Obec Nová Lehota Obec Nová Lehota

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 9    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2022/172 96 € 22.11.2022 CMT Group odvoz bioodpadu 4/22
DF2022/171 892,98 € 22.11.2022 3W Slovakia za dodanie softvérových služieb cintorína Nová Leh
DF2022/170 40 € 22.11.2022 T-Com Slovak Telekom a.s. telefón 10/22
DF2022/169 36,5 € 22.11.2022 Spoločná úradovňa samosprávy n.o. náklady za zdravotné a sociálne posudky
DF2022/166 7,06 € 14.11.2022 ORANGE Slovensko a.s. mobil 10/22
DF2022/168 96 € 12.11.2022 CMT Group za odvoz bioodpadu 10/22
DF2022/167 257,28 € 12.11.2022 Marius Pedersen, a.s. vývoz KO
DF2022/165 62,04 € 08.11.2022 OBEC BOJNA-skládka odpadu za skládkovanie odpadu 10/22
DF2022/164 124,78 € 08.11.2022 Firma Víno vývoz kontajnera
DF2022/163 292,84 € 08.11.2022 ZSE Energia a.s. el.energia - vodovod
DF2022/162 92,96 € 08.11.2022 ZSE Energia a.s. el.energia - ocú
DF2022/161 44,99 € 08.11.2022 T-Com Slovak Telekom a.s. telefón 10/22
DF2022/160 24,9 € 08.11.2022 PETROCOMP - Peter Doskočil internet Klasik2
DF2022/159 138,93 € 07.11.2022 ZSE Energia a.s. el.energia - vodovod 14
DF2022/158 159,12 € 07.11.2022 T-Com Slovak Telekom a.s. zneškodnenie odpadu 2,6 t
DF2022/157 10,8 € 03.11.2022 EWORKS.sk s.r.o. za stránku ModerneObce.sk
DF2022/156 24,9 € 03.11.2022 PETROCOMP - Peter Doskočil internet 10/22
DF2022/155 222,26 € 31.10.2022 Eko spotreba s.r.o. kancelárske potreby
DF2022/154 178,2 € 28.10.2022 LABEKO, s.r.o. analýza pitnej vody - min.rozbor
DF2022/153 237,72 € 25.10.2022 Rink.sk s.r.o. stolový kalendár na rok 2023

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 9    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: