V súvislosti so zmenou zákona nájdete zmluvy zverejnené po 31.3.2022 v Centrálnom registri zmlúv.
Pristúpiť na ne môžete kliknutím na nasledujúce odkazy: Zmluvy dodávateľské | Zmluvy oberateľské

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 2    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Názov zmluvy Uzavretá Hodnota Subjekt A Prílohy
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54 ods. 1 písm.a) zákona č. 5/2004 Z.z o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov v rámci národného projektu "Praxou k zamestnaniu" pre subjekty nevykonávajúce hospodársku činnosť 27.11.2017 0 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Trenčín pdf - 611,44 kB
Zmluva o nájme hrobového miesta 20.11.2017 0 € Pilková Gabriela pdf - 493,35 kB
Zmluva o nájme hrobového miesta 15.11.2017 0 € Nagyová Katarína pdf - 510,89 kB
Zmluva o nájme hrobového miesta 31.10.2017 0 € Šuleková Viera pdf - 528,70 kB
Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 93/2014 12.10.2017 0 € Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. pdf - 1854,08 kB
Zmluva o nájme hrobového miesta 11.10.2017 0 € Vranová Emília pdf - 508,47 kB
Zmluva o nájme hrobového miesta 10.10.2017 0 € Ondrišková Mária pdf - 525,74 kB
Príloha č. 1 ku Zmluve o poskytovaní audítorských služieb 25.09.2017 0 € SPOLAUDIT s.r.o. pdf - 530,19 kB
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 25.09.2017 350 € SPOLAUDIT s.r.o. pdf - 374,52 kB
Zmluva o nájme hrobového miesta 14.09.2017 0 € Hudeková Emília pdf - 509,38 kB
Zmluva o nájme hrobového miesta 08.09.2017 0 € Hudeková Emília pdf - 508,04 kB
Zmluva o nájme hrobového miesta 06.09.2017 0 € Hrošová Anna pdf - 516,87 kB
Zmluva o nájme hrobového miesta 05.09.2017 0 € Hrošová Anna pdf - 513,16 kB
Kúpna zmluva 21.08.2017 7500 € Dana Marcinátová pdf - 208,83 kB
Zmluva o bežnom účte 18.08.2017 0 € Prima banka Slovensko a.s. pdf - 567,78 kB
Zmluva o dielo 16.08.2017 250 € Bánovská regionálna rozvojová agentúra pdf - 225,81 kB
Kúpna zmluva 14.08.2017 5200 € Ing. Miroslava Mrníková pdf - 214,39 kB
Kúpna zmluva 14.08.2017 360 € Ondrej Kulich pdf - 213,78 kB
Zmluva o poskytovaní elektronických služieb ESMAO a zabezpečenie licencie 01.08.2017 0 € Lomtec.com a.s. pdf - 781,58 kB
Kúpna zmluva 27.07.2017 1166,25 € Jozef Mondek pdf - 218,59 kB

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 2    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: