanie odborného posudku na budove KD
DF2021/25 84,38 € 26.01.2021 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Vodné, stočné 28.07.2020 - 18.01.2021 Svadobka
DF2021/24 100 € 26.01.2021 Peter Kotrha - TSD Dezinfekcia testovacieho miesta ozónom
DF2021/23 38 € 25.01.2021 PE.PE s. r. o. Utierky, poháre - testovanie COVID-19
DF2021/22 147,6 € 25.01.2021 Z&J SK s.r.o. Strava - testovanie COVID-19 - 23.-24.01.2021
DF2021/21 12,9 € 23.01.2021 SLOVAKIA ENERGY, s. r. o. Vyúčtovanie EE 01.01.-18.01.2021-Novákovec sporit.
DF2021/20 1109,02 € 22.01.2021 ROIN, s. r. o. Ochranné pomôcky, dezinfekcia -testovanie COVID-19
DF2021/19 1620 € 22.01.2021 SLOVAKIA ENERGY, s. r. o. Elektrická energia za 01/2021 - objekty OcU
DF2021/18 20 € 21.01.2021 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Vyjadrenie k stavebnému povoleniu
DF2021/17 54,6 € 20.01.2021 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Vodné 23.06.2020 - 19.01.2021 - Kultúrny dom
DF2021/15 46,94 € 18.01.2021 Martin Krajčovič - M & J Trade Dezinfekcia - testovanie COVID-19
DF2021/14 126,65 € 18.01.2021 SLOVNAFT, a.s. Nafta do traktora 50,46L, benzín dielňa 35,63L
DF2021/13 41,65 € 17.01.2021 ORANGE Slovensko, a.s. Mobilný telefón 15.01.2021 - 14.02.2021
DF2021/12 222 € 15.01.2021 TOP SERVIS IT a.s. Tonery do tlačiarní
DF2020/452 691,73 € 15.01.2021 ERSON Recycling, s.r.o. Zrecyklovanie betónu, zeminy a kameniva
DF2021/16 268,8 € 14.01.2021 SH systém spol.s r.o. ESET - predĺženie aktualizácie do 16.01.2023
DF2021/11 32,86 € 14.01.2021 ZSE Energia, a.s. Záloha EE - Dom Dolina za 01/2021
DF2020/450 1148,57 € 14.01.2021 Marius Pedersen, a.s. Zneškodnenie KO za 12/2020
DF2020/449 1038,3 € 14.01.2021 Marius Pedersen, a.s. Vývoz KO za 12/2020
DF2020/448 -1603,46 € 14.01.2021 innogy Slovensko s. r. o. Vyúčtovanie zemného plynu za rok 2020
DF2021/9 168 € 13.01.2021 Technická inšpekcia, a.s. Posúdenie projektovej dokumentácie pre stavebné
DF2021/10 132,5 € 13.01.2021 PAPERA s. r. o. Čistiace a dezinfekčné prostriedky - OcU
DF2020/447 240 € 13.01.2021 Technická inšpekcia, a.s. Posúdenie projektovej dokumentácie pre stavebné
DF2020/446 58,09 € 13.01.2021 Miroslav Ďuráči Služby ABT a technika PO za 12/2020
DF2020/445 119,02 € 11.01.2021 TOP SERVIS IT a.s. Služby podľa zmluvy za 12/2020
DF2020/444 55,25 € 11.01.2021 ZSE Energia, a.s. Vyúčtovanie EE 19.02. - 31.12.2020 - Dom Dolina
DF2020/443 3 € 11.01.2021 Slovak Telekom, a.s. Nájom za 12/2020 - parcela č. 103
DF2020/442 38 € 11.01.2021 SLOVAKIA ENERGY, s. r. o. Vyúčtovanie EE za rok 2020 - VO Melčice
DF2020/441 -213,38 € 11.01.2021 SLOVAKIA ENERGY, s. r. o. Vyúčtovanie EE za rok 2020 - Obecný úrad
DF2020/440 152,76 € 11.01.2021 SLOVAKIA ENERGY, s. r. o. Vyúčtovanie EE za rok 2020 - VO Lieskové
DF2020/439 129,89 € 11.01.2021 SLOVAKIA ENERGY, s. r. o. Vyúčtovanie EE za rok 2020 - Byty nad Lekárňou
DF2020/438 161,12 € 11.01.2021 SLOVAKIA ENERGY, s. r. o. Vyúčtovanie EE za rok 2020 - Kultúrny dom
DF2020/437 293,07 € 11.01.2021 SLOVAKIA ENERGY, s. r. o. Vyúčtovanie EE za rok 2020 - Zdravotné stredisko
DF2021/8 900 € 08.01.2021 STRAMING, s. r. o. Dokumentácia pre stavebné povolenie - Verejný
DF2021/7 500 € 08.01.2021 Ing. Tomáš Pavlík Dozorovanie stavby IBV Staničná - 1/3 z ceny
DF2021/6 799,14 € 08.01.2021 Ticket Service, s. r. o. Stravné lístky za 01/2021
DF2020/436 79,66 € 08.01.2021 SH systém spol.s r.o. Servis výpočtovej techniky nad mesačný paušál
DF2020/435 35,73 € 08.01.2021 SLOVNAFT, a.s. Benzín - služobný automobil 29,72 L
DF2020/434 128,53 € 08.01.2021 Slovak Telekom, a.s. Telefónne poplatky za 12/2020
DF2020/433 -5,76 € 08.01.2021 SLOVAKIA ENERGY, s. r. o. Vyúčtovanie EE - 02.09. - 31.12.2020 - II. MŠ
DF2020/432 82,1 € 08.01.2021 SLOVAKIA ENERGY, s. r. o. Vyúčtovanie EE za rok 2020 - Lekáreň
DF2020/431 18,3 € 08.01.2021 SLOVAKIA ENERGY, s. r. o. Vyúčtovanie EE za rok 2020 - DS Lieskové
DF2020/430 -48,85 € 08.01.2021 SLOVAKIA ENERGY, s. r. o. Vyúčtovanie EE za rok 2020 - Svadobka
DF2020/429 -168,48 € 08.01.2021 SLOVAKIA ENERGY, s. r. o. Vyúčtovanie EE - 21.02.2020 -31.12.2020 - I. MŠ
DF2020/428 68,96 € 08.01.2021 SLOVAKIA ENERGY, s. r. o. Vyúčtovanie EE za rok 2020 - VO Loka Piláta
DF2020/427 -3,95 € 08.01.2021 SLOVAKIA ENERGY, s. r. o. Vyúčtovanie EE za rok 2020 - Novákovec
DF2020/426 -31,6 € 08.01.2021 SLOVAKIA ENERGY, s. r. o. Vyúčtovanie EE za rok 2020 - DS Melčice
DF2020/425 -0,08 € 08.01.2021 SLOVAKIA ENERGY, s. r. o. Vyúčtovanie EE za rok 2020 - OcÚ siréna
DF2020/424 12,62 € 08.01.2021 SLOVAKIA ENERGY, s. r. o. Vyúčtovanie EE za rok 2020 - Novákovec sporiteľňa
DF2020/423 67,3 € 08.01.2021 SLOVAKIA ENERGY, s. r. o. Vyúčtovanie EE - 10.11. - 31.12.2020 - VO Dolina
DF2020/422 2,17 € 08.01.2021 SLOVAKIA ENERGY, s. r. o. Vyúčtovanie EE za rok 2020 - Požiarna zbrojnica
DF2021/5 130,79 € 07.01.2021 SH systém spol.s r.o. Servis výpočtovej techniky za mesiace 1 -3/2021
DF2021/4 93,6 € 05.01.2021 SOMI Trenčín, spol.s.r.o. Program MZDY - upgrade na rok 2021
DF2021/3 165 € 04.01.2021 Poradca podnikateľa, spol. s r. o. Portál "Verejná správa SR" - ročný prístup 2021
DF2021/2 780 € 04.01.2021 Lados s.r.o. Zabezpečenie dokladov, vyjadrení k stavebnému
DF2021/1 48 € 04.01.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. Výkon zodpovednej osoby za 01/2021

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 1    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť po stránkach

Rok: