V súvislosti so zmenou zákona nájdete zmluvy zverejnené po 31.3.2022 v Centrálnom registri zmlúv.
Pristúpiť na ne môžete kliknutím na nasledujúce odkazy: Zmluvy dodávateľské | Zmluvy oberateľské

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 2    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Názov zmluvy Uzavretá Hodnota Subjekt A Prílohy
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 11.10.2016 250 € Róbert Repa pdf - 290,89 kB
Dodatok č. 27 k Zmluve o vývoze komunálneho odpadu 30.09.2016 0 € Marius Pedersen a.s. pdf - 1633,19 kB
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 12.09.2016 0 € Slovak Telekom a.s. pdf - 2493,71 kB
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 09.09.2016 350 € SPOLAUDIT s.r.o. pdf - 7425,82 kB
Zmluvy o poskytovaní praktického vyučovania 26.08.2016 0 € Stredná odborná škola obchodu a služieb pdf - 3725,93 kB
Nájomná zmluva 26.07.2016 0 € Lucia Bujná pdf - 430,97 kB
Nájomná zmluva 26.07.2016 0 € Adriana Chudá pdf - 283,62 kB
Zmluva o združenej dodávky elektriny 18.07.2016 0 € ZSE Energia a.s. pdf - 2779,43 kB
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky na rok 2016 07.07.2016 2205 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky pdf - 3515,39 kB
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej siete 06.07.2016 0 € Západoslovenská distribučná a.s. pdf - 2236,17 kB
Zmluva o spolupráci 30.06.2016 0 € NATUR-PACK a.s. pdf - 1250,28 kB
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 29.06.2016 100 € Základná škola J.Lipského s materskou školou Trenčianske Stankovce pdf - 259,83 kB
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 28.06.2016 0 € Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. pdf - 3011,16 kB
Zmluva o nájme hrobového miesta 17.06.2016 26,50 € Horňák Jozef pdf - 527,38 kB
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov 14.06.2016 0 € NATUR-PACK a.s. pdf - 320,18 kB
Zmluva o nájme hrobového miesta 09.06.2016 26,50 € Koníčková Janka pdf - 521,95 kB
Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu 06.06.2016 0 € RWE Gas Slovensko s.r.o. pdf - 1320,30 kB
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 18.05.2016 300 € Obec Veľké Bierovce pdf - 259,21 kB
Zmluva o nájme hrobového miesta 18.05.2016 26,50 € Pristašová Janka pdf - 513,86 kB
Darovacia zmluva 12.05.2016 150 € Marius Pedersen a.s. pdf - 831,18 kB

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 2    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: