<<Prvá   <Predošlá   1 z 11    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2014/140 47576,64 € 08.09.2014 Ing. Marián Sahul STAVEKO IBV Opatovce - inžinierske siete - splašková
DF2014/164 38827,14 € 15.10.2014 Ing. Marián Sahul STAVEKO IBV Opatovce - inžinierske siete - plyn, vodovod.
DF2014/88 20339,4 € 04.06.2014 Enermont .s.r.o. Preložka prípojky VN.
DF2014/168 6969,6 € 27.10.2014 Ing. Marián Sahul STAVEKO Príprava pod novú miestnu komunikáciu - IBV
DF2014/100 2744,54 € 26.06.2014 SAZOS s.r.o. realizáciu stavby SO 205
DF2014/193 1720 € 05.12.2014 Miroslava Chorvátová Betónový recyklát - MK nová.
DF2014/129 1500 € 13.08.2014 KRUPALA s.r.o. PD - úrava ľavostrannej koruny hrádze rieky Váh..
DF2014/56 1284,88 € 04.04.2014 SH systém spol., s.r.o. Príprava a zapojenie PC, prenoc údajov
DF2014/69 950 € 22.04.2014 Ing.Vratislav Vetrák Verejné obstarávanie -IBV Opatovce - IS.
DF2014/169 806,4 € 29.10.2014 ERSON Recycling s.r.o. Práce nakladača - príprava pod novú MK pri IBV.
DF2014/117 692,2 € 30.07.2014 Peter Fero - FERO Dlažba s obrubníkmi okolo kríža.
DF2014/50 680 € 19.03.2014 NovaGAS s.r.o. PD IBV Opatovce - IS STL plynovod.
DF2014/145 600 € 14.09.2014 Dychová hudba VÁHOVANKA Hudobná produkcia dňa 14.9.2014 - HODY
DF2014/95 537,42 € 10.06.2014 Marius Pedersen Komunálny odpad .
DF2014/82 537,42 € 12.05.2014 Marius Pedersen Komunálny odpad .
DF2014/62 537,42 € 11.04.2014 Marius Pedersen Komunálny odpad .
DF2014/48 537,42 € 12.03.2014 Marius Pedersen Komunálny odpad .
DF2014/22 537,42 € 12.02.2014 Marius Pedersen Komunálny odpad .
DF2014/199 537,42 € 10.12.2014 Marius Pedersen Komunálny odpad .
DF2014/179 537,42 € 10.11.2014 Marius Pedersen Komunálny odpad .

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 11    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: