Obec Melčice-Lieskové Obec Melčice-Lieskové

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 2    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. obj Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
21/2022 195 € 18.03.2022 Galileo Corporation s. r. o. Prenos údajov zo "zverejnene.sk" - údaje vložené do 31.03.2022 - faktúry, objednávky, zmluvy
20/2022 699,9 € 11.03.2022 PEMAL, s. r. o. Ošetrenie základov na budove Novákovec, ML 270
19/2022 2200 € 08.03.2022 Ing. Marián Faško, PhD., Audítor SKAU č. licencie 242 Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2021
18/2022 4009,36 € 07.03.2022 PEMAL, s. r. o. Oprava spevnenej plochy pred budovou Novákovec, ML 270
17/2022 2499,38 € 07.03.2022 PEMAL, s. r. o. Odvodnenie miestnej komunikácie pri Dome Dolina, ML 483
16/2022 1200 € 07.03.2022 Ing. Juraj Potoček - SLOV - ALPIN Oprava strechy na kaplnke pri Zdravotnom stredisku
15/2022 4994,3 € 24.02.2022 PEMAL, s. r. o. Zhotovenie dvoch spevnených plôch pod altánok - oblasť Biele Karpaty
14/2022 0 € 17.02.2022 DREVUM OK, s. r. o. Poškodené časti Ihriska MEGA 3 - Dolina /hojdačka, šmýkačky, strieška/
13/2022 0 € 16.02.2022 Andrea Móderová - UNIPAP Kancelárske potreby - papier, obálky
12/2022 0 € 16.02.2022 TOP SERVIS IT a. s. Toner do tlačiarne HP Laser Jet PRO MFP
11/2022 80 € 10.02.2022 Podžobrácka farma s. r. o. Aktualizácia Komunitného plánu sociálnych služieb obce Melčice-Lieskové na roky 2022 - 2030
10/2022 460 € 08.02.2022 ELREV PRO s. r. o. Odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie a bleskozvodov - domy smútku
9/2022 4784,12 € 04.02.2022 VJ control, s. r. o. Vyhotovenie kamerového systému kontroly dopravy a čítania ŠPZ, s montážou a nastavením systému
8/2022 240 € 03.02.2022 MAPA Slovakia Digital s. r. o. Mapový portál obce - aktualizácia Územného plánu obce Melčice-Lieskové o doplnok č. 2 - Zmeny a doplnky
7/2022 50 € 02.02.2022 Ing. Eva Gregušová Vypracovanie znaleckého posudku na parcelu KN-C č. 3/6, k.ú. Melčice
6/2022 490 € 02.02.2022 Ing. Eva Gregušová Vypracovanie znaleckého posudku na budovu súp. č. 444, parc. KN-C č. 1 a č. 2, k.ú. Zemianske Lieskové
5/2022 1540,93 € 28.01.2022 KUSENDA - Plastové okná s. r. o. Plastové dvere s montážou - zdravotné stredisko
4/2022 12,5 € 26.01.2022 Ing. Martina Ďurišová - Trenčiansky vzdelávací servis Príručka na CD nosiči - Slobodný prístup k informáciám k stavu právnych predpisov k 1. 11. 2021
3/2022 2196,6 € 25.01.2022 FULLTECH s. r. o. Elektroinštalácia - prerobenie na dvojpáčkové vypínače, objekt Zdravotné stredisko
2/2022 700 € 10.01.2022 Re-VO s. r. o. Spracovanie verejného obstarávania vrátane povinných príloh požadovaných v rámci výzvy OPKŽP-PO1-SC111-2021-72

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 2    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: