<<Prvá   <Predošlá   1 z 15    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF276/2023 288 € 31.10.2023 Združenie obcí BTMaMB Vypracovanie časti PHR SR za obec Štvrtok v rámci
DF275/2023 1059,28 € 27.10.2023 Patrik Mihala Výroba a montáž zábradlia na cintoríne
DF274/2023 340 € 26.10.2023 Ladislav Kuchta-KAITA práce stavebným strojom na cintoríne
DF273/2023 39 € 26.10.2023 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. Videoseminár - Manažovanie MŠ v novom škol.
DF272/2023 2724 € 25.10.2023 MEDIC HELPS, spol. s r. o. Defibrilátor s príslušenstvom
DF271/2023 129 € 24.10.2023 GETOS, s.r.o. Dopravná značka, upínacie svorky, stĺpik
DF270/2023 82,2 € 24.10.2023 NOMIland s.r.o. nálepky, pastelky, Pedagogická diagnostika,
DF269/2023 77 € 23.10.2023 INŠPIRÁCIA Inkluzívne vzdelávanie - webinár - pedag.zamestn.
DF268/2023 480 € 23.10.2023 Advokát CIBULKA, s.r.o. Právne služby - konzultácia k správnym konaniam,
DF267/2023 56,4 € 20.10.2023 GETOS, s.r.o. Dopravná značka, upínacie svorky
DF266/2023 15 € 12.10.2023 SLOVANET, a.s. paušál na internet materská škola
DF265/2023 711,9 € 11.10.2023 Marius Pedersen, a.s. služby v odpadovom hospodárstve
DF264/2023 692,38 € 11.10.2023 Marius Pedersen, a.s. služby v odpadovom hospodárstve - vývoz
DF263/2023 60 € 11.10.2023 Obecné služby Nová Bošáca s.r.o. mulčovanie a kosenie medzi Štvrtkom a Haluzicami
DF262/2023 50 € 11.10.2023 Ing. Katarína Čipková Vykonávanie činnosti bezpečnostného technika a
DF261/2023 140 € 07.10.2023 Jakub Adamčík servisná prehliadka plynového kotla v zasadačke a
DF260/2023 222,35 € 06.10.2023 ZSE Energia, a.s. Zmluva o združenej dodávke elektriny - potraviny
DF259/2023 20,62 € 06.10.2023 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín dodávka pitnej vody - spotreba za obdobie
DF258/2023 35,78 € 06.10.2023 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín dodávka pitnej vody - spotreba za obdobie
DF257/2023 15,16 € 06.10.2023 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín dodávka pitnej vody - spotreba za obdobie

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 15    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: