<<Prvá   <Predošlá   2 z 11    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2014/107 45 € 08.07.2014 Ing. Ján Chudý - LTDesing aktualizácia web stránok, programátorské práce
DF2014/49 371,5 € 18.03.2014 Ing. Marcel Forgáč - Geodetická kancelária Geometrický plán -IS.
DF2014/168 6969,6 € 27.10.2014 Ing. Marián Sahul STAVEKO Príprava pod novú miestnu komunikáciu - IBV
DF2014/164 38827,14 € 15.10.2014 Ing. Marián Sahul STAVEKO IBV Opatovce - inžinierske siete - plyn, vodovod.
DF2014/140 47576,64 € 08.09.2014 Ing. Marián Sahul STAVEKO IBV Opatovce - inžinierske siete - splašková
DF2014/31 40 € 24.02.2014 Ing. Miroslav Podhradský Znalecký posudok.
DF2014/69 950 € 22.04.2014 Ing.Vratislav Vetrák Verejné obstarávanie -IBV Opatovce - IS.
DF2014/27 400 € 14.02.2014 Ing.Vratislav Vetrák Verejné obstarávanie -MK+IS- SO301
DF2014/4 7,4 € 17.01.2014 INPROST s.r.o. Tlačivá - priznanie daň z nehnuteľnosti.
DF2014/122 7,4 € 06.08.2014 INPROST s.r.o. Tlačivá priznanie k dani z nehnuteľností FO
DF2014/116 204,6 € 28.07.2014 Jiří Konečný - LAUGART Plastovú podlahu - Anna bál.
DF2014/25 55 € 14.02.2014 Jozef Marcinát Zámočnícke práce.
DF2014/166 55 € 23.10.2014 Jozef Smrhola - OLYMP Vlajka obecná 2 ks
DF2014/129 1500 € 13.08.2014 KRUPALA s.r.o. PD - úrava ľavostrannej koruny hrádze rieky Váh..
DF2014/26 46 € 14.02.2014 L-PRESS Ševčík Ladislav Inštalácia solárnej fólie - HZ.
DF2014/21 345 € 12.02.2014 L-PRESS Ševčík Ladislav Inštalácia bezpečnostnej fólie.
DF2014/99 7,1 € 20.06.2014 Lindstrom Rohož
DF2014/85 9,58 € 23.05.2014 Lindstrom Rohož
DF2014/70 6,66 € 28.04.2014 Lindstrom Rohož
DF2014/53 6,66 € 28.03.2014 Lindstrom Rohož

  <<Prvá   <Predošlá   2 z 11    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: