<<Prvá   <Predošlá   1 z 5    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF75/2024 178,65 € 03.04.2024 ZSE Energia, a.s. opakované dodanie elektriny - verejné osvetlenie
DF74/2024 174,5 € 02.04.2024 MADE spol. s r.o. Systémová podpora softwéru URBIS za 2.Q. 2024
DF73/2024 289,2 € 02.04.2024 MAPA Slovakia Editor, s. r. o. Príprava a tlač nástennej mapy obce Štvrtok
DF72/2024 24 € 02.04.2024 osobnyudaj.sk, s.r.o. zabezpeč.výkonu činnosti zodpovednej osoby GDPR
DF71/2024 35,52 € 28.03.2024 PYROSERVIS a.s. - organizačná zložka kontrola hasiacich prístrojov Ocú a MŠ
DF70/2024 27 € 28.03.2024 MICHLOVSKÝ, spol. s r.o. Poplatok za vyjadrenie k projektu "Rozšírenie kapa
DF69/2024 32 € 20.03.2024 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín Poplatok za vyjadrenie k projektu "Rozšírenie kapa
DF68/2024 40 € 19.03.2024 Advokát CIBULKA, s.r.o. Právne služby - konzultácia a odpovede z 18.1.2024
DF67/2024 15 € 11.03.2024 Slovanet, a. s. Paušálny poplatok za DSL8 za 03/2024
DF66/2024 432,64 € 11.03.2024 Marius Pedersen, a.s. služby v odpadovom hospodárstve
DF65/2024 764,26 € 11.03.2024 Marius Pedersen, a.s. služby v odpadovom hospodárstve - vývoz
DF64/2024 225 € 11.03.2024 Obec Ivanovce Náklady na akciu Verejné korčuľovanie obcí -
DF63/2024 50 € 11.03.2024 Ing. Katarína Čipková Vykonávanie činnosti bezpečnostného technika a
DF62/2024 700 € 08.03.2024 Bánovská regionálna rozvojová agentúra Odborné služby a poradenstvo k Žiadosti o NFP -
DF61/2024 13,2 € 07.03.2024 INTA, s.r.o. odber kuchynského odpadu zo škol.jedálne
DF60/2024 40,3 € 07.03.2024 HELIS-KVĚTINY SK s.r.o. Kvety k MDŽ
DF59/2024 33,92 € 06.03.2024 ZSE Energia, a.s. opakované dodanie tovaru a služby - plyn
DF58/2024 281,05 € 06.03.2024 ZSE Energia, a.s. opakované dodanie tovaru a služby - plyn
DF57/2024 131,15 € 06.03.2024 ZSE Energia, a.s. opakované dodanie tovaru a služby - plyn
DF56/2024 317,29 € 06.03.2024 ZSE Energia, a.s. vyúčtovanie elelktriny za 02/2024 - obecný úrad a

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 5    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: